افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی www.agahan61.blogfa.con  

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
سالی که دولت آن را سال کنترل تورم نامید ولی پشت پرده آن رکود ، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و کسری بودجه در شش ماهه اول سال1395 می باشد.بدهی دولت به بانک مرکزی از رقم 13 هزار و 161 میلیارد تومان در پایان سال 1391 با احتساب پیشخور کردن نفت فروخته شده در سال گذشته و تنخواه بودجه امسال به 43 هزار و 800 میلیارد تومان در پایان مرداد ماه امسال(1395) رسیده است که در واقع در سیستم بانکی و بازار پولی کشور نوعی خلق پول پرقدرت است. ای

ادامه مطلب  

کارنامه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سال 1395  

آزمون های استخدامی و - سازمان سنجش آموزش کشورwww.sanjesh.org/group.aspx?gid=11ذخیره شدهمشابهکارنامه سومین آزمون استخدامی متمركز دستگاه های اجرایی كشور، دانشگاههای علوم ... سومین آزمون استخدامی متمركز دستگاه‌های اجرایی كشور در سال 1395 به منظور انجام سایر ...‏اعلام نتیجه نهایی آزمون استخدامی ... · ‏اعلام نتایج · ‏سازمان سنجش آموزش کشور · ‏ثبت نامسیستم کارنامه سومین آزمون استخدامی متمركز دستگاه های ...result2.sanjesh.org/empk95-2/ذخیره شدهسیستم کارنامه سومین آزمو

ادامه مطلب  

کارنامه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سال 1395  

آزمون های استخدامی و - سازمان سنجش آموزش کشورwww.sanjesh.org/group.aspx?gid=11ذخیره شدهمشابهکارنامه سومین آزمون استخدامی متمركز دستگاه های اجرایی كشور، دانشگاههای علوم ... سومین آزمون استخدامی متمركز دستگاه‌های اجرایی كشور در سال 1395 به منظور انجام سایر ...‏اعلام نتیجه نهایی آزمون استخدامی ... · ‏اعلام نتایج · ‏سازمان سنجش آموزش کشور · ‏ثبت نامسیستم کارنامه سومین آزمون استخدامی متمركز دستگاه های ...result2.sanjesh.org/empk95-2/ذخیره شدهسیستم کارنامه سومین آزمو

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1