پسر سویشرتی  

به نام خدا 
تیمی جانم سلام 
امروز چ روزیه هاااا قرار بود با ملین کلی کار انجام بدیم، اما همش دردسر وایییییی اینو بهت بگم 
اقا یه پسره ای ب گمونم مریضه خلاصه هستو میاد روبرو دفتر یه سویشرت سورمه ای هم همیشه تنشه ، اقا میادو زیپ سیوشرتشو میکشه پایین سینه شو ب ما نشون میده '_'
 
اصن یه وضیه ملین وقتی ميترسه خیییلی بانمک میشه و من فقط میخندم  :)))
بش میگم نترس دختر خوب اون مریضه شیرین میزنه اصن نمیدونه چ غلطی میکنه و باز ملین ميترسه :))))

ادامه مطلب  

عذاب وجدان!!!  

چقددددددددد ماااااااااااهن این پسراااااا از همه طرف دستمو گرفتن کمکم میکنن بیام بالا...
اون پکیج و ادبیات هم کار سخنرانه نبود! چقد خوب شد نتوپیدم بهش! ادم شرمنده میشد!!! :))))))))  پسر
خوب و محترمیه! / به دلایلی با یه سخنران دیگه اوکی شدم با اون دوره بگذرونم! 
ینی قربون خودم و زندگیم و اطرافیانم برم که کافیه لب تر کنم چیزی بخوام!  :))))))
حتی تو اوووووووج قطع ارتباطاتمم بازم به سرعت و راحتی به خواسته هام میرسم هههههههههههه
واقعا خیلی به جامعه ی مردا

ادامه مطلب  

پست 458 نوشت:)  

این روزها اصلا خواب درست و حسابی ندارم وتا ساعت 3 بیدارم معمولا یه کاری دستمه که خیلی سخت و محاسبات زیادی نیاز داره، معمولا یه مدل رگر کردنش برا من 1 روز بیشتر وقت نمیبره امااین یکی از شنبه درگیرشم همزمان با چندنفر سرش بحث و همفکری میکنم ولی فایده ای نداره، شرایط خوبی نیس ولی من زن روزهای سختم:) کلا کارا سخت رو دوست دارم چون وقتی که انجامش بدم و از پسش بربیام بر معلوماتم اضافه میشه، بدی این روزهااینه که اقای ی به شدت بهم ریخته هم سر ازدواجش هم س

ادامه مطلب  

چند تا از ایرادات اینجا  

اینجا هم ایرادات خودشو داره.
هیچ جامعه ای کامل نیست.
اولا
اینا اینجا اکثرشون، مثل عموم مردم ایران که کلا یا جم تی وی میبینن یا نهایتا بی بی سی؟
در همین حد سواد دارن و حتی کمتر ازون.
چیز زیادی نمیفهمن
عین ماها که آدمای افراطی داریم، که همش مذهب مذهب میکنن و نمیدونن اونی که میگن چی هست؟!
اینام همونجورین.
یعنی ملت در یه مستی، در یه گیجی، در یه حماقت محضضضضضضضضضضضض به سر میبرن که تو تعجب میکنی!!!
چون:
من و امثال من، و همین مخاطبای من، همینا، شماها که

ادامه مطلب  

چند تا از ایرادات اینجا  

اینجا هم ایرادات خودشو داره.
هیچ جامعه ای کامل نیست.
اولا
اینا اینجا اکثرشون، مثل عموم مردم ایران که کلا یا جم تی وی میبینن یا نهایتا بی بی سی؟
در همین حد سواد دارن و حتی کمتر ازون.
چیز زیادی نمیفهمن
عین ماها که آدمای افراطی داریم، که همش مذهب مذهب میکنن و نمیدونن اونی که میگن چی هست؟!
اینام همونجورین.
یعنی ملت در یه مستی، در یه گیجی، در یه حماقت محضضضضضضضضضضضض به سر میبرن که تو تعجب میکنی!!!
چون:
من و امثال من، و همین مخاطبای من، همینا، شماها که

ادامه مطلب  

چند تا از ایرادات اینجا  

اینجا هم ایرادات خودشو داره.
هیچ جامعه ای کامل نیست.
اولا
اینا اینجا اکثرشون، مثل عموم مردم ایران که کلا یا جم تی وی میبینن یا نهایتا بی بی سی؟
در همین حد سواد دارن و حتی کمتر ازون.
چیز زیادی نمیفهمن
عین ماها که آدمای افراطی داریم، که همش مذهب مذهب میکنن و نمیدونن اونی که میگن چی هست؟!
اینام همونجورین.
یعنی ملت در یه مستی، در یه گیجی، در یه حماقت محضضضضضضضضضضضض به سر میبرن که تو تعجب میکنی!!!
چون:
من و امثال من، و همین مخاطبای من، همینا، شماها که

ادامه مطلب  

چند تا از ایرادات اینجا  

اینجا هم ایرادات خودشو داره.
هیچ جامعه ای کامل نیست.
اولا
اینا اینجا اکثرشون، مثل عموم مردم ایران که کلا یا جم تی وی میبینن یا نهایتا بی بی سی؟
در همین حد سواد دارن و حتی کمتر ازون.
چیز زیادی نمیفهمن
عین ماها که آدمای افراطی داریم، که همش مذهب مذهب میکنن و نمیدونن اونی که میگن چی هست؟!
اینام همونجورین.
یعنی ملت در یه مستی، در یه گیجی، در یه حماقت محضضضضضضضضضضضض به سر میبرن که تو تعجب میکنی!!!
چون:
من و امثال من، و همین مخاطبای من، همینا، شماها که

ادامه مطلب  

چند تا از ایرادات اینجا  

اینجا هم ایرادات خودشو داره.
هیچ جامعه ای کامل نیست.
اولا
اینا اینجا اکثرشون، مثل عموم مردم ایران که کلا یا جم تی وی میبینن یا نهایتا بی بی سی؟
در همین حد سواد دارن و حتی کمتر ازون.
چیز زیادی نمیفهمن
عین ماها که آدمای افراطی داریم، که همش مذهب مذهب میکنن و نمیدونن اونی که میگن چی هست؟!
اینام همونجورین.
یعنی ملت در یه مستی، در یه گیجی، در یه حماقت محضضضضضضضضضضضض به سر میبرن که تو تعجب میکنی!!!
چون:
من و امثال من، و همین مخاطبای من، همینا، شماها که

ادامه مطلب  

چند تا از ایرادات اینجا  

اینجا هم ایرادات خودشو داره.
هیچ جامعه ای کامل نیست.
اولا
اینا اینجا اکثرشون، مثل عموم مردم ایران که کلا یا جم تی وی میبینن یا نهایتا بی بی سی؟
در همین حد سواد دارن و حتی کمتر ازون.
چیز زیادی نمیفهمن
عین ماها که آدمای افراطی داریم، که همش مذهب مذهب میکنن و نمیدونن اونی که میگن چی هست؟!
اینام همونجورین.
یعنی ملت در یه مستی، در یه گیجی، در یه حماقت محضضضضضضضضضضضض به سر میبرن که تو تعجب میکنی!!!
چون:
من و امثال من، و همین مخاطبای من، همینا، شماها که

ادامه مطلب  

تفاوت فرهنگی یعنی چی؟  

الناز، میدونی که خیلیییییییییییی خوشحال شدم وقتی بهم گفتی من تو رو یاد فارست گامپ میندازم؟! :) واقعا خوشحال شدم
فروست گامپ یکی از شخصیت های نازنین توی ذهن منه

تفاوت فرهنگ ایران و کانادا
یعنی:
پسر کانادایی چند وقت قبل منو توی کافه دید (ازین کافه های دور همی، نه کلاب، نه جای دیگه، کافه، کافه معمولی که با دوستام میرم)
و اومد نشست صحبت کرد
و بیرون اومدنی گفت عه قدبلندتر از اونی هستی که دیده میشی!
بعدم گفت فردا بیام دنبالت بریم هوا عوض کنیم؟
بعدم ا

ادامه مطلب  

تفاوت فرهنگی یعنی چی؟  

الناز، میدونی که خیلیییییییییییی خوشحال شدم وقتی بهم گفتی من تو رو یاد فارست گامپ میندازم؟! :) واقعا خوشحال شدم
فروست گامپ یکی از شخصیت های نازنین توی ذهن منه

تفاوت فرهنگ ایران و کانادا
یعنی:
پسر کانادایی چند وقت قبل منو توی کافه دید (ازین کافه های دور همی، نه کلاب، نه جای دیگه، کافه، کافه معمولی که با دوستام میرم)
و اومد نشست صحبت کرد
و بیرون اومدنی گفت عه قدبلندتر از اونی هستی که دیده میشی!
بعدم گفت فردا بیام دنبالت بریم هوا عوض کنیم؟
بعدم ا

ادامه مطلب  

تفاوت فرهنگی یعنی چی؟  

الناز، میدونی که خیلیییییییییییی خوشحال شدم وقتی بهم گفتی من تو رو یاد فارست گامپ میندازم؟! :) واقعا خوشحال شدم
فروست گامپ یکی از شخصیت های نازنین توی ذهن منه

تفاوت فرهنگ ایران و کانادا
یعنی:
پسر کانادایی چند وقت قبل منو توی کافه دید (ازین کافه های دور همی، نه کلاب، نه جای دیگه، کافه، کافه معمولی که با دوستام میرم)
و اومد نشست صحبت کرد
و بیرون اومدنی گفت عه قدبلندتر از اونی هستی که دیده میشی!
بعدم گفت فردا بیام دنبالت بریم هوا عوض کنیم؟
بعدم ا

ادامه مطلب  

تفاوت فرهنگی یعنی چی؟  

الناز، میدونی که خیلیییییییییییی خوشحال شدم وقتی بهم گفتی من تو رو یاد فارست گامپ میندازم؟! :) واقعا خوشحال شدم
فروست گامپ یکی از شخصیت های نازنین توی ذهن منه

تفاوت فرهنگ ایران و کانادا
یعنی:
پسر کانادایی چند وقت قبل منو توی کافه دید (ازین کافه های دور همی، نه کلاب، نه جای دیگه، کافه، کافه معمولی که با دوستام میرم)
و اومد نشست صحبت کرد
و بیرون اومدنی گفت عه قدبلندتر از اونی هستی که دیده میشی!
بعدم گفت فردا بیام دنبالت بریم هوا عوض کنیم؟
بعدم ا

ادامه مطلب  

تفاوت فرهنگی یعنی چی؟  

الناز، میدونی که خیلیییییییییییی خوشحال شدم وقتی بهم گفتی من تو رو یاد فارست گامپ میندازم؟! :) واقعا خوشحال شدم
فروست گامپ یکی از شخصیت های نازنین توی ذهن منه

تفاوت فرهنگ ایران و کانادا
یعنی:
پسر کانادایی چند وقت قبل منو توی کافه دید (ازین کافه های دور همی، نه کلاب، نه جای دیگه، کافه، کافه معمولی که با دوستام میرم)
و اومد نشست صحبت کرد
و بیرون اومدنی گفت عه قدبلندتر از اونی هستی که دیده میشی!
بعدم گفت فردا بیام دنبالت بریم هوا عوض کنیم؟
بعدم ا

ادامه مطلب  

تفاوت فرهنگی یعنی چی؟  

الناز، میدونی که خیلیییییییییییی خوشحال شدم وقتی بهم گفتی من تو رو یاد فارست گامپ میندازم؟! :) واقعا خوشحال شدم
فروست گامپ یکی از شخصیت های نازنین توی ذهن منه

تفاوت فرهنگ ایران و کانادا
یعنی:
پسر کانادایی چند وقت قبل منو توی کافه دید (ازین کافه های دور همی، نه کلاب، نه جای دیگه، کافه، کافه معمولی که با دوستام میرم)
و اومد نشست صحبت کرد
و بیرون اومدنی گفت عه قدبلندتر از اونی هستی که دیده میشی!
بعدم گفت فردا بیام دنبالت بریم هوا عوض کنیم؟
بعدم ا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1