انتشار تيزر آلبوم موسيقي فيلم \ايستاده در غبار\  

موسیقی ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه 50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم موسیقی متن فی

ادامه مطلب  

مقاله اي در مورد روش صحيح آب خوردن  

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که پدر یا مادر یا قدیمی ترها در هنگام نوشیدن آب به شما بگویند که بنشینید و آب بخورید. از آن جایی که این مساله برای خود من هم اتفاق افتاده! تصمیم گرفتم تا از نظر علمی صحت و سقم این قضیه را بررسی کنم هر چند که ذره ای امید نداشتم که خطر ايستاده آب خوردن جدی باشد. چرا شب ها باید بنشینیم و آب بخوریم؟ ايستاده آب خوردن چه مضراتی دارد؟ حالا با ما باشید تا جواب آن ها را به شما بگوییم. درباره نحوه صحیح نوشیدن آب،

ادامه مطلب  

مقاله اي در مورد روش صحيح آب خوردن  

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که پدر یا مادر یا قدیمی ترها در هنگام نوشیدن آب به شما بگویند که بنشینید و آب بخورید. از آن جایی که این مساله برای خود من هم اتفاق افتاده! تصمیم گرفتم تا از نظر علمی صحت و سقم این قضیه را بررسی کنم هر چند که ذره ای امید نداشتم که خطر ايستاده آب خوردن جدی باشد. چرا شب ها باید بنشینیم و آب بخوریم؟ ايستاده آب خوردن چه مضراتی دارد؟ حالا با ما باشید تا جواب آن ها را به شما بگوییم. درباره نحوه صحیح نوشیدن آب،

ادامه مطلب  

راديوگرافي BEAUTY  

 ايستاده بهمراه صندلیبرند بیوتیمدل ACتایمر دیجیتالصندلی با قابلیت تنظیم ارتفاعكاربری آسانگارانتیقیمت: 10/700/000 تومانكانال تلگرام : https://t.me/dentshop0915102087005138828224BEAUTY, Chair Dental X-ray beauty, Dental X-ray beauty, Standing with Chair Dental X-ray beauty, X-RAY, X-ray beauty, ّبیوتی, خرید رادیوگرافی, خرید رادیوگرافی دندانپزشکی, رادیوگرافی, رادیوگرافی ايستاده,رادیوگرافی با صندلی, رادیوگرافی بیوتی, رادیوگرافی بیوتی فیروزدنتال, رادیوگرافی تک دند

ادامه مطلب  

راديوگرافي BEAUTY  

 ايستاده بهمراه صندلیبرند بیوتیمدل ACتایمر دیجیتالصندلی با قابلیت تنظیم ارتفاعكاربری آسانگارانتیقیمت: 10/700/000 تومانكانال تلگرام : https://t.me/dentshop0915102087005138828224BEAUTY, Chair Dental X-ray beauty, Dental X-ray beauty, Standing with Chair Dental X-ray beauty, X-RAY, X-ray beauty, ّبیوتی, خرید رادیوگرافی, خرید رادیوگرافی دندانپزشکی, رادیوگرافی, رادیوگرافی ايستاده,رادیوگرافی با صندلی, رادیوگرافی بیوتی, رادیوگرافی بیوتی فیروزدنتال, رادیوگرافی تک دند

ادامه مطلب  

باعشوه وناز ، توچه زيبا کلامي ... بااين دل بيچاره چه کردي . که  

باعشوه وناز ، توچه زیبا کلامیبااین دل بیچاره چه کردی . که بنامیبردی به هرسو ، توهوش وحواسمپروا نکرد دل دیوانه ، دُردانه خاصیخوردم به جانت قسم ، آهسته و آراممیمیرم اگر ردشوی ، با من نباشیازکوچه گذشتی ، توآهسته وخاموشبردی دلکم را ، ونکردم فراموشردمیشوی وبی خبراز ، حلال رویت ؟ايستاده غلام ، به نورماهتاب رویتآمد سراغم غم جانگاه ، که بسوزمگفتم دلکم چه خوش ، به دامش فتادم غ..ر..آ

ادامه مطلب  

باعشوه وناز ، توچه زيبا کلامي ... بااين دل بيچاره چه کردي . که  

باعشوه وناز ، توچه زیبا کلامیبااین دل بیچاره چه کردی . که بنامیبردی به هرسو ، توهوش وحواسمپروا نکرد دل دیوانه ، دُردانه خاصیخوردم به جانت قسم ، آهسته و آراممیمیرم اگر ردشوی ، با من نباشیازکوچه گذشتی ، توآهسته وخاموشبردی دلکم را ، ونکردم فراموشردمیشوی وبی خبراز ، حلال رویت ؟ايستاده غلام ، به نورماهتاب رویتآمد سراغم غم جانگاه ، که بسوزمگفتم دلکم چه خوش ، به دامش فتادم غ..ر..آ

ادامه مطلب  

باعشوه وناز ، توچه زيبا کلامي ... بااين دل بيچاره چه کردي . که  

باعشوه وناز ، توچه زیبا کلامیبااین دل بیچاره چه کردی . که بنامیبردی به هرسو ، توهوش وحواسمپروا نکرد دل دیوانه ، دُردانه خاصیخوردم به جانت قسم ، آهسته و آراممیمیرم اگر ردشوی ، با من نباشیازکوچه گذشتی ، توآهسته وخاموشبردی دلکم را ، ونکردم فراموشردمیشوی وبی خبراز ، حلال رویت ؟ايستاده غلام ، به نورماهتاب رویتآمد سراغم غم جانگاه ، که بسوزمگفتم دلکم چه خوش ، به دامش فتادم غ..ر..آ

ادامه مطلب  

باعشوه وناز ، توچه زيبا کلامي ... بااين دل بيچاره چه کردي . که  

باعشوه وناز ، توچه زیبا کلامیبااین دل بیچاره چه کردی . که بنامیبردی به هرسو ، توهوش وحواسمپروا نکرد دل دیوانه ، دُردانه خاصیخوردم به جانت قسم ، آهسته و آراممیمیرم اگر ردشوی ، با من نباشیازکوچه گذشتی ، توآهسته وخاموشبردی دلکم را ، ونکردم فراموشردمیشوی وبی خبراز ، حلال رویت ؟ايستاده غلام ، به نورماهتاب رویتآمد سراغم غم جانگاه ، که بسوزمگفتم دلکم چه خوش ، به دامش فتادم غ..ر..آ

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

انتشار تیزر آلبوم موسیقی فیلم "ایستاده در غبار"  

موسیقی
ما - تیزر آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی "ايستاده در غبار" به کارگردانی
محمدحسین مهدویان و آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد.آلبوم موسیقی این فیلم شامل 20 قطعه است که بخش‌هایی از آن‌ها در فیلم شنیده شده است.با
توجه به فضای "ايستاده در غبار"، سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی دهه
50 و 60 باشد. همچنین استفاده از آواهای کردی در کنار بخش ارکسترال در
قسمت‌هایی از فیلم، یکی دیگر از ویژگی‌های این آلبوم موسیقی است.آلبوم
موسیقی متن

ادامه مطلب  

درهاي جهنم روي ايران باز شد  

شرکت های اروپای یکی بعد از دیگری دارند از ایران خارج می شوند. شرکت کشتیرانی و کانتینر بری مرسک، شرکت ایتالیایی دنیلی و اخیرا شرکت فرانسوی اینژی که در زمینه صنعت برق فعالیت می کند، تصمیم گرفته اند به فعالیت های خود در ایران خاتمه دهند. دلیل این اقدام حضرات اروپایی روشن است، ترس از تحریم های آمریکا، آمریکای ترامپ.دونالد ترامپ ثابت کرده است با کسی شوخی ندارد. این جدیت فقط شامل ایران هم نمی شود. قبلا در برابر کره شمالی محکم ايستاده است و ضمنا از

ادامه مطلب  

اعوذ بالله من الفراق  

اعوذ بالله من الفراق من که نمیدانستم، اما داشت آرام آرام جان می داد که خواست دست بیاندازم زیر شانه هایش، شانه هایی که از درد نحیف شده بود، راه نفس باز شد و گفت: «عالیه داش رضا» در را باز کردم و پا برهنه از توی حیاط به دو رفتم تا قرص هایش را بیاورم... آمدم به طرفه العینی اما نگاهش خیره مانده بود روی گل وسط قالی، آرام و بی صدا... محمد داداش خوب خوب شده بود و دیگر درد نمی‌کشید. هر چه صدایش کردم پاسخی نداد... خودم را زده بود به نفهمی... مگر

ادامه مطلب  

اعوذ بالله من الفراق  

اعوذ بالله من الفراق من که نمیدانستم، اما داشت آرام آرام جان می داد که خواست دست بیاندازم زیر شانه هایش، شانه هایی که از درد نحیف شده بود، راه نفس باز شد و گفت: «عالیه داش رضا» در را باز کردم و پا برهنه از توی حیاط به دو رفتم تا قرص هایش را بیاورم... آمدم به طرفه العینی اما نگاهش خیره مانده بود روی گل وسط قالی، آرام و بی صدا... محمد داداش خوب خوب شده بود و دیگر درد نمی‌کشید. هر چه صدایش کردم پاسخی نداد... خودم را زده بود به نفهمی... مگر

ادامه مطلب  

اعوذ بالله من الفراق  

اعوذ بالله من الفراق من که نمیدانستم، اما داشت آرام آرام جان می داد که خواست دست بیاندازم زیر شانه هایش، شانه هایی که از درد نحیف شده بود، راه نفس باز شد و گفت: «عالیه داش رضا» در را باز کردم و پا برهنه از توی حیاط به دو رفتم تا قرص هایش را بیاورم... آمدم به طرفه العینی اما نگاهش خیره مانده بود روی گل وسط قالی، آرام و بی صدا... محمد داداش خوب خوب شده بود و دیگر درد نمی‌کشید. هر چه صدایش کردم پاسخی نداد... خودم را زده بود به نفهمی... مگر

ادامه مطلب  

اعوذ بالله من الفراق  

اعوذ بالله من الفراق من که نمیدانستم، اما داشت آرام آرام جان می داد که خواست دست بیاندازم زیر شانه هایش، شانه هایی که از درد نحیف شده بود، راه نفس باز شد و گفت: «عالیه داش رضا» در را باز کردم و پا برهنه از توی حیاط به دو رفتم تا قرص هایش را بیاورم... آمدم به طرفه العینی اما نگاهش خیره مانده بود روی گل وسط قالی، آرام و بی صدا... محمد داداش خوب خوب شده بود و دیگر درد نمی‌کشید. هر چه صدایش کردم پاسخی نداد... خودم را زده بود به نفهمی... مگر

ادامه مطلب  

اعوذ بالله من الفراق  

اعوذ بالله من الفراق من که نمیدانستم، اما داشت آرام آرام جان می داد که خواست دست بیاندازم زیر شانه هایش، شانه هایی که از درد نحیف شده بود، راه نفس باز شد و گفت: «عالیه داش رضا» در را باز کردم و پا برهنه از توی حیاط به دو رفتم تا قرص هایش را بیاورم... آمدم به طرفه العینی اما نگاهش خیره مانده بود روی گل وسط قالی، آرام و بی صدا... محمد داداش خوب خوب شده بود و دیگر درد نمی‌کشید. هر چه صدایش کردم پاسخی نداد... خودم را زده بود به نفهمی... مگر

ادامه مطلب  

اعوذ بالله من الفراق  

اعوذ بالله من الفراق من که نمیدانستم، اما داشت آرام آرام جان می داد که خواست دست بیاندازم زیر شانه هایش، شانه هایی که از درد نحیف شده بود، راه نفس باز شد و گفت: «عالیه داش رضا» در را باز کردم و پا برهنه از توی حیاط به دو رفتم تا قرص هایش را بیاورم... آمدم به طرفه العینی اما نگاهش خیره مانده بود روی گل وسط قالی، آرام و بی صدا... محمد داداش خوب خوب شده بود و دیگر درد نمی‌کشید. هر چه صدایش کردم پاسخی نداد... خودم را زده بود به نفهمی... مگر

ادامه مطلب  

اعوذ بالله من الفراق  

اعوذ بالله من الفراق من که نمیدانستم، اما داشت آرام آرام جان می داد که خواست دست بیاندازم زیر شانه هایش، شانه هایی که از درد نحیف شده بود، راه نفس باز شد و گفت: «عالیه داش رضا» در را باز کردم و پا برهنه از توی حیاط به دو رفتم تا قرص هایش را بیاورم... آمدم به طرفه العینی اما نگاهش خیره مانده بود روی گل وسط قالی، آرام و بی صدا... محمد داداش خوب خوب شده بود و دیگر درد نمی‌کشید. هر چه صدایش کردم پاسخی نداد... خودم را زده بود به نفهمی... مگر

ادامه مطلب  

اعوذ بالله من الفراق  

اعوذ بالله من الفراق من که نمیدانستم، اما داشت آرام آرام جان می داد که خواست دست بیاندازم زیر شانه هایش، شانه هایی که از درد نحیف شده بود، راه نفس باز شد و گفت: «عالیه داش رضا» در را باز کردم و پا برهنه از توی حیاط به دو رفتم تا قرص هایش را بیاورم... آمدم به طرفه العینی اما نگاهش خیره مانده بود روی گل وسط قالی، آرام و بی صدا... محمد داداش خوب خوب شده بود و دیگر درد نمی‌کشید. هر چه صدایش کردم پاسخی نداد... خودم را زده بود به نفهمی... مگر

ادامه مطلب  

اعوذ بالله من الفراق  

اعوذ بالله من الفراق من که نمیدانستم، اما داشت آرام آرام جان می داد که خواست دست بیاندازم زیر شانه هایش، شانه هایی که از درد نحیف شده بود، راه نفس باز شد و گفت: «عالیه داش رضا» در را باز کردم و پا برهنه از توی حیاط به دو رفتم تا قرص هایش را بیاورم... آمدم به طرفه العینی اما نگاهش خیره مانده بود روی گل وسط قالی، آرام و بی صدا... محمد داداش خوب خوب شده بود و دیگر درد نمی‌کشید. هر چه صدایش کردم پاسخی نداد... خودم را زده بود به نفهمی... مگر

ادامه مطلب  

اعوذ بالله من الفراق  

اعوذ بالله من الفراق من که نمیدانستم، اما داشت آرام آرام جان می داد که خواست دست بیاندازم زیر شانه هایش، شانه هایی که از درد نحیف شده بود، راه نفس باز شد و گفت: «عالیه داش رضا» در را باز کردم و پا برهنه از توی حیاط به دو رفتم تا قرص هایش را بیاورم... آمدم به طرفه العینی اما نگاهش خیره مانده بود روی گل وسط قالی، آرام و بی صدا... محمد داداش خوب خوب شده بود و دیگر درد نمی‌کشید. هر چه صدایش کردم پاسخی نداد... خودم را زده بود به نفهمی... مگر

ادامه مطلب  

بر کدام پله از تو ايستاده ام؟؟؟!!!  

-وای النازچقدر اینا خوشگل و بانمک شدند+می دونی چرا اینقدر خوشگل شدند؟-چرا؟+چون موقع درست کردنشون صوت قرآن گوش میکنم.- لبخند می زنم و بغل ش می کنم + تو رنگ بندی ها و ایناهاش ذهنم باز میشه و ایده میگسرم وقتی همزمان قرآن گوش می کنم- عزییییییییزم  ***** عروسک های نمدی***** اعتقادش به تاثیر گذاری کلام خدا در کیفیت کارش خیلی برام جذاب و خوشمزه و قشنگ بود.. استدلالت روقربون**** وقتی سوال پرسید ، منتظر هر جوابی بودم جز این جوابی که داد**** الناز،،، بانم

ادامه مطلب  

بر کدام پله از تو ايستاده ام؟؟؟!!!  

-وای النازچقدر اینا خوشگل و بانمک شدند+می دونی چرا اینقدر خوشگل شدند؟-چرا؟+چون موقع درست کردنشون صوت قرآن گوش میکنم.- لبخند می زنم و بغل ش می کنم + تو رنگ بندی ها و ایناهاش ذهنم باز میشه و ایده میگسرم وقتی همزمان قرآن گوش می کنم- عزییییییییزم  ***** عروسک های نمدی***** اعتقادش به تاثیر گذاری کلام خدا در کیفیت کارش خیلی برام جذاب و خوشمزه و قشنگ بود.. استدلالت روقربون**** وقتی سوال پرسید ، منتظر هر جوابی بودم جز این جوابی که داد**** الناز،،، بانم

ادامه مطلب  

گئجه نین اوزاندی عمری...  

تمام وقت را به زندگی هایی فکر کردم که می توانستم داشته باشم، به حرف هایی که می توانستم گفته باشم، به راه هایی که می توانستم رفته باشم. نداشته بودم، نگفته بودم، نرفته بودم. همینجا ايستاده بودم کنار معدن هیچ ام. فکر کرده بودم گنجی توی صندوقچه ام دارم. ترسیده بودم درش را باز کنم و ببینم. نخواسته بودم امید کوچک بیهوده ام را از دست بدهم. با آدم ها صادق بوده ام. فکر کرده بودم صداقت پشیزی بیارزد. نیرزیده بود. صندوقچه ام را باز کرده بودم. هیچ عزیزم را در

ادامه مطلب  

گئجه نین اوزاندی عمری...  

تمام وقت را به زندگی هایی فکر کردم که می توانستم داشته باشم، به حرف هایی که می توانستم گفته باشم، به راه هایی که می توانستم رفته باشم. نداشته بودم، نگفته بودم، نرفته بودم. همینجا ايستاده بودم کنار معدن هیچ ام. فکر کرده بودم گنجی توی صندوقچه ام دارم. ترسیده بودم درش را باز کنم و ببینم. نخواسته بودم امید کوچک بیهوده ام را از دست بدهم. با آدم ها صادق بوده ام. فکر کرده بودم صداقت پشیزی بیارزد. نیرزیده بود. صندوقچه ام را باز کرده بودم. هیچ عزیزم را در

ادامه مطلب  

گئجه نین اوزاندی عمری...  

تمام وقت را به زندگی هایی فکر کردم که می توانستم داشته باشم، به حرف هایی که می توانستم گفته باشم، به راه هایی که می توانستم رفته باشم. نداشته بودم، نگفته بودم، نرفته بودم. همینجا ايستاده بودم کنار معدن هیچ ام. فکر کرده بودم گنجی توی صندوقچه ام دارم. ترسیده بودم درش را باز کنم و ببینم. نخواسته بودم امید کوچک بیهوده ام را از دست بدهم. با آدم ها صادق بوده ام. فکر کرده بودم صداقت پشیزی بیارزد. نیرزیده بود. صندوقچه ام را باز کرده بودم. هیچ عزیزم را در

ادامه مطلب  

گئجه نین اوزاندی عمری...  

تمام وقت را به زندگی هایی فکر کردم که می توانستم داشته باشم، به حرف هایی که می توانستم گفته باشم، به راه هایی که می توانستم رفته باشم. نداشته بودم، نگفته بودم، نرفته بودم. همینجا ايستاده بودم کنار معدن هیچ ام. فکر کرده بودم گنجی توی صندوقچه ام دارم. ترسیده بودم درش را باز کنم و ببینم. نخواسته بودم امید کوچک بیهوده ام را از دست بدهم. با آدم ها صادق بوده ام. فکر کرده بودم صداقت پشیزی بیارزد. نیرزیده بود. صندوقچه ام را باز کرده بودم. هیچ عزیزم را در

ادامه مطلب  

گئجه نین اوزاندی عمری...  

تمام وقت را به زندگی هایی فکر کردم که می توانستم داشته باشم، به حرف هایی که می توانستم گفته باشم، به راه هایی که می توانستم رفته باشم. نداشته بودم، نگفته بودم، نرفته بودم. همینجا ايستاده بودم کنار معدن هیچ ام. فکر کرده بودم گنجی توی صندوقچه ام دارم. ترسیده بودم درش را باز کنم و ببینم. نخواسته بودم امید کوچک بیهوده ام را از دست بدهم. با آدم ها صادق بوده ام. فکر کرده بودم صداقت پشیزی بیارزد. نیرزیده بود. صندوقچه ام را باز کرده بودم. هیچ عزیزم را در

ادامه مطلب  

گئجه نین اوزاندی عمری...  

تمام وقت را به زندگی هایی فکر کردم که می توانستم داشته باشم، به حرف هایی که می توانستم گفته باشم، به راه هایی که می توانستم رفته باشم. نداشته بودم، نگفته بودم، نرفته بودم. همینجا ايستاده بودم کنار معدن هیچ ام. فکر کرده بودم گنجی توی صندوقچه ام دارم. ترسیده بودم درش را باز کنم و ببینم. نخواسته بودم امید کوچک بیهوده ام را از دست بدهم. با آدم ها صادق بوده ام. فکر کرده بودم صداقت پشیزی بیارزد. نیرزیده بود. صندوقچه ام را باز کرده بودم. هیچ عزیزم را در

ادامه مطلب  

گئجه نین اوزاندی عمری...  

تمام وقت را به زندگی هایی فکر کردم که می توانستم داشته باشم، به حرف هایی که می توانستم گفته باشم، به راه هایی که می توانستم رفته باشم. نداشته بودم، نگفته بودم، نرفته بودم. همینجا ايستاده بودم کنار معدن هیچ ام. فکر کرده بودم گنجی توی صندوقچه ام دارم. ترسیده بودم درش را باز کنم و ببینم. نخواسته بودم امید کوچک بیهوده ام را از دست بدهم. با آدم ها صادق بوده ام. فکر کرده بودم صداقت پشیزی بیارزد. نیرزیده بود. صندوقچه ام را باز کرده بودم. هیچ عزیزم را در

ادامه مطلب  

گئجه نین اوزاندی عمری...  

تمام وقت را به زندگی هایی فکر کردم که می توانستم داشته باشم، به حرف هایی که می توانستم گفته باشم، به راه هایی که می توانستم رفته باشم. نداشته بودم، نگفته بودم، نرفته بودم. همینجا ايستاده بودم کنار معدن هیچ ام. فکر کرده بودم گنجی توی صندوقچه ام دارم. ترسیده بودم درش را باز کنم و ببینم. نخواسته بودم امید کوچک بیهوده ام را از دست بدهم. با آدم ها صادق بوده ام. فکر کرده بودم صداقت پشیزی بیارزد. نیرزیده بود. صندوقچه ام را باز کرده بودم. هیچ عزیزم را در

ادامه مطلب  

گئجه نین اوزاندی عمری...  

تمام وقت را به زندگی هایی فکر کردم که می توانستم داشته باشم، به حرف هایی که می توانستم گفته باشم، به راه هایی که می توانستم رفته باشم. نداشته بودم، نگفته بودم، نرفته بودم. همینجا ايستاده بودم کنار معدن هیچ ام. فکر کرده بودم گنجی توی صندوقچه ام دارم. ترسیده بودم درش را باز کنم و ببینم. نخواسته بودم امید کوچک بیهوده ام را از دست بدهم. با آدم ها صادق بوده ام. فکر کرده بودم صداقت پشیزی بیارزد. نیرزیده بود. صندوقچه ام را باز کرده بودم. هیچ عزیزم را در

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >