و اینک خانه ی جدید  

بالاخره اسباب کشی انجام شد.دوستام سنگ تموم گذاشتن.فرزانه جون و داداشش، هستي و آقای میم.یه عالمه شرمنده کردن منو.دیروز از سر کار که رفتم خونه تا ساعت ده شب که برسیم خونه ی هستي در حال کار کردن بودیم.بالاخره با هزار دنگ و فنگ پولم رو از صاحبخونه گرفتم. تا قبل از دادن کلید حتی حاضر نشد یه تومن از پول پیشم رو بهم برگردونه.آقای میم توی بنگاه هرچی تونست به صاحبخونه قبلی گفت.به من میگه: مگه من میخواستم پولتو بخورم که اینهمه آدمو بسیج کردی برا پولت؟ 

ادامه مطلب  

و اینک خانه ی جدید  

بالاخره اسباب کشی انجام شد.دوستام سنگ تموم گذاشتن.فرزانه جون و داداشش، هستي و آقای میم.یه عالمه شرمنده کردن منو.دیروز از سر کار که رفتم خونه تا ساعت ده شب که برسیم خونه ی هستي در حال کار کردن بودیم.بالاخره با هزار دنگ و فنگ پولم رو از صاحبخونه گرفتم. تا قبل از دادن کلید حتی حاضر نشد یه تومن از پول پیشم رو بهم برگردونه.آقای میم توی بنگاه هرچی تونست به صاحبخونه قبلی گفت.به من میگه: مگه من میخواستم پولتو بخورم که اینهمه آدمو بسیج کردی برا پولت؟ 

ادامه مطلب  

و اینک خانه ی جدید  

بالاخره اسباب کشی انجام شد.دوستام سنگ تموم گذاشتن.فرزانه جون و داداشش، هستي و آقای میم.یه عالمه شرمنده کردن منو.دیروز از سر کار که رفتم خونه تا ساعت ده شب که برسیم خونه ی هستي در حال کار کردن بودیم.بالاخره با هزار دنگ و فنگ پولم رو از صاحبخونه گرفتم. تا قبل از دادن کلید حتی حاضر نشد یه تومن از پول پیشم رو بهم برگردونه.آقای میم توی بنگاه هرچی تونست به صاحبخونه قبلی گفت.به من میگه: مگه من میخواستم پولتو بخورم که اینهمه آدمو بسیج کردی برا پولت؟ 

ادامه مطلب  

و اینک خانه ی جدید  

بالاخره اسباب کشی انجام شد.دوستام سنگ تموم گذاشتن.فرزانه جون و داداشش، هستي و آقای میم.یه عالمه شرمنده کردن منو.دیروز از سر کار که رفتم خونه تا ساعت ده شب که برسیم خونه ی هستي در حال کار کردن بودیم.بالاخره با هزار دنگ و فنگ پولم رو از صاحبخونه گرفتم. تا قبل از دادن کلید حتی حاضر نشد یه تومن از پول پیشم رو بهم برگردونه.آقای میم توی بنگاه هرچی تونست به صاحبخونه قبلی گفت.به من میگه: مگه من میخواستم پولتو بخورم که اینهمه آدمو بسیج کردی برا پولت؟ 

ادامه مطلب  

پانزده  

خودِ دانشگاه تهران 1 :
من دیشب نخوابیدم تقریبا. بعد حدود 2 ساعت هم انتخاب واحد میکردم، آخرش تونستم 18 واحد بردارم. درسایی که توو برنامه هست رو یا نمیشه برداشت چون برای ورودی ها برداشته سیستم، یا امتحاناشون تداخل دارن، یا اینکه درس توو برنامه هست ولی توو لیست انتخاب واحد نیست! دانشکده ی ما هم از علوم دور افتاده. تازه همه ی عمومی هام رو پردیس علوم برداشتم. بس که خوبَن مسئولین آموزش. :| اختصاصی هایی هم که میتونم بردارم محدودن چون به سریشون تداخل دار

ادامه مطلب  

پانزده  

خودِ دانشگاه تهران 1 :
من دیشب نخوابیدم تقریبا. بعد حدود 2 ساعت هم انتخاب واحد میکردم، آخرش تونستم 18 واحد بردارم. درسایی که توو برنامه هست رو یا نمیشه برداشت چون برای ورودی ها برداشته سیستم، یا امتحاناشون تداخل دارن، یا اینکه درس توو برنامه هست ولی توو لیست انتخاب واحد نیست! دانشکده ی ما هم از علوم دور افتاده. تازه همه ی عمومی هام رو پردیس علوم برداشتم. بس که خوبَن مسئولین آموزش. :| اختصاصی هایی هم که میتونم بردارم محدودن چون به سریشون تداخل دار

ادامه مطلب  

56  

نمیخواستم دیگه چیزی ازین موضوع بنویسم،اما نمیتونم،خیلی بهم ریختم،امروز بیش از اندازه استرس روم بوده خیلی تحت فشار روحی بودم،چن ماه بود ازین حالم خبری نبودامرو رفتم کلاس،وقتی وارد شدم و رفتم رو صندلی نشستم مربیم برگش گف خانم ز پیداشون نیس،امروز نیومده!!این اولین تلنگر بود،مربیم هیچ وخ چنین حرفی نمیزد،،،تقریبا 1ساعت بعد خانم ز تشریف آوردن ،اونم ن تنها،بلکه همراه زن داداشش!!عکسشو اون روز کذایی نشونم داده بود!وقتی دیدمش یاد مامان افتادم چو

ادامه مطلب  

56  

نمیخواستم دیگه چیزی ازین موضوع بنویسم،اما نمیتونم،خیلی بهم ریختم،امروز بیش از اندازه استرس روم بوده خیلی تحت فشار روحی بودم،چن ماه بود ازین حالم خبری نبودامرو رفتم کلاس،وقتی وارد شدم و رفتم رو صندلی نشستم مربیم برگش گف خانم ز پیداشون نیس،امروز نیومده!!این اولین تلنگر بود،مربیم هیچ وخ چنین حرفی نمیزد،،،تقریبا 1ساعت بعد خانم ز تشریف آوردن ،اونم ن تنها،بلکه همراه زن داداشش!!عکسشو اون روز کذایی نشونم داده بود!وقتی دیدمش یاد مامان افتادم چو

ادامه مطلب  

یه قدم مانده به خوشبختی  

بعد از اینکه خودمو زدم ب کوچه علی چپ ک چ بلایی سر زندگیم اومده... تازه داشتم طعم خوشبختیو میچشیدم منتظر بودم خونه رو تحویل بگیریم و از خانواده ای ک یه باعث اضطراب عذابمن دور بشم ...
مادر عصبیم و بی سواد ک فقط دلش میخواس منو مث ی پشمک چادری بکنه تو چش اینو و اون ب یکی از فامیلای دهاتیش شوهرم بده

علی خیلی بد افتاده توی تنگنای مالی
داریم ماشینو میفروشیم
از کامانم خواست سند خونه ی استانو بده ک بفروشع دستش باز شه
اما مامانم شروع کرد ب مقابله ب مثل ن خ

ادامه مطلب  

یه قدم مانده به خوشبختی  

بعد از اینکه خودمو زدم ب کوچه علی چپ ک چ بلایی سر زندگیم اومده... تازه داشتم طعم خوشبختیو میچشیدم منتظر بودم خونه رو تحویل بگیریم و از خانواده ای ک یه باعث اضطراب عذابمن دور بشم ...
مادر عصبیم و بی سواد ک فقط دلش میخواس منو مث ی پشمک چادری بکنه تو چش اینو و اون ب یکی از فامیلای دهاتیش شوهرم بده

علی خیلی بد افتاده توی تنگنای مالی
داریم ماشینو میفروشیم
از کامانم خواست سند خونه ی استانو بده ک بفروشع دستش باز شه
اما مامانم شروع کرد ب مقابله ب مثل ن خ

ادامه مطلب  

یه قدم مانده به خوشبختی  

بعد از اینکه خودمو زدم ب کوچه علی چپ ک چ بلایی سر زندگیم اومده... تازه داشتم طعم خوشبختیو میچشیدم منتظر بودم خونه رو تحویل بگیریم و از خانواده ای ک یه باعث اضطراب عذابمن دور بشم ...
مادر عصبیم و بی سواد ک فقط دلش میخواس منو مث ی پشمک چادری بکنه تو چش اینو و اون ب یکی از فامیلای دهاتیش شوهرم بده

علی خیلی بد افتاده توی تنگنای مالی
داریم ماشینو میفروشیم
از کامانم خواست سند خونه ی استانو بده ک بفروشع دستش باز شه
اما مامانم شروع کرد ب مقابله ب مثل ن خ

ادامه مطلب  

از همه چیز  

+مستند زمین که توسط بی بی سی ساخته شده رو ببینید پر از شگفتی و زیبایی نمی دونم الف از چه سایتی دانلود کرده  ،انقدر عالیه که بهتر از خیلی فیلماس +کلیپ طرفداری و تماشاگرای  باشگاه های اروپایی رو دیدین ؟؟؟؟مسلما نه چون شما فوتبالی نیستین  معرکه س برای من که فوتبال دوست دارم  اینم باز از خیلی فیلما بهتره  نحوه ی برخورد بازیکنای بزرگ با طرفداراشون عالیه ،نمی دونم چرا تو ایران یه همچین چیزی نیست  ؟!تماشاگر و طرفدار که میگیم فحش و د

ادامه مطلب  

از همه چیز  

+مستند زمین که توسط بی بی سی ساخته شده رو ببینید پر از شگفتی و زیبایی نمی دونم الف از چه سایتی دانلود کرده  ،انقدر عالیه که بهتر از خیلی فیلماس +کلیپ طرفداری و تماشاگرای  باشگاه های اروپایی رو دیدین ؟؟؟؟مسلما نه چون شما فوتبالی نیستین  معرکه س برای من که فوتبال دوست دارم  اینم باز از خیلی فیلما بهتره  نحوه ی برخورد بازیکنای بزرگ با طرفداراشون عالیه ،نمی دونم چرا تو ایران یه همچین چیزی نیست  ؟!تماشاگر و طرفدار که میگیم فحش و د

ادامه مطلب  

انسان کامل  

#ترانه #جدید #بهنام #انسان #کاملمنو #دل بریدن از تو، چه #محاله خنده داریمنو نخواستن #تو، چه طنزه ضد حالیمنو خستگی از تو، چه #حرف نا به جائیمنو #عاشقی جز تو، چه حرومه ناصوابیهمه کسمی تو دنیا، توی این دنیای بی رحمهمه جونمو روحی، توی این دو روزه عمرمهمه تارمو پودی، تو ای پوشش جانمهمه سازی و نوری، توی این جهانه تارمتو منو، من از تو هستم، ای تو که تا نداریتو جامو، من می هستم، ای تو که ساقی هستيتو می و من انگور هستم، ای تو که تاکم هستيتا هستي عاشق هستم،

ادامه مطلب  

اسلایدهای ارائه شده درس سیستم حسابداری  

اسلایدهای  ارائه شده توسط هم کلاسی ها برای درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری با دکتر پیری در این پست قرار داده می شود.

سیستم سهام                 ارائه شده توسط امید اسمعیل زاده
سیستم پرداخت              ارائه شده توسط خانم جلالت پور
سیستم دریافت             ارائه شده توسط خانم خلفی
سیستم فروش                ارائه شده توسط خانم جودی
اعتبارات اسنادی             ارائه شده توسط آقای خاکپور
سیستم دفترداری و صدور سند   ارائه شده توسط آقای

ادامه مطلب  

اسلایدهای ارائه شده درس مسائل جاری حسابداری  

اسلایدهای  ارائه شده توسط هم کلاسی ها برای درس مسائل جاری حسابداری با خانم دکتر چالاکی در این پست قرار داده می شود.
مزایای بازنشستگی کارکنان                 ارائه شده توسط امید اسمعیل زاده

طرح ها و مزایای بازنشستگی         ارائه شده توسط آقای علیزاده

صورتهای مالی تلفیقی                   ارائه شده توسط خانم خلفی
فعالیتهای ساخت املاک                   ارائه شده توسط خانم جودی
تحلیل شبکه های اجتماعی و ارتباط ..... ارائه شده توسط خانم جلالت پو

ادامه مطلب  

برگزاری نشست کتابخوان به مناسبت رحلت امام خمینی(ره) در کتابخانه عمومی ادیب الممالک  

به گزارش روابط عمومی کتابخانه عمومی ادیب الممالک جاورسیان در نشست کتابخوان که به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) در این کتابخانه برگزار گردید تعداد شش کتاب با عناوین:
1-درس هایی از امام (ره)   توسط خانم بتول رحیمی
2-معارف انقلاب   توسط خانم فاطمه قاسمی
3- ریا و عجب    توسط زهرا گودرزی
4- حکایت های تلخ و شیرین   توسط خانم زینب حمیدی
5- با دست های خالی     توسط الهام بانویی
6- نسیم تقدیر    توسط خانم سمیرا یعقوبی؛  معرفی شدند.

ادامه مطلب  

برگزاری نشست کتابخوان به مناسبت رحلت امام خمینی(ره) در کتابخانه عمومی ادیب الممالک  

به گزارش روابط عمومی کتابخانه عمومی ادیب الممالک جاورسیان در نشست کتابخوان که به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) در این کتابخانه برگزار گردید تعداد شش کتاب با عناوین:
1-درس هایی از امام (ره)   توسط خانم بتول رحیمی
2-معارف انقلاب   توسط خانم فاطمه قاسمی
3- ریا و عجب    توسط زهرا گودرزی
4- حکایت های تلخ و شیرین   توسط خانم زینب حمیدی
5- با دست های خالی     توسط الهام بانویی
6- نسیم تقدیر    توسط خانم سمیرا یعقوبی؛  معرفی شدند.

ادامه مطلب  

12#  

دوستت دارد و از دور کنارش هستي
روی دیوار اتاق و سَر ِکارش هستي
آخرین شاعر ِ دیوانه تبارش هستي
دل من ! ساده کنم ! دار و ندارش هستي !
دوستش داری و از عاقبتش با خبری
دوستش داری و باید که دل از او نبری
دوستش داری و از خیر و شرش میگذری
دل من ! از تو چه پنهان که تو بسیار خری
دوستت دارد و یک بند تو را میخواهد
دوستت دارد و در بند تو را میخواهد
همه ی زندگی ات چند ؟ تو را میخواهد
دل من ! گند زدی ... گند ... تو را میخواهد
شعر را صرف همین عشق ِ پریشان کردی
همه ی زندگی ا

ادامه مطلب  

 

امروز خواهرشوهرم از ساعت ۵:۲۰ تقریبا اومد پیشم و تا ده شب آشپزخونه رو جمع کردیم.من می شستم اون جا به جا می کرد.گفتم می رم خونه جدید همه چی تمیز باشه فقط بچینم.فرشها رو می دم قالی شویی مستقیم بیاره خونه جدیده.رفتم موکت خریدم براش اونجا متری ۲۳ تومن. طوسی نقره ای هست و ساده بدون نقش و نگار.موکت از ۴ تومن بود تا ۱۰ تومن آشغال به تمام معنا و گل گلی اونوقت موکتای خوب از ۲۰ به بالا.یعنی یه حد وسط نداشت که بتونی انتخاب کنی.کل جاده ملارد و خیابون برقون کر

ادامه مطلب  

 

امروز خواهرشوهرم از ساعت ۵:۲۰ تقریبا اومد پیشم و تا ده شب آشپزخونه رو جمع کردیم.من می شستم اون جا به جا می کرد.گفتم می رم خونه جدید همه چی تمیز باشه فقط بچینم.فرشها رو می دم قالی شویی مستقیم بیاره خونه جدیده.رفتم موکت خریدم براش اونجا متری ۲۳ تومن. طوسی نقره ای هست و ساده بدون نقش و نگار.موکت از ۴ تومن بود تا ۱۰ تومن آشغال به تمام معنا و گل گلی اونوقت موکتای خوب از ۲۰ به بالا.یعنی یه حد وسط نداشت که بتونی انتخاب کنی.کل جاده ملارد و خیابون برقون کر

ادامه مطلب  

 

امروز خواهرشوهرم از ساعت ۵:۲۰ تقریبا اومد پیشم و تا ده شب آشپزخونه رو جمع کردیم.من می شستم اون جا به جا می کرد.گفتم می رم خونه جدید همه چی تمیز باشه فقط بچینم.فرشها رو می دم قالی شویی مستقیم بیاره خونه جدیده.رفتم موکت خریدم براش اونجا متری ۲۳ تومن. طوسی نقره ای هست و ساده بدون نقش و نگار.موکت از ۴ تومن بود تا ۱۰ تومن آشغال به تمام معنا و گل گلی اونوقت موکتای خوب از ۲۰ به بالا.یعنی یه حد وسط نداشت که بتونی انتخاب کنی.کل جاده ملارد و خیابون برقون کر

ادامه مطلب  

 

امروز خواهرشوهرم از ساعت ۵:۲۰ تقریبا اومد پیشم و تا ده شب آشپزخونه رو جمع کردیم.من می شستم اون جا به جا می کرد.گفتم می رم خونه جدید همه چی تمیز باشه فقط بچینم.فرشها رو می دم قالی شویی مستقیم بیاره خونه جدیده.رفتم موکت خریدم براش اونجا متری ۲۳ تومن. طوسی نقره ای هست و ساده بدون نقش و نگار.موکت از ۴ تومن بود تا ۱۰ تومن آشغال به تمام معنا و گل گلی اونوقت موکتای خوب از ۲۰ به بالا.یعنی یه حد وسط نداشت که بتونی انتخاب کنی.کل جاده ملارد و خیابون برقون کر

ادامه مطلب  

 

امروز خواهرشوهرم از ساعت ۵:۲۰ تقریبا اومد پیشم و تا ده شب آشپزخونه رو جمع کردیم.من می شستم اون جا به جا می کرد.گفتم می رم خونه جدید همه چی تمیز باشه فقط بچینم.فرشها رو می دم قالی شویی مستقیم بیاره خونه جدیده.رفتم موکت خریدم براش اونجا متری ۲۳ تومن. طوسی نقره ای هست و ساده بدون نقش و نگار.موکت از ۴ تومن بود تا ۱۰ تومن آشغال به تمام معنا و گل گلی اونوقت موکتای خوب از ۲۰ به بالا.یعنی یه حد وسط نداشت که بتونی انتخاب کنی.کل جاده ملارد و خیابون برقون کر

ادامه مطلب  

 

امروز خواهرشوهرم از ساعت ۵:۲۰ تقریبا اومد پیشم و تا ده شب آشپزخونه رو جمع کردیم.من می شستم اون جا به جا می کرد.گفتم می رم خونه جدید همه چی تمیز باشه فقط بچینم.فرشها رو می دم قالی شویی مستقیم بیاره خونه جدیده.رفتم موکت خریدم براش اونجا متری ۲۳ تومن. طوسی نقره ای هست و ساده بدون نقش و نگار.موکت از ۴ تومن بود تا ۱۰ تومن آشغال به تمام معنا و گل گلی اونوقت موکتای خوب از ۲۰ به بالا.یعنی یه حد وسط نداشت که بتونی انتخاب کنی.کل جاده ملارد و خیابون برقون کر

ادامه مطلب  

نشست کتاب‌خوان دانش‌آموزی در دبیرستان فضیلت جاورسیان  

به
گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، به همت
کتابخانه عمومی ادیب الممالک، نشست کتاب‌خوان دانش‌آموزی در دبیرستان
دخترانه فضیلت شهر جاورسیان برگزار شد و شش عنوان کتاب را به اشتراک گذاشت.
امام حسین(ع) از دیدگاه دانشمندان    نوشته امیر حسین کرمی  /   معرفی توسط
سارا حدادی؛     سید الشهدا(ع)   نوشته شهید آیت الله دستغیب  /   معرفی
توسط سمانه حسنی؛     امام حسین(ع) عقل سرخ   نوشته حسن رحیم پور  /  
معرفی توسط فائزه

ادامه مطلب  

نشست کتاب‌خوان دانش‌آموزی در دبیرستان فضیلت جاورسیان  

به
گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، به همت
کتابخانه عمومی ادیب الممالک، نشست کتاب‌خوان دانش‌آموزی در دبیرستان
دخترانه فضیلت شهر جاورسیان برگزار شد و شش عنوان کتاب را به اشتراک گذاشت.
امام حسین(ع) از دیدگاه دانشمندان    نوشته امیر حسین کرمی  /   معرفی توسط
سارا حدادی؛     سید الشهدا(ع)   نوشته شهید آیت الله دستغیب  /   معرفی
توسط سمانه حسنی؛     امام حسین(ع) عقل سرخ   نوشته حسن رحیم پور  /  
معرفی توسط فائزه

ادامه مطلب  

برپایی عصر شعر (جشن ادبی)  

اهم موارد انجام شده در عصر شعر مرکز اشنویه به روایت تصویر: 1396/4/22 قرائت قرآن توسط عضو مرکزبقیه در ادامه مطلب...  اجرای سرود ملی توسط کلیه اعضا و مهمانانخیر مقدم و ایراد سخنرانی توسط مربی مسئول مرکزسخنرانی ، شعر خوانی و معرفی کتاب توسط مهماناناجرای سرود توسط اعضاسخنرانی، عرض خیر مقدم و معرفی کتاب توسط مربی ادبی خانم وهاب زادهدکلمه توسط اعضاشعرخوانی توسط اعضاپرسش و پاسخ ادبی و نام آوری از اعضای فعال و کتابخوان

ادامه مطلب  

تعطیــلات  

+اول هفته به شوهری گفتم اگه میشه دو روز آخر رو بریم چادگان یه اب وهوایی عوض کنیم گفت باشه فقط بذار از یکی بپرسم شماره بگیرم واسه ویلا که بعید میدونم دیگه ویلای خالی داشته باشن قبلش من نت سرچ کردم دو تا شماره پیدا کردم زنگ زدم یکیش جواب نداد یکیشونم گفت واسه اخر هفته که ندارم ولی وسط هفته داریمگفتم واسه دوشب چقدر میشه؟گفت شبی چهارصدواقعا واسه ما زور بود به شوهر گفتم اگه خانواده هامون پایه بودن یا اگه دوتا دوست داشتیم با هم میرفتیم هزینه ها رو

ادامه مطلب  

ای کاش  

ای کاش انقدر خوب بودم که لیاقت تورو داشتم...خیلی دل تنگشم...خیلی...دلم براش یذره شده...عکسشو میبینم اشک میریزم...من تورو فراموش نمیکنم سونیا...تو تنها و تنها و تنها کسی هستي که کنارش ارامش دارم...تو همه چیز من هستي...و چقدر بده ادم انقدر ای کاش تو دلش باشه...دلم از ای کاشها پره...ای کاش ای کاشی نداشتم و تو رو داشتم 

ادامه مطلب  

ای کاش  

ای کاش انقدر خوب بودم که لیاقت تورو داشتم...خیلی دل تنگشم...خیلی...دلم براش یذره شده...عکسشو میبینم اشک میریزم...من تورو فراموش نمیکنم سونیا...تو تنها و تنها و تنها کسی هستي که کنارش ارامش دارم...تو همه چیز من هستي...و چقدر بده ادم انقدر ای کاش تو دلش باشه...دلم از ای کاشها پره...ای کاش ای کاشی نداشتم و تو رو داشتم 

ادامه مطلب  

یادداشت هشتادم  

یادم اومد در مورد دورهمیه کتابخونیمون حرفی نزدم.جلسه اول بود و به جز ادمین گروه و یکی از بچه ها که همکلاس دبیرستانم بود,بقیه رو نمیشناختم.کلا 8 نفر هستيم و قراره شلوغتر نشیم.من و تارا(ادمین)که هر کدوم هم دو تا بچه داریم آن تایم تو کافی شاپ حاضر بودیم,اما ماشالله به بقیه!!! جلسه ی اول بود و بیشتر در مورد نحوه ی انتخاب کتاب حرف زدیم.قراره  یک ماه رمان بخونیم و یک ماه انواع دیگه.یکم هم در مورد آخرین کتابی که هر کدوم خوندیم صحبت کردیم.این ماه سمف

ادامه مطلب  

جزیره مهربانی کجاست ؟  

جزیره مهربانی کجاست ؟ آنجا جایی است که در زیر چرخ دنده غول پیکر و هولناک مناسبات چندین هزار ساله آدمیان ، خرد و نابود نشویم . در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده است . مهر و شادی زنده و جاری است و آبادی و سازندگی در هر کوی و برزن هویدا است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ جشن با حضور فیلسوف حکیم ارد بزرگ - 15 بهمن ماه 1395باید بسوی جزیره مهربانی کوچید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ مطالبی دیگر :بزرگداشت جناب آقای جلال محمدی مقدم توسط بزرگترین فیلسوف جهانبزرگد

ادامه مطلب  

جزیره مهربانی کجاست ؟  

جزیره مهربانی کجاست ؟ آنجا جایی است که در زیر چرخ دنده غول پیکر و هولناک مناسبات چندین هزار ساله آدمیان ، خرد و نابود نشویم . در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده است . مهر و شادی زنده و جاری است و آبادی و سازندگی در هر کوی و برزن هویدا است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ جشن با حضور فیلسوف حکیم ارد بزرگ - 15 بهمن ماه 1395باید بسوی جزیره مهربانی کوچید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ مطالبی دیگر :بزرگداشت جناب آقای جلال محمدی مقدم توسط بزرگترین فیلسوف جهانبزرگد

ادامه مطلب  

جزیره مهربانی کجاست ؟  

جزیره مهربانی کجاست ؟ آنجا جایی است که در زیر چرخ دنده غول پیکر و هولناک مناسبات چندین هزار ساله آدمیان ، خرد و نابود نشویم . در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده است . مهر و شادی زنده و جاری است و آبادی و سازندگی در هر کوی و برزن هویدا است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ جشن با حضور فیلسوف حکیم ارد بزرگ - 15 بهمن ماه 1395باید بسوی جزیره مهربانی کوچید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ مطالبی دیگر :بزرگداشت جناب آقای جلال محمدی مقدم توسط بزرگترین فیلسوف جهانبزرگد

ادامه مطلب  

جزیره مهربانی کجاست ؟  

جزیره مهربانی کجاست ؟ آنجا جایی است که در زیر چرخ دنده غول پیکر و هولناک مناسبات چندین هزار ساله آدمیان ، خرد و نابود نشویم . در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده است . مهر و شادی زنده و جاری است و آبادی و سازندگی در هر کوی و برزن هویدا است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ جشن با حضور فیلسوف حکیم ارد بزرگ - 15 بهمن ماه 1395باید بسوی جزیره مهربانی کوچید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ مطالبی دیگر :بزرگداشت جناب آقای جلال محمدی مقدم توسط بزرگترین فیلسوف جهانبزرگد

ادامه مطلب  

جزیره مهربانی کجاست ؟  

جزیره مهربانی کجاست ؟ آنجا جایی است که در زیر چرخ دنده غول پیکر و هولناک مناسبات چندین هزار ساله آدمیان ، خرد و نابود نشویم . در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده است . مهر و شادی زنده و جاری است و آبادی و سازندگی در هر کوی و برزن هویدا است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ جشن با حضور فیلسوف حکیم ارد بزرگ - 15 بهمن ماه 1395باید بسوی جزیره مهربانی کوچید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ مطالبی دیگر :بزرگداشت جناب آقای جلال محمدی مقدم توسط بزرگترین فیلسوف جهانبزرگد

ادامه مطلب  

جزیره مهربانی کجاست ؟  

جزیره مهربانی کجاست ؟ آنجا جایی است که در زیر چرخ دنده غول پیکر و هولناک مناسبات چندین هزار ساله آدمیان ، خرد و نابود نشویم . در جزیره مهربانی، آزادی همچون آسمان گسترده است . مهر و شادی زنده و جاری است و آبادی و سازندگی در هر کوی و برزن هویدا است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ جشن با حضور فیلسوف حکیم ارد بزرگ - 15 بهمن ماه 1395باید بسوی جزیره مهربانی کوچید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ مطالبی دیگر :بزرگداشت جناب آقای جلال محمدی مقدم توسط بزرگترین فیلسوف جهانبزرگد

ادامه مطلب  

زندگی بی حد و مرز  

اگر نمی‌توانی بر شکست‌های خود چیره شوی،به این علت است که شکست‌هایت را شخصی کرده‌ای. تا موقعی که بازی به پایان نرسیده است، هنوز برای بردن وقت هست. اگر بازی را ترک کنی، این تو هستي که مسئله هستي، نه باختن. اگر می‌خواهی ببری، باید خود را شایسته‌ی برد بدانی و مسئولیت بردنِ بازی را به عهده بگیری.زندگی بی حد و مرز/نیک_وی_آچیچ

ادامه مطلب  

زندگی بی حد و مرز  

اگر نمی‌توانی بر شکست‌های خود چیره شوی،به این علت است که شکست‌هایت را شخصی کرده‌ای. تا موقعی که بازی به پایان نرسیده است، هنوز برای بردن وقت هست. اگر بازی را ترک کنی، این تو هستي که مسئله هستي، نه باختن. اگر می‌خواهی ببری، باید خود را شایسته‌ی برد بدانی و مسئولیت بردنِ بازی را به عهده بگیری.زندگی بی حد و مرز/نیک_وی_آچیچ

ادامه مطلب  

زندگی بی حد و مرز  

اگر نمی‌توانی بر شکست‌های خود چیره شوی،به این علت است که شکست‌هایت را شخصی کرده‌ای. تا موقعی که بازی به پایان نرسیده است، هنوز برای بردن وقت هست. اگر بازی را ترک کنی، این تو هستي که مسئله هستي، نه باختن. اگر می‌خواهی ببری، باید خود را شایسته‌ی برد بدانی و مسئولیت بردنِ بازی را به عهده بگیری.زندگی بی حد و مرز/نیک_وی_آچیچ

ادامه مطلب  

زندگی بی حد و مرز  

اگر نمی‌توانی بر شکست‌های خود چیره شوی،به این علت است که شکست‌هایت را شخصی کرده‌ای. تا موقعی که بازی به پایان نرسیده است، هنوز برای بردن وقت هست. اگر بازی را ترک کنی، این تو هستي که مسئله هستي، نه باختن. اگر می‌خواهی ببری، باید خود را شایسته‌ی برد بدانی و مسئولیت بردنِ بازی را به عهده بگیری.زندگی بی حد و مرز/نیک_وی_آچیچ

ادامه مطلب  

قانون جدید "بامیلو کلاب"  

طبق قانون جدید "بامیلو کلاب" استفاده از کدهای تخفیفی که از طریق خرج کردن بامیل توسط اعضای "بامیلو کلاب" بدست آمده باشند توسط حساب کاربری دیگری، تخلف محسوب شده و می‌بایست تنها توسط همان حساب کاربری استفاده شود.
با هرگونه فعالیتی از طرف کاربران که خلاف قوانین باشد، بامیلو مختار است حساب بامیلو کلاب این کاربران را مسدود و بامیل‌های بدست آمده را ضبط نماید.
متأسفانه با توجه به این قانون جدید و تا زمان تغییر آن، دیگر قادر به ارائه کدهای تخفیف با

ادامه مطلب  

قاسمی: محاصره تعدادی زن و کودک در صحرا توسط آمریکایی‌ها هیچ‌گونه ارزش نظامی ندارد  

محاصره هوایی زنان و کودکان در اتوبوس‌های غیرنظامی و کشته شدن چندین زن باردار در دو روز گذشته، در صورت تداوم ممکن است به فاجعه‌ای انسانی منجر شود که خشونت‌ها را در منطقه گسترش خواهد داد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مسافر بهشت ...  

خدایا
این فرشته مهربان کیست که از آسمان برایم هدیه کرده ای؟
این چه گلی است که در
هر چهار فصل گل است ؟
این چه ماهی است که
در روزها هم در آسمان است و نور میدهد؟
این چه چهره ای است
که در آن پر از روشنایی و زیبایی است؟
این چه پروانه ای است
که اینقدر رنگارنگ و زیباست؟
این چه ستاره ای است
که در بین تمام ستاره ها درخشان تر است؟
خدایا این چه عشقی
است که جانم دیوانه او شده؟
چقدر مهربان است مهر
و محبت در وجود اوست.
هدیه خداوند برای من
از بهشت است ، فرشته ای ک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1