میبینم او نروز رو  

جمعه!!!چه روز بدی شده امروز.به خاطر مامانت قهر کردی؟باشه،اشکالی نداره.فقط اینو بدون حالم از مامانت به هم ميخوره.کاش ...میبینم اون روز رو که زندگیم وابسته به مامانت نباشه؟امیدوارم تا اون موقع ازت متنفر نشم.متنفرم از مامانتمتنفرم از مامانتمتنفرم از مامانت

ادامه مطلب  

دستگاه گوارش  

کی باورش میشه که هشت از غذا خوردن رنج میبره ؟! الان ظهر طبق برنامه ی رژیمش ، عدسی خورده و تا الان داره پیچ ميخوره !میگه سنگین شده ، حالش خوب نیس ، شکمش درد میکنه ،... .تقریبا بعد از هر حبوباتی که استفاده میکنه همینه .من فکر میکنم مامانش به خاطر گشادی زیادش حبوبات رو از قبل خیس نمیکنه ولی هشت میگه این کارو میکنه .پس صد در صد اگر خیس هم بکنه آخرش با همون آب حبوبات رو میپزه .هشت خیلی بیش از حد حساسه روی خوردن مواد غذایی .یعنی دستگاه گوارشش پدرش دراو

ادامه مطلب  

What is going on  

چند هفته ای هست که مشغول نوسازی همه ی وسایل و تجهیزات الکترونیکی هستم لپ تاپ را دادم تعمیر همینطور ماشین حساب و ... بنابر توصیه موکدی که دوستان داشتند بهتر اینه که وسایل و تجهیزات الکترونیکی را از ایران بخرید چون در اروپا چندتا مالیات تپل بهشون ميخوره که باعث میشه هزینه تون بره بالاصحبت از هزینه شد جا داره یادی بکنیم از قیمت ارز که قرار بوده بیاد پایین ولی مثل اینکه اون بالا بهش خیلی خوش گذشته  و حالا حالاها قصد پایین اومدن نداره والا

ادامه مطلب  

What is going on  

چند هفته ای هست که مشغول نوسازی همه ی وسایل و تجهیزات الکترونیکی هستم لپ تاپ را دادم تعمیر همینطور ماشین حساب و ... بنابر توصیه موکدی که دوستان داشتند بهتر اینه که وسایل و تجهیزات الکترونیکی را از ایران بخرید چون در اروپا چندتا مالیات تپل بهشون ميخوره که باعث میشه هزینه تون بره بالاصحبت از هزینه شد جا داره یادی بکنیم از قیمت ارز که قرار بوده بیاد پایین ولی مثل اینکه اون بالا بهش خیلی خوش گذشته  و حالا حالاها قصد پایین اومدن نداره والا

ادامه مطلب  

What is going on  

چند هفته ای هست که مشغول نوسازی همه ی وسایل و تجهیزات الکترونیکی هستم لپ تاپ را دادم تعمیر همینطور ماشین حساب و ... بنابر توصیه موکدی که دوستان داشتند بهتر اینه که وسایل و تجهیزات الکترونیکی را از ایران بخرید چون در اروپا چندتا مالیات تپل بهشون ميخوره که باعث میشه هزینه تون بره بالاصحبت از هزینه شد جا داره یادی بکنیم از قیمت ارز که قرار بوده بیاد پایین ولی مثل اینکه اون بالا بهش خیلی خوش گذشته  و حالا حالاها قصد پایین اومدن نداره والا

ادامه مطلب  

What is going on  

چند هفته ای هست که مشغول نوسازی همه ی وسایل و تجهیزات الکترونیکی هستم لپ تاپ را دادم تعمیر همینطور ماشین حساب و ... بنابر توصیه موکدی که دوستان داشتند بهتر اینه که وسایل و تجهیزات الکترونیکی را از ایران بخرید چون در اروپا چندتا مالیات تپل بهشون ميخوره که باعث میشه هزینه تون بره بالاصحبت از هزینه شد جا داره یادی بکنیم از قیمت ارز که قرار بوده بیاد پایین ولی مثل اینکه اون بالا بهش خیلی خوش گذشته  و حالا حالاها قصد پایین اومدن نداره والا

ادامه مطلب  

What is going on  

چند هفته ای هست که مشغول نوسازی همه ی وسایل و تجهیزات الکترونیکی هستم لپ تاپ را دادم تعمیر همینطور ماشین حساب و ... بنابر توصیه موکدی که دوستان داشتند بهتر اینه که وسایل و تجهیزات الکترونیکی را از ایران بخرید چون در اروپا چندتا مالیات تپل بهشون ميخوره که باعث میشه هزینه تون بره بالاصحبت از هزینه شد جا داره یادی بکنیم از قیمت ارز که قرار بوده بیاد پایین ولی مثل اینکه اون بالا بهش خیلی خوش گذشته  و حالا حالاها قصد پایین اومدن نداره والا

ادامه مطلب  

What is going on  

چند هفته ای هست که مشغول نوسازی همه ی وسایل و تجهیزات الکترونیکی هستم لپ تاپ را دادم تعمیر همینطور ماشین حساب و ... بنابر توصیه موکدی که دوستان داشتند بهتر اینه که وسایل و تجهیزات الکترونیکی را از ایران بخرید چون در اروپا چندتا مالیات تپل بهشون ميخوره که باعث میشه هزینه تون بره بالاصحبت از هزینه شد جا داره یادی بکنیم از قیمت ارز که قرار بوده بیاد پایین ولی مثل اینکه اون بالا بهش خیلی خوش گذشته  و حالا حالاها قصد پایین اومدن نداره والا

ادامه مطلب  

What is going on  

چند هفته ای هست که مشغول نوسازی همه ی وسایل و تجهیزات الکترونیکی هستم لپ تاپ را دادم تعمیر همینطور ماشین حساب و ... بنابر توصیه موکدی که دوستان داشتند بهتر اینه که وسایل و تجهیزات الکترونیکی را از ایران بخرید چون در اروپا چندتا مالیات تپل بهشون ميخوره که باعث میشه هزینه تون بره بالاصحبت از هزینه شد جا داره یادی بکنیم از قیمت ارز که قرار بوده بیاد پایین ولی مثل اینکه اون بالا بهش خیلی خوش گذشته  و حالا حالاها قصد پایین اومدن نداره والا

ادامه مطلب  

What is going on  

چند هفته ای هست که مشغول نوسازی همه ی وسایل و تجهیزات الکترونیکی هستم لپ تاپ را دادم تعمیر همینطور ماشین حساب و ... بنابر توصیه موکدی که دوستان داشتند بهتر اینه که وسایل و تجهیزات الکترونیکی را از ایران بخرید چون در اروپا چندتا مالیات تپل بهشون ميخوره که باعث میشه هزینه تون بره بالاصحبت از هزینه شد جا داره یادی بکنیم از قیمت ارز که قرار بوده بیاد پایین ولی مثل اینکه اون بالا بهش خیلی خوش گذشته  و حالا حالاها قصد پایین اومدن نداره والا

ادامه مطلب  

What is going on  

چند هفته ای هست که مشغول نوسازی همه ی وسایل و تجهیزات الکترونیکی هستم لپ تاپ را دادم تعمیر همینطور ماشین حساب و ... بنابر توصیه موکدی که دوستان داشتند بهتر اینه که وسایل و تجهیزات الکترونیکی را از ایران بخرید چون در اروپا چندتا مالیات تپل بهشون ميخوره که باعث میشه هزینه تون بره بالاصحبت از هزینه شد جا داره یادی بکنیم از قیمت ارز که قرار بوده بیاد پایین ولی مثل اینکه اون بالا بهش خیلی خوش گذشته  و حالا حالاها قصد پایین اومدن نداره والا

ادامه مطلب  

What is going on  

چند هفته ای هست که مشغول نوسازی همه ی وسایل و تجهیزات الکترونیکی هستم لپ تاپ را دادم تعمیر همینطور ماشین حساب و ... بنابر توصیه موکدی که دوستان داشتند بهتر اینه که وسایل و تجهیزات الکترونیکی را از ایران بخرید چون در اروپا چندتا مالیات تپل بهشون ميخوره که باعث میشه هزینه تون بره بالاصحبت از هزینه شد جا داره یادی بکنیم از قیمت ارز که قرار بوده بیاد پایین ولی مثل اینکه اون بالا بهش خیلی خوش گذشته  و حالا حالاها قصد پایین اومدن نداره والا

ادامه مطلب  

What is going on  

چند هفته ای هست که مشغول نوسازی همه ی وسایل و تجهیزات الکترونیکی هستم لپ تاپ را دادم تعمیر همینطور ماشین حساب و ... بنابر توصیه موکدی که دوستان داشتند بهتر اینه که وسایل و تجهیزات الکترونیکی را از ایران بخرید چون در اروپا چندتا مالیات تپل بهشون ميخوره که باعث میشه هزینه تون بره بالاصحبت از هزینه شد جا داره یادی بکنیم از قیمت ارز که قرار بوده بیاد پایین ولی مثل اینکه اون بالا بهش خیلی خوش گذشته  و حالا حالاها قصد پایین اومدن نداره والا

ادامه مطلب  

درد سر  

سرم از صبح درد میکنه :( اگر شوهرتون در مورد هر کاری باهاتون مشورت میکنه قدرشو بدونید .و فکر نکنید اگر بگید هر جوری خودت میدونی و بذارید به اختیار خودش ، خیلی عزت و احترامش کردید .خیر ! اگر چند بار تکرار کنید کلا بیخیال مشورت میشه که هیچ ، خبر هم بهتون نمیده که داره چه گوهی ميخوره .الان در مورد مشارکت در سرمایه گذاری هشت نظر خواست ازم که اولش یکم حرف زدیم و تبادل نظر داشتیم و بعد گفتم به خاطر اینکه تو بیشتر از من سررشته داری ، تصمیمش با خودت .مثه

ادامه مطلب  

 

مامانم به شدت بیحاله. با اینکه غذا ميخوره و استراحت می کنه. ولی خوب نیست. چهارشنبه نتیجه آزمایش و عکس رو می بره دکتر. امروزم میخواستن دکتر اعصاب برن که از شانس ما نبود و افتاد چهارشنبه. امروز از کار زودتر رفتم خونه خواهرم ببینمش. شام هم موندم و همسر اومد دنبالم. تازه رسیدم خونه و به شدت خسته و بی انرژی ام. اصلا حوصله ندارم. فکر می کنم دیدن مریضی مامانم اینجوری کرده. حال بدی دارم. 

ادامه مطلب  

 

مامانم به شدت بیحاله. با اینکه غذا ميخوره و استراحت می کنه. ولی خوب نیست. چهارشنبه نتیجه آزمایش و عکس رو می بره دکتر. امروزم میخواستن دکتر اعصاب برن که از شانس ما نبود و افتاد چهارشنبه. امروز از کار زودتر رفتم خونه خواهرم ببینمش. شام هم موندم و همسر اومد دنبالم. تازه رسیدم خونه و به شدت خسته و بی انرژی ام. اصلا حوصله ندارم. فکر می کنم دیدن مریضی مامانم اینجوری کرده. حال بدی دارم. 

ادامه مطلب  

 

مامانم به شدت بیحاله. با اینکه غذا ميخوره و استراحت می کنه. ولی خوب نیست. چهارشنبه نتیجه آزمایش و عکس رو می بره دکتر. امروزم میخواستن دکتر اعصاب برن که از شانس ما نبود و افتاد چهارشنبه. امروز از کار زودتر رفتم خونه خواهرم ببینمش. شام هم موندم و همسر اومد دنبالم. تازه رسیدم خونه و به شدت خسته و بی انرژی ام. اصلا حوصله ندارم. فکر می کنم دیدن مریضی مامانم اینجوری کرده. حال بدی دارم. 

ادامه مطلب  

 

مامانم به شدت بیحاله. با اینکه غذا ميخوره و استراحت می کنه. ولی خوب نیست. چهارشنبه نتیجه آزمایش و عکس رو می بره دکتر. امروزم میخواستن دکتر اعصاب برن که از شانس ما نبود و افتاد چهارشنبه. امروز از کار زودتر رفتم خونه خواهرم ببینمش. شام هم موندم و همسر اومد دنبالم. تازه رسیدم خونه و به شدت خسته و بی انرژی ام. اصلا حوصله ندارم. فکر می کنم دیدن مریضی مامانم اینجوری کرده. حال بدی دارم. 

ادامه مطلب  

 

مامانم به شدت بیحاله. با اینکه غذا ميخوره و استراحت می کنه. ولی خوب نیست. چهارشنبه نتیجه آزمایش و عکس رو می بره دکتر. امروزم میخواستن دکتر اعصاب برن که از شانس ما نبود و افتاد چهارشنبه. امروز از کار زودتر رفتم خونه خواهرم ببینمش. شام هم موندم و همسر اومد دنبالم. تازه رسیدم خونه و به شدت خسته و بی انرژی ام. اصلا حوصله ندارم. فکر می کنم دیدن مریضی مامانم اینجوری کرده. حال بدی دارم. 

ادامه مطلب  

 

مامانم به شدت بیحاله. با اینکه غذا ميخوره و استراحت می کنه. ولی خوب نیست. چهارشنبه نتیجه آزمایش و عکس رو می بره دکتر. امروزم میخواستن دکتر اعصاب برن که از شانس ما نبود و افتاد چهارشنبه. امروز از کار زودتر رفتم خونه خواهرم ببینمش. شام هم موندم و همسر اومد دنبالم. تازه رسیدم خونه و به شدت خسته و بی انرژی ام. اصلا حوصله ندارم. فکر می کنم دیدن مریضی مامانم اینجوری کرده. حال بدی دارم. 

ادامه مطلب  

 

مامانم به شدت بیحاله. با اینکه غذا ميخوره و استراحت می کنه. ولی خوب نیست. چهارشنبه نتیجه آزمایش و عکس رو می بره دکتر. امروزم میخواستن دکتر اعصاب برن که از شانس ما نبود و افتاد چهارشنبه. امروز از کار زودتر رفتم خونه خواهرم ببینمش. شام هم موندم و همسر اومد دنبالم. تازه رسیدم خونه و به شدت خسته و بی انرژی ام. اصلا حوصله ندارم. فکر می کنم دیدن مریضی مامانم اینجوری کرده. حال بدی دارم. 

ادامه مطلب  

 

مامانم به شدت بیحاله. با اینکه غذا ميخوره و استراحت می کنه. ولی خوب نیست. چهارشنبه نتیجه آزمایش و عکس رو می بره دکتر. امروزم میخواستن دکتر اعصاب برن که از شانس ما نبود و افتاد چهارشنبه. امروز از کار زودتر رفتم خونه خواهرم ببینمش. شام هم موندم و همسر اومد دنبالم. تازه رسیدم خونه و به شدت خسته و بی انرژی ام. اصلا حوصله ندارم. فکر می کنم دیدن مریضی مامانم اینجوری کرده. حال بدی دارم. 

ادامه مطلب  

 

مامانم به شدت بیحاله. با اینکه غذا ميخوره و استراحت می کنه. ولی خوب نیست. چهارشنبه نتیجه آزمایش و عکس رو می بره دکتر. امروزم میخواستن دکتر اعصاب برن که از شانس ما نبود و افتاد چهارشنبه. امروز از کار زودتر رفتم خونه خواهرم ببینمش. شام هم موندم و همسر اومد دنبالم. تازه رسیدم خونه و به شدت خسته و بی انرژی ام. اصلا حوصله ندارم. فکر می کنم دیدن مریضی مامانم اینجوری کرده. حال بدی دارم. 

ادامه مطلب  

 

مامانم به شدت بیحاله. با اینکه غذا ميخوره و استراحت می کنه. ولی خوب نیست. چهارشنبه نتیجه آزمایش و عکس رو می بره دکتر. امروزم میخواستن دکتر اعصاب برن که از شانس ما نبود و افتاد چهارشنبه. امروز از کار زودتر رفتم خونه خواهرم ببینمش. شام هم موندم و همسر اومد دنبالم. تازه رسیدم خونه و به شدت خسته و بی انرژی ام. اصلا حوصله ندارم. فکر می کنم دیدن مریضی مامانم اینجوری کرده. حال بدی دارم. 

ادامه مطلب  

دروغـــگو باش منم مثل خودت میشم !  

مثــل همیشه حال بهم زن هستــم!!چون درس درستی نخـوندم حالم از آدمــا و دروغای بی شاخ دمشــون بهم ميخوره متنفرم , متنفرمـــم !!! اهـای خانمی ک سر از تــا پا به من دروغ گفتــی منم مث خودت میشــما !! ب همین سادگــــی ... قشنــگ میخوام با سال ۹۷ عــزیز تغییر کنم رنگ کـــامل  عوض میــکنم میشم مثل آدما خودشون !!! تا حالام همـــین بودم ! ولـــــی از حالا بیشتر میشم حتـــی سادگی هم میذارم کــــنار حتی واسه اون خانمای محتـــرمی ک بیش از پیش ب من دروغ میگن

ادامه مطلب  

دروغـــگو باش منم مثل خودت میشم !  

مثــل همیشه حال بهم زن هستــم!!چون درس درستی نخـوندم حالم از آدمــا و دروغای بی شاخ دمشــون بهم ميخوره متنفرم , متنفرمـــم !!! اهـای خانمی ک سر از تــا پا به من دروغ گفتــی منم مث خودت میشــما !! ب همین سادگــــی ... قشنــگ میخوام با سال ۹۷ عــزیز تغییر کنم رنگ کـــامل  عوض میــکنم میشم مثل آدما خودشون !!! تا حالام همـــین بودم ! ولـــــی از حالا بیشتر میشم حتـــی سادگی هم میذارم کــــنار حتی واسه اون خانمای محتـــرمی ک بیش از پیش ب من دروغ میگن

ادامه مطلب  

هیولایی به نام سروش  

خیلی از دوستان شاید در جریان تعرفه ی بین الملل نباشن .دوستانی که از فیلتر شکن استفاده میکنید ، تعرفه ی بین الملل بهتون ميخوره . به این صورت که سه برابر حساب میشه .یه ساعت من سیسکو رو روشن کردم دو گیگ از حجمم رفت .حالا هول نشید سریع برید پیام رسان سروش نصب کنید !! در راستای حمایت از تلگرام ! ایمو و واتس آپ و از همه مهم تر تلگرام ایکس هستش .حریم خصوصیتونو بازیچه ی دست اینا نکنید . شاید بگید من که چیز خاصی توی گوشیم نیست ، دوست عزیز فلسفه ی حریم خصوصی چ

ادامه مطلب  

نامه نی نی ها م به پدر  

خدای مهربونم هرچه زود تر بابارو بفرست پیش مامانیمامانی غصه ميخوره هرچی که بابا دیر تر بیادخدایا مادرم و پدرم را حفظ کن برای مامامانی احساس میکنه خیلی درحقش اجحاف شده ولی از اونجایی که ما و بابا رو دوست داره منتظرهر زنگی میگه شاید بابا باشهولی بابا مادرم در این لحظات حساس تنها گذاشتهبابا اگر شما مادرم رو مورد صلاحیت نمیدونستی چرا باردارش کردی؟شاید با خودت گفتی این پیاده روی میره ما رو هم به وجود بیاره میندازهبابا ما برای تو شدیم موش ازمایش

ادامه مطلب  

خسته ام ...  

دلم یه تنهایی بزرگ عمیق میخواد ... یه تنهایی که توش خودم باشم فقط و فقط و فقط ... با یه مشت کتاب ... بدون قضاوت و درموندگی ... بدون حتی خانوادم ... واقعا کاش میشد بهش رسید ... بعد ۲۶ سال واقعا دیگه صبرم برای موندن توی این خونه و هر روز دیدنشون و شنیدن غر هاشون تموم شده ... بسه دیگه تا کی باید بشینم اینجا هی نگاه کنم که کی بهم بگه چیکار کنم و کجا میرم و میام ... خسته شدم از هرچی که یه نفر یا یه چیزی یا یه جایی یا هر اصل و اصولی بخواد بهم بگه باید انجام بدم ... دوس

ادامه مطلب  

خسته ام ...  

دلم یه تنهایی بزرگ عمیق میخواد ... یه تنهایی که توش خودم باشم فقط و فقط و فقط ... با یه مشت کتاب ... بدون قضاوت و درموندگی ... بدون حتی خانوادم ... واقعا کاش میشد بهش رسید ... بعد ۲۶ سال واقعا دیگه صبرم برای موندن توی این خونه و هر روز دیدنشون و شنیدن غر هاشون تموم شده ... بسه دیگه تا کی باید بشینم اینجا هی نگاه کنم که کی بهم بگه چیکار کنم و کجا میرم و میام ... خسته شدم از هرچی که یه نفر یا یه چیزی یا یه جایی یا هر اصل و اصولی بخواد بهم بگه باید انجام بدم ... دوس

ادامه مطلب  

۸۹۰-خاطره بویایی  

خب کمدو یکبار شستم.دوباره داشتم میشستم که بابا و مامان رسیدن و بابا گفتم بقیه اشو میشورم.بعد من رفتمم کمک مامان حبوباتو که تازه گرفته بودن جابجا کنم و از این صوبتا.بعدش دیگه در حال ضعف بودم اومدم سس غذای دیشب یکم با نون و سبزی خوردم که واااای...یک بوی بسیاااار بدی پیچیده بود توی پذیرایی..حاصل از بوی شوینده ها و فلز و... اصن بویی بود که بدتر از همه چی منو یادیک خاطره نه چندان خوشایند مینداخت...اصن ق تحمل نبود این بو.نفسمو حبس کردم و سریع جمع کردم

ادامه مطلب  

۸۹۰-خاطره بویایی  

خب کمدو یکبار شستم.دوباره داشتم میشستم که بابا و مامان رسیدن و بابا گفتم بقیه اشو میشورم.بعد من رفتمم کمک مامان حبوباتو که تازه گرفته بودن جابجا کنم و از این صوبتا.بعدش دیگه در حال ضعف بودم اومدم سس غذای دیشب یکم با نون و سبزی خوردم که واااای...یک بوی بسیاااار بدی پیچیده بود توی پذیرایی..حاصل از بوی شوینده ها و فلز و... اصن بویی بود که بدتر از همه چی منو یادیک خاطره نه چندان خوشایند مینداخت...اصن ق تحمل نبود این بو.نفسمو حبس کردم و سریع جمع کردم

ادامه مطلب  

۸۹۰-خاطره بویایی  

خب کمدو یکبار شستم.دوباره داشتم میشستم که بابا و مامان رسیدن و بابا گفتم بقیه اشو میشورم.بعد من رفتمم کمک مامان حبوباتو که تازه گرفته بودن جابجا کنم و از این صوبتا.بعدش دیگه در حال ضعف بودم اومدم سس غذای دیشب یکم با نون و سبزی خوردم که واااای...یک بوی بسیاااار بدی پیچیده بود توی پذیرایی..حاصل از بوی شوینده ها و فلز و... اصن بویی بود که بدتر از همه چی منو یادیک خاطره نه چندان خوشایند مینداخت...اصن ق تحمل نبود این بو.نفسمو حبس کردم و سریع جمع کردم

ادامه مطلب  

۸۹۰-خاطره بویایی  

خب کمدو یکبار شستم.دوباره داشتم میشستم که بابا و مامان رسیدن و بابا گفتم بقیه اشو میشورم.بعد من رفتمم کمک مامان حبوباتو که تازه گرفته بودن جابجا کنم و از این صوبتا.بعدش دیگه در حال ضعف بودم اومدم سس غذای دیشب یکم با نون و سبزی خوردم که واااای...یک بوی بسیاااار بدی پیچیده بود توی پذیرایی..حاصل از بوی شوینده ها و فلز و... اصن بویی بود که بدتر از همه چی منو یادیک خاطره نه چندان خوشایند مینداخت...اصن ق تحمل نبود این بو.نفسمو حبس کردم و سریع جمع کردم

ادامه مطلب  

...Something is changing  

بذارید طبق معمول همه حرفمو با غرغر شروع کنم و به پایان برم: 
کلی حرف رو دلم مونده...
کلــــــــــــــــــــــــــــــــی حرف که خریدار نداره...
کلــــــــــــــــــــــــــــــــی حرف که همه میدونن و خودشونو میزنن به کوچه علی چپ...
کلــــــــــــــــــــــــــــــــی حرف که یه جوون بیس ساله ی استرسی داره غصه شو ميخوره!
کلی حرف...
ولی با خودم عهد کردم که نباس بشکنم...نباس پیش هیشکی خودمو وا بدم...باید قوی باشم لااقل تا جایی که بتونم.
+خب

ادامه مطلب  

...Something is changing  

بذارید طبق معمول همه حرفمو با غرغر شروع کنم و به پایان برم: 
کلی حرف رو دلم مونده...
کلــــــــــــــــــــــــــــــــی حرف که خریدار نداره...
کلــــــــــــــــــــــــــــــــی حرف که همه میدونن و خودشونو میزنن به کوچه علی چپ...
کلــــــــــــــــــــــــــــــــی حرف که یه جوون بیس ساله ی استرسی داره غصه شو ميخوره!
کلی حرف...
ولی با خودم عهد کردم که نباس بشکنم...نباس پیش هیشکی خودمو وا بدم...باید قوی باشم لااقل تا جایی که بتونم.
+خب

ادامه مطلب  

قدشان چقدر است؟بزرگترین و کوچکترین گربه جهان  

اطلاعاتی  در  مورد  گربه ها با هم  زیاد  از  لحاظ  جثه  فرقی  ندارند گربه ها بیشتر از چه چیزی می ترسند؟  قدشان چقدر است؟بزرگترین و کوچکترین گربه جهان  گربه ها  را  همه  دوست  دارند  مخصوصا  بچه ها  چون هم  گربه  زیباست  هم  میو  میو  می  کنه بازیگوشه  و  خودشو  هم  لوس  می  کنه.  حتما  یاد  اون  شعر  افتادین  که میگه  بابام   منو  نمیزنه  اگر&nb

ادامه مطلب  

قدشان چقدر است؟بزرگترین و کوچکترین گربه جهان  

اطلاعاتی  در  مورد  گربه ها با هم  زیاد  از  لحاظ  جثه  فرقی  ندارند گربه ها بیشتر از چه چیزی می ترسند؟  قدشان چقدر است؟بزرگترین و کوچکترین گربه جهان  گربه ها  را  همه  دوست  دارند  مخصوصا  بچه ها  چون هم  گربه  زیباست  هم  میو  میو  می  کنه بازیگوشه  و  خودشو  هم  لوس  می  کنه.  حتما  یاد  اون  شعر  افتادین  که میگه  بابام   منو  نمیزنه  اگر&nb

ادامه مطلب  

قدشان چقدر است؟بزرگترین و کوچکترین گربه جهان  

اطلاعاتی  در  مورد  گربه ها با هم  زیاد  از  لحاظ  جثه  فرقی  ندارند گربه ها بیشتر از چه چیزی می ترسند؟  قدشان چقدر است؟بزرگترین و کوچکترین گربه جهان  گربه ها  را  همه  دوست  دارند  مخصوصا  بچه ها  چون هم  گربه  زیباست  هم  میو  میو  می  کنه بازیگوشه  و  خودشو  هم  لوس  می  کنه.  حتما  یاد  اون  شعر  افتادین  که میگه  بابام   منو  نمیزنه  اگر&nb

ادامه مطلب  

قدشان چقدر است؟بزرگترین و کوچکترین گربه جهان  

اطلاعاتی  در  مورد  گربه ها با هم  زیاد  از  لحاظ  جثه  فرقی  ندارند گربه ها بیشتر از چه چیزی می ترسند؟  قدشان چقدر است؟بزرگترین و کوچکترین گربه جهان  گربه ها  را  همه  دوست  دارند  مخصوصا  بچه ها  چون هم  گربه  زیباست  هم  میو  میو  می  کنه بازیگوشه  و  خودشو  هم  لوس  می  کنه.  حتما  یاد  اون  شعر  افتادین  که میگه  بابام   منو  نمیزنه  اگر&nb

ادامه مطلب  

قدشان چقدر است؟بزرگترین و کوچکترین گربه جهان  

اطلاعاتی  در  مورد  گربه ها با هم  زیاد  از  لحاظ  جثه  فرقی  ندارند گربه ها بیشتر از چه چیزی می ترسند؟  قدشان چقدر است؟بزرگترین و کوچکترین گربه جهان  گربه ها  را  همه  دوست  دارند  مخصوصا  بچه ها  چون هم  گربه  زیباست  هم  میو  میو  می  کنه بازیگوشه  و  خودشو  هم  لوس  می  کنه.  حتما  یاد  اون  شعر  افتادین  که میگه  بابام   منو  نمیزنه  اگر&nb

ادامه مطلب  

قدشان چقدر است؟بزرگترین و کوچکترین گربه جهان  

اطلاعاتی  در  مورد  گربه ها با هم  زیاد  از  لحاظ  جثه  فرقی  ندارند گربه ها بیشتر از چه چیزی می ترسند؟  قدشان چقدر است؟بزرگترین و کوچکترین گربه جهان  گربه ها  را  همه  دوست  دارند  مخصوصا  بچه ها  چون هم  گربه  زیباست  هم  میو  میو  می  کنه بازیگوشه  و  خودشو  هم  لوس  می  کنه.  حتما  یاد  اون  شعر  افتادین  که میگه  بابام   منو  نمیزنه  اگر&nb

ادامه مطلب  

قدشان چقدر است؟بزرگترین و کوچکترین گربه جهان  

اطلاعاتی  در  مورد  گربه ها با هم  زیاد  از  لحاظ  جثه  فرقی  ندارند گربه ها بیشتر از چه چیزی می ترسند؟  قدشان چقدر است؟بزرگترین و کوچکترین گربه جهان  گربه ها  را  همه  دوست  دارند  مخصوصا  بچه ها  چون هم  گربه  زیباست  هم  میو  میو  می  کنه بازیگوشه  و  خودشو  هم  لوس  می  کنه.  حتما  یاد  اون  شعر  افتادین  که میگه  بابام   منو  نمیزنه  اگر&nb

ادامه مطلب  

پدر شوهر روشنفکر  

دیروز بابای پاندا ازم پرسید تو و پاندا چن وقت در ارتباط بودین،آخه ما مدتها هر چقد بهش کیس پیشنهاد میکرریم دست به سرمون میکرد،من‌ کلی سرخ و سفید شدم چون تو خونه خودمون مامانم اصلن به روم نمیاره که میدونه دوست بودیممونده بودم چی بگم که هم بهش جواب  واقعی رو نداده باشم هم بی احترامی نکرده باشم،برگشتم اطرافمو گشتم شاید پاندا به دادم برسه که پاندا دبلیو سی تشریف داشت.کمی مِن مِن کردم و گفتم من که با پاندا در ارتباط نبودم حالا نمیدونم دقیقا چن

ادامه مطلب  

۲۶۷:....  

۱.چرا وقتی سریال شهرزاد می‌بینید دلتون برای شهرزاد می‌سوزه؟ کی بدش میاد شش ماه شوهرش شهاب حسینی باشه، شش ماه مصطفی زمانی .اونم در شرایطی که مثلا داری ایثار میکنی و به زور شهاب حسینی رو قبول کردی .من که دلم فقط برای اصغری سوخت که ناکام از دنیا رفت ۲.«بلک افغان» بیشتر بهش ميخوره اسم یه گروهک تروریستی باشه تا عطر … ۳.هر زنی حقشه یکی رو داشته باشه که با صدای خسرو شکیبایی تو هامون بهش بگه:"لاکردار اگه بدونی چقد دوستت دارم..؟؟!! "۴.عربستان مارو

ادامه مطلب  

پاره شدیم :|  

والا عید شده تا لنگ ظهر خوابیدن این هیولا (هشت) .هشت خیلی تنهاست .یک روز عادی هشت :ظهر بیدار میشه ناهارشو توی اتاقش ميخوره ، یکم توی یوتیوب و این طرف و اون طرف دنبال اهنگ های متال میگرده و کلش رویال بازی میکنه ، میره روی تختش دراز میکشه با من حرف میزنه ، همچنان روی تختش به حالت دراز کش هست ، به ترتیب با گوشی و کامپیوترش خودشو سرگرم میکنه (سیستمش خراب شده نمیتونه زیاد باهاش سرگرم شه) ، دو ساعت باشگاه میره ، برمیگرده خونه میره  توی اتاقش و دراز م

ادامه مطلب  

شکسپیر  

پست اخر این هفته.... برام دعا کنید با نت بشم امروز بستم تموم مییشه... اگه نت خریدم بازم میام و این اخرین پست نی. و سعی میکنم امروز قبل از رفتنم به همتون سر بزنم اگه روزی فرزندی داشته باشمبیشتر از هر اسباب بازی دیگه ای براش بادکنک می خرم.بازی با بادکنک خیلی چیزها روبهبچه ها یاد میده.بهش یادمیده که باید بزرگ باشه اما سبک، تا بتواند بلا بره.بهش یاد میده که چیزای دوستداشتنی میتونن توی یه لحظه، حتی بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ مقصری از بی

ادامه مطلب  

درخت بکارین  

به نظرم برای درختکاری فرهنگ سازی مسئولین تناسبی با جو اجتماع و شرایط کشور نداره. تهدید میکنن که درخت نکاریم اکوسیستم خشک میشه..هوا آلوده میشه...حیوانات در معرض انقراض قرار می گیرند.
خب جناب مسئول حالا درخت بکاریم یا نکاریم باز همین وضعه. غرقه در نیل را از باران میگرخونی؟؟
مثلا کلان شهر نشین که ریه هاش از هر عنصر جدول تناوبی یه چند مول واسه نمونه داره رو از آلودگی هوا می ترسونی؟...یا واسه ساکن های اکوسیستم های بهشت طور چند سال پیش و تخریب شده ی ا

ادامه مطلب  

درخت بکارین  

به نظرم برای درختکاری فرهنگ سازی مسئولین تناسبی با جو اجتماع و شرایط کشور نداره. تهدید میکنن که درخت نکاریم اکوسیستم خشک میشه..هوا آلوده میشه...حیوانات در معرض انقراض قرار می گیرند.
خب جناب مسئول حالا درخت بکاریم یا نکاریم باز همین وضعه. غرقه در نیل را از باران میگرخونی؟؟
مثلا کلان شهر نشین که ریه هاش از هر عنصر جدول تناوبی یه چند مول واسه نمونه داره رو از آلودگی هوا می ترسونی؟...یا واسه ساکن های اکوسیستم های بهشت طور چند سال پیش و تخریب شده ی ا

ادامه مطلب  

درخت بکارین  

به نظرم برای درختکاری فرهنگ سازی مسئولین تناسبی با جو اجتماع و شرایط کشور نداره. تهدید میکنن که درخت نکاریم اکوسیستم خشک میشه..هوا آلوده میشه...حیوانات در معرض انقراض قرار می گیرند.
خب جناب مسئول حالا درخت بکاریم یا نکاریم باز همین وضعه. غرقه در نیل را از باران میگرخونی؟؟
مثلا کلان شهر نشین که ریه هاش از هر عنصر جدول تناوبی یه چند مول واسه نمونه داره رو از آلودگی هوا می ترسونی؟...یا واسه ساکن های اکوسیستم های بهشت طور چند سال پیش و تخریب شده ی ا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  >