دانلود برنامه امتحانات نهايي سال 97  

تغییر زمان برنامه امتحانی خرداد 97 + دانلود برنامه امتحانیتاریخ امتحانات نهایی خرداد : در سال 97 بدلیل اینکه امتحانات نهایی مدارس با ماه رمضان همزمان است سوالاتی ذهن مردم را به خود مشغول کرده است , که آیا زمان برنامه امتحانات نهایی خرداد تغییری خواهد داشت یا خیر ؟ رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تقارن ماه رمضان با برگزاری امتحانات نهایی گفت: باید طبق قانون امتحانات را برگزار کنیم و اجازه جا به جایی زمانی امتحانات نهایی را ندا

ادامه مطلب  

دانلود برنامه امتحانات نهایی سال سوم خرداد 97  

درباره برنامه امتحانات نهایی سال سوم خرداد 97برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان رشته های نظری و همچنین رشته های فنی حرفه ای در خرداد 97 اعلام شد . بر طبق این برنامه امتحانات در تاریخ یکم خرداد 97 شروع می شود و در تاریخ بیست و سه خردادبه اتمام می رسد . ساعت شروع امتحانات نهایی ساعت 8 صبح می باشد که لازم است دانش آموزان راس ساعت در محل امتحان حضور یابند .  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود برنامه امتحانات نهایی سال سوم خرداد 97  

درباره برنامه امتحانات نهایی سال سوم خرداد 97برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان رشته های نظری و همچنین رشته های فنی حرفه ای در خرداد 97 اعلام شد . بر طبق این برنامه امتحانات در تاریخ یکم خرداد 97 شروع می شود و در تاریخ بیست و سه خردادبه اتمام می رسد . ساعت شروع امتحانات نهایی ساعت 8 صبح می باشد که لازم است دانش آموزان راس ساعت در محل امتحان حضور یابند .  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود برنامه امتحانات نهایی سال سوم خرداد 97  

درباره برنامه امتحانات نهایی سال سوم خرداد 97برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان رشته های نظری و همچنین رشته های فنی حرفه ای در خرداد 97 اعلام شد . بر طبق این برنامه امتحانات در تاریخ یکم خرداد 97 شروع می شود و در تاریخ بیست و سه خردادبه اتمام می رسد . ساعت شروع امتحانات نهایی ساعت 8 صبح می باشد که لازم است دانش آموزان راس ساعت در محل امتحان حضور یابند .  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی خرداد 97  

درباره برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی خرداد 97برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در خرداد 97 از سوی مرکز سنجش آموزش و پرورش اعلام شد . بر طبق این برنامه چهار درس برای هر کدام از رشته های ریاضی و تجربی و انسانی و هنر و معارف به صورت نهایی برگزار می شود . تاریخ شروع امتحانات نهایی پیش دانشگاهی یک خرداد 97 می باشد که زمان شروع امتحانات راس ساعت هشت صبح می باشد . طبق برنامه امتحانات نهایی پایه پیش دانشگاهی در سال 97 امتحانات که بصورت نهایی برای ر

ادامه مطلب  

دانلود برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی خرداد 97  

درباره برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی خرداد 97برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در خرداد 97 از سوی مرکز سنجش آموزش و پرورش اعلام شد . بر طبق این برنامه چهار درس برای هر کدام از رشته های ریاضی و تجربی و انسانی و هنر و معارف به صورت نهایی برگزار می شود . تاریخ شروع امتحانات نهایی پیش دانشگاهی یک خرداد 97 می باشد که زمان شروع امتحانات راس ساعت هشت صبح می باشد . طبق برنامه امتحانات نهایی پایه پیش دانشگاهی در سال 97 امتحانات که بصورت نهایی برای ر

ادامه مطلب  

دانلود برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی خرداد 97  

درباره برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی خرداد 97برنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی در خرداد 97 از سوی مرکز سنجش آموزش و پرورش اعلام شد . بر طبق این برنامه چهار درس برای هر کدام از رشته های ریاضی و تجربی و انسانی و هنر و معارف به صورت نهایی برگزار می شود . تاریخ شروع امتحانات نهایی پیش دانشگاهی یک خرداد 97 می باشد که زمان شروع امتحانات راس ساعت هشت صبح می باشد . طبق برنامه امتحانات نهایی پایه پیش دانشگاهی در سال 97 امتحانات که بصورت نهایی برای ر

ادامه مطلب  

در هم بر هم  

***من اعتماد به نفس بعضی از آدما رو داشتم همین الان با چنگال حمله میکردم به استکبار جهانی!!! و کلیه کفار موجود در بلاد کفر و صد البته همشون رو له میکردم*** امتحانات در حد المپیک برگزار شد، درست در زمانی که فشار کاری زیادی داشتم و پرکارترین و سخت ترین و مزخرف ترین روزهای کاریم رو میگذروندم. یعنی شرایط سوپر اسف باری هستا، هنوزم نمیدونم چطوری از پس امتحانات بر اومدم و هنوز تو شک ماجرام!! جالبه شدم رتبه اول!! ببین چه نابودن همکلاسای پرادعای من..*** خوشب

ادامه مطلب  

در هم بر هم  

***من اعتماد به نفس بعضی از آدما رو داشتم همین الان با چنگال حمله میکردم به استکبار جهانی!!! و کلیه کفار موجود در بلاد کفر و صد البته همشون رو له میکردم*** امتحانات در حد المپیک برگزار شد، درست در زمانی که فشار کاری زیادی داشتم و پرکارترین و سخت ترین و مزخرف ترین روزهای کاریم رو میگذروندم. یعنی شرایط سوپر اسف باری هستا، هنوزم نمیدونم چطوری از پس امتحانات بر اومدم و هنوز تو شک ماجرام!! جالبه شدم رتبه اول!! ببین چه نابودن همکلاسای پرادعای من..*** خوشب

ادامه مطلب  

در هم بر هم  

***من اعتماد به نفس بعضی از آدما رو داشتم همین الان با چنگال حمله میکردم به استکبار جهانی!!! و کلیه کفار موجود در بلاد کفر و صد البته همشون رو له میکردم*** امتحانات در حد المپیک برگزار شد، درست در زمانی که فشار کاری زیادی داشتم و پرکارترین و سخت ترین و مزخرف ترین روزهای کاریم رو میگذروندم. یعنی شرایط سوپر اسف باری هستا، هنوزم نمیدونم چطوری از پس امتحانات بر اومدم و هنوز تو شک ماجرام!! جالبه شدم رتبه اول!! ببین چه نابودن همکلاسای پرادعای من..*** خوشب

ادامه مطلب  

در هم بر هم  

***من اعتماد به نفس بعضی از آدما رو داشتم همین الان با چنگال حمله میکردم به استکبار جهانی!!! و کلیه کفار موجود در بلاد کفر و صد البته همشون رو له میکردم*** امتحانات در حد المپیک برگزار شد، درست در زمانی که فشار کاری زیادی داشتم و پرکارترین و سخت ترین و مزخرف ترین روزهای کاریم رو میگذروندم. یعنی شرایط سوپر اسف باری هستا، هنوزم نمیدونم چطوری از پس امتحانات بر اومدم و هنوز تو شک ماجرام!! جالبه شدم رتبه اول!! ببین چه نابودن همکلاسای پرادعای من..*** خوشب

ادامه مطلب  

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی  

امتحانات میان ترم خانم اسدی به شرح ذیل می باشد 1-علوم اعصاب شناختی(نورپیسکولوژی) مورخ 3/2/1397 درسهای 1.2.3 2-روانشناسی سلامت مورخ2/2/1397درسهای 1.2.3.4 3-بهداشت روانی مورخ18/1/1397  4-روانشناسی فیزیولوژیکمورخ 19/1/1397 درسهای1.2.4.5  5-آسیب شناسی روانی 1 مورخ3/2/1397 درسهای1و2 6-مبانی راهنمایی ومشاورهمورخ18/1/1397 درسهای1.3.4.5

ادامه مطلب  

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی  

امتحانات استاد کمالی به شرح ذیل اعلام می گردد: مدیریت کتابخانه 28 فروردین تا صفحه 99 روانشناسی تفاوتهای فردی 28 فروردین تا سر فصل پنجم مبانی واصول مدیریت آموزشی 4   اردیبهشت تا صفحه80 روشهای ارزشیابی آموزشی4   اردیبهشت تا صفحه102 مبانی امور مالی وتنظیم بودجه 4    اردیبهشت تا صفحه 111 آموزش وپرورش تطبیقی 4   اردیبهشت تا صفحه94  

ادامه مطلب  

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی  

امتحانات میان ترم خانم اسدی به شرح ذیل می باشد 1-علوم اعصاب شناختی(نورپیسکولوژی) مورخ 3/2/1397 درسهای 1.2.3 ساعت 8 صبح2-روانشناسی سلامت مورخ1/2/1397درسهای 1.2.3.4 سر ساعت کلاسی3-بهداشت روانی مورخ18/1/1397 درسهای ۱و۴  سر ساعت کلاسی 4-روانشناسی فیزیولوژیکمورخ 19/1/1397 درسهای1.2.4.5  سر ساعت کلاسی5-آسیب شناسی روانی 1 مورخ3/2/1397 درسهای1و2 ساعت 8:306-مبانی راهنمایی ومشاورهمورخ18/1/1397 درسهای1.3.4.5سر ساعت کلاسی

ادامه مطلب  

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی وروانشناسی  

امتحانات میان ترم استاد زارعی به شرح ذیل می باشد : 1)مقدمات تکنولوژی آموزشی مورخ27/1/1397 تا صفحه 114 2)مبانی واصول برنامه ریزی درسی 9/2/1397 پنج فصل اول 3)آموزش تفکر به کودکان ونوجوانان 2/2/1397 جزوه اول ودوم(کدیور وقهرمانی) 4)طراحی آموزشی 4/2/1397 تا صفحه 88 5)روش تحقیق (کمی وکیفی) 27/1/1397 پنج فصل اول 6)پیش دبستانی 27/1/1397 فصل دوم اصول برنامه ریزی آموزشی بعدا اعلام می گردد. درضمن کارگاه روش تحقیق بر اساس آنچه در کلاس گروه بندی شده به شرح ذیل می با

ادامه مطلب  

آگهی های استخدام تدریس خصوصی آبان 96 و آذر و دی 96  

آگهی های استخدام تدریس خصوصی آبان 96 و آذر و دی 96، اگهی های جدید استخدام مدرس و معلم خصوصی، جذب مدرس و معلم برای فعالیت در زمینه تدریس و آموزش و .... در این بخش ارائه شده است. اگر می خواهید در پاییز و زمستان 96 در زمینه آموزش و تدریس خصوصی فعالیت داشته باشید .... اگر قصد دارید از تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی شیمی ، تدریس زبان و عربی، تدریس زیست و .... در آبان96 و آذر و دی 96 درآمد کسب کنید .... چنانچه در تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، شیر

ادامه مطلب  

آگهی های استخدام تدریس خصوصی آبان 96 و آذر و دی 96  

آگهی های استخدام تدریس خصوصی آبان 96 و آذر و دی 96، اگهی های جدید استخدام مدرس و معلم خصوصی، جذب مدرس و معلم برای فعالیت در زمینه تدریس و آموزش و .... در این بخش ارائه شده است. اگر می خواهید در پاییز و زمستان 96 در زمینه آموزش و تدریس خصوصی فعالیت داشته باشید .... اگر قصد دارید از تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی شیمی ، تدریس زبان و عربی، تدریس زیست و .... در آبان96 و آذر و دی 96 درآمد کسب کنید .... چنانچه در تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، شیر

ادامه مطلب  

آگهی های استخدام تدریس خصوصی آبان 96 و آذر و دی 96  

آگهی های استخدام تدریس خصوصی آبان 96 و آذر و دی 96، اگهی های جدید استخدام مدرس و معلم خصوصی، جذب مدرس و معلم برای فعالیت در زمینه تدریس و آموزش و .... در این بخش ارائه شده است. اگر می خواهید در پاییز و زمستان 96 در زمینه آموزش و تدریس خصوصی فعالیت داشته باشید .... اگر قصد دارید از تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی شیمی ، تدریس زبان و عربی، تدریس زیست و .... در آبان96 و آذر و دی 96 درآمد کسب کنید .... چنانچه در تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، شیر

ادامه مطلب  

آگهی های استخدام تدریس خصوصی آبان 96 و آذر و دی 96  

آگهی های استخدام تدریس خصوصی آبان 96 و آذر و دی 96، اگهی های جدید استخدام مدرس و معلم خصوصی، جذب مدرس و معلم برای فعالیت در زمینه تدریس و آموزش و .... در این بخش ارائه شده است. اگر می خواهید در پاییز و زمستان 96 در زمینه آموزش و تدریس خصوصی فعالیت داشته باشید .... اگر قصد دارید از تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی شیمی ، تدریس زبان و عربی، تدریس زیست و .... در آبان96 و آذر و دی 96 درآمد کسب کنید .... چنانچه در تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، شیر

ادامه مطلب  

آگهی های استخدام تدریس خصوصی آبان 96 و آذر و دی 96  

آگهی های استخدام تدریس خصوصی آبان 96 و آذر و دی 96، اگهی های جدید استخدام مدرس و معلم خصوصی، جذب مدرس و معلم برای فعالیت در زمینه تدریس و آموزش و .... در این بخش ارائه شده است. اگر می خواهید در پاییز و زمستان 96 در زمینه آموزش و تدریس خصوصی فعالیت داشته باشید .... اگر قصد دارید از تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی شیمی ، تدریس زبان و عربی، تدریس زیست و .... در آبان96 و آذر و دی 96 درآمد کسب کنید .... چنانچه در تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، شیر

ادامه مطلب  

آگهی های استخدام تدریس خصوصی آبان 96 و آذر و دی 96  

آگهی های استخدام تدریس خصوصی آبان 96 و آذر و دی 96، اگهی های جدید استخدام مدرس و معلم خصوصی، جذب مدرس و معلم برای فعالیت در زمینه تدریس و آموزش و .... در این بخش ارائه شده است. اگر می خواهید در پاییز و زمستان 96 در زمینه آموزش و تدریس خصوصی فعالیت داشته باشید .... اگر قصد دارید از تدریس خصوصی فیزیک، تدریس خصوصی ریاضی، تدریس خصوصی شیمی ، تدریس زبان و عربی، تدریس زیست و .... در آبان96 و آذر و دی 96 درآمد کسب کنید .... چنانچه در تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، شیر

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی چگونگی موثر بودن در ارتقا فرآیند آموزشی دانش آموزان از طریق تشکیل جلسات والدین اثربخش  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی و چگونگی بالا بردن آن از طریق تشکیل جلسات والدین موثر و برنامه ریزی درسی در قالب ۲۶ صفحه ورد در
این فایل گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی تمامی نکات مربوط به گزارش
تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و
قابل ویرایش آن در اختیار شما مدیر ابتدایی قرار می دهیم.پیشنمایشبخشی از این فایل را در زیر می آوریم:اینجانب
……. مدیر آموزشگاه …………. شهرستان ………….. می باشم بنده دارای ……….

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی چگونگی موثر بودن در ارتقا فرآیند آموزشی دانش آموزان از طریق تشکیل جلسات والدین اثربخش  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی و چگونگی بالا بردن آن از طریق تشکیل جلسات والدین موثر و برنامه ریزی درسی در قالب ۲۶ صفحه ورد در
این فایل گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی تمامی نکات مربوط به گزارش
تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و
قابل ویرایش آن در اختیار شما مدیر ابتدایی قرار می دهیم.پیشنمایشبخشی از این فایل را در زیر می آوریم:اینجانب
……. مدیر آموزشگاه …………. شهرستان ………….. می باشم بنده دارای ……….

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی چگونگی موثر بودن در ارتقا فرآیند آموزشی دانش آموزان از طریق تشکیل جلسات والدین اثربخش  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی و چگونگی بالا بردن آن از طریق تشکیل جلسات والدین موثر و برنامه ریزی درسی در قالب ۲۶ صفحه ورد در
این فایل گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی تمامی نکات مربوط به گزارش
تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و
قابل ویرایش آن در اختیار شما مدیر ابتدایی قرار می دهیم.پیشنمایشبخشی از این فایل را در زیر می آوریم:اینجانب
……. مدیر آموزشگاه …………. شهرستان ………….. می باشم بنده دارای ……….

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی چگونگی موثر بودن در ارتقا فرآیند آموزشی دانش آموزان از طریق تشکیل جلسات والدین اثربخش  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی و چگونگی بالا بردن آن از طریق تشکیل جلسات والدین موثر و برنامه ریزی درسی در قالب ۲۶ صفحه ورد در
این فایل گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی تمامی نکات مربوط به گزارش
تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و
قابل ویرایش آن در اختیار شما مدیر ابتدایی قرار می دهیم.پیشنمایشبخشی از این فایل را در زیر می آوریم:اینجانب
……. مدیر آموزشگاه …………. شهرستان ………….. می باشم بنده دارای ……….

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی چگونگی موثر بودن در ارتقا فرآیند آموزشی دانش آموزان از طریق تشکیل جلسات والدین اثربخش  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی و چگونگی بالا بردن آن از طریق تشکیل جلسات والدین موثر و برنامه ریزی درسی در قالب ۲۶ صفحه ورد در
این فایل گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی تمامی نکات مربوط به گزارش
تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و
قابل ویرایش آن در اختیار شما مدیر ابتدایی قرار می دهیم.پیشنمایشبخشی از این فایل را در زیر می آوریم:اینجانب
……. مدیر آموزشگاه …………. شهرستان ………….. می باشم بنده دارای ……….

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی چگونگی موثر بودن در ارتقا فرآیند آموزشی دانش آموزان از طریق تشکیل جلسات والدین اثربخش  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی و چگونگی بالا بردن آن از طریق تشکیل جلسات والدین موثر و برنامه ریزی درسی در قالب ۲۶ صفحه ورد در
این فایل گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی تمامی نکات مربوط به گزارش
تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و
قابل ویرایش آن در اختیار شما مدیر ابتدایی قرار می دهیم.پیشنمایشبخشی از این فایل را در زیر می آوریم:اینجانب
……. مدیر آموزشگاه …………. شهرستان ………….. می باشم بنده دارای ……….

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی چگونگی موثر بودن در ارتقا فرآیند آموزشی دانش آموزان از طریق تشکیل جلسات والدین اثربخش  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی و چگونگی بالا بردن آن از طریق تشکیل جلسات والدین موثر و برنامه ریزی درسی در قالب ۲۶ صفحه ورد در
این فایل گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی تمامی نکات مربوط به گزارش
تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و
قابل ویرایش آن در اختیار شما مدیر ابتدایی قرار می دهیم.پیشنمایشبخشی از این فایل را در زیر می آوریم:اینجانب
……. مدیر آموزشگاه …………. شهرستان ………….. می باشم بنده دارای ……….

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی چگونگی موثر بودن در ارتقا فرآیند آموزشی دانش آموزان از طریق تشکیل جلسات والدین اثربخش  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی و چگونگی بالا بردن آن از طریق تشکیل جلسات والدین موثر و برنامه ریزی درسی در قالب ۲۶ صفحه ورد در
این فایل گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی تمامی نکات مربوط به گزارش
تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و
قابل ویرایش آن در اختیار شما مدیر ابتدایی قرار می دهیم.پیشنمایشبخشی از این فایل را در زیر می آوریم:اینجانب
……. مدیر آموزشگاه …………. شهرستان ………….. می باشم بنده دارای ……….

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی چگونگی موثر بودن در ارتقا فرآیند آموزشی دانش آموزان از طریق تشکیل جلسات والدین اثربخش  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی و چگونگی بالا بردن آن از طریق تشکیل جلسات والدین موثر و برنامه ریزی درسی در قالب ۲۶ صفحه ورد در
این فایل گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی تمامی نکات مربوط به گزارش
تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و
قابل ویرایش آن در اختیار شما مدیر ابتدایی قرار می دهیم.پیشنمایشبخشی از این فایل را در زیر می آوریم:اینجانب
……. مدیر آموزشگاه …………. شهرستان ………….. می باشم بنده دارای ……….

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی چگونگی موثر بودن در ارتقا فرآیند آموزشی دانش آموزان از طریق تشکیل جلسات والدین اثربخش  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی و چگونگی بالا بردن آن از طریق تشکیل جلسات والدین موثر و برنامه ریزی درسی در قالب ۲۶ صفحه ورد در
این فایل گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی تمامی نکات مربوط به گزارش
تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و
قابل ویرایش آن در اختیار شما مدیر ابتدایی قرار می دهیم.پیشنمایشبخشی از این فایل را در زیر می آوریم:اینجانب
……. مدیر آموزشگاه …………. شهرستان ………….. می باشم بنده دارای ……….

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی چگونگی موثر بودن در ارتقا فرآیند آموزشی دانش آموزان از طریق تشکیل جلسات والدین اثربخش  

گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی و چگونگی بالا بردن آن از طریق تشکیل جلسات والدین موثر و برنامه ریزی درسی در قالب ۲۶ صفحه ورد در
این فایل گزارش تخصصی ارتقا فرآیند آموزشی تمامی نکات مربوط به گزارش
تخصصی ابتدایی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل فایل ورد word و
قابل ویرایش آن در اختیار شما مدیر ابتدایی قرار می دهیم.پیشنمایشبخشی از این فایل را در زیر می آوریم:اینجانب
……. مدیر آموزشگاه …………. شهرستان ………….. می باشم بنده دارای ……….

ادامه مطلب  

آموزش آيلتس در تهران | آموزشگاه آيلتس گلديس  

آموزشگاه آیلتس در تهران :آموزشگاه زبان آیلتس گلدیس به عنوان بهترین کلاس آیلتس در تهران با برترین اساتید آیلتس منطقه توانسته هزاران زبان آموز را به هدف خود که دستیابی به مدرک بین المللی آیلتس با نمره مطلوب میباشد, برساند. تعهد همیشگی ارکان این مرکز به مسئولیت خطیرشان و نیز تخصص اساتید حرفه ای و برجسته گلدیس در امر آموزش و آماده سازی داوطلبان آزمون آیلتس و استفاده از جدیدترین تکنیک ها و روش های آموزشی از ع

ادامه مطلب  

قابل توجه دانشجویان روانشناسی وعلوم تربیتی  

امتحانات میان ترم استاد نوروزی به شرح ذیل می باشد 1)جامعه شناسی آموزش و.پرورش مورخ 19/1/1397 تا انتهای صفحه 99 ساعت 11:15 کلاس 103 2)مبانی جامعه شناسی 26/1/1397 تا انتهای صفحه 167 ساعتع وکلاس خودش 3)پویایی گروه 26/1/1397 تا انمتهای صفحه 87 ساعت 9:15 کلاس 103 4)آسیب شناسی اجتماعی 19/1/1397 تا انتهای صفحه 102 ساعت 9:15 کلاس 103 5)روانشناسی اجتماعی 21/1/1397 تا انتهای فصل 5 کلاس خودش 6)آمار توصیفی مورخ 11/2/1397 تا انتهای صفحه 117 کلاس خودش  امتحان میان ترم تاریخ و مکاتب

ادامه مطلب  

آزمون اعزام به خارج فرهنگيان 97 - 98  

معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمون اعزام به خارج فرهنگیان در آذرماه امسال خبر داد.سیدعلی حسینی در مورد برگزاری اعزام به خارج فرهنگیان از کشور گفت: هم اکنون مشغول بازنگری در آیین نامه اعزام هستیم.وی افزود: در سال های اخیراعزام به خارج فرهنگیان از کشور برگزار نشده است.امسال به دلیل تامین نیروی مورد نیاز مدارس خارج از کشور، آخرین گروه قبول شدگان آزمون سال 90، امسال به مدارس خارج از کشو

ادامه مطلب  

کافکا در کرانه  

اولین بار که کافکا در کرانه رو  خوندم در دوران امتحانات ترم دوم سال دوم دبیرستان بود اون سال تازه اینستاگرام نصب کرده بودم و چند تا صفحه مربوط به معرفی کتاب رو دنبال میکردم . یکی از پستاش درباره همین کتاب بود و یک قسمتی هم از کتاب زیرش نوشته شده بود، خیلی خوشم اومد. تو اینترنت گشتم و فایل PDF ش رو پیدا کردم و خوندم.در کل اصلا چیزی ازش نفهمیدم نه با فضاش آشنا بودم و نه با نویسنده اش و نه میدونستم سبک داستان چه شکلی هست .حتی بیشترش رو میزدم جلو تا

ادامه مطلب  

کافکا در کرانه  

اولین بار که کافکا در کرانه رو  خوندم در دوران امتحانات ترم دوم سال دوم دبیرستان بود اون سال تازه اینستاگرام نصب کرده بودم و چند تا صفحه مربوط به معرفی کتاب رو دنبال میکردم . یکی از پستاش درباره همین کتاب بود و یک قسمتی هم از کتاب زیرش نوشته شده بود، خیلی خوشم اومد. تو اینترنت گشتم و فایل PDF ش رو پیدا کردم و خوندم.در کل اصلا چیزی ازش نفهمیدم نه با فضاش آشنا بودم و نه با نویسنده اش و نه میدونستم سبک داستان چه شکلی هست .حتی بیشترش رو میزدم جلو تا

ادامه مطلب  

کافکا در کرانه  

اولین بار که کافکا در کرانه رو  خوندم در دوران امتحانات ترم دوم سال دوم دبیرستان بود اون سال تازه اینستاگرام نصب کرده بودم و چند تا صفحه مربوط به معرفی کتاب رو دنبال میکردم . یکی از پستاش درباره همین کتاب بود و یک قسمتی هم از کتاب زیرش نوشته شده بود، خیلی خوشم اومد. تو اینترنت گشتم و فایل PDF ش رو پیدا کردم و خوندم.در کل اصلا چیزی ازش نفهمیدم نه با فضاش آشنا بودم و نه با نویسنده اش و نه میدونستم سبک داستان چه شکلی هست .حتی بیشترش رو میزدم جلو تا

ادامه مطلب  

کافکا در کرانه  

اولین بار که کافکا در کرانه رو  خوندم در دوران امتحانات ترم دوم سال دوم دبیرستان بود اون سال تازه اینستاگرام نصب کرده بودم و چند تا صفحه مربوط به معرفی کتاب رو دنبال میکردم . یکی از پستاش درباره همین کتاب بود و یک قسمتی هم از کتاب زیرش نوشته شده بود، خیلی خوشم اومد. تو اینترنت گشتم و فایل PDF ش رو پیدا کردم و خوندم.در کل اصلا چیزی ازش نفهمیدم نه با فضاش آشنا بودم و نه با نویسنده اش و نه میدونستم سبک داستان چه شکلی هست .حتی بیشترش رو میزدم جلو تا

ادامه مطلب  

آزمون اعزام به خارج فرهنگیان 97 - 98  

معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمون اعزام به خارج فرهنگیان در آذرماه امسال خبر داد.سیدعلی حسینی در مورد برگزاری اعزام به خارج فرهنگیان از کشور گفت: هم اکنون مشغول بازنگری در آیین نامه اعزام هستیم.وی افزود: در سال های اخیراعزام به خارج فرهنگیان از کشور برگزار نشده است.امسال به دلیل تامین نیروی مورد نیاز مدارس خارج از کشور، آخرین گروه قبول شدگان آزمون سال 90، امسال به مدارس خارج از کشو

ادامه مطلب  

آزمون اعزام به خارج فرهنگیان 97 - 98  

معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمون اعزام به خارج فرهنگیان در آذرماه امسال خبر داد.سیدعلی حسینی در مورد برگزاری اعزام به خارج فرهنگیان از کشور گفت: هم اکنون مشغول بازنگری در آیین نامه اعزام هستیم.وی افزود: در سال های اخیراعزام به خارج فرهنگیان از کشور برگزار نشده است.امسال به دلیل تامین نیروی مورد نیاز مدارس خارج از کشور، آخرین گروه قبول شدگان آزمون سال 90، امسال به مدارس خارج از کشو

ادامه مطلب  

آزمون اعزام به خارج فرهنگیان 97 - 98  

معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمون اعزام به خارج فرهنگیان در آذرماه امسال خبر داد.سیدعلی حسینی در مورد برگزاری اعزام به خارج فرهنگیان از کشور گفت: هم اکنون مشغول بازنگری در آیین نامه اعزام هستیم.وی افزود: در سال های اخیراعزام به خارج فرهنگیان از کشور برگزار نشده است.امسال به دلیل تامین نیروی مورد نیاز مدارس خارج از کشور، آخرین گروه قبول شدگان آزمون سال 90، امسال به مدارس خارج از کشو

ادامه مطلب  

آزمون اعزام به خارج فرهنگیان 97 - 98  

معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمون اعزام به خارج فرهنگیان در آذرماه امسال خبر داد.سیدعلی حسینی در مورد برگزاری اعزام به خارج فرهنگیان از کشور گفت: هم اکنون مشغول بازنگری در آیین نامه اعزام هستیم.وی افزود: در سال های اخیراعزام به خارج فرهنگیان از کشور برگزار نشده است.امسال به دلیل تامین نیروی مورد نیاز مدارس خارج از کشور، آخرین گروه قبول شدگان آزمون سال 90، امسال به مدارس خارج از کشو

ادامه مطلب  

آزمون اعزام به خارج فرهنگیان 97 - 98  

معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمون اعزام به خارج فرهنگیان در آذرماه امسال خبر داد.سیدعلی حسینی در مورد برگزاری اعزام به خارج فرهنگیان از کشور گفت: هم اکنون مشغول بازنگری در آیین نامه اعزام هستیم.وی افزود: در سال های اخیراعزام به خارج فرهنگیان از کشور برگزار نشده است.امسال به دلیل تامین نیروی مورد نیاز مدارس خارج از کشور، آخرین گروه قبول شدگان آزمون سال 90، امسال به مدارس خارج از کشو

ادامه مطلب  

استخدامی جدید مدرس و معلم تدریس خصوصی آبان، آذر و دی 96  

استخدامی جدید مدرس و معلم تدریس خصوصی آبان، آذر و دی 96 - اگر در جستجوی آگهی های استخدامی جدید مدرس و معلم تدریس خصوصی آبان، آذر و دی 96 هستید .... اگر قصد دارید در آبان96 و آذر و دی 96 که مصادف با ایام امتحانات میان ترم و پایان ترم هم می باشد در زمینه تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک، شیمی، تدریس زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه، دروس ابتدایی، تدریس کنکور، دروس دانشگاهی مهندسی برق، مکانیک، عمران، کامپیوتر و معماری، مهندسی صنایع، دروس تخصصی رشته های علوم پای

ادامه مطلب  

استخدامی جدید مدرس و معلم تدریس خصوصی آبان، آذر و دی 96  

استخدامی جدید مدرس و معلم تدریس خصوصی آبان، آذر و دی 96 - اگر در جستجوی آگهی های استخدامی جدید مدرس و معلم تدریس خصوصی آبان، آذر و دی 96 هستید .... اگر قصد دارید در آبان96 و آذر و دی 96 که مصادف با ایام امتحانات میان ترم و پایان ترم هم می باشد در زمینه تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک، شیمی، تدریس زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه، دروس ابتدایی، تدریس کنکور، دروس دانشگاهی مهندسی برق، مکانیک، عمران، کامپیوتر و معماری، مهندسی صنایع، دروس تخصصی رشته های علوم پای

ادامه مطلب  

استخدامی جدید مدرس و معلم تدریس خصوصی آبان، آذر و دی 96  

استخدامی جدید مدرس و معلم تدریس خصوصی آبان، آذر و دی 96 - اگر در جستجوی آگهی های استخدامی جدید مدرس و معلم تدریس خصوصی آبان، آذر و دی 96 هستید .... اگر قصد دارید در آبان96 و آذر و دی 96 که مصادف با ایام امتحانات میان ترم و پایان ترم هم می باشد در زمینه تدریس خصوصی ریاضی، فیزیک، شیمی، تدریس زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه، دروس ابتدایی، تدریس کنکور، دروس دانشگاهی مهندسی برق، مکانیک، عمران، کامپیوتر و معماری، مهندسی صنایع، دروس تخصصی رشته های علوم پای

ادامه مطلب  

معرفی دانشگاه های اروپا: EPFL#2  

در
ادامه ی معرفی دانشگاه های اروپا میرسیم به شماره دو که باز هم در کشور سوئیس هست
و دانشگاهی نیست جز EPFL .این
دانشگاه در شهر لوزان سویس واقعه در حالی که ETH در زوریخ هست و این یکی از عواملیه که باعث ایجاد تفاوت هایی در
بین این دو شده هر
دوی این دانشگاه ها دانشگاه های معرکه ای هستند و اصولا چون بودجه و ساپورت مالی
شون از یک جا میاد آنچنان تفاوتی با هم از لحاظ سطح علمی ندارند ولی خب من با توجه
به مواردی که بعضی از دانشجوها در فضای مجازی بیان کرده بود

ادامه مطلب  

معرفی دانشگاه های اروپا: EPFL#2  

در
ادامه ی معرفی دانشگاه های اروپا میرسیم به شماره دو که باز هم در کشور سوئیس هست
و دانشگاهی نیست جز EPFL .این
دانشگاه در شهر لوزان سویس واقعه در حالی که ETH در زوریخ هست و این یکی از عواملیه که باعث ایجاد تفاوت هایی در
بین این دو شده هر
دوی این دانشگاه ها دانشگاه های معرکه ای هستند و اصولا چون بودجه و ساپورت مالی
شون از یک جا میاد آنچنان تفاوتی با هم از لحاظ سطح علمی ندارند ولی خب من با توجه
به مواردی که بعضی از دانشجوها در فضای مجازی بیان کرده بود

ادامه مطلب  

معرفی دانشگاه های اروپا: EPFL#2  

در
ادامه ی معرفی دانشگاه های اروپا میرسیم به شماره دو که باز هم در کشور سوئیس هست
و دانشگاهی نیست جز EPFL .این
دانشگاه در شهر لوزان سویس واقعه در حالی که ETH در زوریخ هست و این یکی از عواملیه که باعث ایجاد تفاوت هایی در
بین این دو شده هر
دوی این دانشگاه ها دانشگاه های معرکه ای هستند و اصولا چون بودجه و ساپورت مالی
شون از یک جا میاد آنچنان تفاوتی با هم از لحاظ سطح علمی ندارند ولی خب من با توجه
به مواردی که بعضی از دانشجوها در فضای مجازی بیان کرده بود

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >