تدریس خصوصی عربی هشتم  

تدريس خصوصی عربي هشتم توسط گروه آموزشی دکتر میرابی با  سال سابقه موفق تدريس 0912-4396809      021-22328108تدريس خصوصی عربي ،تدريس خصوصی عربي هشتم ،تدريس خصوصی عربي نهم ،تدريس خصوصی عربي پیش دانشگاهی ،تدريس خصوصی عربي متوسطه ،تدريس خصوصی عربي دهم،تدريس خصوصی عربي متوسطه،تدريس خصوصی عربي کنکور،معلم خصوصی عربي ،معلم خصوصی عربي هشتم ،معلم خصوصی عربي کنکور

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی عربی دبیرستان و کنکور  

تدريس خصوصی عربي دبیرستان و کنکور
توسط گروه آموزشی دکتر میرابی
09124396809     02122328108
تدريس خصوصی عربي،تدريس خصوصی عربي
دبیرستان ،تدريس خصوصی عربي کنکور ،تدريس خصوصی عربي نهم ،تدريس خصوصی عربي
پیش دانشگاهی ،تدريس خصوصی عربي متوسطه ،تدريس خصوصی عربي هشتم

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی عربی دبیرستان و کنکور  

تدريس خصوصی عربي دبیرستان و کنکور
توسط گروه آموزشی دکتر میرابی
09124396809     02122328108
تدريس خصوصی عربي،تدريس خصوصی عربي
دبیرستان ،تدريس خصوصی عربي کنکور ،تدريس خصوصی عربي نهم ،تدريس خصوصی عربي
پیش دانشگاهی ،تدريس خصوصی عربي متوسطه ،تدريس خصوصی عربي هشتم

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی عربی  

تدريس خصوصی عربي
کلاسهای آموزشی، رفع اشکال و نکته و تست کنکوری
گروه آموزشی دکتر میرابی 09124396809
تدريس
خصوصی عربي دوم دبیرستان، تدريس خصوصی عربي سوم انسانی، تدريس خصوصی عربي
انسانی، تدريس خصوصی عربي کنکور، معلم خصوصی عربي، معلم عربي کنکور، تدريس
خصوصی عربي پایه های هفتم، هشتم و نهم

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی عربی  

تدريس خصوصی عربي
کلاسهای آموزشی، رفع اشکال و نکته و تست کنکوری
گروه آموزشی دکتر میرابی 09124396809
تدريس
خصوصی عربي دوم دبیرستان، تدريس خصوصی عربي سوم انسانی، تدريس خصوصی عربي
انسانی، تدريس خصوصی عربي کنکور، معلم خصوصی عربي، معلم عربي کنکور، تدريس
خصوصی عربي پایه های هفتم، هشتم و نهم

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی عربی  

تدريس خصوصی عربي
کلاسهای آموزشی، رفع اشکال و نکته و تست کنکوری
گروه آموزشی دکتر میرابی 09124396809
تدريس
خصوصی عربي دوم دبیرستان، تدريس خصوصی عربي سوم انسانی، تدريس خصوصی عربي
انسانی، تدريس خصوصی عربي کنکور، معلم خصوصی عربي، معلم عربي کنکور، تدريس
خصوصی عربي پایه های هفتم، هشتم و نهم

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی عربی  

تدريس خصوصی عربي
کلاسهای آموزشی، رفع اشکال و نکته و تست کنکوری
گروه آموزشی دکتر میرابی 09124396809
تدريس
خصوصی عربي دوم دبیرستان، تدريس خصوصی عربي سوم انسانی، تدريس خصوصی عربي
انسانی، تدريس خصوصی عربي کنکور، معلم خصوصی عربي، معلم عربي کنکور، تدريس
خصوصی عربي پایه های هفتم، هشتم و نهم

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی ادبیات و عربی  

تدريس خصوصی ادبیات و عربي توسط گروه آموزشی دکتر میرابی 0912-4396809     021-22328108تدريس خصوصی عربي ،تدريس خصوصی ادبیات و عربي،تدريس خصوصی عربي و ادبیات ،معلم خصوصی عربي ،معلم خصوصی ادبیات ،تدريس خصوصی عربي کنکور ،تدريس خصوصی ادبیات فارسی،تدريس خصوصی عربي پیش دانشگاهی ،تدريس خصوصی ادبیات

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی ادبیات و عربی  

تدريس خصوصی ادبیات و عربي توسط گروه آموزشی دکتر میرابی 0912-4396809     021-22328108تدريس خصوصی عربي ،تدريس خصوصی ادبیات و عربي،تدريس خصوصی عربي و ادبیات ،معلم خصوصی عربي ،معلم خصوصی ادبیات ،تدريس خصوصی عربي کنکور ،تدريس خصوصی ادبیات فارسی،تدريس خصوصی عربي پیش دانشگاهی ،تدريس خصوصی ادبیات

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی ادبیات و عربی  

تدريس خصوصی ادبیات و عربي توسط گروه آموزشی دکتر میرابی 0912-4396809     021-22328108تدريس خصوصی عربي ،تدريس خصوصی ادبیات و عربي،تدريس خصوصی عربي و ادبیات ،معلم خصوصی عربي ،معلم خصوصی ادبیات ،تدريس خصوصی عربي کنکور ،تدريس خصوصی ادبیات فارسی،تدريس خصوصی عربي پیش دانشگاهی ،تدريس خصوصی ادبیات

ادامه مطلب  

جزوه قواعد درس چهار عربی یازدهم ( استاد یادگاری )  

توضحات جزوه قواعد درس چهار عربي یازدهم
جزوه قواعد درس چهار عربي یازدهم رشته ی ریاضی و تجربی به قلم استاد مریم یادگاری جهت استفاده دانش اموزان یازدهم تجربی و ریاضی می باشد. جزوه درس چهار عربي سال یازدهم متوسطه نظری به بررسی قواعد در 4 عربي یازدهم پرداخته است . در این جزوه قواعد درس چهار عربي یادهم به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته  و نکات مهم که هم در امتحان و هم کنکور دارای اهمیت است به طور ویژه توضیح داده شده است . جهت دریافت جزوه درس اول

ادامه مطلب  

جزوه قواعد درس چهار عربی یازدهم ( استاد یادگاری )  

توضحات جزوه قواعد درس چهار عربي یازدهم
جزوه قواعد درس چهار عربي یازدهم رشته ی ریاضی و تجربی به قلم استاد مریم یادگاری جهت استفاده دانش اموزان یازدهم تجربی و ریاضی می باشد. جزوه درس چهار عربي سال یازدهم متوسطه نظری به بررسی قواعد در 4 عربي یازدهم پرداخته است . در این جزوه قواعد درس چهار عربي یادهم به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته  و نکات مهم که هم در امتحان و هم کنکور دارای اهمیت است به طور ویژه توضیح داده شده است . جهت دریافت جزوه درس اول

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

زودتر  

از صبح بی حال م دل و دماغ درست درمونی نداشتم با نیم ساعت تاخیر هم رفتم سرکار ظهر ساعت چهار زنگ زده به حبیب که من میخام برم میگه صبح که دیر اومدی الان هم زود داری میری؟ بمون ساعت چهار و نیم برو! من چهار و نیم اومدم خونه آقا تایم کاری اینجوری از ساعت هشت و نیم صبح تا پنج و نیم البته من بعضی روزها دیرتر میرم و بیشتر از روزها دیرتر میام، روزی نیم ساعت هم ناهار که حساب نمیشه بدون بیمه

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی عربی  

گزارش تخصصی عربي
گزارش تخصصی معلم عربي بایگانی - علم زبان  /گزارش-تخصصی-معلم-عربي/ این نمونه گزارش تخصصی عربي بصورت کلی برای مقاطع راهنمایی و دبیرستان و دخترانه و پسرانه می توان استفاده کرد عنوان گزارش:برطرف کردن ضعف دانش آموزان بی ... گزارش تخصصی دبیر عربي با موضوع تفهیم درس عربي برای دانش آموزان ... /دانلود-گزارش-تخصصی-دبیر-عربي/ Jan 28, 2017 - گزارش تخصصی دبیر عربي با موضوع:افزایش تفهیم درس عربي برای دانش آموزان پایه هفتم با روش های مناسب. تعداد ص

ادامه مطلب  

گزارش تخصصی عربی  

گزارش تخصصی عربي
گزارش تخصصی معلم عربي بایگانی - علم زبان  /گزارش-تخصصی-معلم-عربي/ این نمونه گزارش تخصصی عربي بصورت کلی برای مقاطع راهنمایی و دبیرستان و دخترانه و پسرانه می توان استفاده کرد عنوان گزارش:برطرف کردن ضعف دانش آموزان بی ... گزارش تخصصی دبیر عربي با موضوع تفهیم درس عربي برای دانش آموزان ... /دانلود-گزارش-تخصصی-دبیر-عربي/ Jan 28, 2017 - گزارش تخصصی دبیر عربي با موضوع:افزایش تفهیم درس عربي برای دانش آموزان پایه هفتم با روش های مناسب. تعداد ص

ادامه مطلب  

ساعت چهار  

سلام وقت بخیر أدب حکم میکنه کامنت هاتون را همیشه تأیید کنم و بابت وقتی که میزارید ازتون تشکر کنم ولی اجازه بدید پست قبل را تأیید نکنم و از تک تکتون معذرت میخوام دارم با گوشیم پست میزارم و به اندازه یه دختر چهارده ساله که داره واسش خواستگار میاد حول کردم همین الان پدرم تماس گرفت که با عموم اومدن تهران و الان توی بیمارستان هستن و کارشون داره تموم میشه بعدم أضافه کرد که ساعت چهار خونه هستم یا نه بگفته خودشون ساعت چهار میان و یک ساعت ه

ادامه مطلب  

ساعت چهار  

سلام وقت بخیر أدب حکم میکنه کامنت هاتون را همیشه تأیید کنم و بابت وقتی که میزارید ازتون تشکر کنم ولی اجازه بدید پست قبل را تأیید نکنم و از تک تکتون معذرت میخوام دارم با گوشیم پست میزارم و به اندازه یه دختر چهارده ساله که داره واسش خواستگار میاد حول کردم همین الان پدرم تماس گرفت که با عموم اومدن تهران و الان توی بیمارستان هستن و کارشون داره تموم میشه بعدم أضافه کرد که ساعت چهار خونه هستم یا نه بگفته خودشون ساعت چهار میان و یک ساعت ه

ادامه مطلب  

من رأی نمیدم!  

بنده امسال هم تصمیم گرفتم مثل چهار قبل وچهار سال قبل اون چهار سال ،رأی ندم!
عاجزم ازینکه با سیم ظرفشویی بیفتم به جون انگشت رنگیم !
پ.ن:«منم به نوبه خودم ترحم میکنم نسبت به اون جوان۱۸ساله ای که برای کاندیدای رئیس جمهوری خودی نشون داده بود!سلام عقده ای!:|»
امضا«بهاری که نمیخاهد ونمیتواند رأی بدهد»

ادامه مطلب  

من رأی نمیدم!  

بنده امسال هم تصمیم گرفتم مثل چهار قبل وچهار سال قبل اون چهار سال ،رأی ندم!
عاجزم ازینکه با سیم ظرفشویی بیفتم به جون انگشت رنگیم !
پ.ن:«منم به نوبه خودم ترحم میکنم نسبت به اون جوان۱۸ساله ای که برای کاندیدای رئیس جمهوری خودی نشون داده بود!سلام عقده ای!:|»
امضا«بهاری که نمیخاهد ونمیتواند رأی بدهد»

ادامه مطلب  

309|اس ام اس خنده دار  

برادر زاده چهار ساله م زنگ زده به مامانم میگه بیا خونه ما ، مامانم هم گفت : نه تو بیا خونه ما !اونوخت این توله شگ برگشته میگه : نه من فعلن یه سری کار دارم سرم شلوغه تو بیکاری پاشو بیا !میگن من تو چهار سالگی فقط بلد بودم بگم : بلیم دَدَ ! :|

ادامه مطلب  

309|اس ام اس خنده دار  

برادر زاده چهار ساله م زنگ زده به مامانم میگه بیا خونه ما ، مامانم هم گفت : نه تو بیا خونه ما !اونوخت این توله شگ برگشته میگه : نه من فعلن یه سری کار دارم سرم شلوغه تو بیکاری پاشو بیا !میگن من تو چهار سالگی فقط بلد بودم بگم : بلیم دَدَ ! :|

ادامه مطلب  

309|اس ام اس خنده دار  

برادر زاده چهار ساله م زنگ زده به مامانم میگه بیا خونه ما ، مامانم هم گفت : نه تو بیا خونه ما !اونوخت این توله شگ برگشته میگه : نه من فعلن یه سری کار دارم سرم شلوغه تو بیکاری پاشو بیا !میگن من تو چهار سالگی فقط بلد بودم بگم : بلیم دَدَ ! :|

ادامه مطلب  

309|اس ام اس خنده دار  

برادر زاده چهار ساله م زنگ زده به مامانم میگه بیا خونه ما ، مامانم هم گفت : نه تو بیا خونه ما !اونوخت این توله شگ برگشته میگه : نه من فعلن یه سری کار دارم سرم شلوغه تو بیکاری پاشو بیا !میگن من تو چهار سالگی فقط بلد بودم بگم : بلیم دَدَ ! :|

ادامه مطلب  

309|اس ام اس خنده دار  

برادر زاده چهار ساله م زنگ زده به مامانم میگه بیا خونه ما ، مامانم هم گفت : نه تو بیا خونه ما !اونوخت این توله شگ برگشته میگه : نه من فعلن یه سری کار دارم سرم شلوغه تو بیکاری پاشو بیا !میگن من تو چهار سالگی فقط بلد بودم بگم : بلیم دَدَ ! :|

ادامه مطلب  

309|اس ام اس خنده دار  

برادر زاده چهار ساله م زنگ زده به مامانم میگه بیا خونه ما ، مامانم هم گفت : نه تو بیا خونه ما !اونوخت این توله شگ برگشته میگه : نه من فعلن یه سری کار دارم سرم شلوغه تو بیکاری پاشو بیا !میگن من تو چهار سالگی فقط بلد بودم بگم : بلیم دَدَ ! :|

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1