زیبا کلام  

با سلام
اقای زیبا کلام در نامه ای به اقای روحانی تذکراتی را به ایشان داده اند لازم است جند نکته را بیان کنم
1- رئیس جمهوری که شما برای ان خط نشان میدهید رئیس جمهور نیست و واویلا بر ان رئیس جمهور
2-گفته اید بروید بر سید مظلومان وارد شوید براستی سید مظلومان کیست؟
اگر منضورتان وجود مقدس امیر المومنین است که باید بگویم ایشان توفیق زیارت حرم امیر المومنین را پیدا نخواهد کرد
اگر هم منظورتان کسی دیگر است که باید بگویم ایشان سید منافقان است
3-اقای زی

ادامه مطلب  

زیبا کلام  

با سلام
اقای زیبا کلام در نامه ای به اقای روحانی تذکراتی را به ایشان داده اند لازم است جند نکته را بیان کنم
1- رئیس جمهوری که شما برای ان خط نشان میدهید رئیس جمهور نیست و واویلا بر ان رئیس جمهور
2-گفته اید بروید بر سید مظلومان وارد شوید براستی سید مظلومان کیست؟
اگر منضورتان وجود مقدس امیر المومنین است که باید بگویم ایشان توفیق زیارت حرم امیر المومنین را پیدا نخواهد کرد
اگر هم منظورتان کسی دیگر است که باید بگویم ایشان سید منافقان است
3-اقای زی

ادامه مطلب  

زیبا کلام  

با سلام
اقای زیبا کلام در نامه ای به اقای روحانی تذکراتی را به ایشان داده اند لازم است جند نکته را بیان کنم
1- رئیس جمهوری که شما برای ان خط نشان میدهید رئیس جمهور نیست و واویلا بر ان رئیس جمهور
2-گفته اید بروید بر سید مظلومان وارد شوید براستی سید مظلومان کیست؟
اگر منضورتان وجود مقدس امیر المومنین است که باید بگویم ایشان توفیق زیارت حرم امیر المومنین را پیدا نخواهد کرد
اگر هم منظورتان کسی دیگر است که باید بگویم ایشان سید منافقان است
3-اقای زی

ادامه مطلب  

زیبا کلام  

با سلام
اقای زیبا کلام در نامه ای به اقای روحانی تذکراتی را به ایشان داده اند لازم است جند نکته را بیان کنم
1- رئیس جمهوری که شما برای ان خط نشان میدهید رئیس جمهور نیست و واویلا بر ان رئیس جمهور
2-گفته اید بروید بر سید مظلومان وارد شوید براستی سید مظلومان کیست؟
اگر منضورتان وجود مقدس امیر المومنین است که باید بگویم ایشان توفیق زیارت حرم امیر المومنین را پیدا نخواهد کرد
اگر هم منظورتان کسی دیگر است که باید بگویم ایشان سید منافقان است
3-اقای زی

ادامه مطلب  

آهنگ بی‌کلام  

   آهنگای بی‌کلام مثل دام‌می‌مونن. یه بار که تصمیم می‌گیرین‌که آهنگ بی‌کلام گوش‌کنین اگه چیزی که گیرتون اومده آهنگ خوبی باشه برای دفعات بعد همیشه این سوال گوشه ذهنتون هست که بی‌کلام گوش‌کنین یا نه؟   اگه یه بار تصمیم بگیرین که آهنگ بی‌کلام گوش کنین بعد از اون این حس بهتون دست می‌ده که شاید کلمات اون‌قدر که باید توانایی انتقال احساسات رو ندارن و کم‌کم دیگه دنبال این نیستین که لا‌به‌لای کلمات دنبال احساسات گم‌شده‌اتون بگ

ادامه مطلب  

آهنگ بی‌کلام  

   آهنگای بی‌کلام مثل دام‌می‌مونن. یه بار که تصمیم می‌گیرین‌که آهنگ بی‌کلام گوش‌کنین اگه چیزی که گیرتون اومده آهنگ خوبی باشه برای دفعات بعد همیشه این سوال گوشه ذهنتون هست که بی‌کلام گوش‌کنین یا نه؟   اگه یه بار تصمیم بگیرین که آهنگ بی‌کلام گوش کنین بعد از اون این حس بهتون دست می‌ده که شاید کلمات اون‌قدر که باید توانایی انتقال احساسات رو ندارن و کم‌کم دیگه دنبال این نیستین که لا‌به‌لای کلمات دنبال احساسات گم‌شده‌اتون بگ

ادامه مطلب  

آهنگ بی‌کلام  

   آهنگای بی‌کلام مثل دام‌می‌مونن. یه بار که تصمیم می‌گیرین‌که آهنگ بی‌کلام گوش‌کنین اگه چیزی که گیرتون اومده آهنگ خوبی باشه برای دفعات بعد همیشه این سوال گوشه ذهنتون هست که بی‌کلام گوش‌کنین یا نه؟   اگه یه بار تصمیم بگیرین که آهنگ بی‌کلام گوش کنین بعد از اون این حس بهتون دست می‌ده که شاید کلمات اون‌قدر که باید توانایی انتقال احساسات رو ندارن و کم‌کم دیگه دنبال این نیستین که لا‌به‌لای کلمات دنبال احساسات گم‌شده‌اتون بگ

ادامه مطلب  

آهنگ بی‌کلام  

   آهنگای بی‌کلام مثل دام‌می‌مونن. یه بار که تصمیم می‌گیرین‌که آهنگ بی‌کلام گوش‌کنین اگه چیزی که گیرتون اومده آهنگ خوبی باشه برای دفعات بعد همیشه این سوال گوشه ذهنتون هست که بی‌کلام گوش‌کنین یا نه؟   اگه یه بار تصمیم بگیرین که آهنگ بی‌کلام گوش کنین بعد از اون این حس بهتون دست می‌ده که شاید کلمات اون‌قدر که باید توانایی انتقال احساسات رو ندارن و کم‌کم دیگه دنبال این نیستین که لا‌به‌لای کلمات دنبال احساسات گم‌شده‌اتون بگ

ادامه مطلب  

آهنگ بی‌کلام  

   آهنگای بی‌کلام مثل دام‌می‌مونن. یه بار که تصمیم می‌گیرین‌که آهنگ بی‌کلام گوش‌کنین اگه چیزی که گیرتون اومده آهنگ خوبی باشه برای دفعات بعد همیشه این سوال گوشه ذهنتون هست که بی‌کلام گوش‌کنین یا نه؟   اگه یه بار تصمیم بگیرین که آهنگ بی‌کلام گوش کنین بعد از اون این حس بهتون دست می‌ده که شاید کلمات اون‌قدر که باید توانایی انتقال احساسات رو ندارن و کم‌کم دیگه دنبال این نیستین که لا‌به‌لای کلمات دنبال احساسات گم‌شده‌اتون بگ

ادامه مطلب  

آهنگ بی‌کلام  

   آهنگای بی‌کلام مثل دام‌می‌مونن. یه بار که تصمیم می‌گیرین‌که آهنگ بی‌کلام گوش‌کنین اگه چیزی که گیرتون اومده آهنگ خوبی باشه برای دفعات بعد همیشه این سوال گوشه ذهنتون هست که بی‌کلام گوش‌کنین یا نه؟   اگه یه بار تصمیم بگیرین که آهنگ بی‌کلام گوش کنین بعد از اون این حس بهتون دست می‌ده که شاید کلمات اون‌قدر که باید توانایی انتقال احساسات رو ندارن و کم‌کم دیگه دنبال این نیستین که لا‌به‌لای کلمات دنبال احساسات گم‌شده‌اتون بگ

ادامه مطلب  

آهنگ بی‌کلام  

   آهنگای بی‌کلام مثل دام‌می‌مونن. یه بار که تصمیم می‌گیرین‌که آهنگ بی‌کلام گوش‌کنین اگه چیزی که گیرتون اومده آهنگ خوبی باشه برای دفعات بعد همیشه این سوال گوشه ذهنتون هست که بی‌کلام گوش‌کنین یا نه؟   اگه یه بار تصمیم بگیرین که آهنگ بی‌کلام گوش کنین بعد از اون این حس بهتون دست می‌ده که شاید کلمات اون‌قدر که باید توانایی انتقال احساسات رو ندارن و کم‌کم دیگه دنبال این نیستین که لا‌به‌لای کلمات دنبال احساسات گم‌شده‌اتون بگ

ادامه مطلب  

سقوط یک ایماندار  

سقوط یک ایماندار هنگامی اتفاق می افتد که خود را نسبت به کلام خدا و امور الهی بی تفاوت و سرد می یابد . وقتی  که خود را نسبت به مسائل طبیعی مشتاق تر از مسائل مربوطه به خدا می یابیم. گرسنگی ، دماسنج روح من و شماست. برای مثال :اولین چیزی که در یک بیماری شخص را ترک میکند چیست ؟؟؟جواب اشتهاست. حتی کسانی که سرماخورده ای ساده ای دارند ، اشتهای آنها تحت تاثیر قرار میگیرد. از نظر روحانی نیز چنین است. یکی از نشانه های سلامتی روحانی ، اشتها برای

ادامه مطلب  

سقوط یک ایماندار  

سقوط یک ایماندار هنگامی اتفاق می افتد که خود را نسبت به کلام خدا و امور الهی بی تفاوت و سرد می یابد . وقتی  که خود را نسبت به مسائل طبیعی مشتاق تر از مسائل مربوطه به خدا می یابیم. گرسنگی ، دماسنج روح من و شماست. برای مثال :اولین چیزی که در یک بیماری شخص را ترک میکند چیست ؟؟؟جواب اشتهاست. حتی کسانی که سرماخورده ای ساده ای دارند ، اشتهای آنها تحت تاثیر قرار میگیرد. از نظر روحانی نیز چنین است. یکی از نشانه های سلامتی روحانی ، اشتها برای

ادامه مطلب  

سقوط یک ایماندار  

سقوط یک ایماندار هنگامی اتفاق می افتد که خود را نسبت به کلام خدا و امور الهی بی تفاوت و سرد می یابد . وقتی  که خود را نسبت به مسائل طبیعی مشتاق تر از مسائل مربوطه به خدا می یابیم. گرسنگی ، دماسنج روح من و شماست. برای مثال :اولین چیزی که در یک بیماری شخص را ترک میکند چیست ؟؟؟جواب اشتهاست. حتی کسانی که سرماخورده ای ساده ای دارند ، اشتهای آنها تحت تاثیر قرار میگیرد. از نظر روحانی نیز چنین است. یکی از نشانه های سلامتی روحانی ، اشتها برای

ادامه مطلب  

سقوط یک ایماندار  

سقوط یک ایماندار هنگامی اتفاق می افتد که خود را نسبت به کلام خدا و امور الهی بی تفاوت و سرد می یابد . وقتی  که خود را نسبت به مسائل طبیعی مشتاق تر از مسائل مربوطه به خدا می یابیم. گرسنگی ، دماسنج روح من و شماست. برای مثال :اولین چیزی که در یک بیماری شخص را ترک میکند چیست ؟؟؟جواب اشتهاست. حتی کسانی که سرماخورده ای ساده ای دارند ، اشتهای آنها تحت تاثیر قرار میگیرد. از نظر روحانی نیز چنین است. یکی از نشانه های سلامتی روحانی ، اشتها برای

ادامه مطلب  

سقوط یک ایماندار  

سقوط یک ایماندار هنگامی اتفاق می افتد که خود را نسبت به کلام خدا و امور الهی بی تفاوت و سرد می یابد . وقتی  که خود را نسبت به مسائل طبیعی مشتاق تر از مسائل مربوطه به خدا می یابیم. گرسنگی ، دماسنج روح من و شماست. برای مثال :اولین چیزی که در یک بیماری شخص را ترک میکند چیست ؟؟؟جواب اشتهاست. حتی کسانی که سرماخورده ای ساده ای دارند ، اشتهای آنها تحت تاثیر قرار میگیرد. از نظر روحانی نیز چنین است. یکی از نشانه های سلامتی روحانی ، اشتها برای

ادامه مطلب  

سقوط یک ایماندار  

سقوط یک ایماندار هنگامی اتفاق می افتد که خود را نسبت به کلام خدا و امور الهی بی تفاوت و سرد می یابد . وقتی  که خود را نسبت به مسائل طبیعی مشتاق تر از مسائل مربوطه به خدا می یابیم. گرسنگی ، دماسنج روح من و شماست. برای مثال :اولین چیزی که در یک بیماری شخص را ترک میکند چیست ؟؟؟جواب اشتهاست. حتی کسانی که سرماخورده ای ساده ای دارند ، اشتهای آنها تحت تاثیر قرار میگیرد. از نظر روحانی نیز چنین است. یکی از نشانه های سلامتی روحانی ، اشتها برای

ادامه مطلب  

چه زشت!  

( چه زشت!! ). این تکیه کلام را بیشتر از صدبار توی حرفهایش شنیدم ، در کمتر از پنج ساعت . به جای ( چه بد) ، ( چه عجیب) ، (واقعا) و چندتا کلمه ی دیگری که در موقعیت های مختلف می توان گفت، می گفت : ( چه زشت! ) .دور هم و با هم حرف می زدیم. پسرش هم گفت: ( چه زشت! ).لبخند زدم. گفتم:-جالبه که تکیه کلام هر دوتون یکیه.-چیه؟ ما اصلا تکیه کلام نداریم. داریم یعنی؟ چیه؟-آره. هر دوتون می گین ( چه زشت! )-جدی؟-جدی؟-اوهوم.مادر و پسر با هم گفتند:- چه زشت که ما هی میگیم ( چه زشت! )سه نفری تر

ادامه مطلب  

چه زشت!  

( چه زشت!! ). این تکیه کلام را بیشتر از صدبار توی حرفهایش شنیدم ، در کمتر از پنج ساعت . به جای ( چه بد) ، ( چه عجیب) ، (واقعا) و چندتا کلمه ی دیگری که در موقعیت های مختلف می توان گفت، می گفت : ( چه زشت! ) .دور هم و با هم حرف می زدیم. پسرش هم گفت: ( چه زشت! ).لبخند زدم. گفتم:-جالبه که تکیه کلام هر دوتون یکیه.-چیه؟ ما اصلا تکیه کلام نداریم. داریم یعنی؟ چیه؟-آره. هر دوتون می گین ( چه زشت! )-جدی؟-جدی؟-اوهوم.مادر و پسر با هم گفتند:- چه زشت که ما هی میگیم ( چه زشت! )سه نفری تر

ادامه مطلب  

چه زشت!  

( چه زشت!! ). این تکیه کلام را بیشتر از صدبار توی حرفهایش شنیدم ، در کمتر از پنج ساعت . به جای ( چه بد) ، ( چه عجیب) ، (واقعا) و چندتا کلمه ی دیگری که در موقعیت های مختلف می توان گفت، می گفت : ( چه زشت! ) .دور هم و با هم حرف می زدیم. پسرش هم گفت: ( چه زشت! ).لبخند زدم. گفتم:-جالبه که تکیه کلام هر دوتون یکیه.-چیه؟ ما اصلا تکیه کلام نداریم. داریم یعنی؟ چیه؟-آره. هر دوتون می گین ( چه زشت! )-جدی؟-جدی؟-اوهوم.مادر و پسر با هم گفتند:- چه زشت که ما هی میگیم ( چه زشت! )سه نفری تر

ادامه مطلب  

یکی این چنین! یکی اون چنین!  

بسم الله الرحمن الرحیم
یک کلام و ختم کلام!
گاهی این اختیار ادم رو گیج می کنه!
یکی با اختیارش۴ ماه قبل ازدواج میره کلاس رقص برای یه شب رویایی
یکی با اختیارش بیخیال عروسی میشه و میزنه تو یه کار خیره و دنیا و اخرتش رو روبایی می کنه.
خوب! تصمیم با ماست! مثل همیشه. و چقدر دنیا ها متفاوته...
پ.ن: امیدوارم برداشت نشه هرکسی عروسی میگیره ادم بدیه! و کار بدی کرده! مطمنن منظورم این نبود.
یاعلی

ادامه مطلب  

زیادی......  

این یه حقیقتهزیاد که باشیزیادی میشی+مدت هاست که اصلا تاب شنیدن هیچ نوع موسیقی را ندارمحتی عزیزترین هاشان که باروح و جانم پیوندخورده اند-که هیچ ساعتی  را بدون موسیقی، لحظاتم را ثبت نکردم لای پستوی های ذهنم-و دست دلم هم به نوشتن نمی رود که نمی رودمیخ خورده ام وسط یک خلا بی پایانو همچنان دنیا به اذن خود می گردد و من ثابتشاید موسیقی بی کلام تسکین شداما نه،خنده ات!××××××××××××××××××××××××××××××××××××خندیدی موسیقی بی کلام اختراع شد"

ادامه مطلب  

زیادی......  

این یه حقیقتهزیاد که باشیزیادی میشی+مدت هاست که اصلا تاب شنیدن هیچ نوع موسیقی را ندارمحتی عزیزترین هاشان که باروح و جانم پیوندخورده اند-که هیچ ساعتی  را بدون موسیقی، لحظاتم را ثبت نکردم لای پستوی های ذهنم-و دست دلم هم به نوشتن نمی رود که نمی رودمیخ خورده ام وسط یک خلا بی پایانو همچنان دنیا به اذن خود می گردد و من ثابتشاید موسیقی بی کلام تسکین شداما نه،خنده ات!××××××××××××××××××××××××××××××××××××خندیدی موسیقی بی کلام اختراع شد"

ادامه مطلب  

زیادی......  

این یه حقیقتهزیاد که باشیزیادی میشی+مدت هاست که اصلا تاب شنیدن هیچ نوع موسیقی را ندارمحتی عزیزترین هاشان که باروح و جانم پیوندخورده اند-که هیچ ساعتی  را بدون موسیقی، لحظاتم را ثبت نکردم لای پستوی های ذهنم-و دست دلم هم به نوشتن نمی رود که نمی رودمیخ خورده ام وسط یک خلا بی پایانو همچنان دنیا به اذن خود می گردد و من ثابتشاید موسیقی بی کلام تسکین شداما نه،خنده ات!××××××××××××××××××××××××××××××××××××خندیدی موسیقی بی کلام اختراع شد"

ادامه مطلب  

زیادی......  

این یه حقیقتهزیاد که باشیزیادی میشی+مدت هاست که اصلا تاب شنیدن هیچ نوع موسیقی را ندارمحتی عزیزترین هاشان که باروح و جانم پیوندخورده اند-که هیچ ساعتی  را بدون موسیقی، لحظاتم را ثبت نکردم لای پستوی های ذهنم-و دست دلم هم به نوشتن نمی رود که نمی رودمیخ خورده ام وسط یک خلا بی پایانو همچنان دنیا به اذن خود می گردد و من ثابتشاید موسیقی بی کلام تسکین شداما نه،خنده ات!××××××××××××××××××××××××××××××××××××خندیدی موسیقی بی کلام اختراع شد"

ادامه مطلب  

زیادی......  

این یه حقیقتهزیاد که باشیزیادی میشی+مدت هاست که اصلا تاب شنیدن هیچ نوع موسیقی را ندارمحتی عزیزترین هاشان که باروح و جانم پیوندخورده اند-که هیچ ساعتی  را بدون موسیقی، لحظاتم را ثبت نکردم لای پستوی های ذهنم-و دست دلم هم به نوشتن نمی رود که نمی رودمیخ خورده ام وسط یک خلا بی پایانو همچنان دنیا به اذن خود می گردد و من ثابتشاید موسیقی بی کلام تسکین شداما نه،خنده ات!××××××××××××××××××××××××××××××××××××خندیدی موسیقی بی کلام اختراع شد"

ادامه مطلب  

خوشگویی  

از شاخه های دیگر «حسن خلق»، که رابطه ها
را استوارتر و پیوندها را صمیمی تر می سازد، گفتار دلپذیر و شادی بخش است. متانت در
سخن و ادب در گفتار و زیبایی در کلام، خصلت پاکدلانِ بی کینه است و خلق و خوی اولیاء
دین.
ارزش انسان و جوهره وجودی اش را زبان و
بیان روشن می سازد: یکی تحقیر می کند، یکی تشویق. یکی عیبجویی می کند، دیگری تحسین
و تقدیر. یکی ملامت می کند، دیگری پر و بال می دهد و امید می آفریند. آیا با دیگران
همان گونه صحبت می کنید که دوست دارید دیگران ب

ادامه مطلب  

دوران امر بین معنای عرفی و شرعی  

اگر  شک کنیم که لفظی از الفاظ مذکور در لسان شارع ،‌ حقیقت شرعیه است یا همان معنای عرفی ان مراد است سه مبنا در مقام است :الف : معنا مجمل میشود.  ب : بر معنای عرفی حمل میشود  ج : اگر قرینه ای در کلام باشد ولو که ان قرینه باعث ظهور نیست ،‌کلام مجمل میشود اما اگر فقط بخاطر صرف احتمال عقلی احتمال میدهیم که که شاید در مقام اصطلاح خاصی مد نظر باشد به ان اعتنا نمیکنیم و همان معنای عرفی را مد نظر قرار میدهیم.

ادامه مطلب  

دوران امر بین معنای عرفی و شرعی  

اگر  شک کنیم که لفظی از الفاظ مذکور در لسان شارع ،‌ حقیقت شرعیه است یا همان معنای عرفی ان مراد است سه مبنا در مقام است :الف : معنا مجمل میشود.  ب : بر معنای عرفی حمل میشود  ج : اگر قرینه ای در کلام باشد ولو که ان قرینه باعث ظهور نیست ،‌کلام مجمل میشود اما اگر فقط بخاطر صرف احتمال عقلی احتمال میدهیم که که شاید در مقام اصطلاح خاصی مد نظر باشد به ان اعتنا نمیکنیم و همان معنای عرفی را مد نظر قرار میدهیم.

ادامه مطلب  

دوران امر بین معنای عرفی و شرعی  

اگر  شک کنیم که لفظی از الفاظ مذکور در لسان شارع ،‌ حقیقت شرعیه است یا همان معنای عرفی ان مراد است سه مبنا در مقام است :الف : معنا مجمل میشود.  ب : بر معنای عرفی حمل میشود  ج : اگر قرینه ای در کلام باشد ولو که ان قرینه باعث ظهور نیست ،‌کلام مجمل میشود اما اگر فقط بخاطر صرف احتمال عقلی احتمال میدهیم که که شاید در مقام اصطلاح خاصی مد نظر باشد به ان اعتنا نمیکنیم و همان معنای عرفی را مد نظر قرار میدهیم.

ادامه مطلب  

دوران امر بین معنای عرفی و شرعی  

اگر  شک کنیم که لفظی از الفاظ مذکور در لسان شارع ،‌ حقیقت شرعیه است یا همان معنای عرفی ان مراد است سه مبنا در مقام است :الف : معنا مجمل میشود.  ب : بر معنای عرفی حمل میشود  ج : اگر قرینه ای در کلام باشد ولو که ان قرینه باعث ظهور نیست ،‌کلام مجمل میشود اما اگر فقط بخاطر صرف احتمال عقلی احتمال میدهیم که که شاید در مقام اصطلاح خاصی مد نظر باشد به ان اعتنا نمیکنیم و همان معنای عرفی را مد نظر قرار میدهیم.

ادامه مطلب  

احتمال 100% شروع هیپنوتیزم  

به نام خداوند بخشاینده ی مهربان
تا جایی که به یاد دارم احتمال میدهم که در سال 75 در مشهد بختیار با بوسیدن پیشانی و چند سوال در مورد تحصیلاتم و طاهره در ساری با بوسه های زیاد به گونه هایم  هنگام خوشامدگویی و چند سوال در باب ازدواج مرا هیپنوتیزم کرده اند.
زیرا بعد آن در اکثر لحظات یاد کلام ( به من گفت بهتر است دختر با تحصیلات کم شوهر کند و الا توقعش بالا می رود و رفتارشان( یعنی برای مثال پشت کردن آنها و فرزندانشان به من و قاه قاه خندیدن) در رفتار و

ادامه مطلب  

کتاب تاریخ کلام امامیه منتشر شد  

 کتاب تاریخ کلام امامیه (حوزه ها و جریان های کلامی) منتشر شد  کتاب تاریخ کلام امامیه (حوزه ها و جریان های کلامی)، تألیف حجت الاسلام دکتر رسول رضوی، به زبان فارسی منتشر شد.  بر
اساس گزارش‌های تاریخی، شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام با وجود
پراکندگی جغرافیایی و تفاوت‌های نژادی، اهتمام و اتفاق ویژه ای به لزوم یاد
گیری آموزه‌های دین، آموزش به دیگران و نیز به کار بستن احکام مترتّب بر
این آموزه‌ها داشتند. [ادامه مطلب را در این

ادامه مطلب  

کتاب تاریخ کلام امامیه منتشر شد  

 کتاب تاریخ کلام امامیه (حوزه ها و جریان های کلامی) منتشر شد  کتاب تاریخ کلام امامیه (حوزه ها و جریان های کلامی)، تألیف حجت الاسلام دکتر رسول رضوی، به زبان فارسی منتشر شد.  بر
اساس گزارش‌های تاریخی، شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام با وجود
پراکندگی جغرافیایی و تفاوت‌های نژادی، اهتمام و اتفاق ویژه ای به لزوم یاد
گیری آموزه‌های دین، آموزش به دیگران و نیز به کار بستن احکام مترتّب بر
این آموزه‌ها داشتند. [ادامه مطلب را در این

ادامه مطلب  

کتاب تاریخ کلام امامیه منتشر شد  

 کتاب تاریخ کلام امامیه (حوزه ها و جریان های کلامی) منتشر شد  کتاب تاریخ کلام امامیه (حوزه ها و جریان های کلامی)، تألیف حجت الاسلام دکتر رسول رضوی، به زبان فارسی منتشر شد.  بر
اساس گزارش‌های تاریخی، شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام با وجود
پراکندگی جغرافیایی و تفاوت‌های نژادی، اهتمام و اتفاق ویژه ای به لزوم یاد
گیری آموزه‌های دین، آموزش به دیگران و نیز به کار بستن احکام مترتّب بر
این آموزه‌ها داشتند. [ادامه مطلب را در این

ادامه مطلب  

کتاب تاریخ کلام امامیه منتشر شد  

 کتاب تاریخ کلام امامیه (حوزه ها و جریان های کلامی) منتشر شد  کتاب تاریخ کلام امامیه (حوزه ها و جریان های کلامی)، تألیف حجت الاسلام دکتر رسول رضوی، به زبان فارسی منتشر شد.  بر
اساس گزارش‌های تاریخی، شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام با وجود
پراکندگی جغرافیایی و تفاوت‌های نژادی، اهتمام و اتفاق ویژه ای به لزوم یاد
گیری آموزه‌های دین، آموزش به دیگران و نیز به کار بستن احکام مترتّب بر
این آموزه‌ها داشتند. [ادامه مطلب را در این

ادامه مطلب  

کتاب کاربردی به زبان فارسی قدرت کلام موثردر فروش نوشته جرج والتر در 72 صفحه  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} کتاب کاربردی به زبان فارسی قدرت کلام موثردر فروش نوشته جرج والتر در 72 صفحه ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

کتاب کاربردی به زبان فارسی قدرت کلام موثردر فروش نوشته جرج والتر در 72 صفحه  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} کتاب کاربردی به زبان فارسی قدرت کلام موثردر فروش نوشته جرج والتر در 72 صفحه ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد کلام خدا و راز آفرینش 15ص  

 
تحقیق در مورد کلام خدا و راز آفرینش 15ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 15 صفحه  قسمتی از متن .doc :    کلام خدا و راز آفرینش به راستی قرآن کتاب نا متناهی و بی پایانی است و نسخه دوم طبیعت به شمار می رود که هر چه بینش ها وسیع تر و دیدها عمیق تر شود و هر چه در باره آن تحقیقات و مطالعات زیاد تری انجام گیرد ، رموز و اسرار آن رخ می نماید و حقایق نویی از ان

ادامه مطلب  

نمونه سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت آلومینیوم جنوب  

نمونه سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت آلومینیوم جنوبنمونه سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت آلومینیوم جنوبشرکت در هر آزمونی، بدون آمادگی قبلی باعث میگردد تا شما نتیجه مطلوبتان را کسب نکنید، که البته آزمون های استخدامی نیز از این مسئله جدا نیست، یکی از اصولی ترین و مهم ترین گام های که می توانید برای موفقیت در آزمون های استخدامی بردارید، تست زنی های مکرر از نمونه سوالات آزمون های استخدامی است. پکیج  نمونه سوالات برای داوطلبان آزمون اس

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1