فایل فلش فارسی هواوی Huawei Honor 4X بیلد نامبر C185B310  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل فلش فارسی هواوی Huawei Honor 4X بیلد نامبر C185B310 فایل فلش فارسی هواوی Huawei Honor 4X بیلد نامبر C185B310 قابل رایت بر رو بیلد نامبرهای Che2-L11 C432Bxxx اندرویید 5.1.1 و اخرین نسخه فارسی موجود ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حل مشکل گوگل اکانت گوشیهای الجی LG G4 Stylo G3 G Flex2 FRP bypass  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حل مشکل گوگل اکانت گوشیهای الجی LG G4 Stylo G3 G Flex2 FRP bypass حل مشکل گوگل اکانت گوشیهای الجی LG G4 Stylo G3 G Flex2 FRP bypass گوشیهای تحت ساپورت LG G4 LG Stylo LG G3 LG G Flex2 به همراه آموزش و برنامه مورد نیاز   ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حذفFRP هواوی Y6  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذفFRP هواوی Y6  حذف(FRP) اکانت گوگل هواوی Y6 بدون فلش بدون از دست رفتن سریال حذف اکانت گوگل این مدل بسیار مشکل می باشد با راه حل ما به راحتی اکانت گوگل Y6 را حذف کنید ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حذفFRP هواوی Y6  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذفFRP هواوی Y6  حذف(FRP) اکانت گوگل هواوی Y6 بدون فلش بدون از دست رفتن سریال حذف اکانت گوگل این مدل بسیار مشکل می باشد با راه حل ما به راحتی اکانت گوگل Y6 را حذف کنید ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دعوا نکن  

رضا جان تو از کسی خوشت نمیاد و نباید هم بیآد، هیچ کس هم از یه چُلاق ِ، زشت خوش ِِش ِِ نمیآد پَس بیآدآور قول و قراری رو که با خودت گذاشت ی... خودت و خودت و تنهایی و غارت و دوست خیالی ت پویان جان... یه اکانت مشترک هم توی گوگل پلاس ساختید با هم خوش باشید، وبلاگ ت هم هست، با هم سر پُست ِِ گذاشتن دعوا نکنید..  

ادامه مطلب  

دعوا نکن  

رضا جان تو از کسی خوشت نمیاد و نباید هم بیآد، هیچ کس هم از یه چُلاق ِ، زشت خوش ِِش ِِ نمیآد پَس بیآدآور قول و قراری رو که با خودت گذاشت ی... خودت و خودت و تنهایی و غارت و دوست خیالی ت پویان جان... یه اکانت مشترک هم توی گوگل پلاس ساختید با هم خوش باشید، وبلاگ ت هم هست، با هم سر پُست ِِ گذاشتن دعوا نکنید..  

ادامه مطلب  

دعوا نکن  

رضا جان تو از کسی خوشت نمیاد و نباید هم بیآد، هیچ کس هم از یه چُلاق ِ، زشت خوش ِِش ِِ نمیآد پَس بیآدآور قول و قراری رو که با خودت گذاشت ی... خودت و خودت و تنهایی و غارت و دوست خیالی ت پویان جان... یه اکانت مشترک هم توی گوگل پلاس ساختید با هم خوش باشید، وبلاگ ت هم هست، با هم سر پُست ِِ گذاشتن دعوا نکنید..  

ادامه مطلب  

دعوا نکن  

رضا جان تو از کسی خوشت نمیاد و نباید هم بیآد، هیچ کس هم از یه چُلاق ِ، زشت خوش ِِش ِِ نمیآد پَس بیآدآور قول و قراری رو که با خودت گذاشت ی... خودت و خودت و تنهایی و غارت و دوست خیالی ت پویان جان... یه اکانت مشترک هم توی گوگل پلاس ساختید با هم خوش باشید، وبلاگ ت هم هست، با هم سر پُست ِِ گذاشتن دعوا نکنید..  

ادامه مطلب  

دعوا نکن  

رضا جان تو از کسی خوشت نمیاد و نباید هم بیآد، هیچ کس هم از یه چُلاق ِ، زشت خوش ِِش ِِ نمیآد پَس بیآدآور قول و قراری رو که با خودت گذاشت ی... خودت و خودت و تنهایی و غارت و دوست خیالی ت پویان جان... یه اکانت مشترک هم توی گوگل پلاس ساختید با هم خوش باشید، وبلاگ ت هم هست، با هم سر پُست ِِ گذاشتن دعوا نکنید..  

ادامه مطلب  

دعوا نکن  

رضا جان تو از کسی خوشت نمیاد و نباید هم بیآد، هیچ کس هم از یه چُلاق ِ، زشت خوش ِِش ِِ نمیآد پَس بیآدآور قول و قراری رو که با خودت گذاشت ی... خودت و خودت و تنهایی و غارت و دوست خیالی ت پویان جان... یه اکانت مشترک هم توی گوگل پلاس ساختید با هم خوش باشید، وبلاگ ت هم هست، با هم سر پُست ِِ گذاشتن دعوا نکنید..  

ادامه مطلب  

دعوا نکن  

رضا جان تو از کسی خوشت نمیاد و نباید هم بیآد، هیچ کس هم از یه چُلاق ِ، زشت خوش ِِش ِِ نمیآد پَس بیآدآور قول و قراری رو که با خودت گذاشت ی... خودت و خودت و تنهایی و غارت و دوست خیالی ت پویان جان... یه اکانت مشترک هم توی گوگل پلاس ساختید با هم خوش باشید، وبلاگ ت هم هست، با هم سر پُست ِِ گذاشتن دعوا نکنید..  

ادامه مطلب  

دعوا نکن  

رضا جان تو از کسی خوشت نمیاد و نباید هم بیآد، هیچ کس هم از یه چُلاق ِ، زشت خوش ِِش ِِ نمیآد پَس بیآدآور قول و قراری رو که با خودت گذاشت ی... خودت و خودت و تنهایی و غارت و دوست خیالی ت پویان جان... یه اکانت مشترک هم توی گوگل پلاس ساختید با هم خوش باشید، وبلاگ ت هم هست، با هم سر پُست ِِ گذاشتن دعوا نکنید..  

ادامه مطلب  

حرف های ناگفته  

بعضی حرف ها هم هستند که از عمق جان تیشه به ریشه ات می زنند و لامصب هیچ جای مناسبی نمی تونی برا زدنشون پیدا کنی...
نه این وبلاگ که سعی کردم من حقیقی ام بیشتر در سایه بماند... نه تمام اکانت های شبکه های مجازی حتی آنها که قند شکن لازم دارند...
امان از دست این واژه های سرگردان داخل کلماتِ دیوانه وارِ حرف های ناگفته...

ادامه مطلب  

حرف های ناگفته  

بعضی حرف ها هم هستند که از عمق جان تیشه به ریشه ات می زنند و لامصب هیچ جای مناسبی نمی تونی برا زدنشون پیدا کنی...
نه این وبلاگ که سعی کردم من حقیقی ام بیشتر در سایه بماند... نه تمام اکانت های شبکه های مجازی حتی آنها که قند شکن لازم دارند...
امان از دست این واژه های سرگردان داخل کلماتِ دیوانه وارِ حرف های ناگفته...

ادامه مطلب  

حذف FRP گوشی LG K3502  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف FRP گوشی LG K3502 حذف FRP گوشی LG K3502   قفل اکانت گوگل این گوشی تنها با این روش باز میشود و با هیچ روشی جوابگو نیست با ما به راحتی قفل اکانت گوگل گوشی را باز کنید.   بدون نیاز به باکس ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حذف FRP گوشی LG K3502  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف FRP گوشی LG K3502 حذف FRP گوشی LG K3502   قفل اکانت گوگل این گوشی تنها با این روش باز میشود و با هیچ روشی جوابگو نیست با ما به راحتی قفل اکانت گوگل گوشی را باز کنید.   بدون نیاز به باکس ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بیزینس پروفایل اینستاگرام و چگونگی تبدیل اکانت معمولی به بیزینس پروفایل  

شبکه اجتماعی اینستاگرام این روزها برای صاحبان مشاغل و کسب و کار های مختلف یکی از مهم ترین ابزارهای تبلیغاتی به شمار می رود . قرار دادن کانتکت در اینستاگرام ، گزارش گیری و بررسی بازخوردهای کاربران نسبت به هر یک از پست ها ، توانایی خارج کردن یک پست از حالت معمولی و ارتقا آن پست و بسیاری از امکانات دیگر که در پروفایل های معمولی اینستاگرام وجود ندارد از نیازهای اساسی صاحبان کسب و کار می باشد که در بیزینس پروفایل اینستاگرام لحاظ

ادامه مطلب  

فایل فلش سامسونگ A8 چینی A8 MT6572 ALPS-KK1-MPV-V1  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل فلش سامسونگ A8 چینی A8 MT6572 ALPS-KK1-MPV-V1 فایل فلش سامسونگ A8 چینی با اندروید 5.1 تست شده و بدون مشکل صدرصد تضمینی بیلد نامبر : ALPS.KK1.MP7.V1 چیپست : Mediatek MT6572 قابل رایت از طریق فلش تولز حاوی فایل Cache و Userdata حل مشکل  ویروس های اندرویدی مانند  time service و  monkey test ... دریافت فای

ادامه مطلب  

حذف (FRP) سامسونگ J700F اندروید 6.0.1  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف (FRP) سامسونگ J700F اندروید 6.0.1 آموزش بازکردن قفل FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J700F در اندروید 6 تست شده قفل امنیتی گوگل در j700f اندروید 5 و6.0.1 با otg و رایت sboot و bypass و...باز نمیشود  ما با این فایل و اموزش بدون مشکل پریدن سریال و رایت sboot  و بدون هیچ ریسکی به سادگی         &n

ادامه مطلب  

حذف (FRP) سامسونگ J700F اندروید 6.0.1  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف (FRP) سامسونگ J700F اندروید 6.0.1 آموزش بازکردن قفل FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J700F در اندروید 6 تست شده قفل امنیتی گوگل در j700f اندروید 5 و6.0.1 با otg و رایت sboot و bypass و...باز نمیشود  ما با این فایل و اموزش بدون مشکل پریدن سریال و رایت sboot  و بدون هیچ ریسکی به سادگی         &n

ادامه مطلب  

بیزینس پروفایل اینستاگرام و چگونگی تبدیل اکانت معمولی به بیزینس پروفایل  

شبکه اجتماعی اینستاگرام این روزها برای صاحبان مشاغل و کسب و کار های مختلف یکی از مهم ترین ابزارهای تبلیغاتی به شمار می رود . قرار دادن کانتکت در اینستاگرام ، گزارش گیری و بررسی بازخوردهای کاربران نسبت به هر یک از پست ها ، توانایی خارج کردن یک پست از حالت معمولی و ارتقا آن پست و بسیاری از امکانات دیگر که در پروفایل های معمولی اینستاگرام وجود ندارد از نیازهای اساسی صاحبان کسب و کار می باشد که در بیزینس پروفایل اینستاگرام لحاظ شده است . بناب

ادامه مطلب  

بیزینس پروفایل اینستاگرام و چگونگی تبدیل اکانت معمولی به بیزینس پروفایل  

شبکه اجتماعی اینستاگرام این روزها برای صاحبان مشاغل و کسب و کار های مختلف یکی از مهم ترین ابزارهای تبلیغاتی به شمار می رود . قرار دادن کانتکت در اینستاگرام ، گزارش گیری و بررسی بازخوردهای کاربران نسبت به هر یک از پست ها ، توانایی خارج کردن یک پست از حالت معمولی و ارتقا آن پست و بسیاری از امکانات دیگر که در پروفایل های معمولی اینستاگرام وجود ندارد از نیازهای اساسی صاحبان کسب و کار می باشد که در بیزینس پروفایل اینستاگرام لحاظ شده است . بناب

ادامه مطلب  

ناسا:هیچ خبری از موجودات فضائی نیست  

سیناپرس: در پی انتشار ویدئویی از سوی هکرها که در آن به
نقل از ناسا اعلام شده بود شواهدی از وجود حیات فرازمینی وجود دارد،
سازمان فضائی ناسا با انتشار بیانیه ای اخبار فوق را تکذیب کرده و اعلام
کرد تا کنون هیچ نشانه ای دال بر وجود حیات فرا زمینی کشف نشده است.

سازمان فضائی ناسا در بیانیه ای
رسمی اعلام کرد که هیچ خبر جدیدی در رابطه با موجودات فضائی وجود نداشته و
موج خبری جدیدی که بر پایه اخبار هکرها مبنی بر اطلاعات جدید ناسا درباره
حیات فرازم

ادامه مطلب  

ناسا:هیچ خبری از موجودات فضائی نیست  

سیناپرس: در پی انتشار ویدئویی از سوی هکرها که در آن به
نقل از ناسا اعلام شده بود شواهدی از وجود حیات فرازمینی وجود دارد،
سازمان فضائی ناسا با انتشار بیانیه ای اخبار فوق را تکذیب کرده و اعلام
کرد تا کنون هیچ نشانه ای دال بر وجود حیات فرا زمینی کشف نشده است.

سازمان فضائی ناسا در بیانیه ای
رسمی اعلام کرد که هیچ خبر جدیدی در رابطه با موجودات فضائی وجود نداشته و
موج خبری جدیدی که بر پایه اخبار هکرها مبنی بر اطلاعات جدید ناسا درباره
حیات فرازم

ادامه مطلب  

ناسا:هیچ خبری از موجودات فضائی نیست  

سیناپرس: در پی انتشار ویدئویی از سوی هکرها که در آن به
نقل از ناسا اعلام شده بود شواهدی از وجود حیات فرازمینی وجود دارد،
سازمان فضائی ناسا با انتشار بیانیه ای اخبار فوق را تکذیب کرده و اعلام
کرد تا کنون هیچ نشانه ای دال بر وجود حیات فرا زمینی کشف نشده است.

سازمان فضائی ناسا در بیانیه ای
رسمی اعلام کرد که هیچ خبر جدیدی در رابطه با موجودات فضائی وجود نداشته و
موج خبری جدیدی که بر پایه اخبار هکرها مبنی بر اطلاعات جدید ناسا درباره
حیات فرازم

ادامه مطلب  

ناسا:هیچ خبری از موجودات فضائی نیست  

سیناپرس: در پی انتشار ویدئویی از سوی هکرها که در آن به
نقل از ناسا اعلام شده بود شواهدی از وجود حیات فرازمینی وجود دارد،
سازمان فضائی ناسا با انتشار بیانیه ای اخبار فوق را تکذیب کرده و اعلام
کرد تا کنون هیچ نشانه ای دال بر وجود حیات فرا زمینی کشف نشده است.

سازمان فضائی ناسا در بیانیه ای
رسمی اعلام کرد که هیچ خبر جدیدی در رابطه با موجودات فضائی وجود نداشته و
موج خبری جدیدی که بر پایه اخبار هکرها مبنی بر اطلاعات جدید ناسا درباره
حیات فرازم

ادامه مطلب  

تلگرام سرانه مطالعه در کشور را بالا برده است  

سیناپرس: با درنظرگرفتن این موضوع که کانال‌های
فارسی‌زبان تلگرام به تعداد بیشتر از 555هزار رسیده است و درحالی‌که روزانه
بین 2 تا 3 میلیون مطلب میان کاربران این برنامه مبادله می‌شود، می‌توان
نتیجه گرفت که تلگرام سرانۀ مطالعۀ کشور را افزایش داده است.

مسعود اسدپور، سرپرست پژوهشگاه
فضای مجازی کشور با اعلام این آمار که مطالب منتشرشده در برنامۀ تلگرام از
مرز یک میلیارد گذشته است و روزانه ۲ تا ۳ میلیون مطلب در این برنامه
رد‌و‌بدل می‌شود،

ادامه مطلب  

تلگرام سرانه مطالعه در کشور را بالا برده است  

سیناپرس: با درنظرگرفتن این موضوع که کانال‌های
فارسی‌زبان تلگرام به تعداد بیشتر از 555هزار رسیده است و درحالی‌که روزانه
بین 2 تا 3 میلیون مطلب میان کاربران این برنامه مبادله می‌شود، می‌توان
نتیجه گرفت که تلگرام سرانۀ مطالعۀ کشور را افزایش داده است.

مسعود اسدپور، سرپرست پژوهشگاه
فضای مجازی کشور با اعلام این آمار که مطالب منتشرشده در برنامۀ تلگرام از
مرز یک میلیارد گذشته است و روزانه ۲ تا ۳ میلیون مطلب در این برنامه
رد‌و‌بدل می‌شود،

ادامه مطلب  

تلگرام سرانه مطالعه در کشور را بالا برده است  

سیناپرس: با درنظرگرفتن این موضوع که کانال‌های
فارسی‌زبان تلگرام به تعداد بیشتر از 555هزار رسیده است و درحالی‌که روزانه
بین 2 تا 3 میلیون مطلب میان کاربران این برنامه مبادله می‌شود، می‌توان
نتیجه گرفت که تلگرام سرانۀ مطالعۀ کشور را افزایش داده است.

مسعود اسدپور، سرپرست پژوهشگاه
فضای مجازی کشور با اعلام این آمار که مطالب منتشرشده در برنامۀ تلگرام از
مرز یک میلیارد گذشته است و روزانه ۲ تا ۳ میلیون مطلب در این برنامه
رد‌و‌بدل می‌شود،

ادامه مطلب  

بامدادِ 7 شهریور  

با یه اکانت دیگه بهش پی ام میدم. میدونم این روزا حالش خوب نیست. یعنی خیلی وقته حالش خوب نیست. بهش میگم اگه حوصله دارین چند دقیقه حرف بزنیم باهم. بدون اینکه بپرسه شما یا اصلا چرا، قبول میکنه. حرف میزنیم. من میپرسم و اون تعجب میکنه. من حرف میزنم و میبینم برای نوشتنِ یه سطر جواب چقدر مینویسه و پاک میکنه. من حواسم بهش هست. آخرش میرسیم به بن بست. جایی که پای اعتماد و شناخت میاد وسط و به منِ ناشناس نمیتونه حرفشو بزنه. بهش میگم که درکش میکنم. ولی از ادامه

ادامه مطلب  

در دنیای روابط عمومی آنلاین از ابزارهای تسهیل‌کننده نباید غافل بود  

پیشرفت‌های صورت گرفته در دنیای مجازی موجب بروز تغییرات زیادی در سبک زندگی امروزی ما شده است. این تغییرات تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی ما را متاثر ساخته و روابط عمومی نیز به عنوان یکی از وجهه‌های زیست سازمانی، از این تغییرات بی‌بهره نمانده است؛ به شکلی که استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، یکی از بخش‌های مهم روابط عمومی محسوب می‌شود.
گستردگی بسترهای ارتباطی، فعالیت در فضای روابط عمومی دیجیتال را کمی پیچیده‌تر ساخته

ادامه مطلب  

حذف FRP هواوی P9 LITE  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف FRP هواوی P9 LITE حذف اکانت گوگل(FRP) هواوی P9 LITE   بدون نیاز به باکس   بدون پرش انتن و سریال   با ما راهی مطمئن را تجربه کنید ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حذف FRP هواوی P9 LITE  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف FRP هواوی P9 LITE حذف اکانت گوگل(FRP) هواوی P9 LITE   بدون نیاز به باکس   بدون پرش انتن و سریال   با ما راهی مطمئن را تجربه کنید ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حذف FRP هواوی MATE 8  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف FRP هواوی MATE 8 حذف اکانت گوگل(FRP) هواوی MATE 8   ما به راحتی به شما با این فایل حذف قفل FRP را اموزش میدهیم   بدون ریسک پریدن سریال   بدون نیاز به باکس ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حذف FRP هواوی MATE 8  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف FRP هواوی MATE 8 حذف اکانت گوگل(FRP) هواوی MATE 8   ما به راحتی به شما با این فایل حذف قفل FRP را اموزش میدهیم   بدون ریسک پریدن سریال   بدون نیاز به باکس ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حذف FRP سامسونگ G361H  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف FRP سامسونگ G361H حذف اکانت گوگل(FRP) سامسونگ G361H   بدون باکس بدون هیچگونه ریسکی به راحتی با ما FRP گوشی G361H را غیر فعال کنید    بدون پریدن سریال    ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حذف FRP سامسونگ G361H  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف FRP سامسونگ G361H حذف اکانت گوگل(FRP) سامسونگ G361H   بدون باکس بدون هیچگونه ریسکی به راحتی با ما FRP گوشی G361H را غیر فعال کنید    بدون پریدن سریال    ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اف یو سی کا  

امروز رفتم ی کتاب بخرم، ببینید چی پیدا کردم ... شعرهاش هم البته بد نبود ...(بین خودمون بمونه ....ک*سشر بود) ؛)  سبکش خوب بود ولی سوژه هاش جذاب نبود... خیلی از فضای صادق هدایت کمک گرفته بود و بدم اومد چون انگار داشت از کون اون میخورد ... + س ی رتبه ی درپیت آورده بود، حالا رفته ی کانال مشاوره کنکوری راه انداخته و نوشته 250 هزار تومن برای مشاوره میگیرم ... !!! اعتماد به نفسش رو میخوام قاب کنم بزنم سر در اتاقم ... بعدش من از روز کنکور تا الان مشاوره ی کاملا تخصص

ادامه مطلب  

اف یو سی کا  

امروز رفتم ی کتاب بخرم، ببینید چی پیدا کردم ... شعرهاش هم البته بد نبود ...(بین خودمون بمونه ....ک*سشر بود) ؛)  سبکش خوب بود ولی سوژه هاش جذاب نبود... خیلی از فضای صادق هدایت کمک گرفته بود و بدم اومد چون انگار داشت از کون اون میخورد ... + س ی رتبه ی درپیت آورده بود، حالا رفته ی کانال مشاوره کنکوری راه انداخته و نوشته 250 هزار تومن برای مشاوره میگیرم ... !!! اعتماد به نفسش رو میخوام قاب کنم بزنم سر در اتاقم ... بعدش من از روز کنکور تا الان مشاوره ی کاملا تخصص

ادامه مطلب  

دانشجویان قبولی کنکور کارشناسی ارشد  

به همه دانشجویان قبولی کنکور کارشناسی ارشد سال 96 رشته های مدیریت (کسب و کار، بازرگانی، دولتی، حسابداری و MBA و ... ) مراکز
مختلف پیام نور در سراسر ایران زمین تبریک عرض می کنیم و امیدواریم
بتوانیم همچون سنوات گذشته، در دریای مشکلات پیام نور، پشتیبان خوبی برای
دانشجویان جدید باشیم.
منتظر پستهای بعدی ما باشید.
کانال تلگرام ما: 
https://telegram.me/GozineArshad
و جهت عضویت در گروه تلگرام ما یک تلگرام به اکانت بنده بزنید:
GozineArshad1@
2070138   0912
4140975  0935

ادامه مطلب  

حذف FRP گوشی های سامسونگ 2017  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف FRP گوشی های سامسونگ 2017 فایل حذف اکانت گوگل در گوشیهای سامسونگ با چیپست Qualcomm       قابل استفاده برای اندروید 6 قابل استفاده برای اندروید 5       مدل گوشی:Samsung Qualcomm CPU نحوه نصب و استفاده :قابل فلش با  برنامه اودین فرمت فایل :zip نوع فایل :فایل تعمیرات &

ادامه مطلب  

حذف FRP گوشی های سامسونگ 2017  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} حذف FRP گوشی های سامسونگ 2017 فایل حذف اکانت گوگل در گوشیهای سامسونگ با چیپست Qualcomm       قابل استفاده برای اندروید 6 قابل استفاده برای اندروید 5       مدل گوشی:Samsung Qualcomm CPU نحوه نصب و استفاده :قابل فلش با  برنامه اودین فرمت فایل :zip نوع فایل :فایل تعمیرات &

ادامه مطلب  

جلو گیری از هک تلگرام  

خود سیستم امنیتی شرکت تلگرام آنقدر قوی هستند که جای برای هک آنها نیست حتی اگر هک هم شوند . باز اطلاعات ان ها قابل خواندن توسط هرکسی نیست .(در علم کامپیوتر نا ممکن نداریم )


پس باید خودمان برای هک نشدن مواردی را رعایت کنیم

به جای نسخه های دست کاری شده تلگرام . مثل موبوگرام . تلگرام فارسی و .... . از نسخه اصلی تلگرام استفاده کنیم
صد در صد از یک آی دی استفاده کنیم . تا حد امکان آی دی شخصی باشه ماننده
@ch21ng0iz1112 چون سیستم های آی دی یاب خیلی سخت به ا

ادامه مطلب  

دوره آموزش فتوشاپ - مقدماتی دوره آموزش فتوشاپ - مقدماتی  

کاربران دوره آموزشی ویرایش عکس در فتوشاپ
آیفون، آیپد و مک، پسورد آی‌کلاد دارند که کلید ورود به فضای دیجیتال
آن‌ها است و با این پسورد می‌توانند به اطلاعات شخصی پیام‌های ایمیل،
اطلاعات تماس، تقویم یا کارت‌های اعتباری ذخیره‌شده در آی‌کلاد و حتی
عکس‌ها و فیلم‌های خود دسترسی یابند پس حفظ ایمنی این پسورد بسیار حایز
اهمیت است با زومیت همراه باشید تا چهار روش حفظ پسورد آی‌کلاد را به
شما آموزش دهیم ۱ تغییر پسورد آی‌کلادتوصیه می‌ش

ادامه مطلب  

دوره آموزش فتوشاپ - مقدماتی دوره آموزش فتوشاپ - مقدماتی  

کاربران دوره آموزشی ویرایش عکس در فتوشاپ
آیفون، آیپد و مک، پسورد آی‌کلاد دارند که کلید ورود به فضای دیجیتال
آن‌ها است و با این پسورد می‌توانند به اطلاعات شخصی پیام‌های ایمیل،
اطلاعات تماس، تقویم یا کارت‌های اعتباری ذخیره‌شده در آی‌کلاد و حتی
عکس‌ها و فیلم‌های خود دسترسی یابند پس حفظ ایمنی این پسورد بسیار حایز
اهمیت است با زومیت همراه باشید تا چهار روش حفظ پسورد آی‌کلاد را به
شما آموزش دهیم ۱ تغییر پسورد آی‌کلادتوصیه می

ادامه مطلب  

دوره آموزش فتوشاپ - مقدماتی دوره آموزش فتوشاپ - مقدماتی  

کاربران دوره آموزشی ویرایش عکس در فتوشاپ
آیفون، آیپد و مک، پسورد آی‌کلاد دارند که کلید ورود به فضای دیجیتال
آن‌ها است و با این پسورد می‌توانند به اطلاعات شخصی پیام‌های ایمیل،
اطلاعات تماس، تقویم یا کارت‌های اعتباری ذخیره‌شده در آی‌کلاد و حتی
عکس‌ها و فیلم‌های خود دسترسی یابند پس حفظ ایمنی این پسورد بسیار حایز
اهمیت است با زومیت همراه باشید تا چهار روش حفظ پسورد آی‌کلاد را به
شما آموزش دهیم ۱ تغییر پسورد آی‌کلادتوصیه می

ادامه مطلب  

11 نکته برای یک عکاسی حرفه ای کارگاه تخصصی عکاسی سینما و تئاتر با حضور بابک برزویه  

در خبرنگاری مقدماتی
مقاله‌ای اختصاصی، به آموزش تمامی بخش‌ها، ترفند‌ها و ابزار‌های موجود در
اینستاگرام خواهیم پرداخت با زومیت همراه باشید مقاله‌های مرتبط:آموزش
تلگرام: از سیر تا پیاز محبوب ترین اپلیکیشن این روزهای ایرانهنگام نگارش
این متن اینستاگرام نسخه‌ی 10 23 0 است و طی این مسیر کم‌و‌کاستی‌های
بسیاری را برطرف و امکانات متنوعی را نیز به خود اضافه کرده است که از
جدیدترین این تغییرات می‌توان به امکان ارسال پست از طریق نسخه وب،

ادامه مطلب  

11 نکته برای یک عکاسی حرفه ای کارگاه تخصصی عکاسی سینما و تئاتر با حضور بابک برزویه  

در خبرنگاری مقدماتی
مقاله‌ای اختصاصی، به آموزش تمامی بخش‌ها، ترفند‌ها و ابزار‌های موجود در
اینستاگرام خواهیم پرداخت با زومیت همراه باشید مقاله‌های مرتبط:آموزش
تلگرام: از سیر تا پیاز محبوب ترین اپلیکیشن این روزهای ایرانهنگام نگارش
این متن اینستاگرام نسخه‌ی 10 23 0 است و طی این مسیر کم‌و‌کاستی‌های
بسیاری را برطرف و امکانات متنوعی را نیز به خود اضافه کرده است که از
جدیدترین این تغییرات می‌توان به امکان ارسال پست از طریق نسخه وب،

ادامه مطلب  

11 نکته برای یک عکاسی حرفه ای کارگاه تخصصی عکاسی سینما و تئاتر با حضور بابک برزویه  

در خبرنگاری مقدماتی
مقاله‌ای اختصاصی، به آموزش تمامی بخش‌ها، ترفند‌ها و ابزار‌های موجود در
اینستاگرام خواهیم پرداخت با زومیت همراه باشید مقاله‌های مرتبط:آموزش
تلگرام: از سیر تا پیاز محبوب ترین اپلیکیشن این روزهای ایرانهنگام نگارش
این متن اینستاگرام نسخه‌ی 10 23 0 است و طی این مسیر کم‌و‌کاستی‌های
بسیاری را برطرف و امکانات متنوعی را نیز به خود اضافه کرده است که از
جدیدترین این تغییرات می‌توان به امکان ارسال پست از طریق نسخه وب،

ادامه مطلب  

11 نکته برای یک عکاسی حرفه ای کارگاه تخصصی عکاسی سینما و تئاتر با حضور بابک برزویه  

در خبرنگاری مقدماتی
مقاله‌ای اختصاصی، به آموزش تمامی بخش‌ها، ترفند‌ها و ابزار‌های موجود در
اینستاگرام خواهیم پرداخت با زومیت همراه باشید مقاله‌های مرتبط:آموزش
تلگرام: از سیر تا پیاز محبوب ترین اپلیکیشن این روزهای ایرانهنگام نگارش
این متن اینستاگرام نسخه‌ی 10 23 0 است و طی این مسیر کم‌و‌کاستی‌های
بسیاری را برطرف و امکانات متنوعی را نیز به خود اضافه کرده است که از
جدیدترین این تغییرات می‌توان به امکان ارسال پست از طریق نسخه وب،

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  >