دو قدم مانده که پاییز به یغما برود  

عکس از نرگس باغهای خفر جهرم،عکاس:فاطمه یوسفی دانشجوی علوم پزشکی شیراز
 
دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود
هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد......
دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟
گله هارابگذار!
ناله هارابس كن!
تابجنبیم تمام است تمام!!
مهردیدی كه به برهم زدن چشم گذشت....
یاهمین سال جدید!!
بازكم مانده به عید!!
این شتاب عمراست ...
من وتوباورمان نيست كه نيست!!
 
زندگی گاه به كام است و بس است؛
زندگی گاه به

ادامه مطلب  

می فهمیم یا نمی فهمیم  

عجب دنیایه خنده داریه دنیای ما آدما.....
زمانی که بچه بودیم تا که می اومدیم حرفی بزنیم یا راجع به چیزی
نظری بدیم دیگران میگفتن بچه است.....نمی فهمه
موقعی که به سن جوونی رسیدیم تا میخواستیم کاری کنیم
یا چیزی بگیم میگفتن جوونه...نادونه....جاهله...هیچی نمیدونه
وقتی هم پیر میشیم....تا که میایم حرفی بزنیم
میگن ولش کنید پیره....خرفته...حاليش نيست...خل شده !!!
بعد که میمیریم....میان سر قبرمون...با حسرت و اندوه.....
میگن عجب آدم نازنینی بود
چقدر با شعور و فهمیده بود.

ادامه مطلب  

پروژه مودم‌ ها*****  

پروژه مودم‌ ها
توضیحات:برقراری ارتباط بین اتصال Lan و اینترنتارتباطات بین رایانه ها بخش عمده و مهم در صنعت محاسباتی PCبه شمار می روند. به كمك وب جهانی WWW هیچ كاربر رایانه ای در دنیا تنها و جداافتاده نيست. با استفاده از یك مودم یا فناوری BroadBand تقریبا می ت...

 سایت دانلود پروژه های دانشجویی

ادامه مطلب  

پروژه مودم‌ ها*****  

پروژه مودم‌ ها
توضیحات:برقراری ارتباط بین اتصال Lan و اینترنتارتباطات بین رایانه ها بخش عمده و مهم در صنعت محاسباتی PCبه شمار می روند. به كمك وب جهانی WWW هیچ كاربر رایانه ای در دنیا تنها و جداافتاده نيست. با استفاده از یك مودم یا فناوری BroadBand تقریبا می ت...

 سایت دانلود پروژه های دانشجویی

ادامه مطلب  

.....  

بگو با منی تا منم حس کنماین احساس یه احساس بیهوده نيستتا وقتی نفهمم دلت با منِ خیالم از این عشق آسوده نيستبگو با منی تا ته زندگی تا اون لحظه ای که نفس می کشیبگو عاشقی و از این فاصله برای همیشه دست می کشیتورو دوست دارم برای خودت واسه اینی که هستی دوست دارمبا تو حس وابستگی با منِ نیاز عجیبی به عشقت دارمتورو دوست دارم برای خودم واسه این که از خواستن تو پُرمواسه اینکه بین همه آدما رو اسم تو تنها قسم می خورم.........................أین  اهنگ رو به یاد تو گوش

ادامه مطلب  

.....  

بگو با منی تا منم حس کنماین احساس یه احساس بیهوده نيستتا وقتی نفهمم دلت با منِ خیالم از این عشق آسوده نيستبگو با منی تا ته زندگی تا اون لحظه ای که نفس می کشیبگو عاشقی و از این فاصله برای همیشه دست می کشیتورو دوست دارم برای خودت واسه اینی که هستی دوست دارمبا تو حس وابستگی با منِ نیاز عجیبی به عشقت دارمتورو دوست دارم برای خودم واسه این که از خواستن تو پُرمواسه اینکه بین همه آدما رو اسم تو تنها قسم می خورم.........................أین  اهنگ رو به یاد تو گوش

ادامه مطلب  

.....  

بگو با منی تا منم حس کنماین احساس یه احساس بیهوده نيستتا وقتی نفهمم دلت با منِ خیالم از این عشق آسوده نيستبگو با منی تا ته زندگی تا اون لحظه ای که نفس می کشیبگو عاشقی و از این فاصله برای همیشه دست می کشیتورو دوست دارم برای خودت واسه اینی که هستی دوست دارمبا تو حس وابستگی با منِ نیاز عجیبی به عشقت دارمتورو دوست دارم برای خودم واسه این که از خواستن تو پُرمواسه اینکه بین همه آدما رو اسم تو تنها قسم می خورم.........................أین  اهنگ رو به یاد تو گوش

ادامه مطلب  

.....  

بگو با منی تا منم حس کنماین احساس یه احساس بیهوده نيستتا وقتی نفهمم دلت با منِ خیالم از این عشق آسوده نيستبگو با منی تا ته زندگی تا اون لحظه ای که نفس می کشیبگو عاشقی و از این فاصله برای همیشه دست می کشیتورو دوست دارم برای خودت واسه اینی که هستی دوست دارمبا تو حس وابستگی با منِ نیاز عجیبی به عشقت دارمتورو دوست دارم برای خودم واسه این که از خواستن تو پُرمواسه اینکه بین همه آدما رو اسم تو تنها قسم می خورم.........................أین  اهنگ رو به یاد تو گوش

ادامه مطلب  

.....  

بگو با منی تا منم حس کنماین احساس یه احساس بیهوده نيستتا وقتی نفهمم دلت با منِ خیالم از این عشق آسوده نيستبگو با منی تا ته زندگی تا اون لحظه ای که نفس می کشیبگو عاشقی و از این فاصله برای همیشه دست می کشیتورو دوست دارم برای خودت واسه اینی که هستی دوست دارمبا تو حس وابستگی با منِ نیاز عجیبی به عشقت دارمتورو دوست دارم برای خودم واسه این که از خواستن تو پُرمواسه اینکه بین همه آدما رو اسم تو تنها قسم می خورم.........................أین  اهنگ رو به یاد تو گوش

ادامه مطلب  

.....  

بگو با منی تا منم حس کنماین احساس یه احساس بیهوده نيستتا وقتی نفهمم دلت با منِ خیالم از این عشق آسوده نيستبگو با منی تا ته زندگی تا اون لحظه ای که نفس می کشیبگو عاشقی و از این فاصله برای همیشه دست می کشیتورو دوست دارم برای خودت واسه اینی که هستی دوست دارمبا تو حس وابستگی با منِ نیاز عجیبی به عشقت دارمتورو دوست دارم برای خودم واسه این که از خواستن تو پُرمواسه اینکه بین همه آدما رو اسم تو تنها قسم می خورم.........................أین  اهنگ رو به یاد تو گوش

ادامه مطلب  

.....  

بگو با منی تا منم حس کنماین احساس یه احساس بیهوده نيستتا وقتی نفهمم دلت با منِ خیالم از این عشق آسوده نيستبگو با منی تا ته زندگی تا اون لحظه ای که نفس می کشیبگو عاشقی و از این فاصله برای همیشه دست می کشیتورو دوست دارم برای خودت واسه اینی که هستی دوست دارمبا تو حس وابستگی با منِ نیاز عجیبی به عشقت دارمتورو دوست دارم برای خودم واسه این که از خواستن تو پُرمواسه اینکه بین همه آدما رو اسم تو تنها قسم می خورم.........................أین  اهنگ رو به یاد تو گوش

ادامه مطلب  

.....  

بگو با منی تا منم حس کنماین احساس یه احساس بیهوده نيستتا وقتی نفهمم دلت با منِ خیالم از این عشق آسوده نيستبگو با منی تا ته زندگی تا اون لحظه ای که نفس می کشیبگو عاشقی و از این فاصله برای همیشه دست می کشیتورو دوست دارم برای خودت واسه اینی که هستی دوست دارمبا تو حس وابستگی با منِ نیاز عجیبی به عشقت دارمتورو دوست دارم برای خودم واسه این که از خواستن تو پُرمواسه اینکه بین همه آدما رو اسم تو تنها قسم می خورم.........................أین  اهنگ رو به یاد تو گوش

ادامه مطلب  

.....  

بگو با منی تا منم حس کنماین احساس یه احساس بیهوده نيستتا وقتی نفهمم دلت با منِ خیالم از این عشق آسوده نيستبگو با منی تا ته زندگی تا اون لحظه ای که نفس می کشیبگو عاشقی و از این فاصله برای همیشه دست می کشیتورو دوست دارم برای خودت واسه اینی که هستی دوست دارمبا تو حس وابستگی با منِ نیاز عجیبی به عشقت دارمتورو دوست دارم برای خودم واسه این که از خواستن تو پُرمواسه اینکه بین همه آدما رو اسم تو تنها قسم می خورم.........................أین  اهنگ رو به یاد تو گوش

ادامه مطلب  

سند 2030 راه جاسوسي غربي‌ها در شئون كشور است  

سند 2030 راه جاسوسی غربی‌ها در شئون كشور است.به
گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی در درس خارج فقه
خود با اشاره به سند 2030 اظهار کرد: این سند برای دگرگون کردن جهان و
توسعه پایدار نوشته شده و ما بر اساس این سند صحبت می‌کنیم و به فضاهای
دیگر کاری نداریم که بگویند به شایعات توجه می‌کنند.وی خاطرنشان کرد: هدف
از بیان این مطالب جسارت به کسی نيست بلکه بیان توضیحاتی درباره این سند
است تا ملت و مسؤولان وظیفه خود را درباره آن ب

ادامه مطلب  

سند 2030 راه جاسوسي غربي‌ها در شئون كشور است  

سند 2030 راه جاسوسی غربی‌ها در شئون كشور است.به
گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی در درس خارج فقه
خود با اشاره به سند 2030 اظهار کرد: این سند برای دگرگون کردن جهان و
توسعه پایدار نوشته شده و ما بر اساس این سند صحبت می‌کنیم و به فضاهای
دیگر کاری نداریم که بگویند به شایعات توجه می‌کنند.وی خاطرنشان کرد: هدف
از بیان این مطالب جسارت به کسی نيست بلکه بیان توضیحاتی درباره این سند
است تا ملت و مسؤولان وظیفه خود را درباره آن ب

ادامه مطلب  

دانلود با لینک مستقیم تحقیق اقتصاد نفت  

تحقیق اقتصاد نفتدانلود تحقیق در مورد اقتصاد نفت، در قالب doc و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، دلایل قیمت‌ های بالای نفت چیست؟، غرب نگران قطع نفت ایران نيست، تقاضا برای بشکه های ایران، ارزیابی مواجهه، ژاپن: بزرگ ترین مصرف کننده نفت ایران، توزیعایران فایل

ادامه مطلب  

خواب و مرگ و مقايسه‌ي آن دو  

خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دودر این فایل آشنایی با مفهوم واقعی خواب و مرگ و ایجاد تحول در دیدگاه انسان نسبت به زندگی در این جهان و جهان آخرت و بی ارزش داشتن جهان فانی و اینكه انسان جاودان نيست پس باید در زندگی برای رضای خداوند قادر تلاش نماید و برای جامعه فردی مفید واقع گردد.کانون فایل

ادامه مطلب  

خواب و مرگ و مقايسه‌ي آن دو  

خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دودر این فایل آشنایی با مفهوم واقعی خواب و مرگ و ایجاد تحول در دیدگاه انسان نسبت به زندگی در این جهان و جهان آخرت و بی ارزش داشتن جهان فانی و اینكه انسان جاودان نيست پس باید در زندگی برای رضای خداوند قادر تلاش نماید و برای جامعه فردی مفید واقع گردد.کانون فایل

ادامه مطلب  

خواب و مرگ و مقايسه‌ي آن دو  

خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دودر این فایل آشنایی با مفهوم واقعی خواب و مرگ و ایجاد تحول در دیدگاه انسان نسبت به زندگی در این جهان و جهان آخرت و بی ارزش داشتن جهان فانی و اینكه انسان جاودان نيست پس باید در زندگی برای رضای خداوند قادر تلاش نماید و برای جامعه فردی مفید واقع گردد.کانون فایل

ادامه مطلب  

تحقیق بررسی شبکه های حسگر بی سیم (وایرلس)  

تحقیق بررسی شبکه های حسگر بی سیم (وایرلس)
دانلود تحقیق رشته مهندسی کامپیوتر با موضوع بررسی شبکه های حسگر (سنسور) بی سیم (وایرلس) در قالب فایل word و در حجم 120 صفحه. بخشی از متن: امروزه زندگی بدون ارتباطات بی سیم قابل تصور نيست. پیشرفت تکنولوژی CMOS و ایجاد مدارات کوچک و کوچکتر باعث شده است ...

آویشو

ادامه مطلب  

شناسايي علل پذيرش فرهنگ بيگانه در بين دانشجويان  

شناسایی علل پذیرش فرهنگ بیگانه در بین دانشجویان
پایان نامه و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی و اجتماعی، مقدمه: مد گرایی حاصل زندگی انسان معاصر نيست بلكه در تمام دوران زندگی بشر بوده و هست. اما اگر این پدیده در هر دوره ای از تاریخ اگاهانه و با گزینش انتخاب و با توجه به فرهنگ و چارچوب های فكری و اعتقادی جامعه صورت بگیرد نه تنها موجب پیدایش .....
دانلودفایل

ادامه مطلب  

منكرها و معروف ها...  

...شیخ
حر عاملى رحمه ‏الله علیه، تعدادى از منكرها و معروف ها را كه به صورت تلویحى از حضرت
امام جعفر صادق علیه السلام بیان شده، در مجموعه ‏اى آورده است كه به خاطر زیبایى كلام
آن حضرت علیه السلام، ترجمه آن آورده مى ‏شود:...و از محمدبن یحیى، از احمدبن محمد،
از بعضى اصحابش ...، از ابى عبدالله(امام جعفرصادق)علیه السلام، در حدیثى آمده است كه
فرمود: آیا نمى دانـــى كه هر كــس، منتظر فــــرمان ما باشد و بر آنـــچه از آزار و ترس مى ‏بیند،
شكیبایى نم

ادامه مطلب  

منكرها و معروف ها...  

...شیخ
حر عاملى رحمه ‏الله علیه، تعدادى از منكرها و معروف ها را كه به صورت تلویحى از حضرت
امام جعفر صادق علیه السلام بیان شده، در مجموعه ‏اى آورده است كه به خاطر زیبایى كلام
آن حضرت علیه السلام، ترجمه آن آورده مى ‏شود:...و از محمدبن یحیى، از احمدبن محمد،
از بعضى اصحابش ...، از ابى عبدالله(امام جعفرصادق)علیه السلام، در حدیثى آمده است كه
فرمود: آیا نمى دانـــى كه هر كــس، منتظر فــــرمان ما باشد و بر آنـــچه از آزار و ترس مى ‏بیند،
شكیبایى نم

ادامه مطلب  

منكرها و معروف ها...  

...شیخ
حر عاملى رحمه ‏الله علیه، تعدادى از منكرها و معروف ها را كه به صورت تلویحى از حضرت
امام جعفر صادق علیه السلام بیان شده، در مجموعه ‏اى آورده است كه به خاطر زیبایى كلام
آن حضرت علیه السلام، ترجمه آن آورده مى ‏شود:...و از محمدبن یحیى، از احمدبن محمد،
از بعضى اصحابش ...، از ابى عبدالله(امام جعفرصادق)علیه السلام، در حدیثى آمده است كه
فرمود: آیا نمى دانـــى كه هر كــس، منتظر فــــرمان ما باشد و بر آنـــچه از آزار و ترس مى ‏بیند،
شكیبایى نم

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسي ميزان رضايت دانشجويان از اساتيد دانشگاه  

پایان نامه بررسی میزان رضایت دانشجویان از اساتید دانشگاه


مقدمه
: دانشگاههای ما، به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون، كمتر فرصت این را
داشته اند به نظرات دانشجویان، كه در حقیقت دریافت كنندگان اصلی آموزش عالی
هستند، وقوف پیدا كنند و ملاحظه نمایند كه آیا آموزش عالی در راه صحیح و
مناسب حركت می كند، یا آن كه چنین نيست و تلاشها فاقد جهت هستند. یك
رودخانه همیشه مس
نقشه ی همبارش و شیپ فایل

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسي ميزان رضايت دانشجويان از اساتيد دانشگاه  

پایان نامه بررسی میزان رضایت دانشجویان از اساتید دانشگاه


مقدمه
: دانشگاههای ما، به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون، كمتر فرصت این را
داشته اند به نظرات دانشجویان، كه در حقیقت دریافت كنندگان اصلی آموزش عالی
هستند، وقوف پیدا كنند و ملاحظه نمایند كه آیا آموزش عالی در راه صحیح و
مناسب حركت می كند، یا آن كه چنین نيست و تلاشها فاقد جهت هستند. یك
رودخانه همیشه مس
نقشه ی همبارش و شیپ فایل

ادامه مطلب  

حکمت 134 :نهج البلاغه  

حکمت 134 :حقوق
دوستان(اخلاقى، اجتماعى)


وَ قَالَ [علیه السلام] لَا یَكُونُ
الصَّدِیقُ صَدِیقاً حَتَّى یَحْفَظَ أَخَاهُ فِى ثَلَاثٍ فِى نَكْبَتِهِ
وَ غَیْبَتِهِ وَ وَفَاتِهِ .
درود خدا بر او ، فرمود : دوست ، دوست نيست مگر آن كه حقوق
برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشد : در روزگار گرفتارى ، آن هنگام كه
حضور ندارد ، و پس از مرگ.
کشکول عناوین مذهبی ، فرهنگی وسیاسی

ادامه مطلب  

حکمت 134 :نهج البلاغه  

حکمت 134 :حقوق
دوستان(اخلاقى، اجتماعى)


وَ قَالَ [علیه السلام] لَا یَكُونُ
الصَّدِیقُ صَدِیقاً حَتَّى یَحْفَظَ أَخَاهُ فِى ثَلَاثٍ فِى نَكْبَتِهِ
وَ غَیْبَتِهِ وَ وَفَاتِهِ .
درود خدا بر او ، فرمود : دوست ، دوست نيست مگر آن كه حقوق
برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشد : در روزگار گرفتارى ، آن هنگام كه
حضور ندارد ، و پس از مرگ.
کشکول عناوین مذهبی ، فرهنگی وسیاسی

ادامه مطلب  

حکمت 134 :نهج البلاغه  

حکمت 134 :حقوق
دوستان(اخلاقى، اجتماعى)


وَ قَالَ [علیه السلام] لَا یَكُونُ
الصَّدِیقُ صَدِیقاً حَتَّى یَحْفَظَ أَخَاهُ فِى ثَلَاثٍ فِى نَكْبَتِهِ
وَ غَیْبَتِهِ وَ وَفَاتِهِ .
درود خدا بر او ، فرمود : دوست ، دوست نيست مگر آن كه حقوق
برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشد : در روزگار گرفتارى ، آن هنگام كه
حضور ندارد ، و پس از مرگ.
کشکول عناوین مذهبی ، فرهنگی وسیاسی

ادامه مطلب  

شعر  

باسمه تعالی شاعری در من نيست...شاعری کار من و چون من نيست.بیشتر باز کنم مسئله را شاعری در من نيست. ریش من کوتاه است. کاپشنم مدرسه ای است. بندی اندر عقبش نيست که نيستعینکم طبی نيست. عینکم قیمت یک شاخه طوبی دارد.ریش من پشم به اندازه یک آهوی صحرا دارد...مدل موی سرم مدرسه ای، دود سیگار توهم به مشامم نرسیده است هنوز شاعری کار دل و موی به هم ریخته استشاعری پیرهن از جنس صفا می خواهد.شاعری روح ز افکار خدا می خواهدکار من نيست دخالت به امور یزدانشاع

ادامه مطلب  

شعر  

باسمه تعالی شاعری در من نيست...شاعری کار من و چون من نيست.بیشتر باز کنم مسئله را شاعری در من نيست. ریش من کوتاه است. کاپشنم مدرسه ای است. بندی اندر عقبش نيست که نيستعینکم طبی نيست. عینکم قیمت یک شاخه طوبی دارد.ریش من پشم به اندازه یک آهوی صحرا دارد...مدل موی سرم مدرسه ای، دود سیگار توهم به مشامم نرسیده است هنوز شاعری کار دل و موی به هم ریخته استشاعری پیرهن از جنس صفا می خواهد.شاعری روح ز افکار خدا می خواهدکار من نيست دخالت به امور یزدانشاع

ادامه مطلب  

شعر  

باسمه تعالی شاعری در من نيست...شاعری کار من و چون من نيست.بیشتر باز کنم مسئله را شاعری در من نيست. ریش من کوتاه است. کاپشنم مدرسه ای است. بندی اندر عقبش نيست که نيستعینکم طبی نيست. عینکم قیمت یک شاخه طوبی دارد.ریش من پشم به اندازه یک آهوی صحرا دارد...مدل موی سرم مدرسه ای، دود سیگار توهم به مشامم نرسیده است هنوز شاعری کار دل و موی به هم ریخته استشاعری پیرهن از جنس صفا می خواهد.شاعری روح ز افکار خدا می خواهدکار من نيست دخالت به امور یزدانشاع

ادامه مطلب  

شعر  

باسمه تعالی شاعری در من نيست...شاعری کار من و چون من نيست.بیشتر باز کنم مسئله را شاعری در من نيست. ریش من کوتاه است. کاپشنم مدرسه ای است. بندی اندر عقبش نيست که نيستعینکم طبی نيست. عینکم قیمت یک شاخه طوبی دارد.ریش من پشم به اندازه یک آهوی صحرا دارد...مدل موی سرم مدرسه ای، دود سیگار توهم به مشامم نرسیده است هنوز شاعری کار دل و موی به هم ریخته استشاعری پیرهن از جنس صفا می خواهد.شاعری روح ز افکار خدا می خواهدکار من نيست دخالت به امور یزدانشاع

ادامه مطلب  

(ارزن پهن كردن روي طناب )  

(ارزن پهن كردن  روی طناب  )
 
زمانی كسی از شما توقعی دارد یا اینكه از شما چیزی می خواهد كه در توان شما نيست یا اینكه دوست ندارید یا نمی خواهید اصلا كاری كه خواسته انجام دهید  ناچار می شوید پاسخ غیر منطقی بدهید كه دست از سر شما بردارد  در چنین مواقعی ضرب المثل فوق را بكار می برند دشت ارغوان

ادامه مطلب  

(ارزن پهن كردن روي طناب )  

(ارزن پهن كردن  روی طناب  )
 
زمانی كسی از شما توقعی دارد یا اینكه از شما چیزی می خواهد كه در توان شما نيست یا اینكه دوست ندارید یا نمی خواهید اصلا كاری كه خواسته انجام دهید  ناچار می شوید پاسخ غیر منطقی بدهید كه دست از سر شما بردارد  در چنین مواقعی ضرب المثل فوق را بكار می برند دشت ارغوان

ادامه مطلب  

(ارزن پهن كردن روي طناب )  

(ارزن پهن كردن  روی طناب  )
 
زمانی كسی از شما توقعی دارد یا اینكه از شما چیزی می خواهد كه در توان شما نيست یا اینكه دوست ندارید یا نمی خواهید اصلا كاری كه خواسته انجام دهید  ناچار می شوید پاسخ غیر منطقی بدهید كه دست از سر شما بردارد  در چنین مواقعی ضرب المثل فوق را بكار می برند دشت ارغوان

ادامه مطلب  

خاطره ظریف از همکاری 20 ساله با سردار سلیمانی  

محمد جواد ظریف با بیان خاطره ای از سردار قاسم سلیمانی گفت: در ابتدای این دولت، ایران را در مباحث سوریه در دنیا راه نمی‌دادند، از همه مذاکرات ما را حذف کرده بودند. با مجموعه تلاش‌هایی که در حوزه میدانی و سیاسی صورت گرفت، توفیق‌هایی در صحنه سیاسی جهانی به‌دست آمد که مؤید این نکته بود که تغییر در حوزه سیاسی رخ داده است.
خبر آنلاین/
 
وزیر امورخارجه ادامه داد: دوستان ما که در حوزه میدانی کار می‌کردند، از گذشته در منطقه بودند. تغییر

ادامه مطلب  

کارآموزی بانک اطلاعاتی  

کارآموزی بانک اطلاعاتی
چندی است که اصلاحاتی همچون سیستم مدیریت بانک های اطلاعاتی و بانکهای اطلاعاتی و پایگاه داده ها و نظایر آن نقل محافل علمی-فنی و علمی است.
اینک حتی وضع چنان است که به خاطر ریزپردازنده ها و انواع آن نرم افزارهای سهل الاستفاده روی کامپیوتر های شخصی، هرکسی می تواند بانک اطلاعاتی شخصی خود را داشته بلشد.
مبالغه نيست ، اگر گفته شود که دیگر لزومی نيست کسی در رشته کامپیوترتحصیل و یا در محیط های کامپیوتری کار کند تا بتواند از ک

ادامه مطلب  

حشره كش برقي RIDDEX  

 
حشره كش برقی RIDDEX با تخفیف فوق العاده!!
قیمت ها شکسته شد!! گران نخرید!!
یك وسیله استثنایی كه ساختمان رو برای جانورای موزی تبدیل به یك فضای آزار دهنده می كنه !!!
آیا از دست حشرات موزی داخل منزل عاصی شده اید !!!فقط كافی اونو به پریز برق بزنید ..
دیگه لازم نيست غریبه ها را بیارید كه در گوشه و كنار زندگیتون تا محل كارتون سم بپاشند!
RIDDEX وسیله ای در عرصه نبرد با موجودات موزی انقلابی به پا كرده !!!
مناسب برای پاكسازی منزلتان از تمام جانوران و حشرات

ادامه مطلب  

حشره كش برقي RIDDEX  

 
حشره كش برقی RIDDEX با تخفیف فوق العاده!!
قیمت ها شکسته شد!! گران نخرید!!
یك وسیله استثنایی كه ساختمان رو برای جانورای موزی تبدیل به یك فضای آزار دهنده می كنه !!!
آیا از دست حشرات موزی داخل منزل عاصی شده اید !!!فقط كافی اونو به پریز برق بزنید ..
دیگه لازم نيست غریبه ها را بیارید كه در گوشه و كنار زندگیتون تا محل كارتون سم بپاشند!
RIDDEX وسیله ای در عرصه نبرد با موجودات موزی انقلابی به پا كرده !!!
مناسب برای پاكسازی منزلتان از تمام جانوران و حشرات

ادامه مطلب  

Red Sun 1971  

دانلودفیلم آفتاب سرخ - دوبله فارسی وکامل
 
 
نام فیلم: آفتاب سرخ
محصول کشور فرانسه , ایتالیا , اسپانیا
زبان فیلم انگلیسی , اسپانیایی , ژاپنی, فارسی (دوبله)
مدت زمان 1 ساعت و 52 دقیقه
رده سنی PG
ژانر اکشن ، وسترن
سال انتشار 1971
امتیاز IMDb 7 از 10 (بر اساس 5,725 رأی)
کارگردان Terence Young
بازیگران مطرح Charles Bronson , Toshirô Mifune , Alain Delon , Ursula Andress
خلاصه داستان: آریزونا، سال ۱۸۷۰٫ «لینک» (برانسن) و «گاچ» (دلون) به قطاری دستبرد می زنند، ولی «گ

ادامه مطلب  

Red Sun 1971  

دانلودفیلم آفتاب سرخ - دوبله فارسی وکامل
 
 
نام فیلم: آفتاب سرخ
محصول کشور فرانسه , ایتالیا , اسپانیا
زبان فیلم انگلیسی , اسپانیایی , ژاپنی, فارسی (دوبله)
مدت زمان 1 ساعت و 52 دقیقه
رده سنی PG
ژانر اکشن ، وسترن
سال انتشار 1971
امتیاز IMDb 7 از 10 (بر اساس 5,725 رأی)
کارگردان Terence Young
بازیگران مطرح Charles Bronson , Toshirô Mifune , Alain Delon , Ursula Andress
خلاصه داستان: آریزونا، سال ۱۸۷۰٫ «لینک» (برانسن) و «گاچ» (دلون) به قطاری دستبرد می زنند، ولی «گ

ادامه مطلب  

Red Sun 1971  

دانلودفیلم آفتاب سرخ - دوبله فارسی وکامل
 
 
نام فیلم: آفتاب سرخ
محصول کشور فرانسه , ایتالیا , اسپانیا
زبان فیلم انگلیسی , اسپانیایی , ژاپنی, فارسی (دوبله)
مدت زمان 1 ساعت و 52 دقیقه
رده سنی PG
ژانر اکشن ، وسترن
سال انتشار 1971
امتیاز IMDb 7 از 10 (بر اساس 5,725 رأی)
کارگردان Terence Young
بازیگران مطرح Charles Bronson , Toshirô Mifune , Alain Delon , Ursula Andress
خلاصه داستان: آریزونا، سال ۱۸۷۰٫ «لینک» (برانسن) و «گاچ» (دلون) به قطاری دستبرد می زنند، ولی «گ

ادامه مطلب  

Red Sun 1971  

دانلودفیلم آفتاب سرخ - دوبله فارسی وکامل
 
 
نام فیلم: آفتاب سرخ
محصول کشور فرانسه , ایتالیا , اسپانیا
زبان فیلم انگلیسی , اسپانیایی , ژاپنی, فارسی (دوبله)
مدت زمان 1 ساعت و 52 دقیقه
رده سنی PG
ژانر اکشن ، وسترن
سال انتشار 1971
امتیاز IMDb 7 از 10 (بر اساس 5,725 رأی)
کارگردان Terence Young
بازیگران مطرح Charles Bronson , Toshirô Mifune , Alain Delon , Ursula Andress
خلاصه داستان: آریزونا، سال ۱۸۷۰٫ «لینک» (برانسن) و «گاچ» (دلون) به قطاری دستبرد می زنند، ولی «گ

ادامه مطلب  

Red Sun 1971  

دانلودفیلم آفتاب سرخ - دوبله فارسی وکامل
 
 
نام فیلم: آفتاب سرخ
محصول کشور فرانسه , ایتالیا , اسپانیا
زبان فیلم انگلیسی , اسپانیایی , ژاپنی, فارسی (دوبله)
مدت زمان 1 ساعت و 52 دقیقه
رده سنی PG
ژانر اکشن ، وسترن
سال انتشار 1971
امتیاز IMDb 7 از 10 (بر اساس 5,725 رأی)
کارگردان Terence Young
بازیگران مطرح Charles Bronson , Toshirô Mifune , Alain Delon , Ursula Andress
خلاصه داستان: آریزونا، سال ۱۸۷۰٫ «لینک» (برانسن) و «گاچ» (دلون) به قطاری دستبرد می زنند، ولی «گ

ادامه مطلب  

Red Sun 1971  

دانلودفیلم آفتاب سرخ - دوبله فارسی وکامل
 
 
نام فیلم: آفتاب سرخ
محصول کشور فرانسه , ایتالیا , اسپانیا
زبان فیلم انگلیسی , اسپانیایی , ژاپنی, فارسی (دوبله)
مدت زمان 1 ساعت و 52 دقیقه
رده سنی PG
ژانر اکشن ، وسترن
سال انتشار 1971
امتیاز IMDb 7 از 10 (بر اساس 5,725 رأی)
کارگردان Terence Young
بازیگران مطرح Charles Bronson , Toshirô Mifune , Alain Delon , Ursula Andress
خلاصه داستان: آریزونا، سال ۱۸۷۰٫ «لینک» (برانسن) و «گاچ» (دلون) به قطاری دستبرد می زنند، ولی «گ

ادامه مطلب  

اللــــــهمَّ عَجّــــــل لِوَلیــــــکَ الفَــــــرَج  

در نگاه مشتری گر جنس درهم خوب نيستمی‎خری امّا تو بارم را، اگر هم خوب نيستمشتری وقتی تو باشی سود عالی با من استگرچه اینجا صحبت از سود و ضرر هم خوب نيستدور از تو هستم و شد حاصلم بی حاصلیآفتاب هر وقت کم باشد، ثمر هم خوب نيستدر ره دیدار تو باید که سختی ها کشیدآری آری؛ وصلِ تو بی دردِسر هم خوب نيستدر قنوت نیمه شب باید که پیدایت کنمانتظارِ یار، بی‎اشکِ سحر هم خوب نيستگرچه باشد ناز کردن رسم معشوقان، ولیاین که یک عاشق بیفتد از نظر هم خوب نيستتا نکشت

ادامه مطلب  

افشین یدالهی  

از تو بعید نيست جهان عاشقت شودشیطان رانده، سجده‌کنان عاشقت شوداز تو بعید نيست میان دو خنده‌اتتاریخ گنگی از خفقان، عاشقت شودتوران به خاک خاطره‌هایت بیفتد وآرش، بدون تیر و کمان، عاشقت شودچشمان ت، که رنگ پشیمانی خداستدر آینه، بدون گمان، عاشقت شوداز تو بعید نيست، قیامت کنی و بعدخاکستر جهنمیان عاشقت شودوقتی نوازش تو شبیخون زندگی‌ستهر قلب مات بی ضربان، عاشقت شود•از من بعید بود ولی عاشقت شدم...از تو بعید نيست جهان عاشقت شود

ادامه مطلب  

افشین یدالهی  

از تو بعید نيست جهان عاشقت شودشیطان رانده، سجده‌کنان عاشقت شوداز تو بعید نيست میان دو خنده‌اتتاریخ گنگی از خفقان، عاشقت شودتوران به خاک خاطره‌هایت بیفتد وآرش، بدون تیر و کمان، عاشقت شودچشمان ت، که رنگ پشیمانی خداستدر آینه، بدون گمان، عاشقت شوداز تو بعید نيست، قیامت کنی و بعدخاکستر جهنمیان عاشقت شودوقتی نوازش تو شبیخون زندگی‌ستهر قلب مات بی ضربان، عاشقت شود•از من بعید بود ولی عاشقت شدم...از تو بعید نيست جهان عاشقت شود

ادامه مطلب  

تاثیر تبلیغات بر بازار فروش 340  

تاثیر تبلیغات بر بازار فروشفرمت فایل دانلودی: .docفرمت فایل اصلی: docxAFFPAGECNTحجم فایل: 69AFFPRODUCTPRICE
بخشی از متن:
امروزه تولید و ارائه كالا به تنهایی كافی نيست زیرا فعالیتهای در حال توسعه تغییر كرده است و در یك محیط رقابتی بایستی مشتریان را جذب نمود. تبلیغ بخشی از بازاریابی موفقیت آمیز به حساب می آید و شركتهای موفق به ویژه در امر صادرات، به موازات ارتقای كیفی محصولات خود به دنبال طراحی و به كارگیری سیستمهای بازاریابی پویا و مؤثر می باشند. تبلیغ به ش

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >