فهرست خدایان المپ نشین  

دوازده ایزد المپ‌نشین یا المپ نشینان (به انگلیسی: Twelve Olympians) در اساطیر یونان، ۱۲ تن بودند که پس از سرنگونی تیتان‌ها در قله المپ، مرتفع‌ترین قلهٔ یونان به حکومت پرداختند. هر چند ایزدان به نقاط دور سفر می‌کردند، همیشه به وطن خود واقع در فراسوی ابرهای المپ برمی‌گشتند. از این رو، آن‌ها را ایزدان المپ یا المپی می‌خوانند. هر ایزدی خانه‌گاه ویژهٔ خود را دارد، اگرچه معمولاً همه در کاخ زئوس، پادشاه ایزدان گرد می‌آیند. آن‌ها در آنجا ضیافت خوراک

ادامه مطلب  

فهرست خدایان المپ نشین  

دوازده ایزد المپ‌نشین یا المپ نشینان (به انگلیسی: Twelve Olympians) در اساطیر یونان، ۱۲ تن بودند که پس از سرنگونی تیتان‌ها در قله المپ، مرتفع‌ترین قلهٔ یونان به حکومت پرداختند. هر چند ایزدان به نقاط دور سفر می‌کردند، همیشه به وطن خود واقع در فراسوی ابرهای المپ برمی‌گشتند. از این رو، آن‌ها را ایزدان المپ یا المپی می‌خوانند. هر ایزدی خانه‌گاه ویژهٔ خود را دارد، اگرچه معمولاً همه در کاخ زئوس، پادشاه ایزدان گرد می‌آیند. آن‌ها در آنجا ضیافت خوراک

ادامه مطلب  

فهرست خدایان المپ نشین  

تندیس زئوس - موزه ملی ایتالیا  رمدوازده ایزد المپ‌نشین یا المپ نشینان (به انگلیسی: Twelve Olympians) در اساطیر یونان، ۱۲ تن بودند که پس از سرنگونی تیتان‌ها در قله المپ، مرتفع‌ترین قلهٔ یونان به حکومت پرداختند. هر چند ایزدان به نقاط دور سفر می‌کردند، همیشه به وطن خود واقع در فراسوی ابرهای المپ برمی‌گشتند. از این رو، آن‌ها را ایزدان المپ یا المپی می‌خوانند. هر ایزدی خانه‌گاه ویژهٔ خود را دارد، اگرچه معمولاً همه در کاخ زئوس، پادشاه ایزدان گرد م

ادامه مطلب  

فهرست خدایان المپ نشین  

تندیس زئوس - موزه ملی ایتالیا  رمدوازده ایزد المپ‌نشین یا المپ نشینان (به انگلیسی: Twelve Olympians) در اساطیر یونان، ۱۲ تن بودند که پس از سرنگونی تیتان‌ها در قله المپ، مرتفع‌ترین قلهٔ یونان به حکومت پرداختند. هر چند ایزدان به نقاط دور سفر می‌کردند، همیشه به وطن خود واقع در فراسوی ابرهای المپ برمی‌گشتند. از این رو، آن‌ها را ایزدان المپ یا المپی می‌خوانند. هر ایزدی خانه‌گاه ویژهٔ خود را دارد، اگرچه معمولاً همه در کاخ زئوس، پادشاه ایزدان گرد م

ادامه مطلب  

تفریحات کیش  

کشتی یونانی کیش
در سال 1345 در سواقیمت تور کیش تابستان 97حل روستای باغو جزیره کیش، بومیان به طور ناگهانی شاهد حضور کشتی به گل نشسته ای شدند که طی 80 روز تلاش کاپیتان این کشتی اورینوکو برای بیرون آوردن آن بی سرانجام ماند. به دلیل اینکه عملیات بیرون کشیدن کشتی از آب قیمت تور کیش بهار 97مقرون به صرفه نبود سرنشینان به ناچار مجبور به ترک کشتی شدند .
این کشتی در سال 1322 توسط شرکت ویلیام هامیلتون به وزن 7061 تن و به طول 136 متر مربع در بندر گلاسکو در اسکاتلند

ادامه مطلب  

تفریحات کیش  

کشتی یونانی کیش
در سال 1345 در سواقیمت تور کیش تابستان 97حل روستای باغو جزیره کیش، بومیان به طور ناگهانی شاهد حضور کشتی به گل نشسته ای شدند که طی 80 روز تلاش کاپیتان این کشتی اورینوکو برای بیرون آوردن آن بی سرانجام ماند. به دلیل اینکه عملیات بیرون کشیدن کشتی از آب قیمت تور کیش بهار 97مقرون به صرفه نبود سرنشینان به ناچار مجبور به ترک کشتی شدند .
این کشتی در سال 1322 توسط شرکت ویلیام هامیلتون به وزن 7061 تن و به طول 136 متر مربع در بندر گلاسکو در اسکاتلند

ادامه مطلب  

تفریحات کیش  

کشتی یونانی کیش
در سال 1345 در سواقیمت تور کیش تابستان 97حل روستای باغو جزیره کیش، بومیان به طور ناگهانی شاهد حضور کشتی به گل نشسته ای شدند که طی 80 روز تلاش کاپیتان این کشتی اورینوکو برای بیرون آوردن آن بی سرانجام ماند. به دلیل اینکه عملیات بیرون کشیدن کشتی از آب قیمت تور کیش بهار 97مقرون به صرفه نبود سرنشینان به ناچار مجبور به ترک کشتی شدند .
این کشتی در سال 1322 توسط شرکت ویلیام هامیلتون به وزن 7061 تن و به طول 136 متر مربع در بندر گلاسکو در اسکاتلند

ادامه مطلب  

تفریحات کیش  

کشتی یونانی کیش
در سال 1345 در سواقیمت تور کیش تابستان 97حل روستای باغو جزیره کیش، بومیان به طور ناگهانی شاهد حضور کشتی به گل نشسته ای شدند که طی 80 روز تلاش کاپیتان این کشتی اورینوکو برای بیرون آوردن آن بی سرانجام ماند. به دلیل اینکه عملیات بیرون کشیدن کشتی از آب قیمت تور کیش بهار 97مقرون به صرفه نبود سرنشینان به ناچار مجبور به ترک کشتی شدند .
این کشتی در سال 1322 توسط شرکت ویلیام هامیلتون به وزن 7061 تن و به طول 136 متر مربع در بندر گلاسکو در اسکاتلند

ادامه مطلب  

روغن مار اصل  

روغن مار
روغن مار ( خرید روغن مار خالص ) :
مار موجودی  عجیب است و روغن آن عجیبتر  , که از دیر باز مورد توجه تمام علوم مختلف به ویژه طب سنتی بوده و در برخی اقوام و ملل مختلف مورد پرستش قرار گرفته است.
مار همان اندازه که خطرناک و کشنده میتواند باشد به همان اندازه نیز شفابخش است .
از سم ،‌گوشت و روغن آن ( روغن مار اصل )  استفاده های فراوانی می شود .

 
 
به عنوان مثال :
سم مار برای ساخت داروهایی  متفاوت و درمان برخی مشکلات قلبی و عروقی

ادامه مطلب  

بهترین کتاب های مسافرتی  

بخشی پیدا کردن کمربند ادوات هر نقب رهرو یک کتاب نادیده است. یا وقتی که به صنعت خلط آرام خلوت 10 ساعته عدد نزنید، می توانید خیلی خسته کننده باشید و می توانید وقت "مرده" را پهلو شما بدهد.در سفر، من همیشه دوباره به دست آوردن کتاب خواندن در مورد سفر، مکان های عجیب و غریب قدس رویاهای خود کیف می برم. این محرک می شود که من تو مورد آنچه که ارتکاب می دهم دریافتن خوبی داشته باشم و مرا دوباره پیدا کردن مکان های مختلف مصون بی گناه نگه دارم. حتی ار مسافرت

ادامه مطلب  

بهترین کتاب های مسافرتی  

بخشی پیدا کردن کمربند ادوات هر نقب رهرو یک کتاب نادیده است. یا وقتی که به صنعت خلط آرام خلوت 10 ساعته عدد نزنید، می توانید خیلی خسته کننده باشید و می توانید وقت "مرده" را پهلو شما بدهد.در سفر، من همیشه دوباره به دست آوردن کتاب خواندن در مورد سفر، مکان های عجیب و غریب قدس رویاهای خود کیف می برم. این محرک می شود که من تو مورد آنچه که ارتکاب می دهم دریافتن خوبی داشته باشم و مرا دوباره پیدا کردن مکان های مختلف مصون بی گناه نگه دارم. حتی ار مسافرت

ادامه مطلب  

بهترین کتاب های مسافرتی  

بخشی پیدا کردن کمربند ادوات هر نقب رهرو یک کتاب نادیده است. یا وقتی که به صنعت خلط آرام خلوت 10 ساعته عدد نزنید، می توانید خیلی خسته کننده باشید و می توانید وقت "مرده" را پهلو شما بدهد.در سفر، من همیشه دوباره به دست آوردن کتاب خواندن در مورد سفر، مکان های عجیب و غریب قدس رویاهای خود کیف می برم. این محرک می شود که من تو مورد آنچه که ارتکاب می دهم دریافتن خوبی داشته باشم و مرا دوباره پیدا کردن مکان های مختلف مصون بی گناه نگه دارم. حتی ار مسافرت

ادامه مطلب  

بهترین کتاب های مسافرتی  

بخشی پیدا کردن کمربند ادوات هر نقب رهرو یک کتاب نادیده است. یا وقتی که به صنعت خلط آرام خلوت 10 ساعته عدد نزنید، می توانید خیلی خسته کننده باشید و می توانید وقت "مرده" را پهلو شما بدهد.در سفر، من همیشه دوباره به دست آوردن کتاب خواندن در مورد سفر، مکان های عجیب و غریب قدس رویاهای خود کیف می برم. این محرک می شود که من تو مورد آنچه که ارتکاب می دهم دریافتن خوبی داشته باشم و مرا دوباره پیدا کردن مکان های مختلف مصون بی گناه نگه دارم. حتی ار مسافرت

ادامه مطلب  

بهترین کتاب های مسافرتی  

بخشی پیدا کردن کمربند ادوات هر نقب رهرو یک کتاب نادیده است. یا وقتی که به صنعت خلط آرام خلوت 10 ساعته عدد نزنید، می توانید خیلی خسته کننده باشید و می توانید وقت "مرده" را پهلو شما بدهد.در سفر، من همیشه دوباره به دست آوردن کتاب خواندن در مورد سفر، مکان های عجیب و غریب قدس رویاهای خود کیف می برم. این محرک می شود که من تو مورد آنچه که ارتکاب می دهم دریافتن خوبی داشته باشم و مرا دوباره پیدا کردن مکان های مختلف مصون بی گناه نگه دارم. حتی ار مسافرت

ادامه مطلب  

بهترین کتاب های مسافرتی  

بخشی پیدا کردن کمربند ادوات هر نقب رهرو یک کتاب نادیده است. یا وقتی که به صنعت خلط آرام خلوت 10 ساعته عدد نزنید، می توانید خیلی خسته کننده باشید و می توانید وقت "مرده" را پهلو شما بدهد.در سفر، من همیشه دوباره به دست آوردن کتاب خواندن در مورد سفر، مکان های عجیب و غریب قدس رویاهای خود کیف می برم. این محرک می شود که من تو مورد آنچه که ارتکاب می دهم دریافتن خوبی داشته باشم و مرا دوباره پیدا کردن مکان های مختلف مصون بی گناه نگه دارم. حتی ار مسافرت

ادامه مطلب  

بهترین کتاب های مسافرتی  

بخشی پیدا کردن کمربند ادوات هر نقب رهرو یک کتاب نادیده است. یا وقتی که به صنعت خلط آرام خلوت 10 ساعته عدد نزنید، می توانید خیلی خسته کننده باشید و می توانید وقت "مرده" را پهلو شما بدهد.در سفر، من همیشه دوباره به دست آوردن کتاب خواندن در مورد سفر، مکان های عجیب و غریب قدس رویاهای خود کیف می برم. این محرک می شود که من تو مورد آنچه که ارتکاب می دهم دریافتن خوبی داشته باشم و مرا دوباره پیدا کردن مکان های مختلف مصون بی گناه نگه دارم. حتی ار مسافرت

ادامه مطلب  

بهترین کتاب های مسافرتی  

بخشی پیدا کردن کمربند ادوات هر نقب رهرو یک کتاب نادیده است. یا وقتی که به صنعت خلط آرام خلوت 10 ساعته عدد نزنید، می توانید خیلی خسته کننده باشید و می توانید وقت "مرده" را پهلو شما بدهد.در سفر، من همیشه دوباره به دست آوردن کتاب خواندن در مورد سفر، مکان های عجیب و غریب قدس رویاهای خود کیف می برم. این محرک می شود که من تو مورد آنچه که ارتکاب می دهم دریافتن خوبی داشته باشم و مرا دوباره پیدا کردن مکان های مختلف مصون بی گناه نگه دارم. حتی ار مسافرت

ادامه مطلب  

بهترین کتاب های مسافرتی  

بخشی پیدا کردن کمربند ادوات هر نقب رهرو یک کتاب نادیده است. یا وقتی که به صنعت خلط آرام خلوت 10 ساعته عدد نزنید، می توانید خیلی خسته کننده باشید و می توانید وقت "مرده" را پهلو شما بدهد.در سفر، من همیشه دوباره به دست آوردن کتاب خواندن در مورد سفر، مکان های عجیب و غریب قدس رویاهای خود کیف می برم. این محرک می شود که من تو مورد آنچه که ارتکاب می دهم دریافتن خوبی داشته باشم و مرا دوباره پیدا کردن مکان های مختلف مصون بی گناه نگه دارم. حتی ار مسافرت

ادامه مطلب  

رزرو آپارتمان مبله در یزد  

رزرو  آپارتمان مبله در یزدمسافر عزیز متمدن شهر یزدباعرض سلام و احترامازاینکه وبلاگ ما را انتخاب نموده اید بسیار ممنونیم.میهمانداری شما مهمانان بافرهنگ افتخار ماستمعرفی اقامتگاههای امیران در شهر یزدمهمان عزیز شهر تاریخی یزد باسلام وا احترام جهت اسکان شما مهمان عزیز  و بافرهنگ آمادگی کامل داریم.چنانچه به منزل مبله ، آپارتمان مبله، سوئیت مبله و اتاق بسیار تمیز  با قیمت بسیار مناسب نیاز دارید خوشحال می شویم تا در مجموعه های اق

ادامه مطلب  

رزرو آپارتمان مبله در یزد  

رزرو  آپارتمان مبله در یزدمسافر عزیز متمدن شهر یزدباعرض سلام و احترامازاینکه وبلاگ ما را انتخاب نموده اید بسیار ممنونیم.میهمانداری شما مهمانان بافرهنگ افتخار ماستمعرفی اقامتگاههای امیران در شهر یزدمهمان عزیز شهر تاریخی یزد باسلام وا احترام جهت اسکان شما مهمان عزیز  و بافرهنگ آمادگی کامل داریم.چنانچه به منزل مبله ، آپارتمان مبله، سوئیت مبله و اتاق بسیار تمیز  با قیمت بسیار مناسب نیاز دارید خوشحال می شویم تا در مجموعه های اق

ادامه مطلب  

رزرو آپارتمان مبله در یزد  

رزرو  آپارتمان مبله در یزدمسافر عزیز متمدن شهر یزدباعرض سلام و احترامازاینکه وبلاگ ما را انتخاب نموده اید بسیار ممنونیم.میهمانداری شما مهمانان بافرهنگ افتخار ماستمعرفی اقامتگاههای امیران در شهر یزدمهمان عزیز شهر تاریخی یزد باسلام وا احترام جهت اسکان شما مهمان عزیز  و بافرهنگ آمادگی کامل داریم.چنانچه به منزل مبله ، آپارتمان مبله، سوئیت مبله و اتاق بسیار تمیز  با قیمت بسیار مناسب نیاز دارید خوشحال می شویم تا در مجموعه های اق

ادامه مطلب  

رزرو آپارتمان مبله در یزد  

رزرو  آپارتمان مبله در یزدمسافر عزیز متمدن شهر یزدباعرض سلام و احترامازاینکه وبلاگ ما را انتخاب نموده اید بسیار ممنونیم.میهمانداری شما مهمانان بافرهنگ افتخار ماستمعرفی اقامتگاههای امیران در شهر یزدمهمان عزیز شهر تاریخی یزد باسلام وا احترام جهت اسکان شما مهمان عزیز  و بافرهنگ آمادگی کامل داریم.چنانچه به منزل مبله ، آپارتمان مبله، سوئیت مبله و اتاق بسیار تمیز  با قیمت بسیار مناسب نیاز دارید خوشحال می شویم تا در مجموعه های اق

ادامه مطلب  

رزرو آپارتمان مبله در یزد  

رزرو  آپارتمان مبله در یزدمسافر عزیز متمدن شهر یزدباعرض سلام و احترامازاینکه وبلاگ ما را انتخاب نموده اید بسیار ممنونیم.میهمانداری شما مهمانان بافرهنگ افتخار ماستمعرفی اقامتگاههای امیران در شهر یزدمهمان عزیز شهر تاریخی یزد باسلام وا احترام جهت اسکان شما مهمان عزیز  و بافرهنگ آمادگی کامل داریم.چنانچه به منزل مبله ، آپارتمان مبله، سوئیت مبله و اتاق بسیار تمیز  با قیمت بسیار مناسب نیاز دارید خوشحال می شویم تا در مجموعه های اق

ادامه مطلب  

رزرو آپارتمان مبله در یزد  

رزرو  آپارتمان مبله در یزدمسافر عزیز متمدن شهر یزدباعرض سلام و احترامازاینکه وبلاگ ما را انتخاب نموده اید بسیار ممنونیم.میهمانداری شما مهمانان بافرهنگ افتخار ماستمعرفی اقامتگاههای امیران در شهر یزدمهمان عزیز شهر تاریخی یزد باسلام وا احترام جهت اسکان شما مهمان عزیز  و بافرهنگ آمادگی کامل داریم.چنانچه به منزل مبله ، آپارتمان مبله، سوئیت مبله و اتاق بسیار تمیز  با قیمت بسیار مناسب نیاز دارید خوشحال می شویم تا در مجموعه های اق

ادامه مطلب  

قیمت اجاره سوئیت در یزد  

مهمان بزرگوار شهر یزدضمن عرض سلام و احترام و تشکر از حسن انتخاب شمامجموعه اماکن اقامتی امیران در شهر یزد افتخار دارد در جهت فراهم نمودن اسکان شما مهمانان عزیز خدمتگزار شما باشد.مفتخریم تا تمیزترین و شیک ترین و امن ترین و مناسب ترین اماکن اقامتی را در اختیار متمدن ترین و تمیزترین مهمانان شهر یزد قرار دهیم.برای دیدن عکسها و مشخصات واحدهای اقامتی کلیک کنید.منازل دربست مبله بسیار شیک و تمیز در بهترین نقاط شهر یزدتمیزترین آپارتمان های مبله

ادامه مطلب  

قیمت اجاره سوئیت در یزد  

مهمان بزرگوار شهر یزدضمن عرض سلام و احترام و تشکر از حسن انتخاب شمامجموعه اماکن اقامتی امیران در شهر یزد افتخار دارد در جهت فراهم نمودن اسکان شما مهمانان عزیز خدمتگزار شما باشد.مفتخریم تا تمیزترین و شیک ترین و امن ترین و مناسب ترین اماکن اقامتی را در اختیار متمدن ترین و تمیزترین مهمانان شهر یزد قرار دهیم.برای دیدن عکسها و مشخصات واحدهای اقامتی کلیک کنید.منازل دربست مبله بسیار شیک و تمیز در بهترین نقاط شهر یزدتمیزترین آپارتمان های مبله

ادامه مطلب  

قیمت اجاره سوئیت در یزد  

مهمان بزرگوار شهر یزدضمن عرض سلام و احترام و تشکر از حسن انتخاب شمامجموعه اماکن اقامتی امیران در شهر یزد افتخار دارد در جهت فراهم نمودن اسکان شما مهمانان عزیز خدمتگزار شما باشد.مفتخریم تا تمیزترین و شیک ترین و امن ترین و مناسب ترین اماکن اقامتی را در اختیار متمدن ترین و تمیزترین مهمانان شهر یزد قرار دهیم.برای دیدن عکسها و مشخصات واحدهای اقامتی کلیک کنید.منازل دربست مبله بسیار شیک و تمیز در بهترین نقاط شهر یزدتمیزترین آپارتمان های مبله

ادامه مطلب  

قیمت اجاره سوئیت در یزد  

مهمان بزرگوار شهر یزدضمن عرض سلام و احترام و تشکر از حسن انتخاب شمامجموعه اماکن اقامتی امیران در شهر یزد افتخار دارد در جهت فراهم نمودن اسکان شما مهمانان عزیز خدمتگزار شما باشد.مفتخریم تا تمیزترین و شیک ترین و امن ترین و مناسب ترین اماکن اقامتی را در اختیار متمدن ترین و تمیزترین مهمانان شهر یزد قرار دهیم.برای دیدن عکسها و مشخصات واحدهای اقامتی کلیک کنید.منازل دربست مبله بسیار شیک و تمیز در بهترین نقاط شهر یزدتمیزترین آپارتمان های مبله

ادامه مطلب  

قیمت اجاره سوئیت در یزد  

مهمان بزرگوار شهر یزدضمن عرض سلام و احترام و تشکر از حسن انتخاب شمامجموعه اماکن اقامتی امیران در شهر یزد افتخار دارد در جهت فراهم نمودن اسکان شما مهمانان عزیز خدمتگزار شما باشد.مفتخریم تا تمیزترین و شیک ترین و امن ترین و مناسب ترین اماکن اقامتی را در اختیار متمدن ترین و تمیزترین مهمانان شهر یزد قرار دهیم.برای دیدن عکسها و مشخصات واحدهای اقامتی کلیک کنید.منازل دربست مبله بسیار شیک و تمیز در بهترین نقاط شهر یزدتمیزترین آپارتمان های مبله

ادامه مطلب  

قیمت اجاره سوئیت در یزد  

مهمان بزرگوار شهر یزدضمن عرض سلام و احترام و تشکر از حسن انتخاب شمامجموعه اماکن اقامتی امیران در شهر یزد افتخار دارد در جهت فراهم نمودن اسکان شما مهمانان عزیز خدمتگزار شما باشد.مفتخریم تا تمیزترین و شیک ترین و امن ترین و مناسب ترین اماکن اقامتی را در اختیار متمدن ترین و تمیزترین مهمانان شهر یزد قرار دهیم.برای دیدن عکسها و مشخصات واحدهای اقامتی کلیک کنید.منازل دربست مبله بسیار شیک و تمیز در بهترین نقاط شهر یزدتمیزترین آپارتمان های مبله

ادامه مطلب  

جاذبه های گردشگری میبد و اردکان در استان یزد  

آشنایی با مهمترین آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری میبد  میبد از واژه‌های فارسی میانه می‌باشد که در دوره ساسانی به این شهر اطلاق می‌شده و در متن‌های تاریخی و جغرافیایی قرون اسلامی بارها از این نام یاد شده است.علیرغم آسیب‌های فراوانی که به بافت سنتی این شهر وارد شده، هنوز بسیاری از پدیده‌ها و عناصر شهری قدیم مانند راه‌های باستانی، بناها و تشکیلات وابسته به آن، کهندژ، شارستان، بیرونه و آثار گسترش شهری و بازمانده بناهای کهن را می‌ت

ادامه مطلب  

جاذبه های گردشگری میبد و اردکان در استان یزد  

آشنایی با مهمترین آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری میبد  میبد از واژه‌های فارسی میانه می‌باشد که در دوره ساسانی به این شهر اطلاق می‌شده و در متن‌های تاریخی و جغرافیایی قرون اسلامی بارها از این نام یاد شده است.علیرغم آسیب‌های فراوانی که به بافت سنتی این شهر وارد شده، هنوز بسیاری از پدیده‌ها و عناصر شهری قدیم مانند راه‌های باستانی، بناها و تشکیلات وابسته به آن، کهندژ، شارستان، بیرونه و آثار گسترش شهری و بازمانده بناهای کهن را می‌ت

ادامه مطلب  

جاذبه های گردشگری میبد و اردکان در استان یزد  

آشنایی با مهمترین آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری میبد  میبد از واژه‌های فارسی میانه می‌باشد که در دوره ساسانی به این شهر اطلاق می‌شده و در متن‌های تاریخی و جغرافیایی قرون اسلامی بارها از این نام یاد شده است.علیرغم آسیب‌های فراوانی که به بافت سنتی این شهر وارد شده، هنوز بسیاری از پدیده‌ها و عناصر شهری قدیم مانند راه‌های باستانی، بناها و تشکیلات وابسته به آن، کهندژ، شارستان، بیرونه و آثار گسترش شهری و بازمانده بناهای کهن را می‌ت

ادامه مطلب  

جاذبه های گردشگری میبد و اردکان در استان یزد  

آشنایی با مهمترین آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری میبد  میبد از واژه‌های فارسی میانه می‌باشد که در دوره ساسانی به این شهر اطلاق می‌شده و در متن‌های تاریخی و جغرافیایی قرون اسلامی بارها از این نام یاد شده است.علیرغم آسیب‌های فراوانی که به بافت سنتی این شهر وارد شده، هنوز بسیاری از پدیده‌ها و عناصر شهری قدیم مانند راه‌های باستانی، بناها و تشکیلات وابسته به آن، کهندژ، شارستان، بیرونه و آثار گسترش شهری و بازمانده بناهای کهن را می‌ت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1