پیر مرد و مار  

پیر مردی که در جوانی با کندن بوته های خار در بیابان کسب درامد
می کرد و حالا در پیری درختان جنگل را میبرید، شبی در خواب دید که جوان شده و دوباره
در حال کندن بوته های خار است. که ناگهان ماری از زیر بوته ی خاری  بیرون جهید و زبانش را بیرون آورد تا او را نیش
بزند، که از ترس مار، از خواب پرید و دید جرقه ی آتش در اجاق اتاقش به گوشه فرش سرایت
کرده و در حال سوختن است.
خیلی زود از جا برخواست و با یک ظرف آب، آتش فرش را خاموش کرد
و روبه آسمان دست بلند کرد و خدا

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم  

در این جلسه برای شما پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم رو قرار دادیم ! اول یکم درمورد پایه دهم و تجربیاتمون صحبت کنیم و بعد یه راست بریم سر اصل مطلب یعنی دانلود پاورپوینت ! خب خیلی به پایه دهم خوش اومدید بدونید که ما یک سال این پایه رو پشت سر گذاشتیم و دوباره برگشتیم به پایه دهم تا تمامی مطالب پایه دهم رو با دقت برای شما آماده کنیم ! دهم که خیلی به اعضای تیم ما خوش گذشت ! انشالله به شما هم خوش بگذره 
پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم
زیست شناسی دیر

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم  

در این جلسه برای شما پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم رو قرار دادیم ! اول یکم درمورد پایه دهم و تجربیاتمون صحبت کنیم و بعد یه راست بریم سر اصل مطلب یعنی دانلود پاورپوینت ! خب خیلی به پایه دهم خوش اومدید بدونید که ما یک سال این پایه رو پشت سر گذاشتیم و دوباره برگشتیم به پایه دهم تا تمامی مطالب پایه دهم رو با دقت برای شما آماده کنیم ! دهم که خیلی به اعضای تیم ما خوش گذشت ! انشالله به شما هم خوش بگذره 
پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم
زیست شناسی دیر

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم  

در این جلسه برای شما پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم رو قرار دادیم ! اول یکم درمورد پایه دهم و تجربیاتمون صحبت کنیم و بعد یه راست بریم سر اصل مطلب یعنی دانلود پاورپوینت ! خب خیلی به پایه دهم خوش اومدید بدونید که ما یک سال این پایه رو پشت سر گذاشتیم و دوباره برگشتیم به پایه دهم تا تمامی مطالب پایه دهم رو با دقت برای شما آماده کنیم ! دهم که خیلی به اعضای تیم ما خوش گذشت ! انشالله به شما هم خوش بگذره 
پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم
زیست شناسی دیر

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم  

در این جلسه برای شما پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم رو قرار دادیم ! اول یکم درمورد پایه دهم و تجربیاتمون صحبت کنیم و بعد یه راست بریم سر اصل مطلب یعنی دانلود پاورپوینت ! خب خیلی به پایه دهم خوش اومدید بدونید که ما یک سال این پایه رو پشت سر گذاشتیم و دوباره برگشتیم به پایه دهم تا تمامی مطالب پایه دهم رو با دقت برای شما آماده کنیم ! دهم که خیلی به اعضای تیم ما خوش گذشت ! انشالله به شما هم خوش بگذره 
پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم
زیست شناسی دیر

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم  

در این جلسه برای شما پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم رو قرار دادیم ! اول یکم درمورد پایه دهم و تجربیاتمون صحبت کنیم و بعد یه راست بریم سر اصل مطلب یعنی دانلود پاورپوینت ! خب خیلی به پایه دهم خوش اومدید بدونید که ما یک سال این پایه رو پشت سر گذاشتیم و دوباره برگشتیم به پایه دهم تا تمامی مطالب پایه دهم رو با دقت برای شما آماده کنیم ! دهم که خیلی به اعضای تیم ما خوش گذشت ! انشالله به شما هم خوش بگذره 
پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم
زیست شناسی دیر

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم  

در این جلسه برای شما پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم رو قرار دادیم ! اول یکم درمورد پایه دهم و تجربیاتمون صحبت کنیم و بعد یه راست بریم سر اصل مطلب یعنی دانلود پاورپوینت ! خب خیلی به پایه دهم خوش اومدید بدونید که ما یک سال این پایه رو پشت سر گذاشتیم و دوباره برگشتیم به پایه دهم تا تمامی مطالب پایه دهم رو با دقت برای شما آماده کنیم ! دهم که خیلی به اعضای تیم ما خوش گذشت ! انشالله به شما هم خوش بگذره 
پاورپوینت فصل اول زیست شناسی دهم
زیست شناسی دیر

ادامه مطلب  

اکوادور – سفر به آمازون: Misahualli  

بعد از گذراندن یکی دو سال در اکوادور، شهرهای توریستی زیادی را از نزدیک می شناختیم و بیشتر جاهای توریستی را رفته بودیم. با این وجود، سفرهایمان یک جای خالی بزرگ داشت؛ آمازون…
واقعیت این بود که کمتر از همسرم مشتاق سفر به آمازون بودم. دلیلش هم
همان ترس ها و وسواس های خانمانه درباره پشه و حشرات موذی جنگل بود. به
همین دلیل همسرم تقریبا یک سال قبل از من سفر به این سرزمین زیبا را تجربه
کرد. البته سفر او کاملا متفاوت از آن چیزی بود که من بعدها تجربه ک

ادامه مطلب  

اکوادور – سفر به آمازون: Misahualli  

بعد از گذراندن یکی دو سال در اکوادور، شهرهای توریستی زیادی را از نزدیک می شناختیم و بیشتر جاهای توریستی را رفته بودیم. با این وجود، سفرهایمان یک جای خالی بزرگ داشت؛ آمازون…
واقعیت این بود که کمتر از همسرم مشتاق سفر به آمازون بودم. دلیلش هم
همان ترس ها و وسواس های خانمانه درباره پشه و حشرات موذی جنگل بود. به
همین دلیل همسرم تقریبا یک سال قبل از من سفر به این سرزمین زیبا را تجربه
کرد. البته سفر او کاملا متفاوت از آن چیزی بود که من بعدها تجربه ک

ادامه مطلب  

بر فراز و نَشیبِ کـوه زندگی، همراه با (مـُرادعلــی مُـرادی)  

بنـام خـداتنها سیزده سال داشت، اما
نماز اول وقتَش هیچگاه ترک نمی گشت؛ فرزند خلف یکی از طاقه فروشان مُنصف در بازارچۀ
مدرّس، چند کوچه مانده به حرم رضا (ع). پدربزرگِ مادری او یکی از خادمین پاکباختۀ حرم
و سرجمع که بنگری، بسیار مومن بودند این خانوادۀ کوچک.. . او بود و تنها خواهر
کوچکش.. پدر و مادری به گرد آندو و همه در خانه ای نه چندان بزرگ امّا با صفا جای
داشتند. خانه پر بود از عطر قرآنی که در دستها بود بجای طاقچۀ خانه.. و سلام و
صلوات بر من که گهگاه می

ادامه مطلب  

بر فراز و نَشیبِ کـوه زندگی، همراه با (مـُرادعلــی مُـرادی)  

بنـام خـداتنها سیزده سال داشت، اما
نماز اول وقتَش هیچگاه ترک نمی گشت؛ فرزند خلف یکی از طاقه فروشان مُنصف در بازارچۀ
مدرّس، چند کوچه مانده به حرم رضا (ع). پدربزرگِ مادری او یکی از خادمین پاکباختۀ حرم
و سرجمع که بنگری، بسیار مومن بودند این خانوادۀ کوچک.. . او بود و تنها خواهر
کوچکش.. پدر و مادری به گرد آندو و همه در خانه ای نه چندان بزرگ امّا با صفا جای
داشتند. خانه پر بود از عطر قرآنی که در دستها بود بجای طاقچۀ خانه.. و سلام و
صلوات بر من که گهگاه می

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1