دفتر  

سرتو که خم می کنی روی دفترت تا حرفای دلتو بنویسی ، انگار یه سنگ گذاشتن روی سینه ت 
نفست بند میاد 
چرا اينقدر سخت شده چیزی که قبلا اينقدر لذت بخش بود؟

+ تو رفتي از پيشم 
دنیامو غم برداشت
برداشت ما از عشق 
باهم تفاوت داشت ...
با صدای ابی جان ... 

ادامه مطلب  

دفتر  

سرتو که خم می کنی روی دفترت تا حرفای دلتو بنویسی ، انگار یه سنگ گذاشتن روی سینه ت 
نفست بند میاد 
چرا اينقدر سخت شده چیزی که قبلا اينقدر لذت بخش بود؟

+ تو رفتي از پيشم 
دنیامو غم برداشت
برداشت ما از عشق 
باهم تفاوت داشت ...
با صدای ابی جان ... 

ادامه مطلب  

مخاطب دارد!  

کاش میشد مثل ماموتا تو یخچالای قطبیِ گذشته، حبس میشدم!اينطوری لحظه ها کم کم دچار کریستالای یخ میشدن، زمان آروم آروم مثل برف میبارید و درست وقتی تو اومدی پيشم و بقیه سر کارن، همه چی منجمد میشد...فکر کن! چه عصر یخبندونی میشد دایی :)+ دلتنگ کودکی ...

ادامه مطلب  

مخاطب دارد!  

کاش میشد مثل ماموتا تو یخچالای قطبیِ گذشته، حبس میشدم!اينطوری لحظه ها کم کم دچار کریستالای یخ میشدن، زمان آروم آروم مثل برف میبارید و درست وقتی تو اومدی پيشم و بقیه سر کارن، همه چی منجمد میشد...فکر کن! چه عصر یخبندونی میشد دایی :)+ دلتنگ کودکی ...

ادامه مطلب  

مخاطب دارد!  

کاش میشد مثل ماموتا تو یخچالای قطبیِ گذشته، حبس میشدم!اينطوری لحظه ها کم کم دچار کریستالای یخ میشدن، زمان آروم آروم مثل برف میبارید و درست وقتی تو اومدی پيشم و بقیه سر کارن، همه چی منجمد میشد...فکر کن! چه عصر یخبندونی میشد دایی :)+ دلتنگ کودکی ...

ادامه مطلب  

مخاطب دارد!  

کاش میشد مثل ماموتا تو یخچالای قطبیِ گذشته، حبس میشدم!اينطوری لحظه ها کم کم دچار کریستالای یخ میشدن، زمان آروم آروم مثل برف میبارید و درست وقتی تو اومدی پيشم و بقیه سر کارن، همه چی منجمد میشد...فکر کن! چه عصر یخبندونی میشد دایی :)+ دلتنگ کودکی ...

ادامه مطلب  

مخاطب دارد!  

کاش میشد مثل ماموتا تو یخچالای قطبیِ گذشته، حبس میشدم!اينطوری لحظه ها کم کم دچار کریستالای یخ میشدن، زمان آروم آروم مثل برف میبارید و درست وقتی تو اومدی پيشم و بقیه سر کارن، همه چی منجمد میشد...فکر کن! چه عصر یخبندونی میشد دایی :)+ دلتنگ کودکی ...

ادامه مطلب  

مخاطب دارد!  

کاش میشد مثل ماموتا تو یخچالای قطبیِ گذشته، حبس میشدم!اينطوری لحظه ها کم کم دچار کریستالای یخ میشدن، زمان آروم آروم مثل برف میبارید و درست وقتی تو اومدی پيشم و بقیه سر کارن، همه چی منجمد میشد...فکر کن! چه عصر یخبندونی میشد دایی :)+ دلتنگ کودکی ...

ادامه مطلب  

مخاطب دارد!  

کاش میشد مثل ماموتا تو یخچالای قطبیِ گذشته، حبس میشدم!اينطوری لحظه ها کم کم دچار کریستالای یخ میشدن، زمان آروم آروم مثل برف میبارید و درست وقتی تو اومدی پيشم و بقیه سر کارن، همه چی منجمد میشد...فکر کن! چه عصر یخبندونی میشد دایی :)+ دلتنگ کودکی ...

ادامه مطلب  

مخاطب دارد!  

کاش میشد مثل ماموتا تو یخچالای قطبیِ گذشته، حبس میشدم!اينطوری لحظه ها کم کم دچار کریستالای یخ میشدن، زمان آروم آروم مثل برف میبارید و درست وقتی تو اومدی پيشم و بقیه سر کارن، همه چی منجمد میشد...فکر کن! چه عصر یخبندونی میشد دایی :)+ دلتنگ کودکی ...

ادامه مطلب  

مخاطب دارد!  

کاش میشد مثل ماموتا تو یخچالای قطبیِ گذشته، حبس میشدم!اينطوری لحظه ها کم کم دچار کریستالای یخ میشدن، زمان آروم آروم مثل برف میبارید و درست وقتی تو اومدی پيشم و بقیه سر کارن، همه چی منجمد میشد...فکر کن! چه عصر یخبندونی میشد دایی :)+ دلتنگ کودکی ...

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ درد عمیق از احسان خواجه امیری + تکست  

با درد عمیقت دل من تو دیدی که مردم چه کردن
تو پیش غرورم نشستی تو زخمای قلبم رو بستی
شکل رفتن اين روزگار منو تو گریه تنها نذار
منو از آدما پس بگیر منو دست خودم نسپار
جز تو هیچکی مهربون نبود با هجوم اين درد
زندگي منو از عشق من راحت جدا کرد
من هنوز همون درد دیروزم آدم همیشه
هیچکی مثل من عاشقت نبود عاشقت نمیشه
تو که میدونی دنیا چه رسم تلخی داره
از هرچی که میترسی اونو سرت میاره
صدا زدم دنیا رو نفس کشیدم تو باد
هوای تو اينجا بود منو نجاتم میداد
جز تو ه

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ درد عمیق از احسان خواجه امیری + تکست  

با درد عمیقت دل من تو دیدی که مردم چه کردن
تو پیش غرورم نشستی تو زخمای قلبم رو بستی
شکل رفتن اين روزگار منو تو گریه تنها نذار
منو از آدما پس بگیر منو دست خودم نسپار
جز تو هیچکی مهربون نبود با هجوم اين درد
زندگي منو از عشق من راحت جدا کرد
من هنوز همون درد دیروزم آدم همیشه
هیچکی مثل من عاشقت نبود عاشقت نمیشه
تو که میدونی دنیا چه رسم تلخی داره
از هرچی که میترسی اونو سرت میاره
صدا زدم دنیا رو نفس کشیدم تو باد
هوای تو اينجا بود منو نجاتم میداد
جز تو ه

ادامه مطلب  

روزهای نامرئی  

یکدیگر را کم می بینیم...خستگی هامان برای هم استاعصاب خرد من.. استرس هام... اخلاق سگی ام حالش را به هم زدهاو هم گاهی حال مرا به هم می زند...خودم هم حال خودم را به هم می زنم! اين دستهام که شبیه دست های پیرزن هاست! از موهام که حمام به حمام شانه نمی خورد!از لباس فرمم که کهنه شده و نه پولی برای خریدش دارم نه وقت و نه حتی حوصله!ان مانتویی که برای تابستان خریدم ولی نتوانستم برایش شلوار و کیف و کفش ست بخرم به هزار و یک دلیل!کفش هام هم حالم را بد می کند دیگر ...از

ادامه مطلب  

روزهای نامرئی  

یکدیگر را کم می بینیم...خستگی هامان برای هم استاعصاب خرد من.. استرس هام... اخلاق سگی ام حالش را به هم زدهاو هم گاهی حال مرا به هم می زند...خودم هم حال خودم را به هم می زنم! اين دستهام که شبیه دست های پیرزن هاست! از موهام که حمام به حمام شانه نمی خورد!از لباس فرمم که کهنه شده و نه پولی برای خریدش دارم نه وقت و نه حتی حوصله!ان مانتویی که برای تابستان خریدم ولی نتوانستم برایش شلوار و کیف و کفش ست بخرم به هزار و یک دلیل!کفش هام هم حالم را بد می کند دیگر ...از

ادامه مطلب  

روزهای نامرئی  

یکدیگر را کم می بینیم...خستگی هامان برای هم استاعصاب خرد من.. استرس هام... اخلاق سگی ام حالش را به هم زدهاو هم گاهی حال مرا به هم می زند...خودم هم حال خودم را به هم می زنم! اين دستهام که شبیه دست های پیرزن هاست! از موهام که حمام به حمام شانه نمی خورد!از لباس فرمم که کهنه شده و نه پولی برای خریدش دارم نه وقت و نه حتی حوصله!ان مانتویی که برای تابستان خریدم ولی نتوانستم برایش شلوار و کیف و کفش ست بخرم به هزار و یک دلیل!کفش هام هم حالم را بد می کند دیگر ...از

ادامه مطلب  

بی عنوان  

وقتی بعد از 2 سال هنوز دنبالت میام یواشکی و به کارایی که میکنی فکر میکنم به اينکه الان کجایی و در چه حالی... بعد یهو میبینم عقد کردی ... فکر میکردم میتونم راحت مث یه آدم متمدن با اين قضیه کنار بیام... تو که دیگه مال من نیستی... تو که دیگه هیچ ارتباطی با من و زندگيم نداری... پس چرا اينقدر ناراحتم :( چرا مال من نشدی؟ همه خوش گذرونی هامون باهم بود حالا رفتي با یه دختر چادری ازدواج کردی ؟؟ چجوری دلتو برد؟؟ با کامنتایی که زیر پستات میذاشت؟؟؟کاش بمیره :( و

ادامه مطلب  

بی عنوان  

وقتی بعد از 2 سال هنوز دنبالت میام یواشکی و به کارایی که میکنی فکر میکنم به اينکه الان کجایی و در چه حالی... بعد یهو میبینم عقد کردی ... فکر میکردم میتونم راحت مث یه آدم متمدن با اين قضیه کنار بیام... تو که دیگه مال من نیستی... تو که دیگه هیچ ارتباطی با من و زندگيم نداری... پس چرا اينقدر ناراحتم :( چرا مال من نشدی؟ همه خوش گذرونی هامون باهم بود حالا رفتي با یه دختر چادری ازدواج کردی ؟؟ چجوری دلتو برد؟؟ با کامنتایی که زیر پستات میذاشت؟؟؟کاش بمیره :( و

ادامه مطلب  

بی عنوان  

وقتی بعد از 2 سال هنوز دنبالت میام یواشکی و به کارایی که میکنی فکر میکنم به اينکه الان کجایی و در چه حالی... بعد یهو میبینم عقد کردی ... فکر میکردم میتونم راحت مث یه آدم متمدن با اين قضیه کنار بیام... تو که دیگه مال من نیستی... تو که دیگه هیچ ارتباطی با من و زندگيم نداری... پس چرا اينقدر ناراحتم :( چرا مال من نشدی؟ همه خوش گذرونی هامون باهم بود حالا رفتي با یه دختر چادری ازدواج کردی ؟؟ چجوری دلتو برد؟؟ با کامنتایی که زیر پستات میذاشت؟؟؟کاش بمیره :( و

ادامه مطلب  

بی عنوان  

وقتی بعد از 2 سال هنوز دنبالت میام یواشکی و به کارایی که میکنی فکر میکنم به اينکه الان کجایی و در چه حالی... بعد یهو میبینم عقد کردی ... فکر میکردم میتونم راحت مث یه آدم متمدن با اين قضیه کنار بیام... تو که دیگه مال من نیستی... تو که دیگه هیچ ارتباطی با من و زندگيم نداری... پس چرا اينقدر ناراحتم :( چرا مال من نشدی؟ همه خوش گذرونی هامون باهم بود حالا رفتي با یه دختر چادری ازدواج کردی ؟؟ چجوری دلتو برد؟؟ با کامنتایی که زیر پستات میذاشت؟؟؟کاش بمیره :( و

ادامه مطلب  

بی عنوان  

وقتی بعد از 2 سال هنوز دنبالت میام یواشکی و به کارایی که میکنی فکر میکنم به اينکه الان کجایی و در چه حالی... بعد یهو میبینم عقد کردی ... فکر میکردم میتونم راحت مث یه آدم متمدن با اين قضیه کنار بیام... تو که دیگه مال من نیستی... تو که دیگه هیچ ارتباطی با من و زندگيم نداری... پس چرا اينقدر ناراحتم :( چرا مال من نشدی؟ همه خوش گذرونی هامون باهم بود حالا رفتي با یه دختر چادری ازدواج کردی ؟؟ چجوری دلتو برد؟؟ با کامنتایی که زیر پستات میذاشت؟؟؟کاش بمیره :( و

ادامه مطلب  

بی عنوان  

وقتی بعد از 2 سال هنوز دنبالت میام یواشکی و به کارایی که میکنی فکر میکنم به اينکه الان کجایی و در چه حالی... بعد یهو میبینم عقد کردی ... فکر میکردم میتونم راحت مث یه آدم متمدن با اين قضیه کنار بیام... تو که دیگه مال من نیستی... تو که دیگه هیچ ارتباطی با من و زندگيم نداری... پس چرا اينقدر ناراحتم :( چرا مال من نشدی؟ همه خوش گذرونی هامون باهم بود حالا رفتي با یه دختر چادری ازدواج کردی ؟؟ چجوری دلتو برد؟؟ با کامنتایی که زیر پستات میذاشت؟؟؟کاش بمیره :( و

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ آخر همون شد از احسان خواجه امیری + تکست  

آخر همون شد که تو می گفتی
رویای تو از قلب من سر بود
با آخرش کاری ندارم چون آغاز اين قصه از آخر بود
بردن نگفتن چز ازت می خوان
پرپر زدن بال و پر عشقت
باشه قبوله من یه دیوونم
دیوونگی هم یک سر عشقه
راحت برم بدون تو زندونی اين خونه شم
اونقدره عقلم میرسه از عشق تو دیوونه شم
مثل یه خاطره از هر ثانیه تو هر سالتم
تو فقط رو به من بخند من عاشق اين حالتم
من عاشق اين حالتم
من اين دلشوره ها رو حس اضطراب و به یه دنیا نمیدم
تو نمی تونی هنوزم سر هر روز اين عشق چه چی

ادامه مطلب  

حس خوب زندگی  

امروز وقت مشاوره داشتیم :) الحمدلله همه چی خوب پیش رفت و مشاور تمام تصمیمات مون رو تایید کرد و خیال مون راحت شد از مسیری که انتخاب کردیم. الان میتونم یه نفس راحت بکشم ! میتونم در برابر حرف های دیگران محکم بایستم چون میدونم راهم رو درست انتخاب کردم. و لازم بود یه حرفی رو شخصی بغیر از اطرافیانم بهم بزنه. لازم داشتم یه روانشناس، یه متخصص بهم بگه هدفت اينه، حالا که انتخابش کردی شک نکن و خودت رو سرزنش نکن و ادامه بده. یه مقدار سختی پیش رو خواهیم داشت

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ وقتی که نباشی از احسان خواجه امیری  

کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده شهر
ماه تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهر
سقف دلبستگی بی تو واسه من سایه نداره
دلماز روزی که رفتي دیگه همسایه نداره
تو پی کدوم ستاره پشت ابرا خونه کردی
رفتي و چیزی نگفتی گریه رو بهونه کردی
من سوال ساده تو تو جواب مشکل من
ردپای رفتن تو روی صحرای دل من
کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده شهر
ماه تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهر
سقف دلبستگی بی تو واسه من سایه نداره
دلماز روزی که رفتي دیگه همسایه نداره
وقتی آسمون شبه

ادامه مطلب  

تبعیض:|  

از سر بیکاری و تنوع دیروز رفتم کنکور ارشد پزشکی رشته انفورماتیک دادم
بنظرم خیلی خیلی راحت بود یعنی بخونی راحت میتونی رتبه یک بشی
ولی خب من آزمایشی رفتم
مثلا یکی از سوالاش: مهم ترین هورمون ج.ن.س.ی مردان کدام است؟
بنظرم اصلا قابل مقایسه با آزمون وزارت علوم نبود از همه لحاظ
اينکه اينقدر راحت نه بازرسی بدنی... نه تمهیدات نظامی/ انتظامی...فقط یه آمبولانس... بعد آزمون سوال ها رو میتونستی ببری بیرون
راحت میتونستی جلسه رو ترک کنی بجز 15 دقیقه اول و آخر
ح

ادامه مطلب  

تبعیض:|  

از سر بیکاری و تنوع دیروز رفتم کنکور ارشد پزشکی رشته انفورماتیک دادم
بنظرم خیلی خیلی راحت بود یعنی بخونی راحت میتونی رتبه یک بشی
ولی خب من آزمایشی رفتم
مثلا یکی از سوالاش: مهم ترین هورمون ج.ن.س.ی مردان کدام است؟
بنظرم اصلا قابل مقایسه با آزمون وزارت علوم نبود از همه لحاظ
اينکه اينقدر راحت نه بازرسی بدنی... نه تمهیدات نظامی/ انتظامی...فقط یه آمبولانس... بعد آزمون سوال ها رو میتونستی ببری بیرون
راحت میتونستی جلسه رو ترک کنی بجز 15 دقیقه اول و آخر
ح

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ علی بابا به نام بی منطق  

دانلود آهنگ جدید علی بابا به نام بی منطق
Download music Ali Baba (Ilya) – Bi Mantegh

دانلود آهنگ جدید علی بابا (ایلیا) به نام بی منطق
متن آهنگ جدید علی بابا (ایلیا) به نام بی منطق
بد و خوب شب و روزامونو گذروندیم با یه چمدون پر خاطره پر اشک
چشم میزدن پشت سرمون حرف میزدن منو انتریک کنن اخرم به چیزی که میخواستن رسیدن
یعنی بازیت دادن که با هم نباشیم شدیم از هم فراری گفتی باید تنها شیم دیگه راهی نداریم
نرو بی من نرو بی منطق نرو بی من چقدر دلت بی رحمه
نرو بی من نرو بی من

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید هومن حری با نام اتفاقی  

دانلود آهنگ هومن حری به نام اتفاقی با بالاترین کیفیت
Download New Music By Hooman Horri Called Etefaghi
ترانه: هومن حری ؛ آهنگسازی, تنظیم, میکس و مستر: هومن حری
 
 
دانلود آهنگ جدید هومن حری با لینک مستقیم
دانلود آهنگ جدید هومن حری در دو کیفیت متفاوت از نسل موزیک
 
متن آهنگ هومن حری با نام اتفاقی
 
دارم به تو فکر میکنم و بازمتورو حس میکنم کنارمآخه جز تو فکری ندارمندارم…میشه تو باشی کنارم همیشههمه میگند محالِ نمیشهاون هنوز سرگرم خودشو زندگيشهزندگيشه…شاید

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید هومن حری با نام اتفاقی  

دانلود آهنگ هومن حری به نام اتفاقی با بالاترین کیفیتDownload New Music By Hooman Horri Called Etefaghiترانه: هومن حری ؛ آهنگسازی, تنظیم, میکس و مستر: هومن حری  دانلود آهنگ جدید هومن حری با لینک مستقیمدانلود آهنگ جدید هومن حری در دو کیفیت متفاوت از نسل موزیک متن آهنگ هومن حری با نام اتفاقی دارم به تو فکر میکنم و بازمتورو حس میکنم کنارمآخه جز تو فکری ندارمندارم…میشه تو باشی کنارم همیشههمه میگند محالِ نمیشهاون هنوز

ادامه مطلب  

غزلی دیگر  

بر قلب من قفلی زدی،تا عاجز از خویشم کنیویلان  شدم تا بی سبب بیچاره از پيشم کنیمن بی سر و پا گشته ام ...در دم معما گشته امهم مات و شیدا گشته ام،زین سان بدین کیشم کنینازت خرابم می کندمست شرابم می کندچشمه ی پر آبم می کند،از خویش بیشم می کنیلولی وشی و مهربان... هم ساغر و جام جهانهم شاه  و هم صاحب قران...وای ار که درویشم کنیکافر شدم بی دست و پا...نوشم از آن جام  بلاتا دل شود امن و صفا...باشد که تشویشم کنیدردی و درمان می کنی...هم خویش پنهان می کنیناز ف

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ علی بابا به نام بی منطق  

دانلود آهنگ جدید علی بابا به نام بی منطق
Download music Ali Baba (Ilya) – Bi Mantegh

دانلود آهنگ جدید علی بابا (ایلیا) به نام بی منطق
متن آهنگ جدید علی بابا (ایلیا) به نام بی منطق
بد و خوب شب و روزامونو گذروندیم با یه چمدون پر خاطره پر اشک
چشم میزدن پشت سرمون حرف میزدن منو انتریک کنن اخرم به چیزی که میخواستن رسیدن
یعنی بازیت دادن که با هم نباشیم شدیم از هم فراری گفتی باید تنها شیم دیگه راهی نداریم
نرو بی من نرو بی منطق نرو بی من چقدر دلت بی رحمه
نرو بی من نرو بی من

ادامه مطلب  

دانلود نرم افزار برنامه نویسی R  

نویسنده میلاد باقریبرای رسم نمودار حتما همیشه شما با نرم افزار اکسل  کار می‌کنید اما باید بدانید که بهتر است به سراغ نرم افزار های تخصصی تر در اين زمینه بروید.نرم افزار R یکی از راحت ترین نرم افزار ها، برای رسم نمودار به خصوص نمودار Boxplot می‌باشد.
دانلود نرم افزار برنامه نویسی R
دانلود نرم افزار R-studio

توجه داشته باشید ابتدا باید نرم افزار R را نصب کنید و سپس R-studio را نصب کنید 
موفق باشید و از تلاش در علم لذت ببرید

ادامه مطلب  

کسره مهمه  

میخوام راحت راحت خود خود خودم باشم! می فهمید؟بزارید خودم باشم 
هرکسی امروز منو نمیخواد ... تمام!
بین امروز و منو یه کسره بزارید

+ یادمه اون روزهای پاییزی کسره خیلی مهم بود برام ... 
+ یادمه اون روزها خودمو به چی و چی قسم می دادم که تمومش کن . نزار به جاهای تلخ بکشه 
+ یادمه که من حتی حرف خودمم گوش نمی دم 
+ عشق قشنگه ولی نه به هر قیمتی ... با عشق بودن در جوانی باحال تره ولی نه به هر قیمتی ... نه به هر قیمتی ....
هیچ کس اينقدری قیمت نداره 

ادامه مطلب  

کسره مهمه  

میخوام راحت راحت خود خود خودم باشم! می فهمید؟بزارید خودم باشم 
هرکسی امروز منو نمیخواد ... تمام!
بین امروز و منو یه کسره بزارید

+ یادمه اون روزهای پاییزی کسره خیلی مهم بود برام ... 
+ یادمه اون روزها خودمو به چی و چی قسم می دادم که تمومش کن . نزار به جاهای تلخ بکشه 
+ یادمه که من حتی حرف خودمم گوش نمی دم 
+ عشق قشنگه ولی نه به هر قیمتی ... با عشق بودن در جوانی باحال تره ولی نه به هر قیمتی ... نه به هر قیمتی ....
هیچ کس اينقدری قیمت نداره 

ادامه مطلب  

چگونه حرفه ای لباس بپوشیم؟ - 3  

 
 
3- پوشش راحت کاری
"نبایدها" در مورد پوشش راحت کاری: اين نوع پوشش جنبه رسمی و غیر رسمی کمتری نسبت به دستورالعملهای سنتی کسب و کار دارد. متاسفانه، اغلب اين نوع پوشش را به درستی تعریف نکرده و از یک کار به کاری دیگر تفاوت بسیاری مشاهده می شود. به طور مثال، یک کسب و کار با پیراهنهای یقه دار و دارای طرحهای هاوایی مشکلی ندارد، حال آنکه کسب و کاری دیگر آن را علی رغم داشتن یقه، بسیار راحت در نظر می گیرد
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید میثم ابراهیمی با نام تو کی بودی  

دانلود آهنگ میثم ابراهیمی به نام تو کی بودی با بالاترین کیفیتDownload New Music By Meysam Ebrahimi Called To Ki Boodiترانه و آهنگسازی: شاهین شیخی ؛ تنظیم, میکس و مستر: حامد برادران  دانلود آهنگ جدید میثم ابراهیمی با لینک مستقیمدانلود آهنگ جدید میثم ابراهیمی در دو کیفیت متفاوت از نسل موزیک متن آهنگ میثم ابراهیمی با نام تو کی بودی از همون لحظه که رفتو بست روی من دروتا یه مدت همه بد نگاه میکردند منوانگار دور تنم خاطره چیدنکه

ادامه مطلب  

.17.  

باورتون میشه حتی سلام دادن و طرز برخورد ممکنه باعث شه بعدا عروسی دعوتتون نکنن؟:)))))عروسی شین جان دلمه... واسه دعوت بچه های دانشگاه زنگ زده بود مشورت میکرد،به یکی از بچه ها که رسید، گفت اون زورش میا بهم سلام بده بعد چجوری انتظار داره دعوتش کنم...حق داشت نه؟؟چرا زورمون میا خودمون باشیم؟ چرا لبخند رو از هم دریغ میکنیم؟ چرا اينقدرررر راحت دل میشکنیم و عین خیالمون نمیا؟هوم؟دل شکستن خیلی راحت شده اين روزا... مهربون باشیم یه خورده..حتی اگه نفهمیدن و گ

ادامه مطلب  

.17.  

باورتون میشه حتی سلام دادن و طرز برخورد ممکنه باعث شه بعدا عروسی دعوتتون نکنن؟:)))))عروسی شین جان دلمه... واسه دعوت بچه های دانشگاه زنگ زده بود مشورت میکرد،به یکی از بچه ها که رسید، گفت اون زورش میا بهم سلام بده بعد چجوری انتظار داره دعوتش کنم...حق داشت نه؟؟چرا زورمون میا خودمون باشیم؟ چرا لبخند رو از هم دریغ میکنیم؟ چرا اينقدرررر راحت دل میشکنیم و عین خیالمون نمیا؟هوم؟دل شکستن خیلی راحت شده اين روزا... مهربون باشیم یه خورده..حتی اگه نفهمیدن و گ

ادامه مطلب  

.17.  

باورتون میشه حتی سلام دادن و طرز برخورد ممکنه باعث شه بعدا عروسی دعوتتون نکنن؟:)))))عروسی شین جان دلمه... واسه دعوت بچه های دانشگاه زنگ زده بود مشورت میکرد،به یکی از بچه ها که رسید، گفت اون زورش میا بهم سلام بده بعد چجوری انتظار داره دعوتش کنم...حق داشت نه؟؟چرا زورمون میا خودمون باشیم؟ چرا لبخند رو از هم دریغ میکنیم؟ چرا اينقدرررر راحت دل میشکنیم و عین خیالمون نمیا؟هوم؟دل شکستن خیلی راحت شده اين روزا... مهربون باشیم یه خورده..حتی اگه نفهمیدن و گ

ادامه مطلب  

.17.  

باورتون میشه حتی سلام دادن و طرز برخورد ممکنه باعث شه بعدا عروسی دعوتتون نکنن؟:)))))عروسی شین جان دلمه... واسه دعوت بچه های دانشگاه زنگ زده بود مشورت میکرد،به یکی از بچه ها که رسید، گفت اون زورش میا بهم سلام بده بعد چجوری انتظار داره دعوتش کنم...حق داشت نه؟؟چرا زورمون میا خودمون باشیم؟ چرا لبخند رو از هم دریغ میکنیم؟ چرا اينقدرررر راحت دل میشکنیم و عین خیالمون نمیا؟هوم؟دل شکستن خیلی راحت شده اين روزا... مهربون باشیم یه خورده..حتی اگه نفهمیدن و گ

ادامه مطلب  

.17.  

باورتون میشه حتی سلام دادن و طرز برخورد ممکنه باعث شه بعدا عروسی دعوتتون نکنن؟:)))))عروسی شین جان دلمه... واسه دعوت بچه های دانشگاه زنگ زده بود مشورت میکرد،به یکی از بچه ها که رسید، گفت اون زورش میا بهم سلام بده بعد چجوری انتظار داره دعوتش کنم...حق داشت نه؟؟چرا زورمون میا خودمون باشیم؟ چرا لبخند رو از هم دریغ میکنیم؟ چرا اينقدرررر راحت دل میشکنیم و عین خیالمون نمیا؟هوم؟دل شکستن خیلی راحت شده اين روزا... مهربون باشیم یه خورده..حتی اگه نفهمیدن و گ

ادامه مطلب  

درک می کنم تو را ...  

چرا ؟؟؟
هرکس به حرف راحت می گوید درک می کنم تو را
اما به عمل چقدر سخت است درک کردن
و چه آسان است نوشتنش 
چقدر راحت گفته می شود در بیان گفتنش
افسوس فقط به حرف است و بس
امشب واژه ها با من همراه شوید 
آن قدر دلم گرفته از روزگار خویش که اين چنین بازار آشوب گشته اين دلم
کاش برای تنهاییم واقعا کسی بود که نه به حرف به عمل گفتنش بود
کاش کسی بود که راست بود 
واقعا درک می کرد آنچه می گفت برایم
مگر چقدر سخت است اين درک کردن..؟؟!!
که اين چنین آشفته حال می شوند ا

ادامه مطلب  

درک می کنم تو را ...  

چرا ؟؟؟
هرکس به حرف راحت می گوید درک می کنم تو را
اما به عمل چقدر سخت است درک کردن
و چه آسان است نوشتنش 
چقدر راحت گفته می شود در بیان گفتنش
افسوس فقط به حرف است و بس
امشب واژه ها با من همراه شوید 
آن قدر دلم گرفته از روزگار خویش که اين چنین بازار آشوب گشته اين دلم
کاش برای تنهاییم واقعا کسی بود که نه به حرف به عمل گفتنش بود
کاش کسی بود که راست بود 
واقعا درک می کرد آنچه می گفت برایم
مگر چقدر سخت است اين درک کردن..؟؟!!
که اين چنین آشفته حال می شوند ا

ادامه مطلب  

درک می کنم تو را ...  

چرا ؟؟؟
هرکس به حرف راحت می گوید درک می کنم تو را
اما به عمل چقدر سخت است درک کردن
و چه آسان است نوشتنش 
چقدر راحت گفته می شود در بیان گفتنش
افسوس فقط به حرف است و بس
امشب واژه ها با من همراه شوید 
آن قدر دلم گرفته از روزگار خویش که اين چنین بازار آشوب گشته اين دلم
کاش برای تنهاییم واقعا کسی بود که نه به حرف به عمل گفتنش بود
کاش کسی بود که راست بود 
واقعا درک می کرد آنچه می گفت برایم
مگر چقدر سخت است اين درک کردن..؟؟!!
که اين چنین آشفته حال می شوند ا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1