جزوه درس سواد رسانه ای 4  

جزوه درس سواد رسانه ای 4 جزوه درس سواد رسانه ای
مدرس: دکتر نعیمه خزایی
6 صفحه ورد
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :جزوه درس سواد رسانه ای 4 جزوه درس سواد رسانه ایمدرس:...
جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه...
جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ایمدرس:...
جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه...
جزوه درس سواد رسانه ای 4جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)جزوه درس سواد

ادامه مطلب  

جزوه درس سواد رسانه ای 3  

جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه ای
مدرس: دکتر نعیمه خزایی
3 صفحه pdf

دانلود فایل >>>


سایر محصولات :جزوه درس سواد رسانه ای 4 جزوه درس سواد رسانه...
جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: دکتر...
جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه...
جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: دکتر نعیمه...
جزوه درس سواد رسانه ای 4جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرور

ادامه مطلب  

جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)  

جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ای
مدرس: دکتر نعیمه خزایی
5 صفحه ورد
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :جزوه درس سواد رسانه ای 4 جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: دکتر...
جزوه درس سواد رسانه ای 3 جزوه درس سواد رسانه...
جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ایمدرس: دکتر...
جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) جزوه درس سواد رسانه ایمدرس:...
جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش) توضیحات بیشتر - دانلود جزوه د

ادامه مطلب  

جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)  

جزوه درس سواد رسانه ای ( آموزش وپرورش)
جزوه درس سواد رسانه ای
مدرس: دکتر نعیمه خزایی

سواد رسانه ای چیست و چرا به آن نیاز داریم؟ چه کاربردهایی در زندگی ما می تواند داشته باشد؟ چه چالش هایی پیش روی ماست برای آن که سواد رسانه ای داشته و بهتر بیاموزیم و مخصوصا به فرزندان و کودکانی که جامعه هدف بسیار مهمی برای رسانه ها هستند این سواد را انتقال بدهیم و درونی شود و به عنوان یک مهارت مهم در زندگی شان استفاده کنند.
منابع درسی:
نظریه سواد رسانه ای، رهی

ادامه مطلب  

فرق بین “جاهل” و “بی سواد”  

شاید برخی از ما فکر می کنیم هر بی سوادی نادان است و هر باسوادی دانا! در حالی که این اشتباه است.کلمه "سواد" از "أسود" گرفته شده است یعنی سیاهی. در زمان قدیم با مرکب سیاه می نوشتند و هرکسی که می توانست آن سیاهی ها را بخواند به او می گفتند: با سواد. اما "جهل و نادانی" ربطی به خواندن و نوشتن ندارد یعنی ممکن است شخصی توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد اما جاهل و نادان باشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

فرق بین “جاهل” و “بی سواد”  

شاید برخی از ما فکر می کنیم هر بی سوادی نادان است و هر باسوادی دانا! در حالی که این اشتباه است.کلمه "سواد" از "أسود" گرفته شده است یعنی سیاهی. در زمان قدیم با مرکب سیاه می نوشتند و هرکسی که می توانست آن سیاهی ها را بخواند به او می گفتند: با سواد. اما "جهل و نادانی" ربطی به خواندن و نوشتن ندارد یعنی ممکن است شخصی توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد اما جاهل و نادان باشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

فرق بین “جاهل” و “بی سواد”  

شاید برخی از ما فکر می کنیم هر بی سوادی نادان است و هر باسوادی دانا! در حالی که این اشتباه است.کلمه "سواد" از "أسود" گرفته شده است یعنی سیاهی. در زمان قدیم با مرکب سیاه می نوشتند و هرکسی که می توانست آن سیاهی ها را بخواند به او می گفتند: با سواد. اما "جهل و نادانی" ربطی به خواندن و نوشتن ندارد یعنی ممکن است شخصی توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد اما جاهل و نادان باشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

فرق بین “جاهل” و “بی سواد”  

شاید برخی از ما فکر می کنیم هر بی سوادی نادان است و هر باسوادی دانا! در حالی که این اشتباه است.کلمه "سواد" از "أسود" گرفته شده است یعنی سیاهی. در زمان قدیم با مرکب سیاه می نوشتند و هرکسی که می توانست آن سیاهی ها را بخواند به او می گفتند: با سواد. اما "جهل و نادانی" ربطی به خواندن و نوشتن ندارد یعنی ممکن است شخصی توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد اما جاهل و نادان باشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

فرق بین “جاهل” و “بی سواد”  

شاید برخی از ما فکر می کنیم هر بی سوادی نادان است و هر باسوادی دانا! در حالی که این اشتباه است.کلمه "سواد" از "أسود" گرفته شده است یعنی سیاهی. در زمان قدیم با مرکب سیاه می نوشتند و هرکسی که می توانست آن سیاهی ها را بخواند به او می گفتند: با سواد. اما "جهل و نادانی" ربطی به خواندن و نوشتن ندارد یعنی ممکن است شخصی توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد اما جاهل و نادان باشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

فرق بین “جاهل” و “بی سواد”  

شاید برخی از ما فکر می کنیم هر بی سوادی نادان است و هر باسوادی دانا! در حالی که این اشتباه است.کلمه "سواد" از "أسود" گرفته شده است یعنی سیاهی. در زمان قدیم با مرکب سیاه می نوشتند و هرکسی که می توانست آن سیاهی ها را بخواند به او می گفتند: با سواد. اما "جهل و نادانی" ربطی به خواندن و نوشتن ندارد یعنی ممکن است شخصی توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد اما جاهل و نادان باشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

من ببسواد نیستم  

فکر میکنم آدم تا وقتی کتاب های مورد علاقه اش را پیدا نکرده و برای خواندنش ذوق ندارد بی سواد محسوب می شود . و گرنه مگر می شود علاقه نداشت به پر شدن از احساسهای خوب ، که هم می تواند با یادگرفتن به وجود بیاید ، هم با همان چیزهایی که شما می گویید :))
فکر می کنم دو سه هفته ای هست که من دیگر بی سواد نیستم :)

ادامه مطلب  

من ببسواد نیستم  

فکر میکنم آدم تا وقتی کتاب های مورد علاقه اش را پیدا نکرده و برای خواندنش ذوق ندارد بی سواد محسوب می شود . و گرنه مگر می شود علاقه نداشت به پر شدن از احساسهای خوب ، که هم می تواند با یادگرفتن به وجود بیاید ، هم با همان چیزهایی که شما می گویید :))
فکر می کنم دو سه هفته ای هست که من دیگر بی سواد نیستم :)

ادامه مطلب  

بررسی عدم استقبال سواد آموزان از کلاس های نهضت سواد آموزی  

بررسی عدم استقبال سواد آموزان از کلاس های نهضت سواد آموزی
تعداد صفحات : 49 صفحه
فصل اول: مقدمه
چکیده تحقیق
مقدمه
اهمیت موضوع
مسئله تحقیق
بیان موضوع
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
سئوال تحقیق
روش انجام تحقیق
جامعه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
تعریف علمی مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه
فصل دوم:  بررسی پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق
سابقه پژوهشی موضوع
تعلیمات اکابر
بخش دوم سابقه پژوهش موضوع
عوامل شخصی
عوامل خانوادگی
عوامل خارجی
عوامل هوشی
چهارمین

ادامه مطلب  

«سواد رسانه‌ای» (Media Literacy)  

سواد داشتید؟
 اصل مطلب: دکتر یونس شکرخواه (استاد علوم ارتباطات) درباره سوادرسانه‌ای می‌گوید: «سواد رسانه‌ای» (Media Literacy)  در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن می‌توان انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات آن‌ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. این درک به چه کاری می‌آید؟ به زبان  ساده، سواد رسانه‌ای مثل یک رژیم غذایی است که  هوشمندانه مراقب است که چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مص

ادامه مطلب  

«سواد رسانه‌ای» (Media Literacy)  

سواد داشتید؟
 اصل مطلب: دکتر یونس شکرخواه (استاد علوم ارتباطات) درباره سوادرسانه‌ای می‌گوید: «سواد رسانه‌ای» (Media Literacy)  در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن می‌توان انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات آن‌ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. این درک به چه کاری می‌آید؟ به زبان  ساده، سواد رسانه‌ای مثل یک رژیم غذایی است که  هوشمندانه مراقب است که چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مص

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

افکار عمومی و امنیت ملی  

اکثر چالش های سیاسی و به تبع آن امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با افکار عمومی، معطوف به فقر فکری جامعه در دو حوزه «سواد رسانه» و «فهم امنیتی» است، موضوعاتی که از قضا کمترین مفاد آموزشی را در تعلیم و تفهیم در مقاطع مختلف مدرسه و دانشگاه به خود اختصاص داده است.
با ارتقای سطح سواد رسانه است که بستر شایعه پذیری و نشر اخبار و تحلیل های غلط و مغرضانه خشکانده می شود، و سدی ذهنی در برابر تهاجم فرهنگی ایجاد می گردد، بی آنکه لازم باشد همواره در ت

ادامه مطلب  

مبانی سواد رسانه ای از دیدگاه قرآن کریم  

به
حول و قوه الهی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مبانی سواد رسانه از دیدگاه
قرآن کریم» در دانشگاه امام صادق علیه السلام و داوری استاد ارجمند جناب آقای دکتر
سید بشیر حسینی با درجه عالی دفاع شد. در چکیده این پایان نامه آمده است:

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

پ ن پ  

تو ماه رمضون وسط گرمای کشنده سوار اتوبوس شدم آقای بغل دستیم داشت شر شر عرق میکرد. برگشت بهم گفت: آقا ببخشید دستمال داری؟گفتم: پ ن پ دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده. سواد داری؟گفت: پ ن پ مثل تو بی سواد بیشعورم...هیچی دیگه از اون لحظه اتوبوس به طرف افق تغییر مسیر داد...

ادامه مطلب  

پ ن پ  

تو ماه رمضون وسط گرمای کشنده سوار اتوبوس شدم آقای بغل دستیم داشت شر شر عرق میکرد. برگشت بهم گفت: آقا ببخشید دستمال داری؟گفتم: پ ن پ دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده. سواد داری؟گفت: پ ن پ مثل تو بی سواد بیشعورم...هیچی دیگه از اون لحظه اتوبوس به طرف افق تغییر مسیر داد...

ادامه مطلب  

پ ن پ  

تو ماه رمضون وسط گرمای کشنده سوار اتوبوس شدم آقای بغل دستیم داشت شر شر عرق میکرد. برگشت بهم گفت: آقا ببخشید دستمال داری؟گفتم: پ ن پ دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده. سواد داری؟گفت: پ ن پ مثل تو بی سواد بیشعورم...هیچی دیگه از اون لحظه اتوبوس به طرف افق تغییر مسیر داد...

ادامه مطلب  

آموزش  

آموزش
ابو خلیل همیشه می گفت : برای آموختن بیاموز ، اما با خودت صادق باش .. ! 
 و من که نمی دانستم معنای این تناقض گویی چیست ، خنده ام می گرفت ..
اما اکنون که در فضای آموزشی مشغول به کارم فهمیده ام برای آموختن ، باید بیشتر آموزش داد و برای ندانستن ها باید کاملا با خود صادق بود تا نقص ها را بهتر شناخت و آن ها را برطرف کرد .
طارق گفت : ابو خلیل شاید می خواست اعتماد به نفسمان را زیاد کند .. وقتی به ما شنا یاد می داد می گفت : هرچی رو که امروز یادگرفتید به دیگ

ادامه مطلب  

 

✏️جمله‌ی مشهوری وجود دارد که می‌گوید: «بگو دوست تو کیست تا بگویم که هستی». با اقتباس از این جمله، جملات مشابهی ساخته شده است، یک نمونه هم، بعد از چندسال شبکه‌بازی، من ساخته‌ام:
«بگو چه share می‌کنی تا بگویم که هستی»!
آیا با آن‌چه share/forward می‌کنیم، #عمق_نگاه، و دست کم بخشی از #مشغولیت‌های_ذهنی و #محرک‌های_احساسی‌مان را ناخودآگاه آشکار نمی‌کنیم؟
اگرچه با share/forward می‌شود شخصیت و هویتی متمایز از آن‌چه هستیم در جلوی صحنه برسازیم، با این حال  

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1