بابا شدن داداش خوبم  

تقریبا 10 سال از ازدواجش میگذره 
10 سال دو نفره بودن 
اما هیچوقت قسمتش نشد تا پدر بشه 
آرزوش بود پدر باشه 
 و آروزی خانوم خوبش هم مادر شدن 
خداروشکر بعد از 10 سال خدا قسمت  کرد 
 و دارید صاحب فرزند می شید 
منم به عنوان عمه بچه شما خیلی خوشحالم 
میدونستم جواب تموم خوب بودن هاتونو خدا میده 
جواب تمام کار های خیری که برای خانواده مون کردید 
خداروشکر میکنم و ازش ممنونم که با این خبر مار وبسیار خوشحال کرد 
یه دختر که میدونم یه گل دختر ناز و خوب عین پ

ادامه مطلب  

التماس عا - لطفا نظر بدهید.  

التماس دعا 1 
یکی از دوستان و نزدیکان امام رضا (علیه السلام) خدمت امام رضا (علیه
السلام) رسید وگفت : آقا ما خیلی التماس دعا داریم ، برای من و خونواده ام دعا
کنید.
امام رضا (علیه السلام) در جواب گفتند :  فکر کردی ما برای شما دعا نمی کنیم؟ اعمال شما
هر روز و هر شب بر ما عرضه می شود .
ما نگفته مولایی داریم که برامون داره دعامون
میکنه در حالی که او به ما گفته برای من زیاد دعا کنید؛ اگرما کسی را پیدا کنیم که
ما هیچ به یادش نبوده ایم و او دعا گوی ما چه حسی ب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1