ارتش يمن بردهاي متعددي از سامانه بالستيک بدر ساخته است  

سرتیپ ستاد شرف لقمان سخنگوی ارتش یمن گفت که بردهای متعددی از سامانه بالستیک بدر ساخته شده و پس از مدتی اگر ائتلاف به افزایش تنش ادامه دهد سامانه های جدیدی اعلام خواهد شد، تاسیسات اقتصادی اش اعم از ثابت یا متحرک، هدف واقع خواهد شد، پیروزی های مستمر در جبهه های مختلف خصوصا ساحل حاصل شده و ما در مسیر سالی مملو از پیروزی هستیم.

ادامه مطلب  

823- لیکن خیال فرسود  

وصال، حتی به کلیشه ای ترین شکل ممکنش، آنجا خوب است که دست کم قدر انگشت های دست خاطره ی فراق و غم یار داشته باشی. غیر از آن فکر کردن به تعهد فرضا مادام العمر با غریبه ی در حال حاضر مورد تایید دیگران و‌ فرضا خودت زیادی ترسناک است پسر. البته که من همان نظریه صادر نکنم خوب است. من  بر خلاف پیش بینی عمو ز هیچ گهی نشدم و حالا خوب است لبخند بزنم و وانمود کنم که برای روزهای پیش رو برنامه ای چیزی دارم. دوست دوران کودکی ام عروس شد . حالم برایش خوب است :) 

ادامه مطلب  

طراحی وب سایت مدیریت سامانه انتخاب واحد به صورت وب سرویس  

طراحی وب سایت مدیریت سامانه انتخاب واحد به صورت وب سرویس
پایان نامه و پروژه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات، چکیده: امروزه پیشرفت روز افزون تکنولوژی کامپیوتر و شبکه باعث شده کاربردهای زیادی در زمینه های مختلف برای کامپیوتر و اینترنت به وجود آید. هم اکنون در کشورهای پیشرفته اکثر کارهای روزمره انسان با استفاده از اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مکان مورد ..
مای فایل

ادامه مطلب  

عشق ضد عشق  

عشق ضد عشق۴- محبت که اشدش را عشق نامیده اند بمعنای اشد اراده کردن است در قبال کسی یا چیزی. ...۵- محبت و عشق برخاسته از ظهور است، ظهور وجود. ولی در عرصه وصال، ضد وجود می شود چون می خواهد اراده محبوبش را تصرف کند و اراده گوهره وجود است. پس محبت و عشق های عامیانه که شدیدترینش عشق جنسی است، ذاتا ضد محبت است و لذا این عشق را عشق ضد عشق نامیده ایم و یا عشق شیطانی. چرا که شیطان مظهر استکبار و اراده به تصرف کردن انسان است. پس وصال در عشق که عین تصرف است ماهیت

ادامه مطلب  

عشق ضد عشق  

عشق ضد عشق۴- محبت که اشدش را عشق نامیده اند بمعنای اشد اراده کردن است در قبال کسی یا چیزی. ...۵- محبت و عشق برخاسته از ظهور است، ظهور وجود. ولی در عرصه وصال، ضد وجود می شود چون می خواهد اراده محبوبش را تصرف کند و اراده گوهره وجود است. پس محبت و عشق های عامیانه که شدیدترینش عشق جنسی است، ذاتا ضد محبت است و لذا این عشق را عشق ضد عشق نامیده ایم و یا عشق شیطانی. چرا که شیطان مظهر استکبار و اراده به تصرف کردن انسان است. پس وصال در عشق که عین تصرف است ماهیت

ادامه مطلب  

عشق ضد عشق  

عشق ضد عشق۴- محبت که اشدش را عشق نامیده اند بمعنای اشد اراده کردن است در قبال کسی یا چیزی. ...۵- محبت و عشق برخاسته از ظهور است، ظهور وجود. ولی در عرصه وصال، ضد وجود می شود چون می خواهد اراده محبوبش را تصرف کند و اراده گوهره وجود است. پس محبت و عشق های عامیانه که شدیدترینش عشق جنسی است، ذاتا ضد محبت است و لذا این عشق را عشق ضد عشق نامیده ایم و یا عشق شیطانی. چرا که شیطان مظهر استکبار و اراده به تصرف کردن انسان است. پس وصال در عشق که عین تصرف است ماهیت

ادامه مطلب  

عشق ضد عشق  

عشق ضد عشق۴- محبت که اشدش را عشق نامیده اند بمعنای اشد اراده کردن است در قبال کسی یا چیزی. ...۵- محبت و عشق برخاسته از ظهور است، ظهور وجود. ولی در عرصه وصال، ضد وجود می شود چون می خواهد اراده محبوبش را تصرف کند و اراده گوهره وجود است. پس محبت و عشق های عامیانه که شدیدترینش عشق جنسی است، ذاتا ضد محبت است و لذا این عشق را عشق ضد عشق نامیده ایم و یا عشق شیطانی. چرا که شیطان مظهر استکبار و اراده به تصرف کردن انسان است. پس وصال در عشق که عین تصرف است ماهیت

ادامه مطلب  

عشق ضد عشق  

عشق ضد عشق۴- محبت که اشدش را عشق نامیده اند بمعنای اشد اراده کردن است در قبال کسی یا چیزی. ...۵- محبت و عشق برخاسته از ظهور است، ظهور وجود. ولی در عرصه وصال، ضد وجود می شود چون می خواهد اراده محبوبش را تصرف کند و اراده گوهره وجود است. پس محبت و عشق های عامیانه که شدیدترینش عشق جنسی است، ذاتا ضد محبت است و لذا این عشق را عشق ضد عشق نامیده ایم و یا عشق شیطانی. چرا که شیطان مظهر استکبار و اراده به تصرف کردن انسان است. پس وصال در عشق که عین تصرف است ماهیت

ادامه مطلب  

عشق ضد عشق  

عشق ضد عشق۴- محبت که اشدش را عشق نامیده اند بمعنای اشد اراده کردن است در قبال کسی یا چیزی. ...۵- محبت و عشق برخاسته از ظهور است، ظهور وجود. ولی در عرصه وصال، ضد وجود می شود چون می خواهد اراده محبوبش را تصرف کند و اراده گوهره وجود است. پس محبت و عشق های عامیانه که شدیدترینش عشق جنسی است، ذاتا ضد محبت است و لذا این عشق را عشق ضد عشق نامیده ایم و یا عشق شیطانی. چرا که شیطان مظهر استکبار و اراده به تصرف کردن انسان است. پس وصال در عشق که عین تصرف است ماهیت

ادامه مطلب  

عشق ضد عشق  

عشق ضد عشق۴- محبت که اشدش را عشق نامیده اند بمعنای اشد اراده کردن است در قبال کسی یا چیزی. ...۵- محبت و عشق برخاسته از ظهور است، ظهور وجود. ولی در عرصه وصال، ضد وجود می شود چون می خواهد اراده محبوبش را تصرف کند و اراده گوهره وجود است. پس محبت و عشق های عامیانه که شدیدترینش عشق جنسی است، ذاتا ضد محبت است و لذا این عشق را عشق ضد عشق نامیده ایم و یا عشق شیطانی. چرا که شیطان مظهر استکبار و اراده به تصرف کردن انسان است. پس وصال در عشق که عین تصرف است ماهیت

ادامه مطلب  

عشق ضد عشق  

عشق ضد عشق۴- محبت که اشدش را عشق نامیده اند بمعنای اشد اراده کردن است در قبال کسی یا چیزی. ...۵- محبت و عشق برخاسته از ظهور است، ظهور وجود. ولی در عرصه وصال، ضد وجود می شود چون می خواهد اراده محبوبش را تصرف کند و اراده گوهره وجود است. پس محبت و عشق های عامیانه که شدیدترینش عشق جنسی است، ذاتا ضد محبت است و لذا این عشق را عشق ضد عشق نامیده ایم و یا عشق شیطانی. چرا که شیطان مظهر استکبار و اراده به تصرف کردن انسان است. پس وصال در عشق که عین تصرف است ماهیت

ادامه مطلب  

عشق ضد عشق  

عشق ضد عشق۴- محبت که اشدش را عشق نامیده اند بمعنای اشد اراده کردن است در قبال کسی یا چیزی. ...۵- محبت و عشق برخاسته از ظهور است، ظهور وجود. ولی در عرصه وصال، ضد وجود می شود چون می خواهد اراده محبوبش را تصرف کند و اراده گوهره وجود است. پس محبت و عشق های عامیانه که شدیدترینش عشق جنسی است، ذاتا ضد محبت است و لذا این عشق را عشق ضد عشق نامیده ایم و یا عشق شیطانی. چرا که شیطان مظهر استکبار و اراده به تصرف کردن انسان است. پس وصال در عشق که عین تصرف است ماهیت

ادامه مطلب  

عشق ضد عشق  

عشق ضد عشق۴- محبت که اشدش را عشق نامیده اند بمعنای اشد اراده کردن است در قبال کسی یا چیزی. ...۵- محبت و عشق برخاسته از ظهور است، ظهور وجود. ولی در عرصه وصال، ضد وجود می شود چون می خواهد اراده محبوبش را تصرف کند و اراده گوهره وجود است. پس محبت و عشق های عامیانه که شدیدترینش عشق جنسی است، ذاتا ضد محبت است و لذا این عشق را عشق ضد عشق نامیده ایم و یا عشق شیطانی. چرا که شیطان مظهر استکبار و اراده به تصرف کردن انسان است. پس وصال در عشق که عین تصرف است ماهیت

ادامه مطلب  

افتتاح سامانه موبایلی برخط ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی  

به گزارش  پایگاه خبری فست کار، به نقل از ایسنا ، در سیزدهمین همایش
روسا و مدیران پلیس ناجا سردار حسین اشتری از سامانه موبایل و آنلاینی
رونمایی کرد که امکان ثبت تخلفات برای ماموران پلیس راهنمایی را فراهم
می‌کند.
این سامانه امکان ثبت جرائم رانندگی به شکل مکانیزه را در اختیار
ماموران قرار می دهد؛ همچنین پیش بینی لازم برای امنیت آن اتخاذ شده و
کاربر با شناسه کاربری و رمز مختص به خود امکان ورود به این سامانه را پیدا
می کند.
امکان ثبت پلاک خ

ادامه مطلب  

افتتاح سامانه موبایلی برخط ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی  

به گزارش  پایگاه خبری فست کار، به نقل از ایسنا ، در سیزدهمین همایش
روسا و مدیران پلیس ناجا سردار حسین اشتری از سامانه موبایل و آنلاینی
رونمایی کرد که امکان ثبت تخلفات برای ماموران پلیس راهنمایی را فراهم
می‌کند.
این سامانه امکان ثبت جرائم رانندگی به شکل مکانیزه را در اختیار
ماموران قرار می دهد؛ همچنین پیش بینی لازم برای امنیت آن اتخاذ شده و
کاربر با شناسه کاربری و رمز مختص به خود امکان ورود به این سامانه را پیدا
می کند.
امکان ثبت پلاک خ

ادامه مطلب  

افتتاح سامانه موبایلی برخط ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی  

به گزارش  پایگاه خبری فست کار، به نقل از ایسنا ، در سیزدهمین همایش
روسا و مدیران پلیس ناجا سردار حسین اشتری از سامانه موبایل و آنلاینی
رونمایی کرد که امکان ثبت تخلفات برای ماموران پلیس راهنمایی را فراهم
می‌کند.
این سامانه امکان ثبت جرائم رانندگی به شکل مکانیزه را در اختیار
ماموران قرار می دهد؛ همچنین پیش بینی لازم برای امنیت آن اتخاذ شده و
کاربر با شناسه کاربری و رمز مختص به خود امکان ورود به این سامانه را پیدا
می کند.
امکان ثبت پلاک خ

ادامه مطلب  

تامین ایمنی پرواز با معرفی سامانه جدید مدیریت روسازی فرودگاه ها در ژاپن  

تامین ایمنی پرواز با معرفی سامانه جدید مدیریت روسازی فرودگاه ها در ژاپن


تامین ایمنی پرواز با معرفی سامانه جدید مدیریت روسازی فرودگاه ها در ژاپن
دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها بازدید: 40 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 262 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13
تامین ایمنی پرواز با معرفی سامانه جدید مدیریت روسازی فرودگاه ها در ژاپن
قیمت فایل فقط 1,900 تومان

تامین ایمنی پرواز با معرفی سامانه جدیدمدیریت روسازی فرودگاه ها در ژاپن
قیمت فایل فقط 1,900 توما

ادامه مطلب  

تامین ایمنی پرواز با معرفی سامانه جدید مدیریت روسازی فرودگاه ها در ژاپن  

تامین ایمنی پرواز با معرفی سامانه جدید مدیریت روسازی فرودگاه ها در ژاپن


تامین ایمنی پرواز با معرفی سامانه جدید مدیریت روسازی فرودگاه ها در ژاپن
دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها بازدید: 41 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 262 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13
تامین ایمنی پرواز با معرفی سامانه جدید مدیریت روسازی فرودگاه ها در ژاپن
قیمت فایل فقط 1,900 تومان

تامین ایمنی پرواز با معرفی سامانه جدیدمدیریت روسازی فرودگاه ها در ژاپن
قیمت فایل فقط 1,900 توما

ادامه مطلب  

سامانه موشکی «کمین ۲» رونمایی شد  

سامانه موشکی کمین ۲ به عنوان جدیدترین سامانه موشکی کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) در جریان رژه روز ارتش، در تهران رونمایی شد. ، سامانه موشکی کمین ۲ به عنوان جدیدترین سامانه موشکی کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) در جریان رژه روز ارتش، در تهران رونمایی شد.این سامانه موشکی، ارتفاع پایین بوده و به منظور مقابله با انواع پرنده‌های بدون سرنشین و هدف‌های پرنده در ارتفاع کم مورد استفاده قرار می‌گیرد، که توسط متخصصین داخلی و مطابق با تکنولوژی روز

ادامه مطلب  

سامانه موشکی «کمین ۲» رونمایی شد  

سامانه موشکی کمین ۲ به عنوان جدیدترین سامانه موشکی کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) در جریان رژه روز ارتش، در تهران رونمایی شد. ، سامانه موشکی کمین ۲ به عنوان جدیدترین سامانه موشکی کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) در جریان رژه روز ارتش، در تهران رونمایی شد.این سامانه موشکی، ارتفاع پایین بوده و به منظور مقابله با انواع پرنده‌های بدون سرنشین و هدف‌های پرنده در ارتفاع کم مورد استفاده قرار می‌گیرد، که توسط متخصصین داخلی و مطابق با تکنولوژی روز

ادامه مطلب  

سامانه موشکی «کمین ۲» رونمایی شد  

سامانه موشکی کمین ۲ به عنوان جدیدترین سامانه موشکی کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) در جریان رژه روز ارتش، در تهران رونمایی شد. ، سامانه موشکی کمین ۲ به عنوان جدیدترین سامانه موشکی کشورمان، صبح امروز (چهارشنبه) در جریان رژه روز ارتش، در تهران رونمایی شد.این سامانه موشکی، ارتفاع پایین بوده و به منظور مقابله با انواع پرنده‌های بدون سرنشین و هدف‌های پرنده در ارتفاع کم مورد استفاده قرار می‌گیرد، که توسط متخصصین داخلی و مطابق با تکنولوژی روز

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد سامانه فرماندهی حادثه  

پاورپوینت درمورد سامانه فرماندهی حادثه
پاورپوینت درمورد سامانه فرماندهی حادثه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 15 اسلاید  قسمتی از متن .ppt :    سامانه فرماندهی حادثه ICS تاریخچه ICS حادثه یا سامانه فرماندهی در اصل به منظور پاسخگویی به مشکلات حاصل از مقابله باسلسله اتش سوزی های مجتمع و فشرده گروهی توسعه یافت.و بعدا برای مدیریت بحران اتش

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد سامانه فرماندهی حادثه  

پاورپوینت درمورد سامانه فرماندهی حادثه
پاورپوینت درمورد سامانه فرماندهی حادثه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 15 اسلاید  قسمتی از متن .ppt :    سامانه فرماندهی حادثه ICS تاریخچه ICS حادثه یا سامانه فرماندهی در اصل به منظور پاسخگویی به مشکلات حاصل از مقابله باسلسله اتش سوزی های مجتمع و فشرده گروهی توسعه یافت.و بعدا برای مدیریت بحران اتش

ادامه مطلب  

خداحافظی با تلگرام تا پایان فروردین؟!  

 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تلگرام جای
خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد و فکر می کنم این اتفاق حداکثر
تا پایان ماه جاری بیافتد.به گزارش جماران، علاء الدین بروجردی در
گفت و گو با رادیو شهری بروجرد، با اشاره به موضوع از مدار خارج شدن
«تلگرام» اظهار داشت: این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده و
تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد.وی تصریح کرد:
این موضوع به لحاظ امنیت ملی ما مهم است، با توجه به ن

ادامه مطلب  

خداحافظی با تلگرام تا پایان فروردین؟!  

 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تلگرام جای
خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد و فکر می کنم این اتفاق حداکثر
تا پایان ماه جاری بیافتد.به گزارش جماران، علاء الدین بروجردی در
گفت و گو با رادیو شهری بروجرد، با اشاره به موضوع از مدار خارج شدن
«تلگرام» اظهار داشت: این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده و
تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد.وی تصریح کرد:
این موضوع به لحاظ امنیت ملی ما مهم است، با توجه به ن

ادامه مطلب  

هرجا که نظر کردم  

هرجا که نظر کردم ودیدم که خدا هست      در مسجد در معبد ومیخانه خدا هست      در گلشن و در      باغ و  درو    دشت   در چهره ی  زیبا ی بشر جلوه نماهست      هر جا که گذر کردم ودیدم به حقیقت    در ساحل  ودر یا و دمن راهنما   هست       هر چیز که دیدم وندیدم همه جا بود     عشق ازلی وابدی        در دل ماهست       بیرون نرود از دل من جلوه ی رویش     رویی که به عالم هم

ادامه مطلب  

هرجا که نظر کردم  

هرجا که نظر کردم ودیدم که خدا هست      در مسجد در معبد ومیخانه خدا هست      در گلشن و در      باغ و  درو    دشت   در چهره ی  زیبا ی بشر جلوه نماهست      هر جا که گذر کردم ودیدم به حقیقت    در ساحل  ودر یا و دمن راهنما   هست       هر چیز که دیدم وندیدم همه جا بود     عشق ازلی وابدی        در دل ماهست       بیرون نرود از دل من جلوه ی رویش     رویی که به عالم هم

ادامه مطلب  

هرجا که نظر کردم  

هرجا که نظر کردم ودیدم که خدا هست      در مسجد در معبد ومیخانه خدا هست      در گلشن و در      باغ و  درو    دشت   در چهره ی  زیبا ی بشر جلوه نماهست      هر جا که گذر کردم ودیدم به حقیقت    در ساحل  ودر یا و دمن راهنما   هست       هر چیز که دیدم وندیدم همه جا بود     عشق ازلی وابدی        در دل ماهست       بیرون نرود از دل من جلوه ی رویش     رویی که به عالم هم

ادامه مطلب  

هرجا که نظر کردم  

هرجا که نظر کردم ودیدم که خدا هست      در مسجد در معبد ومیخانه خدا هست      در گلشن و در      باغ و  درو    دشت   در چهره ی  زیبا ی بشر جلوه نماهست      هر جا که گذر کردم ودیدم به حقیقت    در ساحل  ودر یا و دمن راهنما   هست       هر چیز که دیدم وندیدم همه جا بود     عشق ازلی وابدی        در دل ماهست       بیرون نرود از دل من جلوه ی رویش     رویی که به عالم هم

ادامه مطلب  

هرجا که نظر کردم  

هرجا که نظر کردم ودیدم که خدا هست      در مسجد در معبد ومیخانه خدا هست      در گلشن و در      باغ و  درو    دشت   در چهره ی  زیبا ی بشر جلوه نماهست      هر جا که گذر کردم ودیدم به حقیقت    در ساحل  ودر یا و دمن راهنما   هست       هر چیز که دیدم وندیدم همه جا بود     عشق ازلی وابدی        در دل ماهست       بیرون نرود از دل من جلوه ی رویش     رویی که به عالم هم

ادامه مطلب  

هرجا که نظر کردم  

هرجا که نظر کردم ودیدم که خدا هست      در مسجد در معبد ومیخانه خدا هست      در گلشن و در      باغ و  درو    دشت   در چهره ی  زیبا ی بشر جلوه نماهست      هر جا که گذر کردم ودیدم به حقیقت    در ساحل  ودر یا و دمن راهنما   هست       هر چیز که دیدم وندیدم همه جا بود     عشق ازلی وابدی        در دل ماهست       بیرون نرود از دل من جلوه ی رویش     رویی که به عالم هم

ادامه مطلب  

هرجا که نظر کردم  

هرجا که نظر کردم ودیدم که خدا هست      در مسجد در معبد ومیخانه خدا هست      در گلشن و در      باغ و  درو    دشت   در چهره ی  زیبا ی بشر جلوه نماهست      هر جا که گذر کردم ودیدم به حقیقت    در ساحل  ودر یا و دمن راهنما   هست       هر چیز که دیدم وندیدم همه جا بود     عشق ازلی وابدی        در دل ماهست       بیرون نرود از دل من جلوه ی رویش     رویی که به عالم هم

ادامه مطلب  

هرجا که نظر کردم  

هرجا که نظر کردم ودیدم که خدا هست      در مسجد در معبد ومیخانه خدا هست      در گلشن و در      باغ و  درو    دشت   در چهره ی  زیبا ی بشر جلوه نماهست      هر جا که گذر کردم ودیدم به حقیقت    در ساحل  ودر یا و دمن راهنما   هست       هر چیز که دیدم وندیدم همه جا بود     عشق ازلی وابدی        در دل ماهست       بیرون نرود از دل من جلوه ی رویش     رویی که به عالم هم

ادامه مطلب  

هرجا که نظر کردم  

هرجا که نظر کردم ودیدم که خدا هست      در مسجد در معبد ومیخانه خدا هست      در گلشن و در      باغ و  درو    دشت   در چهره ی  زیبا ی بشر جلوه نماهست      هر جا که گذر کردم ودیدم به حقیقت    در ساحل  ودر یا و دمن راهنما   هست       هر چیز که دیدم وندیدم همه جا بود     عشق ازلی وابدی        در دل ماهست       بیرون نرود از دل من جلوه ی رویش     رویی که به عالم هم

ادامه مطلب  

هرجا که نظر کردم  

هرجا که نظر کردم ودیدم که خدا هست      در مسجد در معبد ومیخانه خدا هست      در گلشن و در      باغ و  درو    دشت   در چهره ی  زیبا ی بشر جلوه نماهست      هر جا که گذر کردم ودیدم به حقیقت    در ساحل  ودر یا و دمن راهنما   هست       هر چیز که دیدم وندیدم همه جا بود     عشق ازلی وابدی        در دل ماهست       بیرون نرود از دل من جلوه ی رویش     رویی که به عالم هم

ادامه مطلب  

هرجا که نظر کردم  

هرجا که نظر کردم ودیدم که خدا هست      در مسجد در معبد ومیخانه خدا هست      در گلشن و در      باغ و  درو    دشت   در چهره ی  زیبا ی بشر جلوه نماهست      هر جا که گذر کردم ودیدم به حقیقت    در ساحل  ودر یا و دمن راهنما   هست       هر چیز که دیدم وندیدم همه جا بود     عشق ازلی وابدی        در دل ماهست       بیرون نرود از دل من جلوه ی رویش     رویی که به عالم هم

ادامه مطلب  

طراحی وب سایت مدیریت سامانه انتخاب واحد به صورت وب سرویس  

طراحی وب سایت مدیریت سامانه انتخاب واحد به صورت وب سرویسپایان نامه و پروژه رشته
کامپیوتر و فناوری اطلاعات، چکیده: امروزه پیشرفت روز افزون تکنولوژی
کامپیوتر و شبکه باعث شده کاربردهای زیادی در زمینه های مختلف برای
کامپیوتر و اینترنت به وجود آید. هم اکنون در کشورهای پیشرفته اکثر کارهای
روزمره انسان با استفاده از اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مکان مورد ..

ادامه مطلب  

از اولین لحظات بامداد امروز (15 فروردین) و  

از اولین لحظات بامداد امروز (15 فروردین) و پس از برقراری
مجدد سامانه الکترونیکی سهام عدالت، تا این لحظه تعداد 139 هزار مرتبه به سامانه
مراجعه شده و تعداد 15 هزار شماره شبا بانکی در 12 ساعت گذشته در این سامانه ثبت
شده است.
بطور کلی از ابتدای فعالیت سامانه الکترونیکی سهام عدالت تا
کنون تعداد 42 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت، از خدمات الکترونیکی این سامانه
بهره مند شده اند.
تا کنون تعداد 38 میلیون شماره شبا بانکی تایید شده در
سامانه الکترونیکی سها

ادامه مطلب  

از اولین لحظات بامداد امروز (15 فروردین) و  

از اولین لحظات بامداد امروز (15 فروردین) و پس از برقراری
مجدد سامانه الکترونیکی سهام عدالت، تا این لحظه تعداد 139 هزار مرتبه به سامانه
مراجعه شده و تعداد 15 هزار شماره شبا بانکی در 12 ساعت گذشته در این سامانه ثبت
شده است.
بطور کلی از ابتدای فعالیت سامانه الکترونیکی سهام عدالت تا
کنون تعداد 42 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت، از خدمات الکترونیکی این سامانه
بهره مند شده اند.
تا کنون تعداد 38 میلیون شماره شبا بانکی تایید شده در
سامانه الکترونیکی سها

ادامه مطلب  

تمام تست‌های اولیه باور ۳۷۳ موفق بوده است  

معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) از ارائه تمام آموزش‌های سامانه پدافندی اس-۳۰۰ در داخل کشور خبر داد.

امیر
ابوالفضل سپهری راد معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم
الانبیا(ص)   درباره آموزش سامانه پدافندی اس-300 در داخل کشور گفت: امروز
تمام آموزش‌های مربوط به سامانه موشکی اس-300 در داخل کشور ارائه می‌شود.

ادامه مطلب  

تمام تست‌های اولیه باور ۳۷۳ موفق بوده است  

معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) از ارائه تمام آموزش‌های سامانه پدافندی اس-۳۰۰ در داخل کشور خبر داد.

امیر
ابوالفضل سپهری راد معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم
الانبیا(ص)   درباره آموزش سامانه پدافندی اس-300 در داخل کشور گفت: امروز
تمام آموزش‌های مربوط به سامانه موشکی اس-300 در داخل کشور ارائه می‌شود.

ادامه مطلب  

تمام تست‌های اولیه باور ۳۷۳ موفق بوده است  

معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) از ارائه تمام آموزش‌های سامانه پدافندی اس-۳۰۰ در داخل کشور خبر داد.

امیر
ابوالفضل سپهری راد معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم
الانبیا(ص)   درباره آموزش سامانه پدافندی اس-300 در داخل کشور گفت: امروز
تمام آموزش‌های مربوط به سامانه موشکی اس-300 در داخل کشور ارائه می‌شود.

ادامه مطلب  

شکایت پیامکی از پیامکهای شخصی و مزاحم از امروز امکان پذیر شد  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نمایشگاه تلکام در جمع خبرنگاران از عملی شدن فاز اول وعده ساماندهی پیامک‌‌های مزاحم که از سیم‌کارت‌های شخصی ارسال می‌شوند خبر داد و گفت: امکان گزارش پیامک‌های مزاحم به سامانه ۱۹۵ از امروز فراهم شده است. آذری جهرمی افزود: با راه‌اندازی بخش پیامکی سامانه ۱۹۵ مشترکان می‌توانند پیامک مزاحم را به این شماره ارسال کنند و سامانه مزاحم بودن آن پیامک را بررسی می‌کند و در صورت اثبات مزاحمت، شماره ارسال‌ک

ادامه مطلب  

شکایت پیامکی از پیامکهای شخصی و مزاحم از امروز امکان پذیر شد  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نمایشگاه تلکام در جمع خبرنگاران از عملی شدن فاز اول وعده ساماندهی پیامک‌‌های مزاحم که از سیم‌کارت‌های شخصی ارسال می‌شوند خبر داد و گفت: امکان گزارش پیامک‌های مزاحم به سامانه ۱۹۵ از امروز فراهم شده است. آذری جهرمی افزود: با راه‌اندازی بخش پیامکی سامانه ۱۹۵ مشترکان می‌توانند پیامک مزاحم را به این شماره ارسال کنند و سامانه مزاحم بودن آن پیامک را بررسی می‌کند و در صورت اثبات مزاحمت، شماره ارسال‌ک

ادامه مطلب  

شکایت پیامکی از پیامکهای شخصی و مزاحم از امروز امکان پذیر شد  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نمایشگاه تلکام در جمع خبرنگاران از عملی شدن فاز اول وعده ساماندهی پیامک‌‌های مزاحم که از سیم‌کارت‌های شخصی ارسال می‌شوند خبر داد و گفت: امکان گزارش پیامک‌های مزاحم به سامانه ۱۹۵ از امروز فراهم شده است. آذری جهرمی افزود: با راه‌اندازی بخش پیامکی سامانه ۱۹۵ مشترکان می‌توانند پیامک مزاحم را به این شماره ارسال کنند و سامانه مزاحم بودن آن پیامک را بررسی می‌کند و در صورت اثبات مزاحمت، شماره ارسال‌ک

ادامه مطلب  

شکایت پیامکی از پیامکهای شخصی و مزاحم از امروز امکان پذیر شد  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نمایشگاه تلکام در جمع خبرنگاران از عملی شدن فاز اول وعده ساماندهی پیامک‌‌های مزاحم که از سیم‌کارت‌های شخصی ارسال می‌شوند خبر داد و گفت: امکان گزارش پیامک‌های مزاحم به سامانه ۱۹۵ از امروز فراهم شده است. آذری جهرمی افزود: با راه‌اندازی بخش پیامکی سامانه ۱۹۵ مشترکان می‌توانند پیامک مزاحم را به این شماره ارسال کنند و سامانه مزاحم بودن آن پیامک را بررسی می‌کند و در صورت اثبات مزاحمت، شماره ارسال‌ک

ادامه مطلب  

سامانه سهام عدالت که جهت بروزرسانی و  

سامانه سهام عدالت که جهت بروزرسانی و اعمال اصلاحات و تغییرات
نرم‌افزاری، از ساعت 24 روز 28 اسفندماه سال 96 موقتاً از دسترس خارج شده بود، از
فردا (چهارشنبه، 15 فروردین ماه) دوباره در دسترس قرار میگیرد و مخاطبان و مشمولان
سهام عدالت می توانند با مراجعه به این سامانه به‌ نشانی اینترنتی: www.samanese.ir
از صورت وضعیت دارایی خود آگاه و همچنین اقدام به ثبت شماره
شبای بانکی خود برای دریافت سود سهام عدالت و بهره مندی از اطلاعات آن کنند.
sahamedalatse2
www.samanese.ir

ادامه مطلب  

پیشنهاد اندیشکده بریتانیا به واشینگتن: موشک‌های «کوتاه‌برد» و سامانه‌ پرتاب فضایی ایران را به رسمیت بشناسید تا بقیه را تعطیل کند  

دستور کار اصلی مذاکره ۱+۵ با ایران برای انعقاد برجام موشکی از سوی اندیشکده بین‌المللی مطالعات راهبردی منتشر شد.

 یک اندیشکده بریتانیایی در گزارشی به تحلیل ویژگی موشک‌های ایران پرداخته و
به مقامات واشنگتن توصیه کرده به دنبال حذف کامل توان موشکی ایران نباشد،
زیرا این «یک هدفِ دست‌نیافتنی» است اما به جای آن می‌توانند موشک‌های
کوتاه‌برد و سامانه‌ پرتاب فضایی ایران را به رسمیت بشناسند (تازه در صورتی
که فرآیند تولید آن شفاف یعنی قابل

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت معماری و طبیعت  

پاورپوینت معماری و طبیعت  40 اسلاید فهرست مطالب بحران طبیعتانواع ارتباط بین انسان و طبیعتارتباط غیرسامانه ای یا سامانه ای گسسته(ارتباط سامانه ای پیوسته ( ارگانیک ارتباط فرا سامانه ایرابطه معماری و طبیعتمرکز دانلود پاورپوینت

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت معماری و طبیعت  

پاورپوینت معماری و طبیعت  40 اسلاید فهرست مطالب بحران طبیعتانواع ارتباط بین انسان و طبیعتارتباط غیرسامانه ای یا سامانه ای گسسته(ارتباط سامانه ای پیوسته ( ارگانیک ارتباط فرا سامانه ایرابطه معماری و طبیعتمرکز دانلود پاورپوینت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >