ارزش های بی ارزش!  

گفتن این جمله شاید خیلی سخت باشد، اصلا یک ساختار شکنی نابودکننده باشد!
آیا ارزش هایی که ما برای خودمان درست کردیم واقعا ارزش دارند؟!
بارها شده بگوییم که فلانی تحصیلاتش چیه؟! مثلا میخوایم بفهمیم طرف حاليش هست یا نه...
کافیه خودمون رو توی یه پوزیشن جدید در نظر بگیریم، اطرافمون آدم هایی باشن با سطح سواد معمولی!
اون وقت میگیم نه مدرک که ارزش نيست! معیار فهم و درک نيست...
اما وسط این همه شلوغی فکر... وسط پیاده روی هجمه های مختلف، شده دو دقیقه با خودمو

ادامه مطلب  

ارزش های بی ارزش!  

گفتن این جمله شاید خیلی سخت باشد، اصلا یک ساختار شکنی نابودکننده باشد!
آیا ارزش هایی که ما برای خودمان درست کردیم واقعا ارزش دارند؟!
بارها شده بگوییم که فلانی تحصیلاتش چیه؟! مثلا میخوایم بفهمیم طرف حاليش هست یا نه...
کافیه خودمون رو توی یه پوزیشن جدید در نظر بگیریم، اطرافمون آدم هایی باشن با سطح سواد معمولی!
اون وقت میگیم نه مدرک که ارزش نيست! معیار فهم و درک نيست...
اما وسط این همه شلوغی فکر... وسط پیاده روی هجمه های مختلف، شده دو دقیقه با خودمو

ادامه مطلب  

ارزش های بی ارزش!  

گفتن این جمله شاید خیلی سخت باشد، اصلا یک ساختار شکنی نابودکننده باشد!
آیا ارزش هایی که ما برای خودمان درست کردیم واقعا ارزش دارند؟!
بارها شده بگوییم که فلانی تحصیلاتش چیه؟! مثلا میخوایم بفهمیم طرف حاليش هست یا نه...
کافیه خودمون رو توی یه پوزیشن جدید در نظر بگیریم، اطرافمون آدم هایی باشن با سطح سواد معمولی!
اون وقت میگیم نه مدرک که ارزش نيست! معیار فهم و درک نيست...
اما وسط این همه شلوغی فکر... وسط پیاده روی هجمه های مختلف، شده دو دقیقه با خودمو

ادامه مطلب  

ارزش های بی ارزش!  

گفتن این جمله شاید خیلی سخت باشد، اصلا یک ساختار شکنی نابودکننده باشد!
آیا ارزش هایی که ما برای خودمان درست کردیم واقعا ارزش دارند؟!
بارها شده بگوییم که فلانی تحصیلاتش چیه؟! مثلا میخوایم بفهمیم طرف حاليش هست یا نه...
کافیه خودمون رو توی یه پوزیشن جدید در نظر بگیریم، اطرافمون آدم هایی باشن با سطح سواد معمولی!
اون وقت میگیم نه مدرک که ارزش نيست! معیار فهم و درک نيست...
اما وسط این همه شلوغی فکر... وسط پیاده روی هجمه های مختلف، شده دو دقیقه با خودمو

ادامه مطلب  

ارزش های بی ارزش!  

گفتن این جمله شاید خیلی سخت باشد، اصلا یک ساختار شکنی نابودکننده باشد!
آیا ارزش هایی که ما برای خودمان درست کردیم واقعا ارزش دارند؟!
بارها شده بگوییم که فلانی تحصیلاتش چیه؟! مثلا میخوایم بفهمیم طرف حاليش هست یا نه...
کافیه خودمون رو توی یه پوزیشن جدید در نظر بگیریم، اطرافمون آدم هایی باشن با سطح سواد معمولی!
اون وقت میگیم نه مدرک که ارزش نيست! معیار فهم و درک نيست...
اما وسط این همه شلوغی فکر... وسط پیاده روی هجمه های مختلف، شده دو دقیقه با خودمو

ادامه مطلب  

اینک  

نمانده است دل را دگر حس و حال
مپرس از دل من تو اينک سوال
چنان غرق در خشکسالی شدم
که آب دلم رفت روبه زوال
من از کوچه های سحر رد شدم
دل ماند انگار در لحظه های خیال
دلم خاستگاه جلال و امید
شده مدفن غصه های جلال
نمی دانی ای عشق از من چه سود 
جلال و خیال و جمال و کمال
شب و خستگی ها و دلمردگی
من و کور سوی غریب وصال
چه می پرسی از این دل خسته ام
مپرس از دل من تو اينک سوال

ادامه مطلب  

اینک  

نمانده است دل را دگر حس و حال
مپرس از دل من تو اينک سوال
چنان غرق در خشکسالی شدم
که آب دلم رفت روبه زوال
من از کوچه های سحر رد شدم
دل ماند انگار در لحظه های خیال
دلم خاستگاه جلال و امید
شده مدفن غصه های جلال
نمی دانی ای عشق از من چه سود 
جلال و خیال و جمال و کمال
شب و خستگی ها و دلمردگی
من و کور سوی غریب وصال
چه می پرسی از این دل خسته ام
مپرس از دل من تو اينک سوال

ادامه مطلب  

اینک  

نمانده است دل را دگر حس و حال
مپرس از دل من تو اينک سوال
چنان غرق در خشکسالی شدم
که آب دلم رفت روبه زوال
من از کوچه های سحر رد شدم
دل ماند انگار در لحظه های خیال
دلم خاستگاه جلال و امید
شده مدفن غصه های جلال
نمی دانی ای عشق از من چه سود 
جلال و خیال و جمال و کمال
شب و خستگی ها و دلمردگی
من و کور سوی غریب وصال
چه می پرسی از این دل خسته ام
مپرس از دل من تو اينک سوال

ادامه مطلب  

اینک  

نمانده است دل را دگر حس و حال
مپرس از دل من تو اينک سوال
چنان غرق در خشکسالی شدم
که آب دلم رفت روبه زوال
من از کوچه های سحر رد شدم
دل ماند انگار در لحظه های خیال
دلم خاستگاه جلال و امید
شده مدفن غصه های جلال
نمی دانی ای عشق از من چه سود 
جلال و خیال و جمال و کمال
شب و خستگی ها و دلمردگی
من و کور سوی غریب وصال
چه می پرسی از این دل خسته ام
مپرس از دل من تو اينک سوال

ادامه مطلب  

,واکسن هجده ماهگی  

دلبر مامان واکسن زده و از صبح داغ و بی حاله و نمی تونه راه بره...تا الان دو بار شیاف گذاشتم براش و از دو ساعت پیش خوابیده..امیدوارم فردا بهتر باشه و حداقل بتونه غذا بخوره..بچم امروز نه شیطنتی کرد نه اسباب بازیهاشو آورد وسط خونه پخش و پلا کرد نه پارک رفت و نه فضای خونه رو از صدای جیغ و خنده هاش پر کرد...چقدر دلم از این بی حاليش گرفته..ان شاءالله هیچ بچه ای هیچ وقت مریضی بد نگیره و هیچ پدر و مادری درگیر این حال غریب مریضی بچشون نباشن...مامان امروز پیشم

ادامه مطلب  

# خستگی  

کاش بلد بودیم رعایت حال همو کنیم و به هم احترام بزاریم من شخصا کسی و که ببینم بی ادبه راس ساعت 9 میزارمش دم در گربه بخورتش من دوست بی ادب نمیخوام عذرشو خاستم تا بره و فرسنگ ها دورو بر من نباشه وقتی درست نمیشه و حتی حاضر نيست برای شخصیت خودش یکم تلاش کنه من چیکاره حسنم؟اصلا بیست و چند خوردم که کمکش کردم :|انقدر خسته ام که حد نداره تو این گیرودار گیر داده که برو از تو انباریتون فلان کتاب برام بیرون بیار بهش میگم بابا جان ما الان داغداریم وقت

ادامه مطلب  

# خستگی  

کاش بلد بودیم رعایت حال همو کنیم و به هم احترام بزاریم من شخصا کسی و که ببینم بی ادبه راس ساعت 9 میزارمش دم در گربه بخورتش من دوست بی ادب نمیخوام عذرشو خاستم تا بره و فرسنگ ها دورو بر من نباشه وقتی درست نمیشه و حتی حاضر نيست برای شخصیت خودش یکم تلاش کنه من چیکاره حسنم؟اصلا بیست و چند خوردم که کمکش کردم :|انقدر خسته ام که حد نداره تو این گیرودار گیر داده که برو از تو انباریتون فلان کتاب برام بیرون بیار بهش میگم بابا جان ما الان داغداریم وقت

ادامه مطلب  

# خستگی  

کاش بلد بودیم رعایت حال همو کنیم و به هم احترام بزاریم من شخصا کسی و که ببینم بی ادبه راس ساعت 9 میزارمش دم در گربه بخورتش من دوست بی ادب نمیخوام عذرشو خاستم تا بره و فرسنگ ها دورو بر من نباشه وقتی درست نمیشه و حتی حاضر نيست برای شخصیت خودش یکم تلاش کنه من چیکاره حسنم؟اصلا بیست و چند خوردم که کمکش کردم :|انقدر خسته ام که حد نداره تو این گیرودار گیر داده که برو از تو انباریتون فلان کتاب برام بیرون بیار بهش میگم بابا جان ما الان داغداریم وقت

ادامه مطلب  

# خستگی  

کاش بلد بودیم رعایت حال همو کنیم و به هم احترام بزاریم من شخصا کسی و که ببینم بی ادبه راس ساعت 9 میزارمش دم در گربه بخورتش من دوست بی ادب نمیخوام عذرشو خاستم تا بره و فرسنگ ها دورو بر من نباشه وقتی درست نمیشه و حتی حاضر نيست برای شخصیت خودش یکم تلاش کنه من چیکاره حسنم؟اصلا بیست و چند خوردم که کمکش کردم :|انقدر خسته ام که حد نداره تو این گیرودار گیر داده که برو از تو انباریتون فلان کتاب برام بیرون بیار بهش میگم بابا جان ما الان داغداریم وقت

ادامه مطلب  

# خستگی  

کاش بلد بودیم رعایت حال همو کنیم و به هم احترام بزاریم من شخصا کسی و که ببینم بی ادبه راس ساعت 9 میزارمش دم در گربه بخورتش من دوست بی ادب نمیخوام عذرشو خاستم تا بره و فرسنگ ها دورو بر من نباشه وقتی درست نمیشه و حتی حاضر نيست برای شخصیت خودش یکم تلاش کنه من چیکاره حسنم؟اصلا بیست و چند خوردم که کمکش کردم :|انقدر خسته ام که حد نداره تو این گیرودار گیر داده که برو از تو انباریتون فلان کتاب برام بیرون بیار بهش میگم بابا جان ما الان داغداریم وقت

ادامه مطلب  

# خستگی  

کاش بلد بودیم رعایت حال همو کنیم و به هم احترام بزاریم من شخصا کسی و که ببینم بی ادبه راس ساعت 9 میزارمش دم در گربه بخورتش من دوست بی ادب نمیخوام عذرشو خاستم تا بره و فرسنگ ها دورو بر من نباشه وقتی درست نمیشه و حتی حاضر نيست برای شخصیت خودش یکم تلاش کنه من چیکاره حسنم؟اصلا بیست و چند خوردم که کمکش کردم :|انقدر خسته ام که حد نداره تو این گیرودار گیر داده که برو از تو انباریتون فلان کتاب برام بیرون بیار بهش میگم بابا جان ما الان داغداریم وقت

ادامه مطلب  

دکلمه های غدیر خم(1)  

بسم اللهاقیانوسی به وسعت ازل و ابد
 
" روزبه فروتن‏پی "
یک روز دلم به جشن مولا علیه السلام می رفت
در عیدِ غدیرِ خُم به صحرا می رفت
هر کوه که در برابر می‏دیدم
چون دستِ علی علیه ‏السلام بود که بالا می رفت
غدیر ، برکه نيست ؛ دریایی است که از دلش ، اقیانوسی به وسعتِ ازل و ابد وَ به عمقِ تاریخِ درد ، سر برآورده است .
غدیر ، سر آغاز رسالتِ آسمانی تمام پیامبران خداست .
درختِ دین ، در غدیر است که سر به ملکوت می‏ ساید .
امامتِ دوازده خورشید ، در روشن

ادامه مطلب  

دکلمه های غدیر خم(1)  

بسم اللهاقیانوسی به وسعت ازل و ابد
 
" روزبه فروتن‏پی "
یک روز دلم به جشن مولا علیه السلام می رفت
در عیدِ غدیرِ خُم به صحرا می رفت
هر کوه که در برابر می‏دیدم
چون دستِ علی علیه ‏السلام بود که بالا می رفت
غدیر ، برکه نيست ؛ دریایی است که از دلش ، اقیانوسی به وسعتِ ازل و ابد وَ به عمقِ تاریخِ درد ، سر برآورده است .
غدیر ، سر آغاز رسالتِ آسمانی تمام پیامبران خداست .
درختِ دین ، در غدیر است که سر به ملکوت می‏ ساید .
امامتِ دوازده خورشید ، در روشن

ادامه مطلب  

دکلمه های غدیر خم(1)  

بسم اللهاقیانوسی به وسعت ازل و ابد
 
" روزبه فروتن‏پی "
یک روز دلم به جشن مولا علیه السلام می رفت
در عیدِ غدیرِ خُم به صحرا می رفت
هر کوه که در برابر می‏دیدم
چون دستِ علی علیه ‏السلام بود که بالا می رفت
غدیر ، برکه نيست ؛ دریایی است که از دلش ، اقیانوسی به وسعتِ ازل و ابد وَ به عمقِ تاریخِ درد ، سر برآورده است .
غدیر ، سر آغاز رسالتِ آسمانی تمام پیامبران خداست .
درختِ دین ، در غدیر است که سر به ملکوت می‏ ساید .
امامتِ دوازده خورشید ، در روشن

ادامه مطلب  

دکلمه های غدیر خم(1)  

بسم اللهاقیانوسی به وسعت ازل و ابد
 
" روزبه فروتن‏پی "
یک روز دلم به جشن مولا علیه السلام می رفت
در عیدِ غدیرِ خُم به صحرا می رفت
هر کوه که در برابر می‏دیدم
چون دستِ علی علیه ‏السلام بود که بالا می رفت
غدیر ، برکه نيست ؛ دریایی است که از دلش ، اقیانوسی به وسعتِ ازل و ابد وَ به عمقِ تاریخِ درد ، سر برآورده است .
غدیر ، سر آغاز رسالتِ آسمانی تمام پیامبران خداست .
درختِ دین ، در غدیر است که سر به ملکوت می‏ ساید .
امامتِ دوازده خورشید ، در روشن

ادامه مطلب  

ضرورت خودسازی  

به نام خالق هستی.
باسلام و وقت بخیر...ضرورت خودسازی...خداوند درسوره شمس پس از قسم های متعدد تاکید میکند که آنکس رستگار شد که خود را تزکیه کرد...این درحالیست که اکثر ما از این موضوع غافل ویاکمتر به آن اهمیت میدهیم...ما اگرشعاع دایره را  مقصد اعلی بدانیم پس مساحت آن دارای بی نهایت نقطه است.اما شعاع فقط یک نقطه است..این مثلی است برای صراط مستقيم  است که صراط راست تنها یک راه است و مابقی راه ها یا ب این صراط نزدیک و یا دور میشوند و  اصل صراط مخصوص رسل و

ادامه مطلب  

ضرورت خودسازی  

به نام خالق هستی.
باسلام و وقت بخیر...ضرورت خودسازی...خداوند درسوره شمس پس از قسم های متعدد تاکید میکند که آنکس رستگار شد که خود را تزکیه کرد...این درحالیست که اکثر ما از این موضوع غافل ویاکمتر به آن اهمیت میدهیم...ما اگرشعاع دایره را  مقصد اعلی بدانیم پس مساحت آن دارای بی نهایت نقطه است.اما شعاع فقط یک نقطه است..این مثلی است برای صراط مستقيم  است که صراط راست تنها یک راه است و مابقی راه ها یا ب این صراط نزدیک و یا دور میشوند و  اصل صراط مخصوص رسل و

ادامه مطلب  

کارهای خونه  

یکشنبه زنگ زدم به پری که بیاد خونه مون
هم قسمت هایی که از سریال
عشق حرف حاليش نيست رو برام بیاره
عاشق این سریال شدم
خیلی بهم انرژی میده دیدنش
کلی ذوق میکنم موقع دیدنش
کلی با پری حرف زدیم از هر دری
بیشترشم درمورد میلاد بود
کاش هنوزم با هم بودن
پری خیلی دوسش داره
موقعی که میخواست بره خونه
ما هم باش رفتیم بیرون تا خرید کنیم برای حموم و روشویی
که قیمتش خیلی بیشتر از چیزی که انتظار داشتیم شد
اما خب چیزای قشنگی خریدیم
فرداشم با بابا رفتیم خونه مام

ادامه مطلب  

 

دلم باتمام وجود برای گذشته ها تنگ شده...
برای گذشته ای که خوب بود وخوش گذشت...
با وجود تمامِ پریشانی ها ، خاطرجمعِ مهرومحبت میان نگاه های هم،میان دلهای هم بودیم...
 هرچند اندک...!!!
هرچند به حداقل ترین شکلِ ممکن...!!!!
اما بازهم دلتنگم... دلتنگ همان حداقل ها واندک ها... برای تمامِ اضطراب و دل اشوبهایی ک برای یکدیگر داشتیم...
خانه روشن بود با سو سوی چراغ مهربانیِ خانواده...
هرچند با ریا... ⚠
گذشته بود و گذشت...
 تمام شد آن صفایِ ساختگیِ از سرِ اجبار...
اينک ام

ادامه مطلب  

 

دلم باتمام وجود برای گذشته ها تنگ شده...
برای گذشته ای که خوب بود وخوش گذشت...
با وجود تمامِ پریشانی ها ، خاطرجمعِ مهرومحبت میان نگاه های هم،میان دلهای هم بودیم...
 هرچند اندک...!!!
هرچند به حداقل ترین شکلِ ممکن...!!!!
اما بازهم دلتنگم... دلتنگ همان حداقل ها واندک ها... برای تمامِ اضطراب و دل اشوبهایی ک برای یکدیگر داشتیم...
خانه روشن بود با سو سوی چراغ مهربانیِ خانواده...
هرچند با ریا... ⚠
گذشته بود و گذشت...
 تمام شد آن صفایِ ساختگیِ از سرِ اجبار...
اينک ام

ادامه مطلب  

is there any hope????  

خسته ام...ی هفته تعطیلیه تابستونم تموم شد (کله تعطیلیه تابستونم همین ی هفته بود)و از شنبه دوباره ...هی ساعت 6 صبح بیمارستان..شب بیمازستان..هی کلاس..هی مریض و شنیدن ایرادای بنی اسرائیلی اتندها...ی خواب راحت نداشتم تو این هفته + این سردرد مزخرف و سینوریت و آلرژی..
حالا هی از اینور و انور بشنویم بعد برگشتن از مطب دکترا درآمد ماهشونو حساب میکنن و میگن هیچی حاليش نیس...بدون اينکه حتی ذره ای بدونن تو این 7 سال چی بهشون گذشته تا نشستن پشت اون میز...
هم سن های

ادامه مطلب  

is there any hope????  

خسته ام...ی هفته تعطیلیه تابستونم تموم شد (کله تعطیلیه تابستونم همین ی هفته بود)و از شنبه دوباره ...هی ساعت 6 صبح بیمارستان..شب بیمازستان..هی کلاس..هی مریض و شنیدن ایرادای بنی اسرائیلی اتندها...ی خواب راحت نداشتم تو این هفته + این سردرد مزخرف و سینوریت و آلرژی..
حالا هی از اینور و انور بشنویم بعد برگشتن از مطب دکترا درآمد ماهشونو حساب میکنن و میگن هیچی حاليش نیس...بدون اينکه حتی ذره ای بدونن تو این 7 سال چی بهشون گذشته تا نشستن پشت اون میز...
هم سن های

ادامه مطلب  

is there any hope????  

خسته ام...ی هفته تعطیلیه تابستونم تموم شد (کله تعطیلیه تابستونم همین ی هفته بود)و از شنبه دوباره ...هی ساعت 6 صبح بیمارستان..شب بیمازستان..هی کلاس..هی مریض و شنیدن ایرادای بنی اسرائیلی اتندها...ی خواب راحت نداشتم تو این هفته + این سردرد مزخرف و سینوریت و آلرژی..
حالا هی از اینور و انور بشنویم بعد برگشتن از مطب دکترا درآمد ماهشونو حساب میکنن و میگن هیچی حاليش نیس...بدون اينکه حتی ذره ای بدونن تو این 7 سال چی بهشون گذشته تا نشستن پشت اون میز...
هم سن های

ادامه مطلب  

گاهی ...  

گاهی حس میکنم چقدر از امال و ارزوهایش دور افتاده امگاهی حس میکنم تا اينک بیهوده زیسته امگاهی حس میکنم اونایی که باید میشده همش در حد افسانه و ارزو مانده و اونقدر مسخ این زندگی روزمره شده ام که امیدی به بهتر شدن اوضاع نيستگاهی حس میکنم خیلی ثابتمخیلی راکدمخیلی بیهوده امخیلی خلاصه امخیلی بی مفهوممگاهی حس میکنم برای حرکت کردن نایی ندارم

ادامه مطلب  

گاهی ...  

گاهی حس میکنم چقدر از امال و ارزوهایش دور افتاده امگاهی حس میکنم تا اينک بیهوده زیسته امگاهی حس میکنم اونایی که باید میشده همش در حد افسانه و ارزو مانده و اونقدر مسخ این زندگی روزمره شده ام که امیدی به بهتر شدن اوضاع نيستگاهی حس میکنم خیلی ثابتمخیلی راکدمخیلی بیهوده امخیلی خلاصه امخیلی بی مفهوممگاهی حس میکنم برای حرکت کردن نایی ندارم

ادامه مطلب  

گاهی ...  

گاهی حس میکنم چقدر از امال و ارزوهایش دور افتاده امگاهی حس میکنم تا اينک بیهوده زیسته امگاهی حس میکنم اونایی که باید میشده همش در حد افسانه و ارزو مانده و اونقدر مسخ این زندگی روزمره شده ام که امیدی به بهتر شدن اوضاع نيستگاهی حس میکنم خیلی ثابتمخیلی راکدمخیلی بیهوده امخیلی خلاصه امخیلی بی مفهوممگاهی حس میکنم برای حرکت کردن نایی ندارم

ادامه مطلب  

گربه  

از خودم متنفرم
از تیکه تیکه ی وجودم متنفرم
از هرچی تو دنیا ک مربوط ب منه متنفرم
از تفکرم, از ایده هام, از رویاهام متنفرم
از روحم متنفرم
از وجب ب وجب جسمی ک روحمو نگر داشته متنفرم
از اينک همش یخ یا داغم متنفرم
از اينک زندگی نمیکنم, نمیزارن زندگی کنم و خودم فرمانبرداری میکنم متنفرم...
از اینستا متنفرم, از تلگرام متنفرم
از این همه ادم گوه ک بواسطه اینا باهام ارتباط دارن متنفرم
از ادمایی ک بدون واسطه اونام باهام ارتباط دارن متنفرم
دیگ واقعا نمیتون

ادامه مطلب  

گربه  

از خودم متنفرم
از تیکه تیکه ی وجودم متنفرم
از هرچی تو دنیا ک مربوط ب منه متنفرم
از تفکرم, از ایده هام, از رویاهام متنفرم
از روحم متنفرم
از وجب ب وجب جسمی ک روحمو نگر داشته متنفرم
از اينک همش یخ یا داغم متنفرم
از اينک زندگی نمیکنم, نمیزارن زندگی کنم و خودم فرمانبرداری میکنم متنفرم...
از اینستا متنفرم, از تلگرام متنفرم
از این همه ادم گوه ک بواسطه اینا باهام ارتباط دارن متنفرم
از ادمایی ک بدون واسطه اونام باهام ارتباط دارن متنفرم
دیگ واقعا نمیتون

ادامه مطلب  

گربه  

از خودم متنفرم
از تیکه تیکه ی وجودم متنفرم
از هرچی تو دنیا ک مربوط ب منه متنفرم
از تفکرم, از ایده هام, از رویاهام متنفرم
از روحم متنفرم
از وجب ب وجب جسمی ک روحمو نگر داشته متنفرم
از اينک همش یخ یا داغم متنفرم
از اينک زندگی نمیکنم, نمیزارن زندگی کنم و خودم فرمانبرداری میکنم متنفرم...
از اینستا متنفرم, از تلگرام متنفرم
از این همه ادم گوه ک بواسطه اینا باهام ارتباط دارن متنفرم
از ادمایی ک بدون واسطه اونام باهام ارتباط دارن متنفرم
دیگ واقعا نمیتون

ادامه مطلب  

گربه  

از خودم متنفرم
از تیکه تیکه ی وجودم متنفرم
از هرچی تو دنیا ک مربوط ب منه متنفرم
از تفکرم, از ایده هام, از رویاهام متنفرم
از روحم متنفرم
از وجب ب وجب جسمی ک روحمو نگر داشته متنفرم
از اينک همش یخ یا داغم متنفرم
از اينک زندگی نمیکنم, نمیزارن زندگی کنم و خودم فرمانبرداری میکنم متنفرم...
از اینستا متنفرم, از تلگرام متنفرم
از این همه ادم گوه ک بواسطه اینا باهام ارتباط دارن متنفرم
از ادمایی ک بدون واسطه اونام باهام ارتباط دارن متنفرم
دیگ واقعا نمیتون

ادامه مطلب  

گربه  

از خودم متنفرم
از تیکه تیکه ی وجودم متنفرم
از هرچی تو دنیا ک مربوط ب منه متنفرم
از تفکرم, از ایده هام, از رویاهام متنفرم
از روحم متنفرم
از وجب ب وجب جسمی ک روحمو نگر داشته متنفرم
از اينک همش یخ یا داغم متنفرم
از اينک زندگی نمیکنم, نمیزارن زندگی کنم و خودم فرمانبرداری میکنم متنفرم...
از اینستا متنفرم, از تلگرام متنفرم
از این همه ادم گوه ک بواسطه اینا باهام ارتباط دارن متنفرم
از ادمایی ک بدون واسطه اونام باهام ارتباط دارن متنفرم
دیگ واقعا نمیتون

ادامه مطلب  

گربه  

از خودم متنفرم
از تیکه تیکه ی وجودم متنفرم
از هرچی تو دنیا ک مربوط ب منه متنفرم
از تفکرم, از ایده هام, از رویاهام متنفرم
از روحم متنفرم
از وجب ب وجب جسمی ک روحمو نگر داشته متنفرم
از اينک همش یخ یا داغم متنفرم
از اينک زندگی نمیکنم, نمیزارن زندگی کنم و خودم فرمانبرداری میکنم متنفرم...
از اینستا متنفرم, از تلگرام متنفرم
از این همه ادم گوه ک بواسطه اینا باهام ارتباط دارن متنفرم
از ادمایی ک بدون واسطه اونام باهام ارتباط دارن متنفرم
دیگ واقعا نمیتون

ادامه مطلب  

گربه  

از خودم متنفرم
از تیکه تیکه ی وجودم متنفرم
از هرچی تو دنیا ک مربوط ب منه متنفرم
از تفکرم, از ایده هام, از رویاهام متنفرم
از روحم متنفرم
از وجب ب وجب جسمی ک روحمو نگر داشته متنفرم
از اينک همش یخ یا داغم متنفرم
از اينک زندگی نمیکنم, نمیزارن زندگی کنم و خودم فرمانبرداری میکنم متنفرم...
از اینستا متنفرم, از تلگرام متنفرم
از این همه ادم گوه ک بواسطه اینا باهام ارتباط دارن متنفرم
از ادمایی ک بدون واسطه اونام باهام ارتباط دارن متنفرم
دیگ واقعا نمیتون

ادامه مطلب  

گربه  

از خودم متنفرم
از تیکه تیکه ی وجودم متنفرم
از هرچی تو دنیا ک مربوط ب منه متنفرم
از تفکرم, از ایده هام, از رویاهام متنفرم
از روحم متنفرم
از وجب ب وجب جسمی ک روحمو نگر داشته متنفرم
از اينک همش یخ یا داغم متنفرم
از اينک زندگی نمیکنم, نمیزارن زندگی کنم و خودم فرمانبرداری میکنم متنفرم...
از اینستا متنفرم, از تلگرام متنفرم
از این همه ادم گوه ک بواسطه اینا باهام ارتباط دارن متنفرم
از ادمایی ک بدون واسطه اونام باهام ارتباط دارن متنفرم
دیگ واقعا نمیتون

ادامه مطلب  

حقیقت ...  

حقیقت این است که در این دنیا ، همیشه کسی هست که با کمال میل بخواهد جایش را با شما عوض کند ، بخواهد مثل شما نفس بکشد ، مثل شما راه برود ، در جایی که شما زندگی می کنید زندگی کند .
آیا اخیرا خداوند را به خاطر خانواده ، دوستان ، سلامتی و فرصت هایی که به شما داده است ، شکر کرده اید؟
جوئل_اوستین

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1