اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

اجاره نامه، موجر،مستاجر  

در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌ و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره بها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‌تواند براي تعیین اجاره بها (‌در مواردی که اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی اين امر مانع صدور حکم‌ نسبت به اجرت‌المثل زمان

ادامه مطلب  

رهن و اجاره آپارتمان درنوشهر  

کدملک:371آپارتمان [رهن و اجاره] محدوده ايثارگران نوشهرتعداد طبقات: 2 شماره طبقه: 1 تعداد اتاق: 1 رهن: 3 میلیون توماناجاره: 370 هزار تومانچند سال ساخت: 8 سالمساحت: 80 مترزیر بنا: 80 مترامکانات: [ حیاط]املاک محمدرضا-ش ت:09119940745ايمن طلب@vilanoshahrsitra

ادامه مطلب  

اجاره سوئیت و آپارتمان دانشجویی درنوشهر  

کد ملک:408آپارتمان [رهن و اجاره] محدوده روبرو بندرنوشهرکاربری  : مسکونیتعداد طبقات: 3 شماره طبقه: 1و3 تعداد اتاق: 1 رهن: 5 میلیون توماناجاره: 550 هزار توماندانشجو.مجردزیر بنا: 55 متراملاک محمدرضاش ت:09119940745ايمن طلب@vilanoshahrsitra

ادامه مطلب  

اجاره موتوربرقی در تور پاتایا  

اجاره موتور برقی با رعايت نکاتی که سفر شما را با خطر روبرو نکند، یکی از بهترین کارهايی است که می‌توانید در تور پاتايا آن را انجام بدهید. براي اجراي موتور برقی در پاتايا بايد نکاتی را رعايت کنید که در زیربه معرفی آن‌ها پرداخته‌ايم. [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

قرارداد اجاره خودرو خارجی  

احتمالا براي شما نیز پیش آمده که بخواهید از شرکت هاي اجاره خودرو براي مدت زمان مشخصی ماشین درخواست کنید. وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرید به طور معمول چه کاری انجام می‌دهید؟ به طور قطع بعد از انجام تحقیقات و پرس و جو به یکی از شرکت هاي اجاره دهنده ماشین مراجعه می‌کنید و از آنها درباره خدماتشان سوال می‌پرسید. موارد زیادی هستند که بايد در مورد آنها بدانید و با آگاهی کامل به سراغ قرارداد اجاره بروید. در اين مقاله به نمونه اي از قراردادهاي اج

ادامه مطلب  

قرارداد اجاره خودرو خارجی  

احتمالا براي شما نیز پیش آمده که بخواهید از شرکت هاي اجاره خودرو براي مدت زمان مشخصی ماشین درخواست کنید. وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرید به طور معمول چه کاری انجام می‌دهید؟ به طور قطع بعد از انجام تحقیقات و پرس و جو به یکی از شرکت هاي اجاره دهنده ماشین مراجعه می‌کنید و از آنها درباره خدماتشان سوال می‌پرسید. موارد زیادی هستند که بايد در مورد آنها بدانید و با آگاهی کامل به سراغ قرارداد اجاره بروید. در اين مقاله به نمونه اي از قراردادهاي اج

ادامه مطلب  

قرارداد اجاره خودرو خارجی  

احتمالا براي شما نیز پیش آمده که بخواهید از شرکت هاي اجاره خودرو براي مدت زمان مشخصی ماشین درخواست کنید. وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرید به طور معمول چه کاری انجام می‌دهید؟ به طور قطع بعد از انجام تحقیقات و پرس و جو به یکی از شرکت هاي اجاره دهنده ماشین مراجعه می‌کنید و از آنها درباره خدماتشان سوال می‌پرسید. موارد زیادی هستند که بايد در مورد آنها بدانید و با آگاهی کامل به سراغ قرارداد اجاره بروید. در اين مقاله به نمونه اي از قراردادهاي اج

ادامه مطلب  

قرارداد اجاره خودرو خارجی  

احتمالا براي شما نیز پیش آمده که بخواهید از شرکت هاي اجاره خودرو براي مدت زمان مشخصی ماشین درخواست کنید. وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرید به طور معمول چه کاری انجام می‌دهید؟ به طور قطع بعد از انجام تحقیقات و پرس و جو به یکی از شرکت هاي اجاره دهنده ماشین مراجعه می‌کنید و از آنها درباره خدماتشان سوال می‌پرسید. موارد زیادی هستند که بايد در مورد آنها بدانید و با آگاهی کامل به سراغ قرارداد اجاره بروید. در اين مقاله به نمونه اي از قراردادهاي اج

ادامه مطلب  

اجارو خودرو | اجاره خودرو کیش |  

در بازاری که فقط در شهر کیش شما با بیش از 50 شرکت رنت کار مواجه هستید وجود یک سايت که به شما امکان مقايسه و بررسی خودروها و اجاره دهندگان مختلف را بدهد مزیت بزرگی محسوب می شود.
سايت ما براي افرادی است که براي یک یا چند روز به دنبال اجاره خودرو هستند. چه براي سفر, ماشین عروس و یا شرکت در یک جلسه کاری مهم. اگر به دنبال کرايه ماشین عروس و اجاره ماشین هستید و نیاز به انتخاب درست و دقیق دارید سايت AutoRental.ir بهترین محیط را براي مقايسه شما فراهم می کند, ما ا

ادامه مطلب  

قسمت ششم تاریخچه تهران و اجاره آپارتمان مبله در تهران  

باسلام خدمت شما دوستان عزیز و مشتاقان به معرفی تاریخچه ی تهران. در خدمت شما هستیم با بخش پنجم از سلسله پستهاي آموزشی وب سايت نظام مبله، لطفا مانند روزهاي گذشته ما را همراهی نمايید. تا اينجاي کار 4 سال حکومت 4 پادشاه و به پايتختی انتخاب کردن تهران را گفتیم.
پس از اتمام پايتختی تهران شهر قزوین به عنوان پايتخت کشور معرفی شد. اين خود نقطه شروعی بر آغاز پیشرفت تهران بود زیرا بدلیل انتقال پايتخت قدری فشار ها بر شهر تهران کاسته شد، رفت و آمدها کم شد و

ادامه مطلب  

قسمت ششم تاریخچه تهران و اجاره آپارتمان مبله در تهران  

باسلام خدمت شما دوستان عزیز و مشتاقان به معرفی تاریخچه ی تهران. در خدمت شما هستیم با بخش پنجم از سلسله پستهاي آموزشی وب سايت نظام مبله، لطفا مانند روزهاي گذشته ما را همراهی نمايید. تا اينجاي کار 4 سال حکومت 4 پادشاه و به پايتختی انتخاب کردن تهران را گفتیم.
پس از اتمام پايتختی تهران شهر قزوین به عنوان پايتخت کشور معرفی شد. اين خود نقطه شروعی بر آغاز پیشرفت تهران بود زیرا بدلیل انتقال پايتخت قدری فشار ها بر شهر تهران کاسته شد، رفت و آمدها کم شد و

ادامه مطلب  

قسمت ششم تاریخچه تهران و اجاره آپارتمان مبله در تهران  

باسلام خدمت شما دوستان عزیز و مشتاقان به معرفی تاریخچه ی تهران. در خدمت شما هستیم با بخش پنجم از سلسله پستهاي آموزشی وب سايت نظام مبله، لطفا مانند روزهاي گذشته ما را همراهی نمايید. تا اينجاي کار 4 سال حکومت 4 پادشاه و به پايتختی انتخاب کردن تهران را گفتیم.
پس از اتمام پايتختی تهران شهر قزوین به عنوان پايتخت کشور معرفی شد. اين خود نقطه شروعی بر آغاز پیشرفت تهران بود زیرا بدلیل انتقال پايتخت قدری فشار ها بر شهر تهران کاسته شد، رفت و آمدها کم شد و

ادامه مطلب  

قسمت ششم تاریخچه تهران و اجاره آپارتمان مبله در تهران  

باسلام خدمت شما دوستان عزیز و مشتاقان به معرفی تاریخچه ی تهران. در خدمت شما هستیم با بخش پنجم از سلسله پستهاي آموزشی وب سايت نظام مبله، لطفا مانند روزهاي گذشته ما را همراهی نمايید. تا اينجاي کار 4 سال حکومت 4 پادشاه و به پايتختی انتخاب کردن تهران را گفتیم.
پس از اتمام پايتختی تهران شهر قزوین به عنوان پايتخت کشور معرفی شد. اين خود نقطه شروعی بر آغاز پیشرفت تهران بود زیرا بدلیل انتقال پايتخت قدری فشار ها بر شهر تهران کاسته شد، رفت و آمدها کم شد و

ادامه مطلب  

قسمت سوم تاریخچه شهر تهران  

با سلام و عرض درودهاي بی پايان خدمت شما عزیزان. اينبار نیز با شمايیم با یکی دیگر از مطالب آموزشی در خصوص شهر تهران و همانند همیشه اجاره آپارتمان مبله در تهران را بررسی خواهیم کرد. از شما دعوت میکنیم تا انتهاي اين مطلب نیز همانند مطالب گذشته مارا همراهی نمايید.
همانطور که در دو پست اخیر مشاهده نمودید در خصوص تاریخچه ی تهران مبحثی را آغاز کردیم و در اين تاپیک ادامه ی اين موضوع را بررسی خواهیم کرد. در آن دوران افغانها به تهران حمله ور شدند و بسیا

ادامه مطلب  

قسمت سوم تاریخچه شهر تهران  

با سلام و عرض درودهاي بی پايان خدمت شما عزیزان. اينبار نیز با شمايیم با یکی دیگر از مطالب آموزشی در خصوص شهر تهران و همانند همیشه اجاره آپارتمان مبله در تهران را بررسی خواهیم کرد. از شما دعوت میکنیم تا انتهاي اين مطلب نیز همانند مطالب گذشته مارا همراهی نمايید.
همانطور که در دو پست اخیر مشاهده نمودید در خصوص تاریخچه ی تهران مبحثی را آغاز کردیم و در اين تاپیک ادامه ی اين موضوع را بررسی خواهیم کرد. در آن دوران افغانها به تهران حمله ور شدند و بسیا

ادامه مطلب  

قسمت سوم تاریخچه شهر تهران  

با سلام و عرض درودهاي بی پايان خدمت شما عزیزان. اينبار نیز با شمايیم با یکی دیگر از مطالب آموزشی در خصوص شهر تهران و همانند همیشه اجاره آپارتمان مبله در تهران را بررسی خواهیم کرد. از شما دعوت میکنیم تا انتهاي اين مطلب نیز همانند مطالب گذشته مارا همراهی نمايید.
همانطور که در دو پست اخیر مشاهده نمودید در خصوص تاریخچه ی تهران مبحثی را آغاز کردیم و در اين تاپیک ادامه ی اين موضوع را بررسی خواهیم کرد. در آن دوران افغانها به تهران حمله ور شدند و بسیا

ادامه مطلب  

قسمت سوم تاریخچه شهر تهران  

با سلام و عرض درودهاي بی پايان خدمت شما عزیزان. اينبار نیز با شمايیم با یکی دیگر از مطالب آموزشی در خصوص شهر تهران و همانند همیشه اجاره آپارتمان مبله در تهران را بررسی خواهیم کرد. از شما دعوت میکنیم تا انتهاي اين مطلب نیز همانند مطالب گذشته مارا همراهی نمايید.
همانطور که در دو پست اخیر مشاهده نمودید در خصوص تاریخچه ی تهران مبحثی را آغاز کردیم و در اين تاپیک ادامه ی اين موضوع را بررسی خواهیم کرد. در آن دوران افغانها به تهران حمله ور شدند و بسیا

ادامه مطلب  

اجاره باند لیزر رقص نور مراسم  

اجاره باند لیزر رقص نور مراسماجاره باند و لیزر رقص نوراجاره باند و سیستم نوراجاره باند و لیزر رقص نوراجاره باند و سیستم نوراجاره باند و سیستم نوراجاره باند صوتی یا کیفیت چیرمن - بهرینگر و... اجاره لیزر نورپردازی0903302577902122068155اجاره باند و لیزر رقص نوراجاره باند و سیستم نوراجاره باند و لیزر رقص نوراجاره باند و سیستم نوراجاره باند و سیستم نوراجاره باند صوتی یا کیفیت چیرمن - بهرینگر و... اجاره لیزر نورپردازی0903302577902122068155

ادامه مطلب  

اجاره خودرو در  

اجاره خودرو
اجاره خودرو مسافرت هاي بلند مدت تعطیلات که فرا می‌رسد، بازار اجاره ماشین و کرايه خودرو
بدون راننده تهران داغ تر می شود و جنب و جوش دیگری میان مردم دیده
می‌شود. در میان علايق مردم براي مسافرت بعضی‌ها هواپیما را ترجیح می‌دهند،
عده‌اي بلیت قطار رزرو می‌کنند، بعضی‌ها با اتوبوس می‌روند و بعضی‌ها هم
دوست دارند یک خودرو راحت و با ايمنی بالا رنت کنند وبعضی ها با اتومبیل
خودشان به سفر بروند. انتخاب اينکه بهترین راه براي یک مسافر

ادامه مطلب  

اجاره خودرو در  

اجاره خودرو
اجاره خودرو مسافرت هاي بلند مدت تعطیلات که فرا می‌رسد، بازار اجاره ماشین و کرايه خودرو
بدون راننده تهران داغ تر می شود و جنب و جوش دیگری میان مردم دیده
می‌شود. در میان علايق مردم براي مسافرت بعضی‌ها هواپیما را ترجیح می‌دهند،
عده‌اي بلیت قطار رزرو می‌کنند، بعضی‌ها با اتوبوس می‌روند و بعضی‌ها هم
دوست دارند یک خودرو راحت و با ايمنی بالا رنت کنند وبعضی ها با اتومبیل
خودشان به سفر بروند. انتخاب اينکه بهترین راه براي یک مسافر

ادامه مطلب  

اجاره خودرو  

اجاره خودرو
اجاره خودرو مسافرت هاي بلند مدت تعطیلات که فرا می‌رسد، بازار اجاره ماشین و کرايه خودرو
بدون راننده تهران داغ تر می شود و جنب و جوش دیگری میان مردم دیده
می‌شود. در میان علايق مردم براي مسافرت بعضی‌ها هواپیما را ترجیح می‌دهند،
عده‌اي بلیت قطار رزرو می‌کنند، بعضی‌ها با اتوبوس می‌روند و بعضی‌ها هم
دوست دارند یک خودرو راحت و با ايمنی بالا رنت کنند وبعضی ها با اتومبیل
خودشان به سفر بروند. انتخاب اينکه بهترین راه براي یک مسافر

ادامه مطلب  

اجاره خودرو  

اجاره خودرو
اجاره خودرو مسافرت هاي بلند مدت تعطیلات که فرا می‌رسد، بازار اجاره ماشین و کرايه خودرو
بدون راننده تهران داغ تر می شود و جنب و جوش دیگری میان مردم دیده
می‌شود. در میان علايق مردم براي مسافرت بعضی‌ها هواپیما را ترجیح می‌دهند،
عده‌اي بلیت قطار رزرو می‌کنند، بعضی‌ها با اتوبوس می‌روند و بعضی‌ها هم
دوست دارند یک خودرو راحت و با ايمنی بالا رنت کنند وبعضی ها با اتومبیل
خودشان به سفر بروند. انتخاب اينکه بهترین راه براي یک مسافر

ادامه مطلب  

اجاره خودرو  

اجاره خودرو
اجاره خودرو مسافرت هاي بلند مدت تعطیلات که فرا می‌رسد، بازار اجاره ماشین و کرايه خودرو
بدون راننده تهران داغ تر می شود و جنب و جوش دیگری میان مردم دیده
می‌شود. در میان علايق مردم براي مسافرت بعضی‌ها هواپیما را ترجیح می‌دهند،
عده‌اي بلیت قطار رزرو می‌کنند، بعضی‌ها با اتوبوس می‌روند و بعضی‌ها هم
دوست دارند یک خودرو راحت و با ايمنی بالا رنت کنند وبعضی ها با اتومبیل
خودشان به سفر بروند. انتخاب اينکه بهترین راه براي یک مسافر

ادامه مطلب  

فسخ قرارداد مستاجر  

در صورتی که مستاجر در مدت اجاره و قبل از پايان آن درخواست فسخ قرارداد اجاره کند، آیا موجر مکلف است تن به فسخ قرارداد دهد و رهن را به مستاجر برگرداند؟
قرارداد اجاره عقد لازم است و عقد لازم را نمی‌توان به آسانی فسخ کرد. به اين ترتیب نه موجر می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند و نه مستاجر؛ اما قانونا می‌تواند حق فسخی پیش‌بینی شود. 
براي مثال، ملکی را که مستاجر اجاره کرده است و احساس می‌کند مغبون شده است، یعنی بیش از قیمت واقعی آن ملک اجاره داده

ادامه مطلب  

تقدیر وقسمت  

شده تقدیر کسی باشی و قسمت نشود؟
سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟
پشت یک قلب به ظاهر خوش و یک خنده ی تلخ
شده زنجیر کسی باشی و قسمت نشود؟
در میان تپش آینه پنهان شوی و
روح و تصویر کسی باشی و قسمت نشود؟
شده در اوج جوانی، با همین ظاهر شاد
تا گلو پیر کسی باشی و قسمت نشود؟
شده آزاد و رها باشی و تا عمق وجود
رام و تسخیر کسی باشی و قسمت نشود؟
می شود با همه ی ریشه و رگهاي تنت 
سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟
#داریوش_کشاورز

ادامه مطلب  

تقدیر وقسمت  

شده تقدیر کسی باشی و قسمت نشود؟
سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟
پشت یک قلب به ظاهر خوش و یک خنده ی تلخ
شده زنجیر کسی باشی و قسمت نشود؟
در میان تپش آینه پنهان شوی و
روح و تصویر کسی باشی و قسمت نشود؟
شده در اوج جوانی، با همین ظاهر شاد
تا گلو پیر کسی باشی و قسمت نشود؟
شده آزاد و رها باشی و تا عمق وجود
رام و تسخیر کسی باشی و قسمت نشود؟
می شود با همه ی ریشه و رگهاي تنت 
سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟
#داریوش_کشاورز

ادامه مطلب  

تقدیر وقسمت  

شده تقدیر کسی باشی و قسمت نشود؟
سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟
پشت یک قلب به ظاهر خوش و یک خنده ی تلخ
شده زنجیر کسی باشی و قسمت نشود؟
در میان تپش آینه پنهان شوی و
روح و تصویر کسی باشی و قسمت نشود؟
شده در اوج جوانی، با همین ظاهر شاد
تا گلو پیر کسی باشی و قسمت نشود؟
شده آزاد و رها باشی و تا عمق وجود
رام و تسخیر کسی باشی و قسمت نشود؟
می شود با همه ی ریشه و رگهاي تنت 
سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟
#داریوش_کشاورز

ادامه مطلب  

تقدیر وقسمت  

شده تقدیر کسی باشی و قسمت نشود؟
سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟
پشت یک قلب به ظاهر خوش و یک خنده ی تلخ
شده زنجیر کسی باشی و قسمت نشود؟
در میان تپش آینه پنهان شوی و
روح و تصویر کسی باشی و قسمت نشود؟
شده در اوج جوانی، با همین ظاهر شاد
تا گلو پیر کسی باشی و قسمت نشود؟
شده آزاد و رها باشی و تا عمق وجود
رام و تسخیر کسی باشی و قسمت نشود؟
می شود با همه ی ریشه و رگهاي تنت 
سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟
#داریوش_کشاورز

ادامه مطلب  

تقدیر وقسمت  

شده تقدیر کسی باشی و قسمت نشود؟
سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟
پشت یک قلب به ظاهر خوش و یک خنده ی تلخ
شده زنجیر کسی باشی و قسمت نشود؟
در میان تپش آینه پنهان شوی و
روح و تصویر کسی باشی و قسمت نشود؟
شده در اوج جوانی، با همین ظاهر شاد
تا گلو پیر کسی باشی و قسمت نشود؟
شده آزاد و رها باشی و تا عمق وجود
رام و تسخیر کسی باشی و قسمت نشود؟
می شود با همه ی ریشه و رگهاي تنت 
سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟
#داریوش_کشاورز

ادامه مطلب  

تقدیر وقسمت  

شده تقدیر کسی باشی و قسمت نشود؟
سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟
پشت یک قلب به ظاهر خوش و یک خنده ی تلخ
شده زنجیر کسی باشی و قسمت نشود؟
در میان تپش آینه پنهان شوی و
روح و تصویر کسی باشی و قسمت نشود؟
شده در اوج جوانی، با همین ظاهر شاد
تا گلو پیر کسی باشی و قسمت نشود؟
شده آزاد و رها باشی و تا عمق وجود
رام و تسخیر کسی باشی و قسمت نشود؟
می شود با همه ی ریشه و رگهاي تنت 
سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟
#داریوش_کشاورز

ادامه مطلب  

سیستم ایمنی سالم  

شش رمز داشتن سیستم ايمنی سالمبراي حفاظت از سلامت سیستم ايمنی، سبزیجات و میوه‌جات و ادویه‌هاي آنتی اکسیدانی بیشتری وارد رژیم غذايی‌تان کنید.
زمان

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1