فساد اداری  

فساد اداري
فساد اداري
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 22     فساد اداري – مبارزه با فساد اداري – راهبردها وراهکارها عنوان‌‏‎ به‌‏‎ که‌امروزه‌‏‎ دارد‏‎ عدیده‌ای‌‏‎ و‏‎ گوناگون‌‏‎ اشکال‌‏‎ اداري‌ ، ‏‎ فساد‏‎‌‏‎ بررسی‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ توسعه‌‏‎ د ...
دریافت فایل

فساد اداري

ادامه مطلب  

فساد اداری  

فساد اداري
فساد اداري
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 22     فساد اداري – مبارزه با فساد اداري – راهبردها وراهکارها عنوان‌‏‎ به‌‏‎ که‌امروزه‌‏‎ دارد‏‎ عدیده‌ای‌‏‎ و‏‎ گوناگون‌‏‎ اشکال‌‏‎ اداري‌ ، ‏‎ فساد‏‎‌‏‎ بررسی‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ توسعه‌‏‎ د ...
دریافت فایل

فساد اداري

ادامه مطلب  

فساد اداری  

فساد اداري
فساد اداري
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 22     فساد اداري – مبارزه با فساد اداري – راهبردها وراهکارها عنوان‌‏‎ به‌‏‎ که‌امروزه‌‏‎ دارد‏‎ عدیده‌ای‌‏‎ و‏‎ گوناگون‌‏‎ اشکال‌‏‎ اداري‌ ، ‏‎ فساد‏‎‌‏‎ بررسی‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ توسعه‌‏‎ د ...
دریافت فایل

فساد اداري

ادامه مطلب  

مقاله ترجمه شده حسابداری 2017  

چکیده
فساد یک نگرانی جهانی است که می تواند بر
کیفیت زندگی شهروندان تاثیر گذار باشد. در رابطه با مسئله فساد، فرضیه
بازار آزاد به این صورت است که قدرت بازار باعث حل مسئله نابرابری و قدرت
شرکت شده است. در بین زمینه مسائل اجتماعی و محیطی، درجایی که شرکت ها بر
عوامل تغییر تاکید کرده اند، این مقاله، توانایی چارچوب جامعه مدنی را جهت
منع کردن فساد کشف کرده است. به سادگی، به جای محدود بودن از طریق دیدگاه
های چارچوب مدیریتی- یک رویکرد سازمان مرکزی-

ادامه مطلب  

مسئولیت پذیری، فساد و بررسی مسائل اجتماعی و محیطی: تغییر فرآیندهای کوچک سیاسی  

چکیده
فساد یک
نگرانی جهانی است که می تواند بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر گذار باشد. در
رابطه با مسئله فساد، فرضیه بازار آزاد به این صورت است که قدرت بازار
باعث حل مسئله نابرابری و قدرت شرکت شده است. در بین زمینه مسائل اجتماعی و
محیطی، درجایی که شرکت ها بر عوامل تغییر تاکید کرده اند، این مقاله،
توانایی چارچوب جامعه مدنی را جهت منع کردن فساد کشف کرده است. به سادگی،
به جای محدود بودن از طریق دیدگاه های چارچوب مدیریتی- یک رویکرد سازمان
مرکزی-

ادامه مطلب  

به پاخاستن جامعه مدنی بر فساد-بخش یک  

نوشته حاضر کوششی است در جهت پاسخ به این پرسش که چرا در کنترل فساد
اقتصادی و سیاسی موفق نبوده ایم و آیا تشکیل جامعه مدنی در رسیدن به نوعی
کنترل پایدار فساد مؤثر است؟ ابتدا به موضوع فساد وابعاد آن در حوزه های
اقتصاد وسیاست میپردازیم، نقش ورابطه میان نهادهای اقتصادی وسیاسی همچنین
ماهیت این نهادها از منظر فراگیری را بر روی پدیده فساد بررسی می کنیم سپس
با توجه به شواهد تاریخی اجتماعی وبا فرض عدم شکل گیری جامعه مدنی در ایران
به شرایط لازم برا

ادامه مطلب  

به پاخاستن جامعه مدنی بر فساد-بخش یک  

نوشته حاضر کوششی است در جهت پاسخ به این پرسش که چرا در کنترل فساد
اقتصادی و سیاسی موفق نبوده ایم و آیا تشکیل جامعه مدنی در رسیدن به نوعی
کنترل پایدار فساد مؤثر است؟ ابتدا به موضوع فساد وابعاد آن در حوزه های
اقتصاد وسیاست میپردازیم، نقش ورابطه میان نهادهای اقتصادی وسیاسی همچنین
ماهیت این نهادها از منظر فراگیری را بر روی پدیده فساد بررسی می کنیم سپس
با توجه به شواهد تاریخی اجتماعی وبا فرض عدم شکل گیری جامعه مدنی در ایران
به شرایط لازم برا

ادامه مطلب  

ریشه های فقر و فساد  

ریشه های فقر و فساد
ریشه های فقر و فساد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 25   ریشه‌های فقر و فساد  برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به ف

ادامه مطلب  

ریشه های فقر و فساد  

ریشه های فقر و فساد
ریشه های فقر و فساد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 25   ریشه‌های فقر و فساد  برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به ف

ادامه مطلب  

ریشه های فقر و فساد  

ریشه های فقر و فساد
ریشه های فقر و فساد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 25   ریشه‌های فقر و فساد  برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به ف

ادامه مطلب  

ریشه های فقر و فساد  

ریشه های فقر و فساد
ریشه های فقر و فساد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 25   ریشه‌های فقر و فساد  برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به ف

ادامه مطلب  

ریشه های فقر و فساد  

ریشه های فقر و فساد
ریشه های فقر و فساد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 25   ریشه‌های فقر و فساد  برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به ف

ادامه مطلب  

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد  

سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فسادجزوات و نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فسادجزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساداین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سلامت اداري و مبارزه با فساد و پیامدهای سوء آن می باشد.دانلود کاملترین نمونه سوالات و جزوه آموزشی ارتقا سلامت ا

ادامه مطلب  

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد  

سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فسادجزوات و نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فسادجزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساداین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سلامت اداري و مبارزه با فساد و پیامدهای سوء آن می باشد.دانلود کاملترین نمونه سوالات و جزوه آموزشی ارتقا سلامت ا

ادامه مطلب  

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد  

سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فسادجزوات و نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فسادجزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساداین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سلامت اداري و مبارزه با فساد و پیامدهای سوء آن می باشد.دانلود کاملترین نمونه سوالات و جزوه آموزشی ارتقا سلامت ا

ادامه مطلب  

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد  

سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فسادجزوات و نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فسادجزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساداین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سلامت اداري و مبارزه با فساد و پیامدهای سوء آن می باشد.دانلود کاملترین نمونه سوالات و جزوه آموزشی ارتقا سلامت ا

ادامه مطلب  

نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد  

سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فسادجزوات و نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فسادجزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساداین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سلامت اداري و مبارزه با فساد و پیامدهای سوء آن می باشد.دانلود کاملترین نمونه سوالات و جزوه آموزشی ارتقا سلامت ا

ادامه مطلب  

مشتی از خروار!  

پارسال یه انتخابات کوچیک بود در سطح دانشگاه... تهمت داشتیم، تخریب داشتیم، دروغ داشتیم، تقلب داشتیم، خلاصه کلکسیون تکمیل بود! اینجا تقلب اونور تقلبچرا اینوریا به تقلب به این واضحی اعتراض نمیکنن؟ خودشون اونجا تقلب کردن!آوازِ بگم؟ بگم؟ از این طرف بالا،  از اونطرف جرئت داری بگو که منم میگم! میگم!همینجا قوانین انتخابات و برد و باخت رو یاد میگیرن. یاد میگیرن تقلب ایرادی نداره اگه آتو از تقلب اونا داری! فساد ایراد نداره اگه از فساد اونا

ادامه مطلب  

مشتی از خروار!  

پارسال یه انتخابات کوچیک بود در سطح دانشگاه... تهمت داشتیم، تخریب داشتیم، دروغ داشتیم، تقلب داشتیم، خلاصه کلکسیون تکمیل بود! اینجا تقلب اونور تقلبچرا اینوریا به تقلب به این واضحی اعتراض نمیکنن؟ خودشون اونجا تقلب کردن!آوازِ بگم؟ بگم؟ از این طرف بالا،  از اونطرف جرئت داری بگو که منم میگم! میگم!همینجا قوانین انتخابات و برد و باخت رو یاد میگیرن. یاد میگیرن تقلب ایرادی نداره اگه آتو از تقلب اونا داری! فساد ایراد نداره اگه از فساد اونا

ادامه مطلب  

مشتی از خروار!  

پارسال یه انتخابات کوچیک بود در سطح دانشگاه... تهمت داشتیم، تخریب داشتیم، دروغ داشتیم، تقلب داشتیم، خلاصه کلکسیون تکمیل بود! اینجا تقلب اونور تقلبچرا اینوریا به تقلب به این واضحی اعتراض نمیکنن؟ خودشون اونجا تقلب کردن!آوازِ بگم؟ بگم؟ از این طرف بالا،  از اونطرف جرئت داری بگو که منم میگم! میگم!همینجا قوانین انتخابات و برد و باخت رو یاد میگیرن. یاد میگیرن تقلب ایرادی نداره اگه آتو از تقلب اونا داری! فساد ایراد نداره اگه از فساد اونا

ادامه مطلب  

مشتی از خروار!  

پارسال یه انتخابات کوچیک بود در سطح دانشگاه... تهمت داشتیم، تخریب داشتیم، دروغ داشتیم، تقلب داشتیم، خلاصه کلکسیون تکمیل بود! اینجا تقلب اونور تقلبچرا اینوریا به تقلب به این واضحی اعتراض نمیکنن؟ خودشون اونجا تقلب کردن!آوازِ بگم؟ بگم؟ از این طرف بالا،  از اونطرف جرئت داری بگو که منم میگم! میگم!همینجا قوانین انتخابات و برد و باخت رو یاد میگیرن. یاد میگیرن تقلب ایرادی نداره اگه آتو از تقلب اونا داری! فساد ایراد نداره اگه از فساد اونا

ادامه مطلب  

مشتی از خروار!  

پارسال یه انتخابات کوچیک بود در سطح دانشگاه... تهمت داشتیم، تخریب داشتیم، دروغ داشتیم، تقلب داشتیم، خلاصه کلکسیون تکمیل بود! اینجا تقلب اونور تقلبچرا اینوریا به تقلب به این واضحی اعتراض نمیکنن؟ خودشون اونجا تقلب کردن!آوازِ بگم؟ بگم؟ از این طرف بالا،  از اونطرف جرئت داری بگو که منم میگم! میگم!همینجا قوانین انتخابات و برد و باخت رو یاد میگیرن. یاد میگیرن تقلب ایرادی نداره اگه آتو از تقلب اونا داری! فساد ایراد نداره اگه از فساد اونا

ادامه مطلب  

به پا خاستن جامعه مدنی برفساد-بخش سوم  

کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان
ایرانی است از مهم­ترین عوامل شکست مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می ­باشد.
مهم­ترین نتیجه این پدیده گسترش انحصار در بازارهای سیاسی واقتصادی است
ایجاد حلقه­ ای بسته از قدرت که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می­
گیرد ونهادهای اقتصادی وسیاسی استثماری را شکل می­ دهد که به طور هم­ افزا
به هم، بستگی می­ یابند. آن­ها موانع بزرگی برای دخول به بخش ­های مختلف
سیاسی واقتصا

ادامه مطلب  

به پا خاستن جامعه مدنی برفساد-بخش سوم  

کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان
ایرانی است از مهم­ترین عوامل شکست مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می ­باشد.
مهم­ترین نتیجه این پدیده گسترش انحصار در بازارهای سیاسی واقتصادی است
ایجاد حلقه­ ای بسته از قدرت که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می­
گیرد ونهادهای اقتصادی وسیاسی استثماری را شکل می­ دهد که به طور هم­ افزا
به هم، بستگی می­ یابند. آن­ها موانع بزرگی برای دخول به بخش ­های مختلف
سیاسی واقتصا

ادامه مطلب  

به پا خاستن جامعه مدنی برفساد-بخش سوم  

کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان
ایرانی است از مهم­ترین عوامل شکست مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می ­باشد.
مهم­ترین نتیجه این پدیده گسترش انحصار در بازارهای سیاسی واقتصادی است
ایجاد حلقه­ ای بسته از قدرت که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می­
گیرد ونهادهای اقتصادی وسیاسی استثماری را شکل می­ دهد که به طور هم­ افزا
به هم، بستگی می­ یابند. آن­ها موانع بزرگی برای دخول به بخش ­های مختلف
سیاسی واقتصا

ادامه مطلب  

وزیر اقتصاد ژاپن یک سال حقوقش را بخشید  

 وزیر دارایی ژاپن پذیرش مسئولیت فساد اداري را یک سال حقوقش را بخشید. "تارو آسو" وزیر دارایی ژاپن، در واکنش به یک رسوایی مالی از حقوق یک ساله‌اش صرف نظر کرد. حقوق سالانه وزیر دارایی ژاپن، حدود 300 هزار دلار است.مقام‌های زیر دست آقای آسو متهم‌اند که تلاش کرده‌اند ارتباط نخست وزیر، شینزو آبه، با یک پرونده فساد مالی را مخفی کنند.در مجموع حدود 20 مقام دولتی در جریان رسیدگی به این رسوایی مالی تنبیه شده‌اند یا حقوق‌شان کاهش یافته است.

ادامه مطلب  

وزیر اقتصاد ژاپن یک سال حقوقش را بخشید  

 وزیر دارایی ژاپن پذیرش مسئولیت فساد اداري را یک سال حقوقش را بخشید. "تارو آسو" وزیر دارایی ژاپن، در واکنش به یک رسوایی مالی از حقوق یک ساله‌اش صرف نظر کرد. حقوق سالانه وزیر دارایی ژاپن، حدود 300 هزار دلار است.مقام‌های زیر دست آقای آسو متهم‌اند که تلاش کرده‌اند ارتباط نخست وزیر، شینزو آبه، با یک پرونده فساد مالی را مخفی کنند.در مجموع حدود 20 مقام دولتی در جریان رسیدگی به این رسوایی مالی تنبیه شده‌اند یا حقوق‌شان کاهش یافته است.

ادامه مطلب  

وزیر اقتصاد ژاپن یک سال حقوقش را بخشید  

 وزیر دارایی ژاپن پذیرش مسئولیت فساد اداري را یک سال حقوقش را بخشید. "تارو آسو" وزیر دارایی ژاپن، در واکنش به یک رسوایی مالی از حقوق یک ساله‌اش صرف نظر کرد. حقوق سالانه وزیر دارایی ژاپن، حدود 300 هزار دلار است.مقام‌های زیر دست آقای آسو متهم‌اند که تلاش کرده‌اند ارتباط نخست وزیر، شینزو آبه، با یک پرونده فساد مالی را مخفی کنند.در مجموع حدود 20 مقام دولتی در جریان رسیدگی به این رسوایی مالی تنبیه شده‌اند یا حقوق‌شان کاهش یافته است.

ادامه مطلب  

وزیر اقتصاد ژاپن یک سال حقوقش را بخشید  

 وزیر دارایی ژاپن پذیرش مسئولیت فساد اداري را یک سال حقوقش را بخشید. "تارو آسو" وزیر دارایی ژاپن، در واکنش به یک رسوایی مالی از حقوق یک ساله‌اش صرف نظر کرد. حقوق سالانه وزیر دارایی ژاپن، حدود 300 هزار دلار است.مقام‌های زیر دست آقای آسو متهم‌اند که تلاش کرده‌اند ارتباط نخست وزیر، شینزو آبه، با یک پرونده فساد مالی را مخفی کنند.در مجموع حدود 20 مقام دولتی در جریان رسیدگی به این رسوایی مالی تنبیه شده‌اند یا حقوق‌شان کاهش یافته است.

ادامه مطلب  

وزیر اقتصاد ژاپن یک سال حقوقش را بخشید  

 وزیر دارایی ژاپن پذیرش مسئولیت فساد اداري را یک سال حقوقش را بخشید. "تارو آسو" وزیر دارایی ژاپن، در واکنش به یک رسوایی مالی از حقوق یک ساله‌اش صرف نظر کرد. حقوق سالانه وزیر دارایی ژاپن، حدود 300 هزار دلار است.مقام‌های زیر دست آقای آسو متهم‌اند که تلاش کرده‌اند ارتباط نخست وزیر، شینزو آبه، با یک پرونده فساد مالی را مخفی کنند.در مجموع حدود 20 مقام دولتی در جریان رسیدگی به این رسوایی مالی تنبیه شده‌اند یا حقوق‌شان کاهش یافته است.

ادامه مطلب  

وزیر اقتصاد ژاپن یک سال حقوقش را بخشید  

 وزیر دارایی ژاپن پذیرش مسئولیت فساد اداري را یک سال حقوقش را بخشید. "تارو آسو" وزیر دارایی ژاپن، در واکنش به یک رسوایی مالی از حقوق یک ساله‌اش صرف نظر کرد. حقوق سالانه وزیر دارایی ژاپن، حدود 300 هزار دلار است.مقام‌های زیر دست آقای آسو متهم‌اند که تلاش کرده‌اند ارتباط نخست وزیر، شینزو آبه، با یک پرونده فساد مالی را مخفی کنند.در مجموع حدود 20 مقام دولتی در جریان رسیدگی به این رسوایی مالی تنبیه شده‌اند یا حقوق‌شان کاهش یافته است.

ادامه مطلب  

بررسی اثرات ضد قارچی ا سانسهای اویشن، مرزه، اکالیپتوس ، لیمو، نعناع و باریجه برروی قارچ AS.parasiticus  

بررسی اثرات ضد قارچی ا سانسهای اویشن، مرزه، اکالیپتوس ، لیمو، نعناع و باریجه برروی قارچ AS.parasiticus، عامل فساد محصولات کشاورزی

نویسند‌گان: رضا شهرکی ، مهدی شیبانی صفت ، محمدحسین حدادخداپرست
خلاصه مقاله:
دراین پژوهش اثرات ضدقارچی شش اسانس گیاهی اویشن، مرزه، اکالیپتوس، لیمو، نعناع و باریجه برروی قارچ As.parasiticus که از مهمترین جنسهای عامل فساد در محصولات کشاورزی می باشد موردبررسی قرارگرفت قارچ اسپرژیلوس پارازینیکوس بعنوان یکی از شاب

ادامه مطلب  

باند فساد و فحشا در همدان متلاشی شد  

33 سال پیش در چنین روزی متلاشی شدن 8 لانه فساد در تهران1 روز پیش اعضای یک باند گسترده اشاعه فساد و فحشا در تهران که تاکنون به ده ها فقره اعمال خلاف
عفت اعتراف کرده اند توسط پاسداران کمیته انقلاب اسلامی 
باند فساد و فحشا در سنندج متلاشی شد نوعروس ۱۷ ساله به چند بیمار ...25 آگوست 2011 باند فساد و فحشا در سنندج متلاشی شد. فرمانده انتظامی سنندج از متلاشی‌شدن یک
باند فحشا و فساد در سنندج خبر داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ مسعودی، 
بزرگترین شبکه سازم

ادامه مطلب  

چرا غرب با وجود فساد همیشه در حال پیشرفت علمی است ؟  

چرا غرب با وجود فساد همیشه در حال پیشرفت علمی است ؟

چرا ملل فاقد ایمان، زندگی مرفّه‏تری دارند؟
چرا با وجود منابعی چون قرآن، نهج البلاغه و ... ما مسلمانان این قدر در علم و تکنولوژی عقب مانده ایم، ولی امریکایی ها این قدر رشد کرده اند؟
علل عقب ماندگی کشورهای اسلامی از لحاظ علمی و صنعتی از دیگر کشورها چیست؟
علل پیشرفت غرب چیست ؟ آیا این فرضیه که ترک دین باعث پیشرفت آنها شده درست است ؟
چرا فساد اخلاقی در جوامع غربی موجب ضعف و انحطاط تمدن

ادامه مطلب  

چرا غرب با وجود فساد همیشه در حال پیشرفت علمی است ؟  

چرا غرب با وجود فساد همیشه در حال پیشرفت علمی است ؟

چرا ملل فاقد ایمان، زندگی مرفّه‏تری دارند؟
چرا با وجود منابعی چون قرآن، نهج البلاغه و ... ما مسلمانان این قدر در علم و تکنولوژی عقب مانده ایم، ولی امریکایی ها این قدر رشد کرده اند؟
علل عقب ماندگی کشورهای اسلامی از لحاظ علمی و صنعتی از دیگر کشورها چیست؟
علل پیشرفت غرب چیست ؟ آیا این فرضیه که ترک دین باعث پیشرفت آنها شده درست است ؟
چرا فساد اخلاقی در جوامع غربی موجب ضعف و انحطاط تمدن

ادامه مطلب  

چرا غرب با وجود فساد همیشه در حال پیشرفت علمی است ؟  

چرا غرب با وجود فساد همیشه در حال پیشرفت علمی است ؟

چرا ملل فاقد ایمان، زندگی مرفّه‏تری دارند؟
چرا با وجود منابعی چون قرآن، نهج البلاغه و ... ما مسلمانان این قدر در علم و تکنولوژی عقب مانده ایم، ولی امریکایی ها این قدر رشد کرده اند؟
علل عقب ماندگی کشورهای اسلامی از لحاظ علمی و صنعتی از دیگر کشورها چیست؟
علل پیشرفت غرب چیست ؟ آیا این فرضیه که ترک دین باعث پیشرفت آنها شده درست است ؟
چرا فساد اخلاقی در جوامع غربی موجب ضعف و انحطاط تمدن

ادامه مطلب  

حق الناس گذشتني نيست  

دیروز راهپیمایی 22 بهمن واقعا تماشایی بود بسیار با شکوه یک ماه و نیم از اقتشاشات دی گذشته و کلی در ان مورد حرف زدند روشنفکران که نظام با چه بحرانهایی مواجه است ولی دیروز را کسی نشانه بحران ندید جز روحانی رئیس جمهور این کشور متاسفانه!!!! حال که همه داد اقتصاد و تبعیض و فساد می زنند این اقا داد رفراندوم و اصل 59 افتاده بجای حل مشکلات مردم به دنبال حذف نظارت استصوابی است از طریق رفراندوم که بله انتخابات سهل شود واقعا چه کسی لباس روحانیت بر تن او کرد

ادامه مطلب  

حق الناس گذشتني نيست  

دیروز راهپیمایی 22 بهمن واقعا تماشایی بود بسیار با شکوه یک ماه و نیم از اقتشاشات دی گذشته و کلی در ان مورد حرف زدند روشنفکران که نظام با چه بحرانهایی مواجه است ولی دیروز را کسی نشانه بحران ندید جز روحانی رئیس جمهور این کشور متاسفانه!!!! حال که همه داد اقتصاد و تبعیض و فساد می زنند این اقا داد رفراندوم و اصل 59 افتاده بجای حل مشکلات مردم به دنبال حذف نظارت استصوابی است از طریق رفراندوم که بله انتخابات سهل شود واقعا چه کسی لباس روحانیت بر تن او کرد

ادامه مطلب  

به پا خاستن جامعه مدنی برفساد-بخش سوم  

کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث
وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان ایرانی است از مهم­ترین عوامل
شکست مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می ­باشد. مهم­ترین نتیجه این پدیده
گسترش انحصار در بازارهای سیاسی واقتصادی است ایجاد حلقه­ ای بسته از قدرت
که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می­ گیرد ونهادهای اقتصادی وسیاسی
استثماری را شکل می­ دهد که به طور هم­ افزا به هم، بستگی می­ یابند. آن­ها
موانع بزرگی برای دخول به بخش ­های مختلف سیاسی واقتصا

ادامه مطلب  

به پا خاستن جامعه مدنی برفساد-بخش سوم  

کلینتالیسم حاکم بر ایران که وارث
وبازتولید نظام تیول داری در تاریخ شاهان ایرانی است از مهم­ترین عوامل
شکست مبارزه پلیسی وقضایی با فساد می ­باشد. مهم­ترین نتیجه این پدیده
گسترش انحصار در بازارهای سیاسی واقتصادی است ایجاد حلقه­ ای بسته از قدرت
که منابع اصلی وبزرگ ثروت را در اختیار می­ گیرد ونهادهای اقتصادی وسیاسی
استثماری را شکل می­ دهد که به طور هم­ افزا به هم، بستگی می­ یابند. آن­ها
موانع بزرگی برای دخول به بخش ­های مختلف سیاسی واقتصا

ادامه مطلب  

علل و پیامدهای فساد اقتصادی در اقلیم کردستان عراق  

– چکیده کردستان عراق بعد از ایجاد
دولت فدرالی ، پیشرفت های زیادی را در زمینه های مختلف به دست آورده و
علاوه بر پیشرفت در زمینه های علمی، اقتصادی و سیاسی، با حمایت از سیاست ها
و اقدامات آمریکا در عراق (ازجمله حمایت از آمریکا در جنگ با عراق در سال
۳۰۰۲) و همچنین ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی ، نفوذ بیشتری در منطقه،
خصوصا در کشورهای دارای اقلیت کردنشین پیدا کرده است . شکل گیری و رشد
خودمختاری در اقلیم کردستان عراق، که زمینه های آن از سال ۱۹۹۱

ادامه مطلب  

علل و پیامدهای فساد اقتصادی در اقلیم کردستان عراق  

– چکیده کردستان عراق بعد از ایجاد
دولت فدرالی ، پیشرفت های زیادی را در زمینه های مختلف به دست آورده و
علاوه بر پیشرفت در زمینه های علمی، اقتصادی و سیاسی، با حمایت از سیاست ها
و اقدامات آمریکا در عراق (ازجمله حمایت از آمریکا در جنگ با عراق در سال
۳۰۰۲) و همچنین ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی ، نفوذ بیشتری در منطقه،
خصوصا در کشورهای دارای اقلیت کردنشین پیدا کرده است . شکل گیری و رشد
خودمختاری در اقلیم کردستان عراق، که زمینه های آن از سال ۱۹۹۱

ادامه مطلب  

علل و پیامدهای فساد اقتصادی در اقلیم کردستان عراق  

– چکیده کردستان عراق بعد از ایجاد
دولت فدرالی ، پیشرفت های زیادی را در زمینه های مختلف به دست آورده و
علاوه بر پیشرفت در زمینه های علمی، اقتصادی و سیاسی، با حمایت از سیاست ها
و اقدامات آمریکا در عراق (ازجمله حمایت از آمریکا در جنگ با عراق در سال
۳۰۰۲) و همچنین ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی ، نفوذ بیشتری در منطقه،
خصوصا در کشورهای دارای اقلیت کردنشین پیدا کرده است . شکل گیری و رشد
خودمختاری در اقلیم کردستان عراق، که زمینه های آن از سال ۱۹۹۱

ادامه مطلب  

علل و پیامدهای فساد اقتصادی در اقلیم کردستان عراق  

– چکیده کردستان عراق بعد از ایجاد
دولت فدرالی ، پیشرفت های زیادی را در زمینه های مختلف به دست آورده و
علاوه بر پیشرفت در زمینه های علمی، اقتصادی و سیاسی، با حمایت از سیاست ها
و اقدامات آمریکا در عراق (ازجمله حمایت از آمریکا در جنگ با عراق در سال
۳۰۰۲) و همچنین ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی ، نفوذ بیشتری در منطقه،
خصوصا در کشورهای دارای اقلیت کردنشین پیدا کرده است . شکل گیری و رشد
خودمختاری در اقلیم کردستان عراق، که زمینه های آن از سال ۱۹۹۱

ادامه مطلب  

علل و پیامدهای فساد اقتصادی در اقلیم کردستان عراق  

– چکیده کردستان عراق بعد از ایجاد
دولت فدرالی ، پیشرفت های زیادی را در زمینه های مختلف به دست آورده و
علاوه بر پیشرفت در زمینه های علمی، اقتصادی و سیاسی، با حمایت از سیاست ها
و اقدامات آمریکا در عراق (ازجمله حمایت از آمریکا در جنگ با عراق در سال
۳۰۰۲) و همچنین ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی ، نفوذ بیشتری در منطقه،
خصوصا در کشورهای دارای اقلیت کردنشین پیدا کرده است . شکل گیری و رشد
خودمختاری در اقلیم کردستان عراق، که زمینه های آن از سال ۱۹۹۱

ادامه مطلب  

علل و پیامدهای فساد اقتصادی در اقلیم کردستان عراق  

– چکیده کردستان عراق بعد از ایجاد
دولت فدرالی ، پیشرفت های زیادی را در زمینه های مختلف به دست آورده و
علاوه بر پیشرفت در زمینه های علمی، اقتصادی و سیاسی، با حمایت از سیاست ها
و اقدامات آمریکا در عراق (ازجمله حمایت از آمریکا در جنگ با عراق در سال
۳۰۰۲) و همچنین ایجاد رابطه با رژیم صهیونیستی ، نفوذ بیشتری در منطقه،
خصوصا در کشورهای دارای اقلیت کردنشین پیدا کرده است . شکل گیری و رشد
خودمختاری در اقلیم کردستان عراق، که زمینه های آن از سال ۱۹۹۱

ادامه مطلب  

تایید گرجستان نسبت به استراتژی مبارزه فاسد  

خبر نامه گرجستان و تایید گرجستان به عملکردهای فاسد هتل های گرجستانوزارت قضائیه جورجیا گزارش داد که دولت یک راهبرد مبارزه با فساد و برنامه عملیاتی برای 2017-2018 را تأیید کرده است."در نتیجه اصلاحات ضد فساد، گرجستان در مبارزه با فساد بزرگترین کامیابی را در میانی کشورهای اروپای شرقی به دست آورد و یکی از ذیل ترین سطح فساد در وسط کشورهای اروپایی است؛ این واقعیت که توسط بسیاری از پژوهش ها بین المللی تایید شده و با کامیابی پسین که گرجستان وزارت

ادامه مطلب  

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نظام اداری ایران و مقایسه آن با استرالیا  

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نظام اداري ایران و مقایسه آن با استرالیابررسی تطبیقی نظام اداري ایران و مقایسه آن با استرالیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: مقدمه: اصولا مقایسه وتطبیق جایگاهی محوری دراندیشة بشری دارد و هستة روش شناختی روش علمی نیز هست. بررسی ها نشان می دهدکه پژوهشگران شرقی وغربی ازدیربازمقایسه را روش اساسی ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نظام اداری ایران و مقایسه آن با استرالیا  

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نظام اداري ایران و مقایسه آن با استرالیابررسی تطبیقی نظام اداري ایران و مقایسه آن با استرالیا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: مقدمه: اصولا مقایسه وتطبیق جایگاهی محوری دراندیشة بشری دارد و هستة روش شناختی روش علمی نیز هست. بررسی ها نشان می دهدکه پژوهشگران شرقی وغربی ازدیربازمقایسه را روش اساسی ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

دانلود مقاله درباره هنر تذهیب  

دانلود مقاله هنر تذهیب از سری مقالات هنری با 78 صفحه و فرمت اجرایی word
مقاله ای کامل در مورد تذهیب را برای شما علاقه مندان به مبحث هنر و محققان عزیز تدارک دیده ایم. مطالب این مقاله در 4 فصل گردآوری شده است که در اینجا ما فقط عنوان این چهار فصل را ذکر می کنیم. فصل اول این مقاله، شما با این هنر به طور کامل آشنا می شوید. در فصل دوم مکتب های تذهیب نام برده شده و هر کدام به طور کامل توضیح داده شده است. سومین فصل مقاله به سبک های ختایی و اسلیمی اشاره کر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >