خرید ریمل ابرو ساده - تک رنگ  

خرید ریمل ابرو ساده - تک رنگ
ریمل ابرو که چندسالی است وارد بازار شده طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده است، قبلا عنوان ریمل فقط برای ریمل مژه استفاده میشد. ریمل های ابرو در انواع مختلف وجود دارند، اما بدون شک یکی از بهترین آنها مدل سه بعدی بوده که به ابرو جلوه خاصی می بخشد
این ریمل که به صورت تک رنگ عرضه میگردد برای همه نوع ابرو در هر رنگی قابل استفاده است. البته ابرو به رنگ مشکی خیلی معدود می باشد.
ریمل ابرو دقیقا شبیه ریمل مژه بوده و برای حج

ادامه مطلب  

آموزش تاتو روی بدن  

آموزش تاتو روی بدن با برخورداری از جامع ترین آموزش ها در این زمینه، نظر طیف گسترده ای از مخاطبان و علاقه مندان به یادگیری تاتو بر روی بدن را جلب نموده است. تاتو یا همان خالکوبی به عمل ایجاد نقش هایی متفاوت به صورت دائمی بر روی بدن افراد اطلاق می گردد. امروزه این عمل کاربردهای متفاوتی علاوه بر خالکوبی بر روی اندام های بدن پیدا کرده که از این کاربردها می توان به تاتوی ابرو، خط دور لب ها و خط چشم و ... اشاره نمود.

ادامه مطلب  

آموزش تاتو روی بدن  

آموزش تاتو روی بدن با برخورداری از جامع ترین آموزش ها در این زمینه، نظر طیف گسترده ای از مخاطبان و علاقه مندان به یادگیری تاتو بر روی بدن را جلب نموده است. تاتو یا همان خالکوبی به عمل ایجاد نقش هایی متفاوت به صورت دائمی بر روی بدن افراد اطلاق می گردد. امروزه این عمل کاربردهای متفاوتی علاوه بر خالکوبی بر روی اندام های بدن پیدا کرده که از این کاربردها می توان به تاتوی ابرو، خط دور لب ها و خط چشم و ... اشاره نمود.

ادامه مطلب  

آموزش تاتو روی بدن  

آموزش تاتو روی بدن با برخورداری از جامع ترین آموزش ها در این زمینه، نظر طیف گسترده ای از مخاطبان و علاقه مندان به یادگیری تاتو بر روی بدن را جلب نموده است. تاتو یا همان خالکوبی به عمل ایجاد نقش هایی متفاوت به صورت دائمی بر روی بدن افراد اطلاق می گردد. امروزه این عمل کاربردهای متفاوتی علاوه بر خالکوبی بر روی اندام های بدن پیدا کرده که از این کاربردها می توان به تاتوی ابرو، خط دور لب ها و خط چشم و ... اشاره نمود.

ادامه مطلب  

آموزش تاتو روی بدن  

آموزش تاتو روی بدن با برخورداری از جامع ترین آموزش ها در این زمینه، نظر طیف گسترده ای از مخاطبان و علاقه مندان به یادگیری تاتو بر روی بدن را جلب نموده است. تاتو یا همان خالکوبی به عمل ایجاد نقش هایی متفاوت به صورت دائمی بر روی بدن افراد اطلاق می گردد. امروزه این عمل کاربردهای متفاوتی علاوه بر خالکوبی بر روی اندام های بدن پیدا کرده که از این کاربردها می توان به تاتوی ابرو، خط دور لب ها و خط چشم و ... اشاره نمود.

ادامه مطلب  

آموزش تاتو روی بدن  

آموزش تاتو روی بدن با برخورداری از جامع ترین آموزش ها در این زمینه، نظر طیف گسترده ای از مخاطبان و علاقه مندان به یادگیری تاتو بر روی بدن را جلب نموده است. تاتو یا همان خالکوبی به عمل ایجاد نقش هایی متفاوت به صورت دائمی بر روی بدن افراد اطلاق می گردد. امروزه این عمل کاربردهای متفاوتی علاوه بر خالکوبی بر روی اندام های بدن پیدا کرده که از این کاربردها می توان به تاتوی ابرو، خط دور لب ها و خط چشم و ... اشاره نمود.

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

بهترین و خطرناک ترین راه پاک کردن تاتو  

چگونه تاتو را در خانه و به سرعت پاک کرد؟پاک کردن تاتو ، یک تصمیم بزرگ است واکثر مردم نمی توانند به سرعت آن را از پوست خود پاک کنند. در این مواقع معمولا وسوسه می شوید به سراغ اینترنت بروید و به دنبال راههای پاک کردن سریع تاتو در خانه بگردید. اما من در مورد این کار هشدار می دهم.پاک کردن تاتو در خانه به هیچ وجه سریع و راحت انجام نمی شود. این کار با درد همراه است و حتی ممکن است لکه هایی روی پوست شما باقی بگذارد که از تاتوی اولیه پررنگ تر هستند.اینترنت

ادامه مطلب  

اگر کم‌پشتی ابرو و مژه ارثی نباشد تا حد زیادی قابل درمان است  

اگر کم‌پشتی ابرو و مژه ارثی نباشد تا حد زیادی قابل درمان است، بویژه اگر
ناشی از بیماری داخلی، التهاب پوستی یا دستکاری بر اثر اصلاح و آرایش یا
ریزش موی عادتی باشد.

به گفته دکتر داوودی، بسیاری از انواع ریزش ابرو و مژه پس از مراجعه به
متخصص پوست و تشخیص درست، قابل درمان است، اما فراموش نکنید که هیچ دارو و
محلول تقویت‌کننده گیاهی یا شیمیایی رشد موی ابرو نمی‌تواند بر کم‌پشتی
ذاتی موی ابرو موثر باشد، بلکه فقط کم‌پشتی ناشی از دستکاری یا اصل

ادامه مطلب  

اگر کم‌پشتی ابرو و مژه ارثی نباشد تا حد زیادی قابل درمان است  

اگر کم‌پشتی ابرو و مژه ارثی نباشد تا حد زیادی قابل درمان است، بویژه اگر
ناشی از بیماری داخلی، التهاب پوستی یا دستکاری بر اثر اصلاح و آرایش یا
ریزش موی عادتی باشد.

به گفته دکتر داوودی، بسیاری از انواع ریزش ابرو و مژه پس از مراجعه به
متخصص پوست و تشخیص درست، قابل درمان است، اما فراموش نکنید که هیچ دارو و
محلول تقویت‌کننده گیاهی یا شیمیایی رشد موی ابرو نمی‌تواند بر کم‌پشتی
ذاتی موی ابرو موثر باشد، بلکه فقط کم‌پشتی ناشی از دستکاری یا اصل

ادامه مطلب  

اگر کم‌پشتی ابرو و مژه ارثی نباشد تا حد زیادی قابل درمان است  

اگر کم‌پشتی ابرو و مژه ارثی نباشد تا حد زیادی قابل درمان است، بویژه اگر
ناشی از بیماری داخلی، التهاب پوستی یا دستکاری بر اثر اصلاح و آرایش یا
ریزش موی عادتی باشد.

به گفته دکتر داوودی، بسیاری از انواع ریزش ابرو و مژه پس از مراجعه به
متخصص پوست و تشخیص درست، قابل درمان است، اما فراموش نکنید که هیچ دارو و
محلول تقویت‌کننده گیاهی یا شیمیایی رشد موی ابرو نمی‌تواند بر کم‌پشتی
ذاتی موی ابرو موثر باشد، بلکه فقط کم‌پشتی ناشی از دستکاری یا اصل

ادامه مطلب  

اگر کم‌پشتی ابرو و مژه ارثی نباشد تا حد زیادی قابل درمان است  

اگر کم‌پشتی ابرو و مژه ارثی نباشد تا حد زیادی قابل درمان است، بویژه اگر
ناشی از بیماری داخلی، التهاب پوستی یا دستکاری بر اثر اصلاح و آرایش یا
ریزش موی عادتی باشد.

به گفته دکتر داوودی، بسیاری از انواع ریزش ابرو و مژه پس از مراجعه به
متخصص پوست و تشخیص درست، قابل درمان است، اما فراموش نکنید که هیچ دارو و
محلول تقویت‌کننده گیاهی یا شیمیایی رشد موی ابرو نمی‌تواند بر کم‌پشتی
ذاتی موی ابرو موثر باشد، بلکه فقط کم‌پشتی ناشی از دستکاری یا اصل

ادامه مطلب  

کاشت ابرو طبیعی به روش FUE چگونه است؟  

در مرحله اول در زمان جراحی کاشت ابرو به صورت طبیعی با روش FUE ابتدا ناحیه اهدا
کننده مو آماده می شود . معمولا برای پیوند ابرو، از پشت گوش استفاده میشود . به این
منظور موهای این قسمت با دقت توسط پزشک متخصص برداشته می شود و در هر بار یک
فولیکول به ابروها جهت کاشت
ابرو طبیعی انتقال داده میشود . طی انجام عمل فرد توسط پزشک تحت بی هوشی
موضعی انجام می شود و هیچ دردی را حس نمی کند .
در عمل کاشت ابرو و برداشت فولیکول های مو از
ناحیه اهدا کننده و سپس کاشت و پی

ادامه مطلب  

پاک کردن تاتو  

خالکوبی را چگونه پاک کنیم ؟
آیا برایتان پیش آمده که  شما ابروهایتان را تاتو کرده باشید و
ابروهایتان تا به تا شد ه باشند و یا شکل دلخواهتان را نداشته
باشند؟خالکوبی عبارت است از ایجاد یک علامت یا شکل  پاک نشدن ی  روی پوست
توسط وارد کردن رنگ به داخل پوست از طریق سوزن یا یا سایر وسایل تیز بساری
از افرادی که صورت و بدنشان را خالکوبی می کنند پس از مدتی به دنبال یک
متخصص پوست می گردند که این خط و خطوط را پاک کند با دکتر مریم یوسفی عضو
هییت ع

ادامه مطلب  

پاک کردن تاتو  

خالکوبی را چگونه پاک کنیم ؟
آیا برایتان پیش آمده که  شما ابروهایتان را تاتو کرده باشید و
ابروهایتان تا به تا شد ه باشند و یا شکل دلخواهتان را نداشته
باشند؟خالکوبی عبارت است از ایجاد یک علامت یا شکل  پاک نشدن ی  روی پوست
توسط وارد کردن رنگ به داخل پوست از طریق سوزن یا یا سایر وسایل تیز بساری
از افرادی که صورت و بدنشان را خالکوبی می کنند پس از مدتی به دنبال یک
متخصص پوست می گردند که این خط و خطوط را پاک کند با دکتر مریم یوسفی عضو
هییت ع

ادامه مطلب  

بی ملاحتی یعنی  

‏یه شاگرد دارم که هیچ فیچر (مشخصه) خاصی نداره. یعنی هیچ جوره نمیشه توصیفش کرد. نه چاقه، نه لاغره، نه عینکیه، نه قد بلنده، نه لباس خاصی میپوشه، نه خال داره، نه دماغش عملیه، نه حرف میزنه، نه مدل موی خاصّی داره، نه رنگ خاصیه، نه لهجه خاصی داره، نه دوست خاصی داره، نه ایده‌ی خاصی داره، نه طرز فکردی، نه هیچی هیچی هیچی! هیچ جوره نمی‌شه آدرس داد کدومه! در حدّی که همکارم گفت کیو‌ میگی گفتم چشم چشم دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو! من جزو صندلی‌های کلاس حسا

ادامه مطلب  

بی ملاحتی یعنی  

‏یه شاگرد دارم که هیچ فیچر (مشخصه) خاصی نداره. یعنی هیچ جوره نمیشه توصیفش کرد. نه چاقه، نه لاغره، نه عینکیه، نه قد بلنده، نه لباس خاصی میپوشه، نه خال داره، نه دماغش عملیه، نه حرف میزنه، نه مدل موی خاصّی داره، نه رنگ خاصیه، نه لهجه خاصی داره، نه دوست خاصی داره، نه ایده‌ی خاصی داره، نه طرز فکردی، نه هیچی هیچی هیچی! هیچ جوره نمی‌شه آدرس داد کدومه! در حدّی که همکارم گفت کیو‌ میگی گفتم چشم چشم دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو! من جزو صندلی‌های کلاس حسا

ادامه مطلب  

بی ملاحتی یعنی  

‏یه شاگرد دارم که هیچ فیچر (مشخصه) خاصی نداره. یعنی هیچ جوره نمیشه توصیفش کرد. نه چاقه، نه لاغره، نه عینکیه، نه قد بلنده، نه لباس خاصی میپوشه، نه خال داره، نه دماغش عملیه، نه حرف میزنه، نه مدل موی خاصّی داره، نه رنگ خاصیه، نه لهجه خاصی داره، نه دوست خاصی داره، نه ایده‌ی خاصی داره، نه طرز فکردی، نه هیچی هیچی هیچی! هیچ جوره نمی‌شه آدرس داد کدومه! در حدّی که همکارم گفت کیو‌ میگی گفتم چشم چشم دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو! من جزو صندلی‌های کلاس حسا

ادامه مطلب  

بی ملاحتی یعنی  

‏یه شاگرد دارم که هیچ فیچر (مشخصه) خاصی نداره. یعنی هیچ جوره نمیشه توصیفش کرد. نه چاقه، نه لاغره، نه عینکیه، نه قد بلنده، نه لباس خاصی میپوشه، نه خال داره، نه دماغش عملیه، نه حرف میزنه، نه مدل موی خاصّی داره، نه رنگ خاصیه، نه لهجه خاصی داره، نه دوست خاصی داره، نه ایده‌ی خاصی داره، نه طرز فکردی، نه هیچی هیچی هیچی! هیچ جوره نمی‌شه آدرس داد کدومه! در حدّی که همکارم گفت کیو‌ میگی گفتم چشم چشم دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو! من جزو صندلی‌های کلاس حسا

ادامه مطلب  

بی ملاحتی یعنی  

‏یه شاگرد دارم که هیچ فیچر (مشخصه) خاصی نداره. یعنی هیچ جوره نمیشه توصیفش کرد. نه چاقه، نه لاغره، نه عینکیه، نه قد بلنده، نه لباس خاصی میپوشه، نه خال داره، نه دماغش عملیه، نه حرف میزنه، نه مدل موی خاصّی داره، نه رنگ خاصیه، نه لهجه خاصی داره، نه دوست خاصی داره، نه ایده‌ی خاصی داره، نه طرز فکردی، نه هیچی هیچی هیچی! هیچ جوره نمی‌شه آدرس داد کدومه! در حدّی که همکارم گفت کیو‌ میگی گفتم چشم چشم دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو! من جزو صندلی‌های کلاس حسا

ادامه مطلب  

بی ملاحتی یعنی  

‏یه شاگرد دارم که هیچ فیچر (مشخصه) خاصی نداره. یعنی هیچ جوره نمیشه توصیفش کرد. نه چاقه، نه لاغره، نه عینکیه، نه قد بلنده، نه لباس خاصی میپوشه، نه خال داره، نه دماغش عملیه، نه حرف میزنه، نه مدل موی خاصّی داره، نه رنگ خاصیه، نه لهجه خاصی داره، نه دوست خاصی داره، نه ایده‌ی خاصی داره، نه طرز فکردی، نه هیچی هیچی هیچی! هیچ جوره نمی‌شه آدرس داد کدومه! در حدّی که همکارم گفت کیو‌ میگی گفتم چشم چشم دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو! من جزو صندلی‌های کلاس حسا

ادامه مطلب  

بی ملاحتی یعنی  

‏یه شاگرد دارم که هیچ فیچر (مشخصه) خاصی نداره. یعنی هیچ جوره نمیشه توصیفش کرد. نه چاقه، نه لاغره، نه عینکیه، نه قد بلنده، نه لباس خاصی میپوشه، نه خال داره، نه دماغش عملیه، نه حرف میزنه، نه مدل موی خاصّی داره، نه رنگ خاصیه، نه لهجه خاصی داره، نه دوست خاصی داره، نه ایده‌ی خاصی داره، نه طرز فکردی، نه هیچی هیچی هیچی! هیچ جوره نمی‌شه آدرس داد کدومه! در حدّی که همکارم گفت کیو‌ میگی گفتم چشم چشم دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو! من جزو صندلی‌های کلاس حسا

ادامه مطلب  

بی ملاحتی یعنی  

‏یه شاگرد دارم که هیچ فیچر (مشخصه) خاصی نداره. یعنی هیچ جوره نمیشه توصیفش کرد. نه چاقه، نه لاغره، نه عینکیه، نه قد بلنده، نه لباس خاصی میپوشه، نه خال داره، نه دماغش عملیه، نه حرف میزنه، نه مدل موی خاصّی داره، نه رنگ خاصیه، نه لهجه خاصی داره، نه دوست خاصی داره، نه ایده‌ی خاصی داره، نه طرز فکردی، نه هیچی هیچی هیچی! هیچ جوره نمی‌شه آدرس داد کدومه! در حدّی که همکارم گفت کیو‌ میگی گفتم چشم چشم دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو! من جزو صندلی‌های کلاس حسا

ادامه مطلب  

بی ملاحتی یعنی  

‏یه شاگرد دارم که هیچ فیچر (مشخصه) خاصی نداره. یعنی هیچ جوره نمیشه توصیفش کرد. نه چاقه، نه لاغره، نه عینکیه، نه قد بلنده، نه لباس خاصی میپوشه، نه خال داره، نه دماغش عملیه، نه حرف میزنه، نه مدل موی خاصّی داره، نه رنگ خاصیه، نه لهجه خاصی داره، نه دوست خاصی داره، نه ایده‌ی خاصی داره، نه طرز فکردی، نه هیچی هیچی هیچی! هیچ جوره نمی‌شه آدرس داد کدومه! در حدّی که همکارم گفت کیو‌ میگی گفتم چشم چشم دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو! من جزو صندلی‌های کلاس حسا

ادامه مطلب  

بی ملاحتی یعنی  

‏یه شاگرد دارم که هیچ فیچر (مشخصه) خاصی نداره. یعنی هیچ جوره نمیشه توصیفش کرد. نه چاقه، نه لاغره، نه عینکیه، نه قد بلنده، نه لباس خاصی میپوشه، نه خال داره، نه دماغش عملیه، نه حرف میزنه، نه مدل موی خاصّی داره، نه رنگ خاصیه، نه لهجه خاصی داره، نه دوست خاصی داره، نه ایده‌ی خاصی داره، نه طرز فکردی، نه هیچی هیچی هیچی! هیچ جوره نمی‌شه آدرس داد کدومه! در حدّی که همکارم گفت کیو‌ میگی گفتم چشم چشم دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو! من جزو صندلی‌های کلاس حسا

ادامه مطلب  

بی ملاحتی یعنی  

‏یه شاگرد دارم که هیچ فیچر (مشخصه) خاصی نداره. یعنی هیچ جوره نمیشه توصیفش کرد. نه چاقه، نه لاغره، نه عینکیه، نه قد بلنده، نه لباس خاصی میپوشه، نه خال داره، نه دماغش عملیه، نه حرف میزنه، نه مدل موی خاصّی داره، نه رنگ خاصیه، نه لهجه خاصی داره، نه دوست خاصی داره، نه ایده‌ی خاصی داره، نه طرز فکردی، نه هیچی هیچی هیچی! هیچ جوره نمی‌شه آدرس داد کدومه! در حدّی که همکارم گفت کیو‌ میگی گفتم چشم چشم دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو! من جزو صندلی‌های کلاس حسا

ادامه مطلب  

بی ملاحتی یعنی  

‏یه شاگرد دارم که هیچ فیچر (مشخصه) خاصی نداره. یعنی هیچ جوره نمیشه توصیفش کرد. نه چاقه، نه لاغره، نه عینکیه، نه قد بلنده، نه لباس خاصی میپوشه، نه خال داره، نه دماغش عملیه، نه حرف میزنه، نه مدل موی خاصّی داره، نه رنگ خاصیه، نه لهجه خاصی داره، نه دوست خاصی داره، نه ایده‌ی خاصی داره، نه طرز فکردی، نه هیچی هیچی هیچی! هیچ جوره نمی‌شه آدرس داد کدومه! در حدّی که همکارم گفت کیو‌ میگی گفتم چشم چشم دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو! من جزو صندلی‌های کلاس حسا

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه (2) 774  

آهسته آهسته کاری را انجام دادن:تدریجابر کومه ای:کومولوساثر شهریار مندنی پور:آبی ماورا بحارارث بردن:وراثتاز اقوام نزدیک:خالهاز فرشتگان قبر:منکراز نت ها:فااز ورزش های رزمی:کاراتهاسب کوتوله:تاتوانباشته شدن از غذا:سیرمونی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه (2) 774  

آهسته آهسته کاری را انجام دادن:تدریجابر کومه ای:کومولوساثر شهریار مندنی پور:آبی ماورا بحارارث بردن:وراثتاز اقوام نزدیک:خالهاز فرشتگان قبر:منکراز نت ها:فااز ورزش های رزمی:کاراتهاسب کوتوله:تاتوانباشته شدن از غذا:سیرمونی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه (2) 774  

آهسته آهسته کاری را انجام دادن:تدریجابر کومه ای:کومولوساثر شهریار مندنی پور:آبی ماورا بحارارث بردن:وراثتاز اقوام نزدیک:خالهاز فرشتگان قبر:منکراز نت ها:فااز ورزش های رزمی:کاراتهاسب کوتوله:تاتوانباشته شدن از غذا:سیرمونی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه (2) 774  

آهسته آهسته کاری را انجام دادن:تدریجابر کومه ای:کومولوساثر شهریار مندنی پور:آبی ماورا بحارارث بردن:وراثتاز اقوام نزدیک:خالهاز فرشتگان قبر:منکراز نت ها:فااز ورزش های رزمی:کاراتهاسب کوتوله:تاتوانباشته شدن از غذا:سیرمونی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه (2) 774  

آهسته آهسته کاری را انجام دادن:تدریجابر کومه ای:کومولوساثر شهریار مندنی پور:آبی ماورا بحارارث بردن:وراثتاز اقوام نزدیک:خالهاز فرشتگان قبر:منکراز نت ها:فااز ورزش های رزمی:کاراتهاسب کوتوله:تاتوانباشته شدن از غذا:سیرمونی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه (2) 774  

آهسته آهسته کاری را انجام دادن:تدریجابر کومه ای:کومولوساثر شهریار مندنی پور:آبی ماورا بحارارث بردن:وراثتاز اقوام نزدیک:خالهاز فرشتگان قبر:منکراز نت ها:فااز ورزش های رزمی:کاراتهاسب کوتوله:تاتوانباشته شدن از غذا:سیرمونی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

جواب بازی جدولانه (2) 774  

آهسته آهسته کاری را انجام دادن:تدریجابر کومه ای:کومولوساثر شهریار مندنی پور:آبی ماورا بحارارث بردن:وراثتاز اقوام نزدیک:خالهاز فرشتگان قبر:منکراز نت ها:فااز ورزش های رزمی:کاراتهاسب کوتوله:تاتوانباشته شدن از غذا:سیرمونی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

فغان از دست رفت  

ناله وفریاد کردم تا فغان از دست رفتگرگ آمد گله را برد وشبان از دست رفتبسکه شبگردی فراوان گشت در اطراف شهردزدها غارت شدند وپاسبان از دست رفتیک قران زرچوبه ارزان شد که مردم ریختندزیر پاها یک عجوز نیمه جان از دست رفتیک نفر در جنگل مازندران آبگوشت پختدر هجوم گربه ها مازندران از دست رفتگوشت چون خیلی گران شد  شد بز کوهی شکارشیرها لاغر شدند واستخوان از دست رفتبسکه ابرو را کمان کردند خانم های شهردختر قاجاری ی ابرو کمان از دست رفتموسی عباسی مقدم

ادامه مطلب  

فغان از دست رفت  

ناله وفریاد کردم تا فغان از دست رفتگرگ آمد گله را برد وشبان از دست رفتبسکه شبگردی فراوان گشت در اطراف شهردزدها غارت شدند وپاسبان از دست رفتیک قران زرچوبه ارزان شد که مردم ریختندزیر پاها یک عجوز نیمه جان از دست رفتیک نفر در جنگل مازندران آبگوشت پختدر هجوم گربه ها مازندران از دست رفتگوشت چون خیلی گران شد  شد بز کوهی شکارشیرها لاغر شدند واستخوان از دست رفتبسکه ابرو را کمان کردند خانم های شهردختر قاجاری ی ابرو کمان از دست رفتموسی عباسی مقدم

ادامه مطلب  

فغان از دست رفت  

ناله وفریاد کردم تا فغان از دست رفتگرگ آمد گله را برد وشبان از دست رفتبسکه شبگردی فراوان گشت در اطراف شهردزدها غارت شدند وپاسبان از دست رفتیک قران زرچوبه ارزان شد که مردم ریختندزیر پاها یک عجوز نیمه جان از دست رفتیک نفر در جنگل مازندران آبگوشت پختدر هجوم گربه ها مازندران از دست رفتگوشت چون خیلی گران شد  شد بز کوهی شکارشیرها لاغر شدند واستخوان از دست رفتبسکه ابرو را کمان کردند خانم های شهردختر قاجاری ی ابرو کمان از دست رفتموسی عباسی مقدم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >