فایل فلش تست شده گوشی ZTE Blade Vec قابل رایت با sp flashtool و مموری کارت  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل فلش تست شده گوشی ZTE Blade Vec قابل رایت با sp flashtool و مموری کارت فایل فلش تست شده گوشی ZTE Blade Vec فایل اول قابل رایت با فلش تولز فایل دوم رایت با مموری کارت ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

فایل فلش تست شده گوشی ZTE Blade Vec قابل رایت با sp flashtool و مموری کارت  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل فلش تست شده گوشی ZTE Blade Vec قابل رایت با sp flashtool و مموری کارت فایل فلش تست شده گوشی ZTE Blade Vec فایل اول قابل رایت با فلش تولز فایل دوم رایت با مموری کارت ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

فایل فلش ZTE Blade L4 Pro با پردازشگر MT6735M  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل فلش ZTE Blade L4 Pro با پردازشگر MT6735M فایل فلش ZTE Blade L4 Pro با پردازشگر MT6735M بدون مشکل خاموشی بدون نیاز به باکس مخصوص فلش تول حل مشکلات ویروس و ارور متوقف شد در این فروشگاه کلیه فایل ها تست شده با لینک مستقیم و زیر قیمت میباشد اما درصورت عدم نتیجه گیری، ما تا آخرین لحظه در کن

ادامه مطلب  

فایل ZTE Blade G Lux با پاردازشگر MT6572  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل ZTE Blade G Lux با پاردازشگر MT6572 فایل ZTE Blade G Lux پاردازشگر MT6572 بدون نیاز باکس بدون مشکل تاچ مناسب برای حذف ویروس بدون خاموشی و هرگونه ریسک در این فروشگاه کلیه فایل ها تست شده با لینک مستقیم و زیر قیمت میباشد اما درصورت عدم نتیجه گیری، ما تا آخرین لحظه در کنار شما خواهیم ب

ادامه مطلب  

فایل ZTE Blade G Lux با پاردازشگر MT6572  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل ZTE Blade G Lux با پاردازشگر MT6572 فایل ZTE Blade G Lux پاردازشگر MT6572 بدون نیاز باکس بدون مشکل تاچ مناسب برای حذف ویروس بدون خاموشی و هرگونه ریسک در این فروشگاه کلیه فایل ها تست شده با لینک مستقیم و زیر قیمت میباشد اما درصورت عدم نتیجه گیری، ما تا آخرین لحظه در کنار شما خواهیم ب

ادامه مطلب  

نمایش دیتا در view با استفاده از controller  

نمایش دیتا در view با استفاده از controller
مثال: می خواهیم یک اکشن در controller ایجاد کنیم و از طریق آن یک دیتایی را به ویو ارسال و آن را نمایش دهیم :
مرحله اول : ایجاد اکشن index در کنترلر articleبرای ایجاد کنترلر: فایل ArticleControoler.php را در مسیر app->http->controllers ایجاد می کنیم:
[php]
namespace App\Http\Controllers;
use App\Article;
use Illuminate\Http\Request;
use View;
use App\Http\Requests;
class ArticleController extends Controller
{
public function index(Request $request) {
return view('article.index', [
'title' => "goyii.ir",
]);
}
}
[/php]
در کد ب

ادامه مطلب  

آشنایی با MVC در laravel  

آشنایی با MVC  در laravel
 
 
در این قسمت در باره نحوه کار MVC در laravel صحبت می کنیم .برای تعریف MVC می توانید به لینک رو به رو مراجعه کنید. تعریف MVC
بخش اول : Modelبرای ایجاد مدل به دو روش می توانید عمل کنید:۱ . به صورت دستی در فولدر app یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید :مثال: ایجاد مدل با نام article در فولدر app پروژه با نام Article.php
[php]
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
//
}
[/php]
۲ . از طریق دستورات artisanدر این روش کافی است که cmd را در رو

ادامه مطلب  

آشنایی با MVC در laravel  

آشنایی با MVC  در laravel
 
 
در این قسمت در باره نحوه کار MVC در laravel صحبت می کنیم .برای تعریف MVC می توانید به لینک رو به رو مراجعه کنید. تعریف MVC
بخش اول : Modelبرای ایجاد مدل به دو روش می توانید عمل کنید:۱ . به صورت دستی در فولدر app یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید :مثال: ایجاد مدل با نام article در فولدر app پروژه با نام Article.php
[php]
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
//
}
[/php]
۲ . از طریق دستورات artisanدر این روش کافی است که cmd را در رو

ادامه مطلب  

آشنایی با MVC در laravel  

آشنایی با MVC  در laravel
 
 
در این قسمت در باره نحوه کار MVC در laravel صحبت می کنیم .برای تعریف MVC می توانید به لینک رو به رو مراجعه کنید. تعریف MVC
بخش اول : Modelبرای ایجاد مدل به دو روش می توانید عمل کنید:۱ . به صورت دستی در فولدر app یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید :مثال: ایجاد مدل با نام article در فولدر app پروژه با نام Article.php
[php]
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
//
}
[/php]
۲ . از طریق دستورات artisanدر این روش کافی است که cmd را در رو

ادامه مطلب  

آشنایی با MVC در laravel  

آشنایی با MVC  در laravel
 
 
در این قسمت در باره نحوه کار MVC در laravel صحبت می کنیم .برای تعریف MVC می توانید به لینک رو به رو مراجعه کنید. تعریف MVC
بخش اول : Modelبرای ایجاد مدل به دو روش می توانید عمل کنید:۱ . به صورت دستی در فولدر app یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید :مثال: ایجاد مدل با نام article در فولدر app پروژه با نام Article.php
[php]
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
//
}
[/php]
۲ . از طریق دستورات artisanدر این روش کافی است که cmd را در رو

ادامه مطلب  

آشنایی با MVC در laravel  

آشنایی با MVC  در laravel
 
 
در این قسمت در باره نحوه کار MVC در laravel صحبت می کنیم .برای تعریف MVC می توانید به لینک رو به رو مراجعه کنید. تعریف MVC
بخش اول : Modelبرای ایجاد مدل به دو روش می توانید عمل کنید:۱ . به صورت دستی در فولدر app یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید :مثال: ایجاد مدل با نام article در فولدر app پروژه با نام Article.php
[php]
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
//
}
[/php]
۲ . از طریق دستورات artisanدر این روش کافی است که cmd را در رو

ادامه مطلب  

آشنایی با MVC در laravel  

آشنایی با MVC  در laravel
 
 
در این قسمت در باره نحوه کار MVC در laravel صحبت می کنیم .برای تعریف MVC می توانید به لینک رو به رو مراجعه کنید. تعریف MVC
بخش اول : Modelبرای ایجاد مدل به دو روش می توانید عمل کنید:۱ . به صورت دستی در فولدر app یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید :مثال: ایجاد مدل با نام article در فولدر app پروژه با نام Article.php
[php]
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
//
}
[/php]
۲ . از طریق دستورات artisanدر این روش کافی است که cmd را در رو

ادامه مطلب  

آشنایی با MVC در laravel  

آشنایی با MVC  در laravel
 
 
در این قسمت در باره نحوه کار MVC در laravel صحبت می کنیم .برای تعریف MVC می توانید به لینک رو به رو مراجعه کنید. تعریف MVC
بخش اول : Modelبرای ایجاد مدل به دو روش می توانید عمل کنید:۱ . به صورت دستی در فولدر app یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید :مثال: ایجاد مدل با نام article در فولدر app پروژه با نام Article.php
[php]
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
//
}
[/php]
۲ . از طریق دستورات artisanدر این روش کافی است که cmd را در رو

ادامه مطلب  

آشنایی با MVC در laravel  

آشنایی با MVC  در laravel
 
 
در این قسمت در باره نحوه کار MVC در laravel صحبت می کنیم .برای تعریف MVC می توانید به لینک رو به رو مراجعه کنید. تعریف MVC
بخش اول : Modelبرای ایجاد مدل به دو روش می توانید عمل کنید:۱ . به صورت دستی در فولدر app یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید :مثال: ایجاد مدل با نام article در فولدر app پروژه با نام Article.php
[php]
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
//
}
[/php]
۲ . از طریق دستورات artisanدر این روش کافی است که cmd را در رو

ادامه مطلب  

آشنایی با MVC در laravel  

آشنایی با MVC  در laravel
 
 
در این قسمت در باره نحوه کار MVC در laravel صحبت می کنیم .برای تعریف MVC می توانید به لینک رو به رو مراجعه کنید. تعریف MVC
بخش اول : Modelبرای ایجاد مدل به دو روش می توانید عمل کنید:۱ . به صورت دستی در فولدر app یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید :مثال: ایجاد مدل با نام article در فولدر app پروژه با نام Article.php
[php]
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
//
}
[/php]
۲ . از طریق دستورات artisanدر این روش کافی است که cmd را در رو

ادامه مطلب  

آشنایی با MVC در laravel  

آشنایی با MVC  در laravel
 
 
در این قسمت در باره نحوه کار MVC در laravel صحبت می کنیم .برای تعریف MVC می توانید به لینک رو به رو مراجعه کنید. تعریف MVC
بخش اول : Modelبرای ایجاد مدل به دو روش می توانید عمل کنید:۱ . به صورت دستی در فولدر app یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید :مثال: ایجاد مدل با نام article در فولدر app پروژه با نام Article.php
[php]
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
//
}
[/php]
۲ . از طریق دستورات artisanدر این روش کافی است که cmd را در رو

ادامه مطلب  

آشنایی با MVC در laravel  

آشنایی با MVC  در laravel
 
 
در این قسمت در باره نحوه کار MVC در laravel صحبت می کنیم .برای تعریف MVC می توانید به لینک رو به رو مراجعه کنید. تعریف MVC
بخش اول : Modelبرای ایجاد مدل به دو روش می توانید عمل کنید:۱ . به صورت دستی در فولدر app یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید :مثال: ایجاد مدل با نام article در فولدر app پروژه با نام Article.php
[php]
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
//
}
[/php]
۲ . از طریق دستورات artisanدر این روش کافی است که cmd را در رو

ادامه مطلب  

آشنایی با MVC در laravel  

آشنایی با MVC  در laravel
 
 
در این قسمت در باره نحوه کار MVC در laravel صحبت می کنیم .برای تعریف MVC می توانید به لینک رو به رو مراجعه کنید. تعریف MVC
بخش اول : Modelبرای ایجاد مدل به دو روش می توانید عمل کنید:۱ . به صورت دستی در فولدر app یک کلاس با نام دلخواه ایجاد کنید :مثال: ایجاد مدل با نام article در فولدر app پروژه با نام Article.php
[php]
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Article extends Model
{
//
}
[/php]
۲ . از طریق دستورات artisanدر این روش کافی است که cmd را در رو

ادامه مطلب  

لپ تاپ های پریمیوم لنوو یوگا 730 در MWC 2018 معرفی شدند  

لپ تاپ های پریمیوم لنوو یوگا 730 (Lenovo Yoga 730) در دو سایز 13 و 15 اینچی معرفی شدند. این لپ تاپ ها با قیمت کمتر از 880 دلار، از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار بوده و ظاهر آن‌ ها شیک و مدرن است. در ادامه با مشخصات فنی، قابلیت‌ها و امکانات آن‌ها همراه ما باشید.لپ تاپ های خانواده لنوو یوگا 730 ساعاتی پیش در نمایشگاه MWC 2018 معرفی شدند. این لپ تاپ ها همراه با برخی از نوآوری‌ های سری 900 یوگا (با قیمت بیش از 1200 دلار) از قیمت به مراتب کمتری (880 دل

ادامه مطلب  

لپ تاپ های پریمیوم لنوو یوگا 730 در MWC 2018 معرفی شدند  

لپ تاپ های پریمیوم لنوو یوگا 730 (Lenovo Yoga 730) در دو سایز 13 و 15 اینچی معرفی شدند. این لپ تاپ ها با قیمت کمتر از 880 دلار، از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار بوده و ظاهر آن‌ ها شیک و مدرن است. در ادامه با مشخصات فنی، قابلیت‌ها و امکانات آن‌ها همراه ما باشید.لپ تاپ های خانواده لنوو یوگا 730 ساعاتی پیش در نمایشگاه MWC 2018 معرفی شدند. این لپ تاپ ها همراه با برخی از نوآوری‌ های سری 900 یوگا (با قیمت بیش از 1200 دلار) از قیمت به مراتب کمتری (880 دل

ادامه مطلب  

لپ تاپ های پریمیوم لنوو یوگا 730 در MWC 2018 معرفی شدند  

لپ تاپ های پریمیوم لنوو یوگا 730 (Lenovo Yoga 730) در دو سایز 13 و 15 اینچی معرفی شدند. این لپ تاپ ها با قیمت کمتر از 880 دلار، از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار بوده و ظاهر آن‌ ها شیک و مدرن است. در ادامه با مشخصات فنی، قابلیت‌ها و امکانات آن‌ها همراه ما باشید.لپ تاپ های خانواده لنوو یوگا 730 ساعاتی پیش در نمایشگاه MWC 2018 معرفی شدند. این لپ تاپ ها همراه با برخی از نوآوری‌ های سری 900 یوگا (با قیمت بیش از 1200 دلار) از قیمت به مراتب کمتری (880 دل

ادامه مطلب  

لپ تاپ های پریمیوم لنوو یوگا 730 در MWC 2018 معرفی شدند  

لپ تاپ های پریمیوم لنوو یوگا 730 (Lenovo Yoga 730) در دو سایز 13 و 15 اینچی معرفی شدند. این لپ تاپ ها با قیمت کمتر از 880 دلار، از کیفیت ساخت بسیار بالایی برخوردار بوده و ظاهر آن‌ ها شیک و مدرن است. در ادامه با مشخصات فنی، قابلیت‌ها و امکانات آن‌ها همراه ما باشید.لپ تاپ های خانواده لنوو یوگا 730 ساعاتی پیش در نمایشگاه MWC 2018 معرفی شدند. این لپ تاپ ها همراه با برخی از نوآوری‌ های سری 900 یوگا (با قیمت بیش از 1200 دلار) از قیمت به مراتب کمتری (880 دل

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1