دانلود آهنگ جدید سیروان خسروی - خیلی روزا گذشت  

دانلود آهنگ جدید سیروان خسروی به نام خیلی روزا گذشت
دانلود آهنگ خیلی روزا گذشت با صدای سیروان خسروی همراه با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ آهنگ
Download New Music Sirvan Khosravi Kheili Roza Gozasht
دانلود آهنگ جدید سیروان خسروی – خیلی روزا گذشت
متن آهنگ جدید سیروان خسروی بنام خیلی روزا گذشت:
…. تو هوای تلخ پاییز
با غروب های غم انگیز
آسمون از گریه لبریز
راهیم نبود باز دوباره باد و بارون
چی دیگه مونده برامون
ما چه کردیم با دلامون
با خاطراتت میشه هم مرد و هم زندگی کرد حتی

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید سیروان خسروی - خیلی روزا گذشت  

دانلود آهنگ جدید سیروان خسروی به نام خیلی روزا گذشت
دانلود آهنگ خیلی روزا گذشت با صدای سیروان خسروی همراه با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ آهنگ
Download New Music Sirvan Khosravi Kheili Roza Gozasht
دانلود آهنگ جدید سیروان خسروی – خیلی روزا گذشت
متن آهنگ جدید سیروان خسروی بنام خیلی روزا گذشت:
…. تو هوای تلخ پاییز
با غروب های غم انگیز
آسمون از گریه لبریز
راهیم نبود باز دوباره باد و بارون
چی دیگه مونده برامون
ما چه کردیم با دلامون
با خاطراتت میشه هم مرد و هم زندگی کرد حتی

ادامه مطلب  

عشق یعنی نرسیدن  

سلام متاسفانه منی که از بیست و چهار ساعت هشت از ان را به شنیدن موسیقی دل مشغول بودم دچار عارضه گوش درد شدم که گاهی ناپرهیزی می کنم و گوش می دهم تنها چند ثانیه بعد از شنیدن اهنگ گوش هایم پر التهاب ترین درد را احساس می کنند من هم چاره یی جز این ندارم که زین پس موسیقی گوش ندهم یک نصیحت مادرانه در هر چیزی زیاد روی نکنید این اهنگ را به خوبی به یاد دارم تنها یک روز قبل از کنکور با شنیدنش ارام شدم بگمانم کنکور 15تیر ماه بود که اواسط مرداد نتیجه اش می اید

ادامه مطلب  

عشق یعنی نرسیدن  

سلام متاسفانه منی که از بیست و چهار ساعت هشت از ان را به شنیدن موسیقی دل مشغول بودم دچار عارضه گوش درد شدم که گاهی ناپرهیزی می کنم و گوش می دهم تنها چند ثانیه بعد از شنیدن اهنگ گوش هایم پر التهاب ترین درد را احساس می کنند من هم چاره یی جز این ندارم که زین پس موسیقی گوش ندهم یک نصیحت مادرانه در هر چیزی زیاد روی نکنید این اهنگ را به خوبی به یاد دارم تنها یک روز قبل از کنکور با شنیدنش ارام شدم بگمانم کنکور 15تیر ماه بود که اواسط مرداد نتیجه اش می اید

ادامه مطلب  

عشق یعنی نرسیدن  

سلام متاسفانه منی که از بیست و چهار ساعت هشت از ان را به شنیدن موسیقی دل مشغول بودم دچار عارضه گوش درد شدم که گاهی ناپرهیزی می کنم و گوش می دهم تنها چند ثانیه بعد از شنیدن اهنگ گوش هایم پر التهاب ترین درد را احساس می کنند من هم چاره یی جز این ندارم که زین پس موسیقی گوش ندهم یک نصیحت مادرانه در هر چیزی زیاد روی نکنید این اهنگ را به خوبی به یاد دارم تنها یک روز قبل از کنکور با شنیدنش ارام شدم بگمانم کنکور 15تیر ماه بود که اواسط مرداد نتیجه اش می اید

ادامه مطلب  

عشق یعنی نرسیدن  

سلام متاسفانه منی که از بیست و چهار ساعت هشت از ان را به شنیدن موسیقی دل مشغول بودم دچار عارضه گوش درد شدم که گاهی ناپرهیزی می کنم و گوش می دهم تنها چند ثانیه بعد از شنیدن اهنگ گوش هایم پر التهاب ترین درد را احساس می کنند من هم چاره یی جز این ندارم که زین پس موسیقی گوش ندهم یک نصیحت مادرانه در هر چیزی زیاد روی نکنید این اهنگ را به خوبی به یاد دارم تنها یک روز قبل از کنکور با شنیدنش ارام شدم بگمانم کنکور 15تیر ماه بود که اواسط مرداد نتیجه اش می اید

ادامه مطلب  

عشق یعنی نرسیدن  

سلام متاسفانه منی که از بیست و چهار ساعت هشت از ان را به شنیدن موسیقی دل مشغول بودم دچار عارضه گوش درد شدم که گاهی ناپرهیزی می کنم و گوش می دهم تنها چند ثانیه بعد از شنیدن اهنگ گوش هایم پر التهاب ترین درد را احساس می کنند من هم چاره یی جز این ندارم که زین پس موسیقی گوش ندهم یک نصیحت مادرانه در هر چیزی زیاد روی نکنید این اهنگ را به خوبی به یاد دارم تنها یک روز قبل از کنکور با شنیدنش ارام شدم بگمانم کنکور 15تیر ماه بود که اواسط مرداد نتیجه اش می اید

ادامه مطلب  

عشق یعنی نرسیدن  

سلام متاسفانه منی که از بیست و چهار ساعت هشت از ان را به شنیدن موسیقی دل مشغول بودم دچار عارضه گوش درد شدم که گاهی ناپرهیزی می کنم و گوش می دهم تنها چند ثانیه بعد از شنیدن اهنگ گوش هایم پر التهاب ترین درد را احساس می کنند من هم چاره یی جز این ندارم که زین پس موسیقی گوش ندهم یک نصیحت مادرانه در هر چیزی زیاد روی نکنید این اهنگ را به خوبی به یاد دارم تنها یک روز قبل از کنکور با شنیدنش ارام شدم بگمانم کنکور 15تیر ماه بود که اواسط مرداد نتیجه اش می اید

ادامه مطلب  

عشق یعنی نرسیدن  

سلام متاسفانه منی که از بیست و چهار ساعت هشت از ان را به شنیدن موسیقی دل مشغول بودم دچار عارضه گوش درد شدم که گاهی ناپرهیزی می کنم و گوش می دهم تنها چند ثانیه بعد از شنیدن اهنگ گوش هایم پر التهاب ترین درد را احساس می کنند من هم چاره یی جز این ندارم که زین پس موسیقی گوش ندهم یک نصیحت مادرانه در هر چیزی زیاد روی نکنید این اهنگ را به خوبی به یاد دارم تنها یک روز قبل از کنکور با شنیدنش ارام شدم بگمانم کنکور 15تیر ماه بود که اواسط مرداد نتیجه اش می اید

ادامه مطلب  

عشق یعنی نرسیدن  

سلام متاسفانه منی که از بیست و چهار ساعت هشت از ان را به شنیدن موسیقی دل مشغول بودم دچار عارضه گوش درد شدم که گاهی ناپرهیزی می کنم و گوش می دهم تنها چند ثانیه بعد از شنیدن اهنگ گوش هایم پر التهاب ترین درد را احساس می کنند من هم چاره یی جز این ندارم که زین پس موسیقی گوش ندهم یک نصیحت مادرانه در هر چیزی زیاد روی نکنید این اهنگ را به خوبی به یاد دارم تنها یک روز قبل از کنکور با شنیدنش ارام شدم بگمانم کنکور 15تیر ماه بود که اواسط مرداد نتیجه اش می اید

ادامه مطلب  

عشق یعنی نرسیدن  

سلام متاسفانه منی که از بیست و چهار ساعت هشت از ان را به شنیدن موسیقی دل مشغول بودم دچار عارضه گوش درد شدم که گاهی ناپرهیزی می کنم و گوش می دهم تنها چند ثانیه بعد از شنیدن اهنگ گوش هایم پر التهاب ترین درد را احساس می کنند من هم چاره یی جز این ندارم که زین پس موسیقی گوش ندهم یک نصیحت مادرانه در هر چیزی زیاد روی نکنید این اهنگ را به خوبی به یاد دارم تنها یک روز قبل از کنکور با شنیدنش ارام شدم بگمانم کنکور 15تیر ماه بود که اواسط مرداد نتیجه اش می اید

ادامه مطلب  

عشق یعنی نرسیدن  

سلام متاسفانه منی که از بیست و چهار ساعت هشت از ان را به شنیدن موسیقی دل مشغول بودم دچار عارضه گوش درد شدم که گاهی ناپرهیزی می کنم و گوش می دهم تنها چند ثانیه بعد از شنیدن اهنگ گوش هایم پر التهاب ترین درد را احساس می کنند من هم چاره یی جز این ندارم که زین پس موسیقی گوش ندهم یک نصیحت مادرانه در هر چیزی زیاد روی نکنید این اهنگ را به خوبی به یاد دارم تنها یک روز قبل از کنکور با شنیدنش ارام شدم بگمانم کنکور 15تیر ماه بود که اواسط مرداد نتیجه اش می اید

ادامه مطلب  

عشق یعنی نرسیدن  

سلام متاسفانه منی که از بیست و چهار ساعت هشت از ان را به شنیدن موسیقی دل مشغول بودم دچار عارضه گوش درد شدم که گاهی ناپرهیزی می کنم و گوش می دهم تنها چند ثانیه بعد از شنیدن اهنگ گوش هایم پر التهاب ترین درد را احساس می کنند من هم چاره یی جز این ندارم که زین پس موسیقی گوش ندهم یک نصیحت مادرانه در هر چیزی زیاد روی نکنید این اهنگ را به خوبی به یاد دارم تنها یک روز قبل از کنکور با شنیدنش ارام شدم بگمانم کنکور 15تیر ماه بود که اواسط مرداد نتیجه اش می اید

ادامه مطلب  

عشق یعنی نرسیدن  

سلام متاسفانه منی که از بیست و چهار ساعت هشت از ان را به شنیدن موسیقی دل مشغول بودم دچار عارضه گوش درد شدم که گاهی ناپرهیزی می کنم و گوش می دهم تنها چند ثانیه بعد از شنیدن اهنگ گوش هایم پر التهاب ترین درد را احساس می کنند من هم چاره یی جز این ندارم که زین پس موسیقی گوش ندهم یک نصیحت مادرانه در هر چیزی زیاد روی نکنید این اهنگ را به خوبی به یاد دارم تنها یک روز قبل از کنکور با شنیدنش ارام شدم بگمانم کنکور 15تیر ماه بود که اواسط مرداد نتیجه اش می اید

ادامه مطلب  

عشق یعنی نرسیدن  

سلام متاسفانه منی که از بیست و چهار ساعت هشت از ان را به شنیدن موسیقی دل مشغول بودم دچار عارضه گوش درد شدم که گاهی ناپرهیزی می کنم و گوش می دهم تنها چند ثانیه بعد از شنیدن اهنگ گوش هایم پر التهاب ترین درد را احساس می کنند من هم چاره یی جز این ندارم که زین پس موسیقی گوش ندهم یک نصیحت مادرانه در هر چیزی زیاد روی نکنید این اهنگ را به خوبی به یاد دارم تنها یک روز قبل از کنکور با شنیدنش ارام شدم بگمانم کنکور 15تیر ماه بود که اواسط مرداد نتیجه اش می اید

ادامه مطلب  

عشق یعنی نرسیدن  

سلام متاسفانه منی که از بیست و چهار ساعت هشت از ان را به شنیدن موسیقی دل مشغول بودم دچار عارضه گوش درد شدم که گاهی ناپرهیزی می کنم و گوش می دهم تنها چند ثانیه بعد از شنیدن اهنگ گوش هایم پر التهاب ترین درد را احساس می کنند من هم چاره یی جز این ندارم که زین پس موسیقی گوش ندهم یک نصیحت مادرانه در هر چیزی زیاد روی نکنید این اهنگ را به خوبی به یاد دارم تنها یک روز قبل از کنکور با شنیدنش ارام شدم بگمانم کنکور 15تیر ماه بود که اواسط مرداد نتیجه اش می اید

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1