آواز امید_قسمت اول  

تابستون چه زود میگذره ... .
تو یه دورانی از زندگیم تصمیم گرفتی نا امیدی و سیاهی رو از خودم دور کنم و اولین کاری که کردم پاک کردن آهنگ های غمگین بود و در عوضش گشتم دنبال آهنگ هایی که مضامین امید و تحرک و تشویق در اون دیده میشد و در زندگیم هم تاثیر داشت . در کل تا الان 197 آهنگ در این زمینه پیدا کردم .
در پیدا کردن این آهنگ ها خیلی تلاش کردم موسیقی تمام دنیا رو بشنوم و کلا از تمام فرهنگ ها و زبان ها آهنگ بذارم اما از ایران با چنین سبکی خیلی کم آهنگ پیدا ک

ادامه مطلب  

آواز امید_قسمت اول  

تابستون چه زود میگذره ... .
تو یه دورانی از زندگیم تصمیم گرفتی نا امیدی و سیاهی رو از خودم دور کنم و اولین کاری که کردم پاک کردن آهنگ های غمگین بود و در عوضش گشتم دنبال آهنگ هایی که مضامین امید و تحرک و تشویق در اون دیده میشد و در زندگیم هم تاثیر داشت . در کل تا الان 197 آهنگ در این زمینه پیدا کردم .
در پیدا کردن این آهنگ ها خیلی تلاش کردم موسیقی تمام دنیا رو بشنوم و کلا از تمام فرهنگ ها و زبان ها آهنگ بذارم اما از ایران با چنین سبکی خیلی کم آهنگ پیدا ک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1