اتوبار منطقه ی 18 تهران  

اتوبار منطقه 18 تهران اتوبار 17شهریور, باربری 17شهریور اتوبار بهداشت, باربری بهداشت اتوبار ولید دارو, باربری تولید دارو اتوبار شهرک امام خمینی, باربری شهرک امام خمینی اتوبار حسینی - فردوس, باربری حسینی - فردوس اتوبار خلیج فارس, باربری خلیج فارس اتوبار شهید رجایی, باربری شهید رجایی اتوبار صادقیه, باربری صادقیه اتوبار شاد آباد, باربری شاد آباد اتوبار شمس آباد, باربری شمس آباد اتوبار ولیعصر, باربری ولیعصر اتوبار صاحب الزمان, ب

ادامه مطلب  

اس ام اس امام مهدی ( عج ) و روز جمعه  

اس ام اس امام مهدی ( عج ) و روز جمعه
اس ام اس امام مهدی ( عج ) و روز جمعه
sms imam mahdi

مانده ام با غم هجران نگارم چه کنم
عمر بگذشت و ندیدم رخ یارم چه کنم
چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا
چشم دیدار رخ دوست ندارم چه کنم
یا مهدی ادرکنی ( ع )

اس ام اس امام مهدی ( عج ) و روز جمعه
sms imam mahdi

تفأل زدم نیمه ی شب به قرآن
کتابی که از وحی شیرازه دارد
برای دلم آیه ی صبر آمد
ولی نازنین صبر اندازه دارد
اللهم عجل لولیک الفرج

اس ام اس امام مهدی ( عج ) و روز جم

ادامه مطلب  

مسئولین بانکی و اقتصادی ما، همگی مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده اند  

تهران بین المللی یعنی چه؟
مهندس محسن هاشمی، کاندیدای شهرداری تهران که فقط بایک رای، نتوانست وارد بهشت شود! اکنون دور خیز برداشته تا از طریق شورای شهر، به این مهم دست پیدا کند، زیرا که قالیباف چه رای بیاورد، و چه رای نیاورد ادامه کار او، در شهرداری مشکل خواهد بود. البته به مهرعلیزاده گفته شده که: در انتخابات شرکت نکند و انصراف بدهد، تا کاندیدای سومی هم وجود داشته باشد. به همین لحاظ با همکاران مطبوعاتی، در محل اتحادیه تعاونی مطبوعات کشور، با

ادامه مطلب  

که مسئولین بانکی و اقتصادی ما، همگی مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده اند  

تهران بین المللی یعنی چه؟مهندس محسن هاشمی، کاندیدای شهرداری تهران که
فقط بایک رای، نتوانست وارد بهشت شود! اکنون دور خیز برداشته تا از طریق شورای شهر،
به این مهم دست پیدا کند، زیرا که قالیباف چه رای بیاورد، و چه رای نیاورد ادامه
کار او، در شهرداری مشکل خواهد بود. البته به مهرعلیزاده گفته شده که: در انتخابات
شرکت نکند و انصراف بدهد، تا کاندیدای سومی هم وجود داشته باشد. به همین لحاظ با
همکاران مطبوعاتی، در محل اتحادیه تعاونی مطبوعات کشور، با ا

ادامه مطلب  

که مسئولین بانکی و اقتصادی ما، همگی مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده اند  

تهران بین المللی یعنی چه؟مهندس محسن هاشمی، کاندیدای شهرداری تهران که
فقط بایک رای، نتوانست وارد بهشت شود! اکنون دور خیز برداشته تا از طریق شورای شهر،
به این مهم دست پیدا کند، زیرا که قالیباف چه رای بیاورد، و چه رای نیاورد ادامه
کار او، در شهرداری مشکل خواهد بود. البته به مهرعلیزاده گفته شده که: در انتخابات
شرکت نکند و انصراف بدهد، تا کاندیدای سومی هم وجود داشته باشد. به همین لحاظ با
همکاران مطبوعاتی، در محل اتحادیه تعاونی مطبوعات کشور، با ا

ادامه مطلب  

که مسئولین بانکی و اقتصادی ما، همگی مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده اند  

تهران بین المللی یعنی چه؟مهندس محسن هاشمی، کاندیدای شهرداری تهران که
فقط بایک رای، نتوانست وارد بهشت شود! اکنون دور خیز برداشته تا از طریق شورای شهر،
به این مهم دست پیدا کند، زیرا که قالیباف چه رای بیاورد، و چه رای نیاورد ادامه
کار او، در شهرداری مشکل خواهد بود. البته به مهرعلیزاده گفته شده که: در انتخابات
شرکت نکند و انصراف بدهد، تا کاندیدای سومی هم وجود داشته باشد. به همین لحاظ با
همکاران مطبوعاتی، در محل اتحادیه تعاونی مطبوعات کشور، با ا

ادامه مطلب  

که مسئولین بانکی و اقتصادی ما، همگی مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده اند  

تهران بین المللی یعنی چه؟مهندس محسن هاشمی، کاندیدای شهرداری تهران که
فقط بایک رای، نتوانست وارد بهشت شود! اکنون دور خیز برداشته تا از طریق شورای شهر،
به این مهم دست پیدا کند، زیرا که قالیباف چه رای بیاورد، و چه رای نیاورد ادامه
کار او، در شهرداری مشکل خواهد بود. البته به مهرعلیزاده گفته شده که: در انتخابات
شرکت نکند و انصراف بدهد، تا کاندیدای سومی هم وجود داشته باشد. به همین لحاظ با
همکاران مطبوعاتی، در محل اتحادیه تعاونی مطبوعات کشور، با ا

ادامه مطلب  

که مسئولین بانکی و اقتصادی ما، همگی مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده اند  

تهران بین المللی یعنی چه؟مهندس محسن هاشمی، کاندیدای شهرداری تهران که
فقط بایک رای، نتوانست وارد بهشت شود! اکنون دور خیز برداشته تا از طریق شورای شهر،
به این مهم دست پیدا کند، زیرا که قالیباف چه رای بیاورد، و چه رای نیاورد ادامه
کار او، در شهرداری مشکل خواهد بود. البته به مهرعلیزاده گفته شده که: در انتخابات
شرکت نکند و انصراف بدهد، تا کاندیدای سومی هم وجود داشته باشد. به همین لحاظ با
همکاران مطبوعاتی، در محل اتحادیه تعاونی مطبوعات کشور، با ا

ادامه مطلب  

که مسئولین بانکی و اقتصادی ما، همگی مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده اند  

تهران بین المللی یعنی چه؟مهندس محسن هاشمی، کاندیدای شهرداری تهران که
فقط بایک رای، نتوانست وارد بهشت شود! اکنون دور خیز برداشته تا از طریق شورای شهر،
به این مهم دست پیدا کند، زیرا که قالیباف چه رای بیاورد، و چه رای نیاورد ادامه
کار او، در شهرداری مشکل خواهد بود. البته به مهرعلیزاده گفته شده که: در انتخابات
شرکت نکند و انصراف بدهد، تا کاندیدای سومی هم وجود داشته باشد. به همین لحاظ با
همکاران مطبوعاتی، در محل اتحادیه تعاونی مطبوعات کشور، با ا

ادامه مطلب  

که مسئولین بانکی و اقتصادی ما، همگی مزدوران آمریکا و اسرائیل بوده اند  

تهران بین المللی یعنی چه؟مهندس محسن هاشمی، کاندیدای شهرداری تهران که
فقط بایک رای، نتوانست وارد بهشت شود! اکنون دور خیز برداشته تا از طریق شورای شهر،
به این مهم دست پیدا کند، زیرا که قالیباف چه رای بیاورد، و چه رای نیاورد ادامه
کار او، در شهرداری مشکل خواهد بود. البته به مهرعلیزاده گفته شده که: در انتخابات
شرکت نکند و انصراف بدهد، تا کاندیدای سومی هم وجود داشته باشد. به همین لحاظ با
همکاران مطبوعاتی، در محل اتحادیه تعاونی مطبوعات کشور، با ا

ادامه مطلب  

چرا باید با دست غذا خورد؟  

طب رایگان 5
چرا باید با دست غذا خورد؟ آنهم با دست راست. طب رایگان جواب ساده ای برای این سوال دارد. گرچه سکولاریسم اسلامی! ممکن است داد و هوار کند، ولی واقعیت این است که: قبل از خوردن غذا باید دست ها را شست، و با دست غذا خورد! چون اگر با چنگال یا قاشق بخواهیم غذا بخوریم، نیازی به شستن دستها نیست. توجیه ساده آن این است که: برخی از مواد غذایی، از طریق پوست وارد بدن می شوند. یعنی همانطور که پوست دارای منفذ ها  و: سوراخ هایی است که: برخی املاح و آب از آ

ادامه مطلب  

آنهایی که هزار شغل دارند، به هزار نفر بدهند مشکل حل می شود!  

احتیاجی به ایجاد شغل نیست! آنهایی که هزار شغل دارند، به هزار نفر بدهند مشکل حل می شود! در واقع شغل به اندازه کافی هست، کسی نیست قبول کند! شغل از منظر کارجو سه حالت دارد: یا زحمت زیاد دارد و مزد کم، یا زحمت کم دارد و مزد زیاد! و یا اینکه تعادل دارد . البته از نظر قران کریم، شغل سوم مورد تایید است: زیرا می فرماید برای انسان حاصلی جز: آنچه سعی می کند نیست.(لیس للانسان الا ما سعی) اما جوان های ما، حتی بزرگتر ها و پیرمرد های حریص، شغل نوع دوم را دوست دارن

ادامه مطلب  

طب رایگان 5  

چرا باید با دست غذا خورد؟ آنهم با دست راست. طب
رایگان جواب ساده ای برای این سوال دارد. گرچه سکولاریسم اسلامی! ممکن است داد و
هوار کند، ولی واقعیت این است که: قبل از خوردن غذا باید دست ها را شست، و با دست
غذا خورد! چون اگر با چنگال یا قاشق بخواهیم غذا بخوریم، نیازی به شستن دستها
نیست. توجیه ساده آن این است که: برخی از مواد غذایی، از طریق پوست وارد بدن می
شوند. یعنی همانطور که پوست دارای منفذ ها 
و: سوراخ هایی است که: برخی املاح و آب از آن خارج می

ادامه مطلب  

این بار اختلاس گران، به سراغ هنر رفته  

خط قرمز فروشی
متاسفانه سینمای قشری و گیشه ای ایران، از فرصت انتخاباتی سوء استفاده کرده، و با فروش خط قرمز ها، به درآمد های میلیاردی دست پیدا می کند. در واقع این بار اختلاس گران، به سراغ هنر رفته، و از طریق سینما و فیلمفارسی به دنبال: چنگ انداختن به درآمد های نجومی هستند.
این در حالی است که خیل عظیم هنرمندان ما، در فقر و پیری به سر می برند و: گاه حتی یارانه هم به آنها تعلق نگرفته، و از حقوق 400تومنی پیشکسوتان نیز محروم هستند. بدون بیمه باقی مانده

ادامه مطلب  

می گویند قند و نمک نخورید ولی اولین چیزی که به بیمار می دهدسرم قند و نمک است  

طب رایگان 6
نمک مضر است یا مفید؟ متاسفانه دانشمندان نو کیسه غربی، سعی داشتند تا اسلام واحکام آن را مضر به جامعه، و ضد سلامتی نشان دهند، سکولار های اسلامی هم چشم بسته، دنبال آنها می دویدند!مثلا در اسلام گفته شده خداوند هیچ چیز را بیهوده نیافریده است. ولی آنها می خواستند ثابت کنند که برخی چیزها بیهوده است. مدتها در مورد بیهوده بودن آپاندیس شعار دادند! تا جاییکه می گفتند همانطور که بچه ختنه می شود، باید آپاندیس او را هم برید  و دور انداخت، تا

ادامه مطلب  

آنهایی که هزار شغل دارند، به هزار نفر بدهند مشکل حل می شود!  

احتیاجی به ایجاد شغل نیست! آنهایی که هزار شغل
دارند، به هزار نفر بدهند مشکل حل می شود! در واقع شغل به اندازه کافی هست، کسی
نیست قبول کند! شغل از منظر کارجو سه حالت دارد: یا زحمت زیاد دارد و مزد کم، یا
زحمت کم دارد و مزد زیاد! و یا اینکه تعادل دارد . البته از نظر قران کریم، شغل
سوم مورد تایید است: زیرا می فرماید برای انسان حاصلی جز: آنچه سعی می کند
نیست.(لیس للانسان الا ما سعی) اما جوان های ما، حتی بزرگتر ها و پیرمرد های حریص،
شغل نوع دوم را دوست دارن

ادامه مطلب  

آنهایی که هزار شغل دارند، به هزار نفر بدهند مشکل حل می شود!  

احتیاجی به ایجاد شغل نیست! آنهایی که هزار شغل
دارند، به هزار نفر بدهند مشکل حل می شود! در واقع شغل به اندازه کافی هست، کسی
نیست قبول کند! شغل از منظر کارجو سه حالت دارد: یا زحمت زیاد دارد و مزد کم، یا
زحمت کم دارد و مزد زیاد! و یا اینکه تعادل دارد . البته از نظر قران کریم، شغل
سوم مورد تایید است: زیرا می فرماید برای انسان حاصلی جز: آنچه سعی می کند
نیست.(لیس للانسان الا ما سعی) اما جوان های ما، حتی بزرگتر ها و پیرمرد های حریص،
شغل نوع دوم را دوست دارن

ادامه مطلب  

آنهایی که هزار شغل دارند، به هزار نفر بدهند مشکل حل می شود!  

احتیاجی به ایجاد شغل نیست! آنهایی که هزار شغل
دارند، به هزار نفر بدهند مشکل حل می شود! در واقع شغل به اندازه کافی هست، کسی
نیست قبول کند! شغل از منظر کارجو سه حالت دارد: یا زحمت زیاد دارد و مزد کم، یا
زحمت کم دارد و مزد زیاد! و یا اینکه تعادل دارد . البته از نظر قران کریم، شغل
سوم مورد تایید است: زیرا می فرماید برای انسان حاصلی جز: آنچه سعی می کند
نیست.(لیس للانسان الا ما سعی) اما جوان های ما، حتی بزرگتر ها و پیرمرد های حریص،
شغل نوع دوم را دوست دارن

ادامه مطلب  

آنهایی که هزار شغل دارند، به هزار نفر بدهند مشکل حل می شود!  

احتیاجی به ایجاد شغل نیست! آنهایی که هزار شغل
دارند، به هزار نفر بدهند مشکل حل می شود! در واقع شغل به اندازه کافی هست، کسی
نیست قبول کند! شغل از منظر کارجو سه حالت دارد: یا زحمت زیاد دارد و مزد کم، یا
زحمت کم دارد و مزد زیاد! و یا اینکه تعادل دارد . البته از نظر قران کریم، شغل
سوم مورد تایید است: زیرا می فرماید برای انسان حاصلی جز: آنچه سعی می کند
نیست.(لیس للانسان الا ما سعی) اما جوان های ما، حتی بزرگتر ها و پیرمرد های حریص،
شغل نوع دوم را دوست دارن

ادامه مطلب  

پیشنهاد مناظره : رئیس دولت بادولت قبل تر تنها راه حل رهایی  

کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند.
آقای جهانگیری به پشتوان آل سعود، حمله به قالیباف را شروع کرد، و واولین باد را کاشت! وامروز دیدیم که طوفان درو کرد. آن حمله او سرمشق دیگران شد: یا فتح باب گردید تا: حمله کردن در مناظره رسمی و عادی جلوه کند. میگویند که حضرت عمر با یک ایرانی خیلی بد رفتار کرد، و او کسی جز فیروز نبود، و این رفتار بد او در دل داشت، تا اینکه روز موعود رسید! با خنجر به جان عمر افتاد و: او را بر سر سجاده کشت، و ضربات چنان قوی بود ک

ادامه مطلب  

این بار اختلاس گران، به سراغ هنر رفته  

خط قرمز فروشی متاسفانه سینمای قشری و گیشه ای ایران، از فرصت
انتخاباتی سوء استفاده کرده، و با فروش خط قرمز ها، به درآمد های میلیاردی دست
پیدا می کند. در واقع این بار اختلاس گران، به سراغ هنر رفته، و از طریق سینما و
فیلمفارسی به دنبال: چنگ انداختن به درآمد های نجومی هستند.این در حالی است که خیل عظیم هنرمندان ما، در
فقر و پیری به سر می برند و: گاه حتی یارانه هم به آنها تعلق نگرفته، و از حقوق
400تومنی پیشکسوتان نیز محروم هستند. بدون بیمه باقی مانده ا

ادامه مطلب  

این بار اختلاس گران، به سراغ هنر رفته  

خط قرمز فروشی متاسفانه سینمای قشری و گیشه ای ایران، از فرصت
انتخاباتی سوء استفاده کرده، و با فروش خط قرمز ها، به درآمد های میلیاردی دست
پیدا می کند. در واقع این بار اختلاس گران، به سراغ هنر رفته، و از طریق سینما و
فیلمفارسی به دنبال: چنگ انداختن به درآمد های نجومی هستند.این در حالی است که خیل عظیم هنرمندان ما، در
فقر و پیری به سر می برند و: گاه حتی یارانه هم به آنها تعلق نگرفته، و از حقوق
400تومنی پیشکسوتان نیز محروم هستند. بدون بیمه باقی مانده ا

ادامه مطلب  

این بار اختلاس گران، به سراغ هنر رفته  

خط قرمز فروشی متاسفانه سینمای قشری و گیشه ای ایران، از فرصت
انتخاباتی سوء استفاده کرده، و با فروش خط قرمز ها، به درآمد های میلیاردی دست
پیدا می کند. در واقع این بار اختلاس گران، به سراغ هنر رفته، و از طریق سینما و
فیلمفارسی به دنبال: چنگ انداختن به درآمد های نجومی هستند.این در حالی است که خیل عظیم هنرمندان ما، در
فقر و پیری به سر می برند و: گاه حتی یارانه هم به آنها تعلق نگرفته، و از حقوق
400تومنی پیشکسوتان نیز محروم هستند. بدون بیمه باقی مانده ا

ادامه مطلب  

این بار اختلاس گران، به سراغ هنر رفته  

خط قرمز فروشی متاسفانه سینمای قشری و گیشه ای ایران، از فرصت
انتخاباتی سوء استفاده کرده، و با فروش خط قرمز ها، به درآمد های میلیاردی دست
پیدا می کند. در واقع این بار اختلاس گران، به سراغ هنر رفته، و از طریق سینما و
فیلمفارسی به دنبال: چنگ انداختن به درآمد های نجومی هستند.این در حالی است که خیل عظیم هنرمندان ما، در
فقر و پیری به سر می برند و: گاه حتی یارانه هم به آنها تعلق نگرفته، و از حقوق
400تومنی پیشکسوتان نیز محروم هستند. بدون بیمه باقی مانده ا

ادامه مطلب  

خریداران خارجی هم، باید بجای دلار تومان به ما بدهند  

تقویت پول ملی
در طول تمام مناظره ها، تنها چیزی که بحث نشد، تقویت پول ملی بود. در حالیکه اگر همه مشکلات اقتصادی را، در یک کلمه خلاصه کنیم می شود:ضعف پول ملی . مردم اگر ناراضی هستند، یا احساس ناراحتی از وضع اقتصادی می کنند، برای همین است که می بینند: پول آنها هر روز ضعیف تر می شود! مانند بیماری که نبض او پایین می آید، می ترسند به حال احتضار برسد، و همه چیز خراب شود. ممکن است مردم عادی بطور علمی ، قدرت پول ملی را نتوانند بیان کنند، ولی می بینند که حق

ادامه مطلب  

6 ملت ایران باید رای به تغییر دهد و گرنه باید خلع سلاح را بپذیرد،  

تک و پاتک حمله و ضد حمله، اما این بار با دولت
ظالم آمریکا.همانطور که در جنگ ها حمله هست، گاهی هم ضد حمله
هست. مخصوصا جنگهایی که طولانی باشد. مثلا در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، که 8سال
طول کشید نزدیک 100حمله از سوی بعث عراق بود، و کمی کمتر یا بیشتر هم از سوی ایران،
پاتک یا ضد حمله انجام شد. جنگ ایران و آمریکا که بیش از شصت سال می شود! و در این
مدت حمله و ضد حمله بسیار صورت گرفته است. اگر از کودتای سال 1332 حساب کنیم،
کشتار مردم ایران با سلاحها و مامورا

ادامه مطلب  

6 ملت ایران باید رای به تغییر دهد و گرنه باید خلع سلاح را بپذیرد،  

تک و پاتک حمله و ضد حمله، اما این بار با دولت
ظالم آمریکا.همانطور که در جنگ ها حمله هست، گاهی هم ضد حمله
هست. مخصوصا جنگهایی که طولانی باشد. مثلا در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، که 8سال
طول کشید نزدیک 100حمله از سوی بعث عراق بود، و کمی کمتر یا بیشتر هم از سوی ایران،
پاتک یا ضد حمله انجام شد. جنگ ایران و آمریکا که بیش از شصت سال می شود! و در این
مدت حمله و ضد حمله بسیار صورت گرفته است. اگر از کودتای سال 1332 حساب کنیم،
کشتار مردم ایران با سلاحها و مامورا

ادامه مطلب  

می گویند قند و نمک نخورید ولی اولین چیزی که به بیمار می دهدسرم قند و نمک است  

طب رایگان 6نمک مضر است یا مفید؟ متاسفانه دانشمندان نو
کیسه غربی، سعی داشتند تا اسلام واحکام آن را مضر به جامعه، و ضد سلامتی نشان دهند،
سکولار های اسلامی هم چشم بسته، دنبال آنها می دویدند!مثلا در اسلام گفته شده
خداوند هیچ چیز را بیهوده نیافریده است. ولی آنها می خواستند ثابت کنند که برخی
چیزها بیهوده است. مدتها در مورد بیهوده بودن آپاندیس شعار دادند! تا جاییکه می
گفتند همانطور که بچه ختنه می شود، باید آپاندیس او را هم برید  و دور انداخت، تا ب

ادامه مطلب  

می گویند قند و نمک نخورید ولی اولین چیزی که به بیمار می دهدسرم قند و نمک است  

طب رایگان 6نمک مضر است یا مفید؟ متاسفانه دانشمندان نو
کیسه غربی، سعی داشتند تا اسلام واحکام آن را مضر به جامعه، و ضد سلامتی نشان دهند،
سکولار های اسلامی هم چشم بسته، دنبال آنها می دویدند!مثلا در اسلام گفته شده
خداوند هیچ چیز را بیهوده نیافریده است. ولی آنها می خواستند ثابت کنند که برخی
چیزها بیهوده است. مدتها در مورد بیهوده بودن آپاندیس شعار دادند! تا جاییکه می
گفتند همانطور که بچه ختنه می شود، باید آپاندیس او را هم برید  و دور انداخت، تا ب

ادامه مطلب  

می گویند قند و نمک نخورید ولی اولین چیزی که به بیمار می دهدسرم قند و نمک است  

طب رایگان 6نمک مضر است یا مفید؟ متاسفانه دانشمندان نو
کیسه غربی، سعی داشتند تا اسلام واحکام آن را مضر به جامعه، و ضد سلامتی نشان دهند،
سکولار های اسلامی هم چشم بسته، دنبال آنها می دویدند!مثلا در اسلام گفته شده
خداوند هیچ چیز را بیهوده نیافریده است. ولی آنها می خواستند ثابت کنند که برخی
چیزها بیهوده است. مدتها در مورد بیهوده بودن آپاندیس شعار دادند! تا جاییکه می
گفتند همانطور که بچه ختنه می شود، باید آپاندیس او را هم برید  و دور انداخت، تا ب

ادامه مطلب  

می گویند قند و نمک نخورید ولی اولین چیزی که به بیمار می دهدسرم قند و نمک است  

طب رایگان 6نمک مضر است یا مفید؟ متاسفانه دانشمندان نو
کیسه غربی، سعی داشتند تا اسلام واحکام آن را مضر به جامعه، و ضد سلامتی نشان دهند،
سکولار های اسلامی هم چشم بسته، دنبال آنها می دویدند!مثلا در اسلام گفته شده
خداوند هیچ چیز را بیهوده نیافریده است. ولی آنها می خواستند ثابت کنند که برخی
چیزها بیهوده است. مدتها در مورد بیهوده بودن آپاندیس شعار دادند! تا جاییکه می
گفتند همانطور که بچه ختنه می شود، باید آپاندیس او را هم برید  و دور انداخت، تا ب

ادامه مطلب  

می گویند قند و نمک نخورید ولی اولین چیزی که به بیمار می دهدسرم قند و نمک است  

طب رایگان 6نمک مضر است یا مفید؟ متاسفانه دانشمندان نو
کیسه غربی، سعی داشتند تا اسلام واحکام آن را مضر به جامعه، و ضد سلامتی نشان دهند،
سکولار های اسلامی هم چشم بسته، دنبال آنها می دویدند!مثلا در اسلام گفته شده
خداوند هیچ چیز را بیهوده نیافریده است. ولی آنها می خواستند ثابت کنند که برخی
چیزها بیهوده است. مدتها در مورد بیهوده بودن آپاندیس شعار دادند! تا جاییکه می
گفتند همانطور که بچه ختنه می شود، باید آپاندیس او را هم برید  و دور انداخت، تا ب

ادامه مطلب  

می گویند قند و نمک نخورید ولی اولین چیزی که به بیمار می دهدسرم قند و نمک است  

طب رایگان 6نمک مضر است یا مفید؟ متاسفانه دانشمندان نو
کیسه غربی، سعی داشتند تا اسلام واحکام آن را مضر به جامعه، و ضد سلامتی نشان دهند،
سکولار های اسلامی هم چشم بسته، دنبال آنها می دویدند!مثلا در اسلام گفته شده
خداوند هیچ چیز را بیهوده نیافریده است. ولی آنها می خواستند ثابت کنند که برخی
چیزها بیهوده است. مدتها در مورد بیهوده بودن آپاندیس شعار دادند! تا جاییکه می
گفتند همانطور که بچه ختنه می شود، باید آپاندیس او را هم برید  و دور انداخت، تا ب

ادامه مطلب  

می گویند قند و نمک نخورید ولی اولین چیزی که به بیمار می دهدسرم قند و نمک است  

طب رایگان 6نمک مضر است یا مفید؟ متاسفانه دانشمندان نو
کیسه غربی، سعی داشتند تا اسلام واحکام آن را مضر به جامعه، و ضد سلامتی نشان دهند،
سکولار های اسلامی هم چشم بسته، دنبال آنها می دویدند!مثلا در اسلام گفته شده
خداوند هیچ چیز را بیهوده نیافریده است. ولی آنها می خواستند ثابت کنند که برخی
چیزها بیهوده است. مدتها در مورد بیهوده بودن آپاندیس شعار دادند! تا جاییکه می
گفتند همانطور که بچه ختنه می شود، باید آپاندیس او را هم برید  و دور انداخت، تا ب

ادامه مطلب  

تا موقعی مردم گول بخورند، با پول خودشان بر سرشان می زنند!  

اتش درون و آتش بیرونی !ًَراز اینکه چرا مردم یمن، با اینهمه ظلمی که به
آنها می شود، باز هم جمعه ها میتینگ عظیمی راه میاندازند، و برادامه مبارزه تاکید
می کنند چیست؟ راز اینکه اینهمه مردم فلسطین، در زندان ها هستند ولی دست از: مقاومت
برنمی دارند کدام است؟ و چرا آل سعود از کشتار کودکان یمنی سیر نمی شود؟ و چرا
ترامپ بدنبال فروش هرچه بیشتر سلاح است؟ همه اینها یک راز دارد. و آن آتش درونی
هرکدام است، که به آتش بیرونی منجر می شود. جهنم که گفته شده از: همی

ادامه مطلب  

اگر ترامپ بخواهد برای گرفتن: حتی بخشی از 480میلیارد دلار، اقدام جدی بکند  

دروغ هرچه بزرگتر باشد باور
پذیر تر است (گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر) آل سعود به آمریکا قول داده یک معامله
480میلیارد دلاری را جوش بدهد! اول گفتند 110میلیارد دلار، بعد دیدند کم است کسی
باور نمی کند به 380دلار و بالاخره، به 480میلیارد دلار رساندند. اما افکار عمومی
میداند همه این حرفها، برای گول زدن مردم آمریکا و: برون فکنی هزینه های جنگ علیه
ملت ها است. لذا هیچ موجی در جهان ایجاد نشد و کسی هم نترسید!بخوبی می بینیم که این سفر ترامپ، بیشتر یک
مهمانی ا

ادامه مطلب  

اگر ترامپ بخواهد برای گرفتن: حتی بخشی از 480میلیارد دلار، اقدام جدی بکند  

دروغ هرچه بزرگتر باشد باور
پذیر تر است (گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر) آل سعود به آمریکا قول داده یک معامله
480میلیارد دلاری را جوش بدهد! اول گفتند 110میلیارد دلار، بعد دیدند کم است کسی
باور نمی کند به 380دلار و بالاخره، به 480میلیارد دلار رساندند. اما افکار عمومی
میداند همه این حرفها، برای گول زدن مردم آمریکا و: برون فکنی هزینه های جنگ علیه
ملت ها است. لذا هیچ موجی در جهان ایجاد نشد و کسی هم نترسید!بخوبی می بینیم که این سفر ترامپ، بیشتر یک
مهمانی ا

ادامه مطلب  

پیشنهاد مناظره : رئیس دولت بادولت قبل تر تنها راه حل رهایی  

کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند.آقای جهانگیری به پشتوان آل سعود، حمله به
قالیباف را شروع کرد، و واولین باد را کاشت! وامروز دیدیم که طوفان درو کرد. آن
حمله او سرمشق دیگران شد: یا فتح باب گردید تا: حمله کردن در مناظره رسمی و عادی
جلوه کند. میگویند که حضرت عمر با یک ایرانی خیلی بد رفتار کرد، و او کسی جز فیروز
نبود، و این رفتار بد او در دل داشت، تا اینکه روز موعود رسید! با خنجر به جان عمر
افتاد و: او را بر سر سجاده کشت، و ضربات چنان قوی بود که

ادامه مطلب  

پیشنهاد مناظره : رئیس دولت بادولت قبل تر تنها راه حل رهایی  

کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند.آقای جهانگیری به پشتوان آل سعود، حمله به
قالیباف را شروع کرد، و واولین باد را کاشت! وامروز دیدیم که طوفان درو کرد. آن
حمله او سرمشق دیگران شد: یا فتح باب گردید تا: حمله کردن در مناظره رسمی و عادی
جلوه کند. میگویند که حضرت عمر با یک ایرانی خیلی بد رفتار کرد، و او کسی جز فیروز
نبود، و این رفتار بد او در دل داشت، تا اینکه روز موعود رسید! با خنجر به جان عمر
افتاد و: او را بر سر سجاده کشت، و ضربات چنان قوی بود که

ادامه مطلب  

پیشنهاد مناظره : رئیس دولت بادولت قبل تر تنها راه حل رهایی  

کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند.آقای جهانگیری به پشتوان آل سعود، حمله به
قالیباف را شروع کرد، و واولین باد را کاشت! وامروز دیدیم که طوفان درو کرد. آن
حمله او سرمشق دیگران شد: یا فتح باب گردید تا: حمله کردن در مناظره رسمی و عادی
جلوه کند. میگویند که حضرت عمر با یک ایرانی خیلی بد رفتار کرد، و او کسی جز فیروز
نبود، و این رفتار بد او در دل داشت، تا اینکه روز موعود رسید! با خنجر به جان عمر
افتاد و: او را بر سر سجاده کشت، و ضربات چنان قوی بود که

ادامه مطلب  

پیشنهاد مناظره : رئیس دولت بادولت قبل تر تنها راه حل رهایی  

کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند.آقای جهانگیری به پشتوان آل سعود، حمله به
قالیباف را شروع کرد، و واولین باد را کاشت! وامروز دیدیم که طوفان درو کرد. آن
حمله او سرمشق دیگران شد: یا فتح باب گردید تا: حمله کردن در مناظره رسمی و عادی
جلوه کند. میگویند که حضرت عمر با یک ایرانی خیلی بد رفتار کرد، و او کسی جز فیروز
نبود، و این رفتار بد او در دل داشت، تا اینکه روز موعود رسید! با خنجر به جان عمر
افتاد و: او را بر سر سجاده کشت، و ضربات چنان قوی بود که

ادامه مطلب  

پیشنهاد مناظره : رئیس دولت بادولت قبل تر تنها راه حل رهایی  

کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند.آقای جهانگیری به پشتوان آل سعود، حمله به
قالیباف را شروع کرد، و واولین باد را کاشت! وامروز دیدیم که طوفان درو کرد. آن
حمله او سرمشق دیگران شد: یا فتح باب گردید تا: حمله کردن در مناظره رسمی و عادی
جلوه کند. میگویند که حضرت عمر با یک ایرانی خیلی بد رفتار کرد، و او کسی جز فیروز
نبود، و این رفتار بد او در دل داشت، تا اینکه روز موعود رسید! با خنجر به جان عمر
افتاد و: او را بر سر سجاده کشت، و ضربات چنان قوی بود که

ادامه مطلب  

پیشنهاد مناظره : رئیس دولت بادولت قبل تر تنها راه حل رهایی  

کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند.آقای جهانگیری به پشتوان آل سعود، حمله به
قالیباف را شروع کرد، و واولین باد را کاشت! وامروز دیدیم که طوفان درو کرد. آن
حمله او سرمشق دیگران شد: یا فتح باب گردید تا: حمله کردن در مناظره رسمی و عادی
جلوه کند. میگویند که حضرت عمر با یک ایرانی خیلی بد رفتار کرد، و او کسی جز فیروز
نبود، و این رفتار بد او در دل داشت، تا اینکه روز موعود رسید! با خنجر به جان عمر
افتاد و: او را بر سر سجاده کشت، و ضربات چنان قوی بود که

ادامه مطلب  

پیشنهاد مناظره : رئیس دولت بادولت قبل تر تنها راه حل رهایی  

کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند.آقای جهانگیری به پشتوان آل سعود، حمله به
قالیباف را شروع کرد، و واولین باد را کاشت! وامروز دیدیم که طوفان درو کرد. آن
حمله او سرمشق دیگران شد: یا فتح باب گردید تا: حمله کردن در مناظره رسمی و عادی
جلوه کند. میگویند که حضرت عمر با یک ایرانی خیلی بد رفتار کرد، و او کسی جز فیروز
نبود، و این رفتار بد او در دل داشت، تا اینکه روز موعود رسید! با خنجر به جان عمر
افتاد و: او را بر سر سجاده کشت، و ضربات چنان قوی بود که

ادامه مطلب  

خریداران خارجی هم، باید بجای دلار تومان به ما بدهند  

تقویت پول ملی در طول تمام مناظره ها، تنها چیزی که بحث نشد،
تقویت پول ملی بود. در حالیکه اگر همه مشکلات اقتصادی را، در یک کلمه خلاصه کنیم می
شود:ضعف پول ملی . مردم اگر ناراضی هستند، یا احساس ناراحتی از وضع اقتصادی می
کنند، برای همین است که می بینند: پول آنها هر روز ضعیف تر می شود! مانند بیماری
که نبض او پایین می آید، می ترسند به حال احتضار برسد، و همه چیز خراب شود. ممکن
است مردم عادی بطور علمی ، قدرت پول ملی را نتوانند بیان کنند، ولی می بینند که
حق

ادامه مطلب  

خریداران خارجی هم، باید بجای دلار تومان به ما بدهند  

تقویت پول ملی در طول تمام مناظره ها، تنها چیزی که بحث نشد،
تقویت پول ملی بود. در حالیکه اگر همه مشکلات اقتصادی را، در یک کلمه خلاصه کنیم می
شود:ضعف پول ملی . مردم اگر ناراضی هستند، یا احساس ناراحتی از وضع اقتصادی می
کنند، برای همین است که می بینند: پول آنها هر روز ضعیف تر می شود! مانند بیماری
که نبض او پایین می آید، می ترسند به حال احتضار برسد، و همه چیز خراب شود. ممکن
است مردم عادی بطور علمی ، قدرت پول ملی را نتوانند بیان کنند، ولی می بینند که
حق

ادامه مطلب  

خریداران خارجی هم، باید بجای دلار تومان به ما بدهند  

تقویت پول ملی در طول تمام مناظره ها، تنها چیزی که بحث نشد،
تقویت پول ملی بود. در حالیکه اگر همه مشکلات اقتصادی را، در یک کلمه خلاصه کنیم می
شود:ضعف پول ملی . مردم اگر ناراضی هستند، یا احساس ناراحتی از وضع اقتصادی می
کنند، برای همین است که می بینند: پول آنها هر روز ضعیف تر می شود! مانند بیماری
که نبض او پایین می آید، می ترسند به حال احتضار برسد، و همه چیز خراب شود. ممکن
است مردم عادی بطور علمی ، قدرت پول ملی را نتوانند بیان کنند، ولی می بینند که
حق

ادامه مطلب  

خریداران خارجی هم، باید بجای دلار تومان به ما بدهند  

تقویت پول ملی در طول تمام مناظره ها، تنها چیزی که بحث نشد،
تقویت پول ملی بود. در حالیکه اگر همه مشکلات اقتصادی را، در یک کلمه خلاصه کنیم می
شود:ضعف پول ملی . مردم اگر ناراضی هستند، یا احساس ناراحتی از وضع اقتصادی می
کنند، برای همین است که می بینند: پول آنها هر روز ضعیف تر می شود! مانند بیماری
که نبض او پایین می آید، می ترسند به حال احتضار برسد، و همه چیز خراب شود. ممکن
است مردم عادی بطور علمی ، قدرت پول ملی را نتوانند بیان کنند، ولی می بینند که
حق

ادامه مطلب  

خریداران خارجی هم، باید بجای دلار تومان به ما بدهند  

تقویت پول ملی در طول تمام مناظره ها، تنها چیزی که بحث نشد،
تقویت پول ملی بود. در حالیکه اگر همه مشکلات اقتصادی را، در یک کلمه خلاصه کنیم می
شود:ضعف پول ملی . مردم اگر ناراضی هستند، یا احساس ناراحتی از وضع اقتصادی می
کنند، برای همین است که می بینند: پول آنها هر روز ضعیف تر می شود! مانند بیماری
که نبض او پایین می آید، می ترسند به حال احتضار برسد، و همه چیز خراب شود. ممکن
است مردم عادی بطور علمی ، قدرت پول ملی را نتوانند بیان کنند، ولی می بینند که
حق

ادامه مطلب  

خریداران خارجی هم، باید بجای دلار تومان به ما بدهند  

تقویت پول ملی در طول تمام مناظره ها، تنها چیزی که بحث نشد،
تقویت پول ملی بود. در حالیکه اگر همه مشکلات اقتصادی را، در یک کلمه خلاصه کنیم می
شود:ضعف پول ملی . مردم اگر ناراضی هستند، یا احساس ناراحتی از وضع اقتصادی می
کنند، برای همین است که می بینند: پول آنها هر روز ضعیف تر می شود! مانند بیماری
که نبض او پایین می آید، می ترسند به حال احتضار برسد، و همه چیز خراب شود. ممکن
است مردم عادی بطور علمی ، قدرت پول ملی را نتوانند بیان کنند، ولی می بینند که
حق

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  >